Share |

ILMASTO (CLIMATE) 2010

______________________________________________________________________________________

Esittely (kuka olen?) Etusivulla

______________________________________________________________________________________

 

gissco2.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde:  http://www.climate4you.com/

IPCC tukeutuu lähinnä NASA/GISS (Dr. James Hansen) ja Hadley Centre CRU (jota Met Office käyttää) tutkimuslaitosten lämpötilamittauksiin. Näemme tästä GISS-lämpötilamittauksesta ja CO2-käppyrästä, että huolimatta CO2-pitoisuuden jatkuvasta kasvusta huolimatta globaalit lämpötilat eivät nousseet (negatiivinen trendi) noin 1957 (itse asiassa jo aikaisemmin)- 1975 välisenä aikana. Lämpönousu oli nopeinta 1976-2002 välisenä aikana (GISS: 0.2 C astetta/vuosikymmen), mutta lämpötilojen nousu on jälleen (CO2-noususta huolimatta) keskeytynyt vuonna 2002 (negatiivinen trendi).

 

globtempco2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: http://friendsofscience.org/assets/documents/FOS%20Essay/GlobalTroposphereTemperaturesAverage.jpg

 

Tästä alemman troposfäärin (alin ilmakehä) käppyrästä näemme lämpötila-CO2-yhteyden selvemmin: vuodesta 2002 lähtien lämpötilatrendi on selkeästi negatiivinen huolimatta jatkuvasta CO2-pitoisuuden noususta. Trendistä huolimatta globaalit lämpötilat ovat 2000-luvulla noin 0.2 C astetta korkeammat (viime vuosisadan lämpönoususta johtuen) kuin 1990-luvulla (”hirvittävä piikki” v. 1998 johtuu voimakkaasta El Ninosta).

KRIITTINEN KYSYMYS:  Miksi globaalit lämpötilat eivät nouse CO2-pitoisuuden nousun mukana?

Täällä sama lämpötila-CO2-yhteys Hadley Centre/CRU-käppyrästä:

http://www.climate4you.com/GreenhouseGasses.htm#CO2%20and%20HadCRUT3%20diagram

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rönsyilevää ilmastotutkimusta:

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/84435-suomalaistutkimus-vakava-virhe-ilmastomalleissa

Omat kommenttini:

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/84435-suomalaistutkimus-vakava-virhe-ilmastomalleissa#comment-358199

POLIITTISEN MISSION VARJOSSA:

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/84435-suomalaistutkimus-vakava-virhe-ilmastomalleissa#comment-358387

Miksi planeetta Maa lämpeni viime vuosisadan lopulla:

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/84435-suomalaistutkimus-vakava-virhe-ilmastomalleissa#comment-359333

______________________________________________________________________________________

HUOM: Tällä sivulla (alempana) mm. TV1/A-talk 4.2.2010 (keskustelua ilmastonmuutoksesta) ja uusi tutkimus, jonka mukaan hiilidioksidin ilmastoa lämmittävää vaikutusta on liioiteltu.

______________________________________________________________________________________

BRITANNIAN MET OFFICE

Met Office Hadley Centre (CRUTEM3), tammikuu 2010/pintalämpötilat (yhteenveto):

http://hadobs.metoffice.com/crutem3/jan_2010_update.html

Maapallon pintalämpötilojen kehitys 1850-2010 välisenä aikana: Globaali, pohjoinen pallonpuolisko, eteläinen pallonpuolisko, tropiikki, Australia ja Uusi-Seelanti sekä USA.

Huomaa: globaali, pohj.pallonpuolisko ja USA käppyrät muistuttavat toisiaan: suurin lämpönousu noin 1975-2000, lievä lasku (nousun keskeytyminen) n. 1940-1975 sekä nousun tasaantuminen (tai lievä viileneminen) 2000-luvulla.

Eteläinen pallonpuolisko ja tropiikki: nousu vähäisempää.

Australia ja Uusi-Seelanti: lämpötilojen nousu lähes olematonta. Esimerkiksi jo noin 1880 oli yhtä lämmintä kuin 2000-luvulla.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

LÄMPÖTILA TRENDEJÄ

Maapallon pintalämpötilojen kehitys 2000-luvulla. CRU/Hadcrut3 käppyrä:

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1258714.html#p1258714

Trendisuora on siis edelleen laskeva (ELI ILMASTON GLOBAALI LÄMPENEMINEN EI OLE JATKUNUT).

