Share |

Pöytätennis

Tekniikan analyysikaaviota käytetään apuna harjoitusten suunnittelussa videoinnin ohella. Kaikki osa-alueet testataan (esim. vuoden aikana) ja merkitään kaavioon (valmentaja ei voi muistaa kaikkea). Kaaviota ei ole tarkoitettu pingiskouluun tai aloittelijalle, vaan kadetti- tai junnuikäisille. Käytännössä kaavio on jaettu alla näkyviin osioihin, mutta harjoitusohjelmia laadittaessa täytyy ottaa harjoitteita jokaisesta osiosta. Hyökkäyspelaajan tulee oppia kontraus, alakierre, spinnit, spinniin vastaaminen, tappolyönnit, liikkuminen, hyvät syötöt ja tietysti syötön palautuksen eri tavoin (linkki). Täytyy myös oppia tavallinen lyönti vaikeista tilanteista ja kaukaa pöydästä (paikoista joista ei voi tehdä ns.mallilyöntiä).

Esimerkkinä esitän Markuksen LTS:n kaavion alapuolella.

 

TEKNIIKAN ANALYYSI Pelaaja:________________________________ Pelikausi:_________

Merkinnät: - (ei osaa), + (osaa tyydyttävästi), ++ (osaa hyvin) tai sanallisesti

SYÖTTÖ             Sijoitus      Kierre           Vauhti    Ranteen käyttö  Alasivukierre  Kierteetön

Pitkä alakierre____________________________________________________________________

Lyhyt alakierre_________________________xxxxx______________________________________

Pitkä yläkierre ______________________________________________xxxxxxxxxxx___________

SYÖTÖN PALAUTUS (Odotusasento:_________________ Liikkuminen:__________________)

                              Alakierteellä    Yläkierteellä      FH-spinnillä BH-spinnillä       FH-flip BH-flip

Pitkästä alakierteestä___________________________________________________xxxxxxxxxxxx

Lyhyestä alakierteestä_________________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx____________

Pitkästä yläkierteestä xxxxxxxxxxx_______________________________________xxxxxxxxxxxx

PERUSPELI           Lyöntirata    Sijoitus     Vauhti      BH/FH-peli     Huomioita tekniikasta

BH-kontraus_____________________________________________________________________

FH-kontraus_____________________________________________________________________

Alakierretöniminen________________________________________________________________

FH-tappo________________________________________________________________________

BH-tappo________________________________________________________________________

Rystynokitus_____________________________________________________________________

Epäsäännöllinen kontraus (liikkuminen lyöntiasentoon ym:________________________________)

 

 

 

JALKATYÖ                Vartalon asento  Painopiste (päkiät) Lyhyt liike (koppodi) Juokseminen Paluu

Liike sivusuunnassa_______________________________________________________________

Liike syvyyssuunnassa_____________________________________________________________

 

 

Jalkatyöharjoituksia (analyysin perusteella):____________________________________________

 

 

KIERREPELI                Lyöntirata                 Kierre     Sijoitus   Vauhti    Huomioita tekniikasta

FH-spin alakierteestä_______________________________________________________________

BH-spin alakierteestä_______________________________________________________________

FH-spin yläkierteestä_______________________________________________________________

BH-spin yläkierteestä______________________________________________________________

Blokeeraus_______________________________xxxxxxx_________xxxxxx__________________

Vauhtiblokeeraus__________________________xxxxxxx_________________________________

Vauhtispinni (FH)_________________________________________________________________

Vauhtispinni (BH)_________________________________________________________________

Gatien-tappospinni________________________________________________________________

Vastaspinni (FH) Lyöntirata, pallon pomppu:____________________________________________

Spinnitaisto (kaukaa pöydästä):_______________________________________________________

Ballong-puolustus__________________________________________________________________

HARJOITUSOHJELMIA (analyysin perusteella):

 

Markuksen LTS/2006-7

Markukselle tehty LTS (lyhyen tähtäyksen suunnitelma) 2006-7 sisältää ainakin seuraavia harjoitteita. 1. Jalkatyö (säännöllisesti kontralla sivusuunnassa). 2. Liikkumisharjoittelu (epäsäännöllisesti spinnillä blokeerausta vastaan syvyys- ja sivusuunnassa). 3. Altsusyöttö ja avausspinni (3.pallo) alakierrepalautuksesta. 4. Yläk.syöttö ja kontra/tappo/spinni yläkierrepalautuksesta. 5. Altsutönimistä ,varmuus, kierre (ranteen käyttö) ja sijoitus.
6. Syötönpalautukset ja niihin liittyviä harjoituksia (linkki syötön palautus): alakierresyötön palautus, altsulla, spinnillä ja flippaamalla (erityisharjoite: lyhyen alakierresyötön palautus tiukalla altsulla rystykulmasta vastustajan kämmenellä, kun tämä on syöttänyt kämmensyötön omasta rystykulmastaan; Fh- tai BH-altsu riippuen syötön sijoituksesta). 7. Spinniin vastaaminen blokeerauksella, vauhtiblokilla tai vastaspinnillä. 8. Vastaspinnitreeni. Yksinkertainen kuvio:sparraaja (S) syöttää yltsyn rystylle, M kontraa kämmenelle, S vetää spinnin, M vastaspinnin, pallo pelataan vapaasti loppuun. Vaihto: M vetää ensimmäisen spinnin.
9-12. Muita harjoitteita otetaan mukaan analysoinnin (testien) ja videoinnin (kilpailut)perusteella.

Harjoitteita otetaan osioista syöttö, syötön palautus, peruspeli (kontraus, alakierre, spinni alakierteestä ,erityisesti avausspinni), kämmentappo; epäsäännöllinen kontraus EI ole jalkatyötä, vaan liikkumista lyöntiasentoon, jolloin EI kontrata vaan LYÖDÄÄN palloa (pallo pitää osata lyödä pöytään vaikka kuinka vaikeasta tilanteesta tai kaukaa pöydästä!). Jalkatyöharjoitukset tapahtuvat säännöllisten kontrakuvioiden avulla.

Kierrepeliosiosta: spinnit (FH ja BH) alakierteestä puolustuspelaajaa vastaan, spinnit blokeerausta vastaan, vastaukset spinniin ja vastaspinni. Liikkumis (ja jalkatyö)harjoite: katso harjoite 2. Myös spinnitaistoa.