Share |

Pohjoisella pallonpuoliskolla viilenevää

_________________________________________________________________________________

Pohjoisella pallonpuoliskolla (erityisesti arktisella alueella ja Suomessa) maapallon keskimääräiset lämpötilat ovat olleet laskusuunnassa 2005-2009 ajanjaksolla (Nasa/Giss, Latitude=leveysaste):

http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/do_nmap.py?year_last=2010&month_last=9&sat=4&sst=1&type=trends&mean_gen=0112&year1=2005&year2=2009&base1=1951&base2=1980&radius=1200&pol=reg

KUVA 1

ghcn_giss_hr2sst_1200km_trnd0112_2005_2009.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 2

ghcn_giss_hr2sst_1200km_trnd0112_2005_2009_zonal.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtameret viilenevät (Dr Roy Spencer, Alabaman yliopisto):

KUVA 3

 

amsre-sst-global-thru-27-oct-2010.gif

 

La Nina aiheuttaa lyhyitä viilenemisiä (kuten esim. ilmaston globaali ”pikku viileneminen” 2008), mutta tästä käyrästä (valtamerten pintalämmöt) näemme, että kyseessä on pitempiaikainen trendi (aivan kuten ilmastonkin tapauksessa, jonka lämpeneminen on keskeytynyt 2000-luvulla):

http://www.climate4you.com/images/NCDC%20SST%20GlobalMonthlyTempSince1979%20With37monthRunningAverage.gif

 

KUVA 4

 

ncdc_sst_globalmonthlytempsince1979_with37monthrunningaverage.gif

 

Myös Ilmatieteen laitoksen käppyröissä havaitaan aleneva suuntaus viime vuosikymmenen loppupuolella (ennen vuotta 2010):

http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmastonmuutos/suomessa_17.html

KUVA 5

 

vuosikeskilampop04.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myös Nasa/Giss ilmoittaa Suomeen (Helsinki/Seutula) vastaavanlaisen alenevan suuntauksen 2000-luvulla (eli viime vuodet "näyttää laskevalta", katso TERMINOLOGIA alempaa):

http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/gistemp_station.py?id=614029740000&data_set=1&num_neighbors=1

 Kuvasta näemme myös, että 1930-1950 välillä oli likipitäen samansuuruiset vuotuiset keskiarvot kuin nykyisinkin. Kuitenkin, Ilmatieteen laitos on ”pelotellut perseettömäksi” ihmisiä ”jatkuvasti kiihtyvällä lämpenemisellä” ja mahdollisella ”ihmiskunnan tuholla”. Miksi näin, IL?

KUVA 6.

 

station.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINOLOGIA (kohina, suuntaus, trendi ja trendisuora)

 1. Kun käytän sanaa ”suuntaus”, tarkoitan ”miltä muutaman vuoden kehitys näyttää”.

 2. Se on siis eri asia kuin pitemmältä ajanjaksolta (10, 20 tai 30 vuotta) "trendi" tai trendisuora (esim. OLS eli ordinary least squares eli pienimmän neliösumman ohjelma eli ”paras suora”). Tämä siis kuvaa todellista kehitystä mitattuna aikana (esim. viime vuosisadan lopun globaalin lämpötilan nousu 0.17 celsius astetta/vuosikymmen).

 3. Kohina (noise) taas tarkoittaa vuosittaista heilahtelua eli vaihtelua, mikä on tyypillistä ilmaston lämpötilojen mittaustekniikassa.

4. Termiä "trendi" käytetään toisinaan epäselvästi. Esimerkiksi lyhyen jakson tapauksessa (on siis todellisuudessa silloin suuntaus - alaspäin/ylöspäin) tai "kokonaistrendin (overall trend) asemasta.

 Katso tästä KUVASTA (koko sininen käppyrä kohinaa täynnä, vasemmalta lähtien trendi tai trendisuora (negat.), trendisuora (posit. eli lämpönousu), lopuksi suuntaus (kuvattu sekin suoralla, mutta se tarkoittaa, että ”miltä näyttää” tai että suuntaus on aleneva):

 

gissco2.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRENDISUORA (overall trend), jossa lokakuu 2010 mukana:

[overall = kokonaistrendi (yli koko mittausalueen)]

The RSS graph below shows the overall trend of temperature anomalies since 1979.

KUVASSA siis trendisuora (”best fit”) noin 30 vuoden ajalta (kattaa koko mittausalueen).

 

590x189_11042159_sc_rss_compare_ts_channel_tlt_v03_2.png

 

 

 

 

 

 

 

Here are the actual October numbers from Remote Sensing Systems (RSS), which has been measuring temperatures in the lower troposphere since 1979.

Lähde:  http://www.accuweather.com/blogs/climatechange/story/41141/how-much-did-it-cool-in-octobe-1.asp

Global satellite measured temperature anomalies for October experienced a notable decrease from September. Much of this is likely due to the ongoing, moderate to strong La Nina in the Pacific and the cool phase of the Pacific Decadal Oscillation or PDO.

Global (70 S to 82.5 N): +.283 C, which is the 7th warmest October in the RSS satellite record, but the lowest anomaly since December 2009. Northern Hemisphere: +.320 C Southern Hemisphere: +.264 C Cont. USA: +.362 C Arctic (60 N to 82.5 N): +1.227 C

The University of Alabama at Huntsville (UAH) satellite measured global temperature anomaly was +.419 C:

http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

 

uah_lt_1979_thru_oct_10.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSO INDEX  (El Nino/La Nina) ja PDO (Pacific Decadal Oscillation) INDEX

Kuten yllä olevassa jutussa (Accuweather) todettiin, kohtalaisen voimakas La Nina (kylmä vaihe, kuvassa sininen) ja  PDO:n viileä vaihe (cool phase) ovat vaikuttaneet globaalien lämpötilojen alenemiseen lokakuussa (yllä RSS ja UAH).

 

ts.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wattsupwiththat.com/2010/11/19/integrating-enso-multidecadal-changes-in-sea-surface-temperature/

great-global-warming-blunder-pdo-2000-2008-5monavg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cruco2temp.gif