MIELENKIINTOINEN TUTKIMUS (MIKSI LÄMPENEMINEN EI OLE JATKUNUT):

Vesihöyryn pitoisuuden äkillinen pieneneminen ylemmässä ilmakehässä aiheutti (?) 2000-luvulla globaalin lämpenemisen hidastumisen ja keskeytymisen:

http://www.usnews.com/science/articles/2010/02/01/water-vapor-slowed-recent-global-warming-trend.html

http://global-warming.accuweather.com/2010/02/did_sudden_drop_in_water_vapor_1.html

A sudden and unexplained drop in the amount of water vapor present high in the atmosphere almost a decade ago has substantially slowed the rate of warming at Earth’s surface in recent years, scientists say.

Osasyynä on myös auringon alhainen aktiivisuus (katso alempana SOLAR CYCLE 24).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Täällä analyysi (GISS ja Hadley) lämpötilojen kehityksestä 1975-2010 välisenä aikana:

http://rankexploits.com/musings/2010/hadcrut-december-down-from-november/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

MET OFFICE: ILMASTOENNUSTE JA SÄÄTILAT

Tässä Met Officen (hieman epämääräinen) esimerkki ilmastomallien ”tuloksista” eli tämän vuosikymmenen (2010-2019) ”ennustehajonta”:

http://www.metoffice.gov.uk/science/creating/monthsahead/decadal/index.html

Ja tälle vuodelle (2010) lämpimiä säitä (EI siis ole ”ILMASTO” kuten Met Office väittää!):

http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2009/pr20091210b.html

ILMASTON LÄMPÖTILAT SATELLIITTIMITTAUKSIN

Tästä voi seurata alemman ilmakehän globaalin lämpötilan kehitystä vuoden aikana (EI siis ”ilmastonmuutosta”):  http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/execute.csh?amsutemps+002

ALKUVUOSI 2010

Pohjois- ja Itä-Euroopassa viileätä (5.2.2010):

http://satellite.ehabich.info/globaltemp.htm

maailmanlaajuisesti lämmintä (tammikuu 2010), UAH +0.72 C:

http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLAR CYCLE 24

http://wattsupwiththat.com/2010/02/02/solar-cycle-24-update/

Solar Cycle 24 was a late starter, about three and a half years later than the average of the strong cycles in the late 20th century and almost three year later than the weak cycles of the late 19th century.  It was almost as late as Solar Cycle 5, the first half of the Dalton Minimum.  The last few months have seen it ramp up relatively rapid

ILMASTO MUUTTUU  (Ilmasto muuttuu, mutta miten?)

http://takkirauta.blogspot.com/2009/10/ilmasto-muuttuu-mutta-miten.html

http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/2000-years-of-global-temperatures-small.gif

KUVA:  keskiajan lämpökausi, pieni jääkausi ja nykyiset lämpötilat.

NASA: Daltonin minimin toistuminen on mahdollista:

http://wattsupwiththat.com/2009/07/28/nasa-now-saying-that-a-dalton-minimum-repeat-is-possible/

Daltonin minimi: http://en.wikipedia.org/wiki/Dalton_Minimum

Auringonpilkuthttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Sunspot_Numbers.png

Auringonpilkkujen ja ilmaston lämpötilojen korrelaatio:

http://motls.blogspot.com/2004/09/sunspots-correlations-with-temperature.html

_______________________________________________________________________________________

ILMASTOMALLIT EIVÄT VOI ENNUSTAA RIITTÄVÄN TARKASTI

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/ilmastomalleissa-on-yha-parantamisen-varaa

Mallit, joita hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC käyttää raporttiensa pohjana, parantuvat kaiken aikaa, mutta kovin tarkkoja ne eivät vielä ole. Maailman tehokkaimmatkaan tietokoneet eivät pysty käsittelemään riittävän tarkasti kolmiulotteisia yhtälöitä, joiden pitäisi kuvailla ilmakehän, merien, lumen ja jään sekä kasvillisuuden ja maaperän käyttäytymistä ja vuorovaikutusta eri aikoina ympäri maapallon.

”Vielä vuosikymmeniin ei ole odotettavissa ’täysin tyydyttävää’ ilmastomallia. Sellaiseksi voitaisiin sanoa mallia, jonka erottelukyky maailmanlaajuisesti olisi sadan metrin luokkaa”, määrittelee Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Petri Räisänen.

Sellaisella täsmämallilla pystyttäisiin esimerkiksi esittämään tarkasti pilvisyyden jakauma, joka joudutaan nykymalleissa kuvaamaan epäsuorasti.

Ilmastomallien runsaudesta huolimatta IPCC:n käyttämien keskiarvolukujen hajonta jää laajaksi, sillä mallit antavat toisistaan poikkeavia tuloksia, vaikka niiden pohjana olisi sama kasvihuonekaasuskenaario. Kaikissa malleissa ollaan yhtä mieltä siitä, että maapallon keskilämpötila nousee tällä vuosisadalla, mutta vaihteluväli on suuri, 1,1 asteesta 6,4 asteeseen.

Lyhyt lisäys Suomen kuvalehden juttuun:

ILMASTOMALLIT EIVÄT VOI TODISTAA IHMISEN AIHEUTTAVAN ILMASTON LÄMPENEMISTÄ

Mallien kalibroinnissa tarvitaan jo mitattuja lämpötiloja ja kun mennään testatun alueen ulkopuolelle (tulevaisuuteen) mallien antamien ”tulosten” varmuus laskee dramaattisesti. Mallit tarvitsevat taustatietoja (jo olemassa olevia mittauslämpötiloja) ja oletuksia (kasvavat kasvihuonekaasujen pitoisuuksien skenaariot), ne eivät ”tempaise lämpötiloja tyhjästä”. Toisin sanoen, monimutkaisten kemiallisten ja fysikaalisten ilmiöiden vuorovaikutusten muodostamaa todellisuutta mallinnettaessa tarvitaan kokeellista mittaustietoa kalibrointia varten. Jo tämä on todiste siitä, että ilmastomallien antamat lämpötilat ovat lähellä jo mitattuja lämpötiloja ja kasvavien kasvihuonekaasu-skenaarioiden takia ne antavat ”tulokseksi” ”ihmisen aiheuttamaa lämpenemistä.”

”Ilman kalibrointia ja malliparametrien sovituksia nykytieteen pohjalta ei ole mitään mahdollisuutta päästä näin lähelle jo mitattuja lämpötiloja” (tekniikan tohtori Antti Roine, Satakunnan Kansassa 31.1.2010).

Onkin edesvastuutonta antaa ihmiskunnalle kuva, että pienentämällä päästöjä esim. 50 prosenttia, ”maapallo voidaan pelastaa” tai että ”oikeilla” päästövähennyksillä voidaan säätää planeetta Maan globaalin lämpötilan nousu kahteen (2) asteeseen.

Meitä kiinnostaa tietysti vuosikymmen-ennuste (2010-2019) eli jatkuuko 2000-luvulla alkanut globaalin lämpenemisen pysähtyminen vai tapahtuuko peräti viilenemistä:

http://www.metoffice.gov.uk/science/creating/monthsahead/decadal/index.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ILMASTOMALLIT JA USKO vs. PILVET

Ilmaston lämpenemisen mallintaminen (ennustukset) perustuu enemmän uskoon kuin tieteeseen (täällä demonstraatio aiheesta):

http://www.drroyspencer.com/2010/01/a-demonstration-that-global-warming-predictions-are-based-more-on-faith-than-on-science/

Pilvien vaikutus ilmastoon suurin epävarmuustekijä

http://www.tiede.fi/keskustelut/geologia-maa-meri-ja-ilma-f7/miten-pilvet-vaikuttavat-maapallon-ilmastoon-t43285.html

What we will find is evidence consistent with natural cloud variations being the dominant source of climate variability since 2000:

http://www.drroyspencer.com/2010/01/clouds-dominate-co2-as-a-climate-driver-since-2000/

Pilvet ovat olleet (ainakin vuodesta 2000 lähtien) tärkein ilmaston lämpötilaa säätelevä tekijä, ei siis hiilidioksidi.

Aurinko, pilvet ja valtameret dominoivat ilmastoa ja sen vaihteluita (ilmakehän kemiallisen koostumuksen muutokset, kuten kasvihuonekaasujen pitoisuudet, nokihiukkaset ja aerosolit, toisin sanoen, ihmisen toiminnan ja tulivuorten vaikutus antavat tietysti tähän luonnolliseen vaihteluun  oman lisänsä, mutta CO2 ei todellakaan ole ”syyllinen” 90 prosenttisesti kun otetaan huomioon KAIKKI ilmastoon vaikuttavat tekijät ja niistä tehdyt uudet tutkimukset).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYYT VIIME VUOSISADAN LOPUN LÄMPÖTILOJEN NOUSUUN

Uusi tutkimus antaa ymmärtää, että ylemmän ilmakehän vesihöyrypitoisuus on ollut eräänä syynä viime vuosisadan lopun lämpönousuun (muita syitä ovat mm. tänä aikana esiintyneet El Ninot (8-3 vs. La Nina), PDO-korrelaatio, aurinkotuuli (nosti pohj. pallonpuoliskon lämpötiloja 2-3 C astetta), heijastavien aerosolien väheneminen prosessitekniikan puhdistumisen myötä (NASA: vaikutus jopa 40 prosenttia alueen lämpönousuun!), maankäyttömuutokset, nokipäästöt ja tietysti omalta osaltaan CO2 [näihin kaikkiin löytyy lähdeviitteet sivuiltani!].

Vesihöyry ilmastonmuutoksen ”konna”http://www.tiede.fi/uutiset/uutinen.php?id=4058

Vesihöyryn vähentyminen stratosfäärissä eli yläilmakehässä on todennäköisesti syynä siihen, että maapallon pintalämpötilojen nousu on viime aikoina hidastunut.

Lisäksi tutkijat osoittavat, että vesihöyryn määrä lisääntyi stratosfäärissä vuosina 1980-2000, jolloin ilmasto lämpeni nopeammin. Selvää ei ole, miksi vesihöyryn pitoisuus yläilmakehässä on vähentynyt.

Tutkimuksen julkaisi Science Expresshttp://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/science.1182488

Stratospheric water vapor concentrations decreased by about 10% after the year 2000. Here, we show that this acted to slow the rate of increase in global surface temperature over 2000 to 2009 by about 25% compared to that which would have occurred due only to carbon dioxide and other greenhouse gases. More limited data suggest that stratospheric water vapor probably increased between 1980 and 2000, which would have enhanced the decadal rate of surface warming during the 1990s by about 30% compared to estimates neglecting this change. These findings show that stratospheric water vapor represents an important driver of decadal global surface climate change.

http://www.noaanews.noaa.gov/stories2010/20100128_watervapor.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MIKSI PLANEETTA MAA EI LÄMPENE?

Miksi Maa ei lämpene kuten on odotettu (ennustettu)? Ylemmän ilmakehän  vesihöyrypitoisuuden pieneneminen tarjoaa erään selityksen:

http://www.scientificblogging.com/news_articles/why_isnt_earth_warming_expected_stratospheric_water_vapor_provides_clues

Mitä ilmastolle on tapahtumassahttp://www.iceagenow.com/index.htm

Mikä on planeetta Maan ”normaali” lämpötilahttp://www.iceagenow.com/The_IPCC_is_lying.htm

Säät ja sääilmiöt maapallon eri alueilla

http://www.iceagenow.com/2009_Other_Parts_of_the_World.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------

HIILIDIOKSIDIN AIHEUTTAMAA LÄMPENEMISTÄ LIIOITELTU

IPCC on arvioinut aikaisemmin, että ilmaston yhden asteen lämpötilanousu lisää hiilidioksidia 40 ppmv (parts per million volume eli tilavuuden miljoonasosaa) ilmakehässä. Uusi tutkimus (esitetty alla) kuitenkin antaa ymmärtää, että CO2-pitoisuuden nousu (yhden asteen lämpönousun vahvistamana) olisi vain keskimäärin noin 8 ppmv. Kun ilmaston lämpötila nousee (olivatpa syyt luonnollisia tai ihmisen aiheuttamia tai molempia), hiilidioksidia vapautuu valtameristä ja tämä CO2 omalta osaltaan lisäisi lämpenemistä (positiivinen palautekytkentä hiilikierrossa).

Positiivinen palautekytkentä (joka globaalin lämpenemisen myötä vahvistaa ilmiötä) on siis uuden tutkimuksen mukaan vähäisempi kuin mitä IPCC (2007) on arvioinut:

http://www.nature.com/nature/journal/v463/n7280/full/nature08769.html

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100127134721.htm

The result, which is based on more than 200,000 individual comparisons, implies that the amplification of current global warming by carbon-cycle feedback will be significantly less than recent work has suggested. The authors derive a likely range for the feedback strength of 1.7-21.4 p.p.m.v. CO2 per degree Celsius, with a median value of 7.7. The researchers conclude that the recent estimates of 40 p.p.m.v. CO2 per degree Celsius can be excluded with 95% confidence, suggesting significantly less amplification of current warming

Lisää juttua aiheesta:

http://wattsupwiththat.com/2010/01/28/new-paper-in-nature-on-co2-amplification-its-less-than-we-thought/

David Frank, lead author of the study said it was hard to say how the new findings might have altered estimates in a report by the U.N.'s Intergovernmental Panel on Climate Change in 2007 that world temperatures could rise by between 1.1 and 6.4 Celsius by 2100, according to Reuters. 

"Of the models that did include the carbon cycle, our results suggests that those (climate models) with slightly below average feedbacks might be more accurate," he said. "But we can't now say exactly what sort of temperature range that would imply."

http://global-warming.accuweather.com/2010/02/positive_warming_feedback_exis.html

_____________________________________________________________________________________

A-TALK: KESKUSTELUA ILMASTONMUUTOKSESTA

Ilmastonmuutos-keskustelu 4.2.2010

A-Talkhttp://areena.yle.fi/video/730724

Täydennystä A-talkiin (eli mitä jäi sanomatta):

http://pasi.blogit.uusisuomi.fi/2010/02/12/taydennysta-se-mita-jai-sanomatta/

”Ensimmäistä kertaa ääneen päästyään ministeri Lehtomäki toisti hyvin opittua mantraa, jonka mukaan ilmastonmuutosta tapahtuu ja ihmisellä on siinä rooli.

Katastrofeillakin Lehtomäki muisti pelotella, kuten asiaan kuuluu” (eli tyypilliset ilmastoalarmistien mantrat: kaupungit ja miljoonat ihmiset hukkuvat merten maininkeihin, tulvat ja myrskyt lisääntyvät jne. jne.HUOM: Ei ole mitään tieteellisesti todistettua yhteyttä tällaisten katastrofien ja mahdollisen lämpenemisen kanssa!).

”Ohjelman jälkeen asia on muuten kehittynyt edelleen, ja monet keskeiset ilmastotutkijat (kuten professori Mike Hulme) ja muut asiantuntijat (kuten professori Atte Korhola) ovat puhuneet IPCC:n hajottamisen puolesta. Ehkä Lehtomäki voisi yrittää palauttaa uskottavuutensa (saamani palautteen mukaan se koki kovia kolauksia A-talkissa) rippeitä osoittamalla aloitteellisuutta asian suhteen ja ottamalla vaatimuksen pöydälle ensimmäisenä ministeritason poliitikkona? Selvää on, että IPCC ei voi jatkaa nykyisellään, politisoituneena mukatiedekoneistona.”

UUSI ILMASTONMUUTOKSEN TUTKIMUSLAITOS?

Oma kommenttini: Voiko Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutoyksikkö jatkaa? Pitäisikö Suomeen perustaa uusi tutkimuslaitos (työnimi vaikkapa ”Ilmastomuutoksen Laitos”), jossa puolueettomat eri (fysikaalisten) tieteiden asiantuntijat tekevät tutkimustyötä ja raportoivat ilmaston muutoksiin liittyvästä tieteestä ja sen tuloksista (eivätkä toistele papukaijamaisesti ”ihmisen syyllisyyttä” oppimestarinsa IPCC:n tapaan). Kyllä IL:llä on tarpeeksi työtä sääennusteiden laatimisessa ja ilmastonsuojelussa ja muissa vähemmän vaativissa tehtävissä

Keskustelua A-talkista:  Blogit ja eräitä kommentteja niistä:

http://grohn.blogit.uusisuomi.fi/2010/02/05/ilmastofoorumi-munasi-itsensa-a-talkissa/

Lehtomäki ja Alestalo itsensä munasivat. Lehtomäki oli kuin uskoon hurahtanut teinityttö, joka hermostui kun kaikki muut eivät olleetkaan samassa hurmoksessa.

Ilma”tieteen”laitoksen johtaja Alestalo oli kuin puhuva papukaija, joka ei osannut muuta kuin toistaa omia uskonkappaleitaan ilman mitään tieteellistä pohjaa.Lämpötila ei korreloi hiilidioksidin kanssa, vaan selvästi auringon aktiivisuuden. Todellisuudessa

ilmasto on kylmennyt jo 10 vuotta. Lisäksi ihminen tuottaa vain 3 % arvioituna luonnon omiin hiilidioksidipäästöihin.

[omat kommenttini: ilmasto ei ole kylmennyt vaan globaalin lämpötilan nousu on keskeytynyt, ainakin toistaiseksi. Ihminen tuottaa noin 2.4% CO2-päästöistä].

http://tuomohirvi.blogit.uusisuomi.fi/2010/02/05/ilmastonmuutoksessa-piilee-vaara/

Katsokaapa tarkoin eilinen A-talk, siinä Ilmatieteen laitoksen johtaja halveksuu suomalaisen ryhmän tekemää tutkimusta, jonka tulos oli käännetty päinvastaiseksi kansainvälisessä julkaisussa. Tulos oli esitetty manipuloidussa muodossa vielä uudestaan vielä huomautuksen jälkeenkin.

Ohjelmassa ilmeni myös, että hiilidioksidin yhteys ilmastonmuutokseen on vähintäänkin kyseenalainen ja että ihmisen vaikutusta ilmastonmuutokseen ei voida perustella yhdelläkään kestävällä argumentilla.
IPCC:nkin arvostettu tutkija on myöntänyt, että hiilidioksidin vaikutusta on liioiteltu hurjasti.

Emme kai me enää elä suomettuneessa Suomessa, jossa toistetaan mantrana virallista totuutta, koska hallitus on niin päättänyt.
Ympäristöministeri Lehtomäki oli juuttunut ajatuksissaan omaan poliittiseen agendaansa ja hän poltti proppunsa, kun huomasi, että hänen tietonsa eivät olekaan välttämättä oikeita.

http://eijariitta.blogit.uusisuomi.fi/2010/02/03/ilmastopato-uhkaa-murtua/

Omat kommenttini: nro 31, 35 ja 52.

_______________________________________________________________________________________

UUTIS- ja BLOGI-katsaus

Säätilat Suomessa (ja tietysti juttua ilmastonmuutoksestakin)

Tammikuu on ollut Helsingissä yhtä luminen viimeksi 1980-luvun alussa. Suomeen on alkuviikolla odotettavissa runsaita lumisateita. Päivystävä meteorologi Soili Salmi kertoo IS:lle, että pakkaset jatkuvat lähipäivinä.

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1900606

MTV3:n uusi meteorologi: Talvinen sää jatkuu:

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/02/1046302

http://alastontotuus.blogspot.com/2010/01/ilmas-toto-tuuden-asiantuntijat.html

http://alastontotuus.blogspot.com/2010/01/ilmaston-lampenemista-seuraava.html

”Ilmastototuus” (Ilmatieteen laitos) ja ”ilmastousko”  (Vihreät) eivät horju:

http://elseturunen.blogit.uusisuomi.fi/2010/01/31/ilmasto-sijoitukset-nyt-pienentavat-kustannuksia-tulevaisuudessa/#comments

”Gatet” jatkuvathttp://ilmastohuijaus.blogspot.com/2010/02/climategate-glaciergate-rainforestgate.html

Hiilihörhöt ”maapalloa pelastamassa”:

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/83746-8-kertainen-maksu-citymaasturin-omistajille Ensimmäiset hiilidioksidipäästöihin perustuvat ajoneuvoveroliput lähetetään runsaan kuukauden kuluttua. Siirtymäaika kestää vuoden, ja ensi vuonna kevättalvella viimeisetkin autoilijat pääsevät uuden verotuksen piiriin.

Osama Bin Laden maapallon pelastajaksi (?):

Bin Ladenin mielestä ainoa tapa estää ilmastonmuutos on hajottaa Yhdysvaltain talous.

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/83664-osama-bin-ladenilta-yllattava-purkaus

Ilmastouskovien kultti, ympäristöliikkeet ja al-Quaida:

http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2010/01/britannia-rinnastaa-ilmastouskovat-al.html

IPCC-pomo Pachauri on julkaissut kirjan (rakkausromaani?):

http://rankexploits.com/musings/2010/pachauris-book/

----------------------------------------------------------------------------------------------------