Share |

Pingis-treenit 2008-2009

TEKNIIKKA TREENIT, ERIKOISTREENIT JA PALLOLAATIKKO

VARMUUS: 1. KOVUUS (kovaa lyöntiä lähellä/kaukana pöydästä) 2. SPINNIT (kierrespinni, vauhtispinni, vastaspinni) 3. BLOKEERAUS  4. PUOLENVAIHTO (crossi ja linjaa pitkin).

VARMUUS JA PELITILANNE (aloitus säännöllisesti varmuusperiaatteella, muuttuu epäsäännölliseksi, pallo pelataan loppuun siten että kumpikin pyrkii voittamaan sen = ppl):

5. OMAT KÄÄNNÖT (puolenvaihto)  6. REAGOINTI (sparraajan yllättäviin kääntöihin).

JALKATYÖ (säännöllinen) ja LIIKKUMINEN (epäsäännöllinen): 7. SIVUSUUNTA

(nopeasti lähellä pöytää kontraten ja kauempana spinnaten), SYVYYSSUUNTA (FH-spinni,

BH-nokitus läheltä), 8. LIIKKUMINEN (FH/BH-spinniä epäsäännöllisestä blokeerauksesta).

9. SYÖTTÖ JA AVAUS (pyritään avaamaan kierrespinnillä, sparraajan lyhyestä palautuksesta

altsu tai flippi (”pikkuspinni”). 

10. SYÖTÖN PALAUTUS: pyritään hakemaan kierre-FH-spinni pitkästä altsusyötöstä, aivan

rystykulmasta BH(kierre)spinni. Lyhyestä syötöstä lyhyt altsupalautus/flippi.

11. TAKTIIKAT (pisteen tekeminen omasta/sparraajan syötöstä).

3:n pallon taktiikka ja 5:n pallon taktiikka (oma syöttö), 4:n pallon taktiikka (syötönpalautus).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12. ERIKOISTREENIT (kilpailujen videoanalyysien perusteella) ja TREENIT  käyttäen PALLOLAATIKKOA (viikkotreenit ja lyöntien toistot painopisteajattelun mukaisesti).

_____________________________________________________________________________

 

TEKNIIKKA TREENIT

MERKINNÄT

P = pelaaja,  S = sparraaja.  BH/FH = pelaajan säännöllinen harjoitus vuoronperään rystyllä ja kämmenellä. FH/BH = epäsäännöllinen harjoitus, siis noin  ¾  pöydästä FH:lla.

ßà  =  useita toistoja (varmuusharjoittelu),  ppl = pallo pelataan loppuun kuten kilpailuissa eli

kumpikin  (P ja S) pyrkii voittamaan pisteen. Nuolella ( ----> ) kuvataan yksi määritelty lyönti.

V A R M U U S    T R E E N I T   (1 – 4)

1. KOVUUS.  1.1. P ja S kumpikin kovaa BH-lyöntiä. 1.2. Kumpikin kovaa FH-lyöntiä. Pallon

pysyttävä elossa mahdollisimman kauan (siis sopiva etäisyys pöydästä ja Ei aivan tappolyöntejä).

1.3. P(kovaa FH-lyötiä) ßà S (panee mailaa  eteen).  1.4. P(BH-nokitusta) ßà S (palauttaa).

2. SPINNIT. 2.1. P(FH) ßà S (FH-blok).  2.2. P(BH) ßà S(BH-blok).  2.3. P(FH/BH) ßà

S(FH-blok). 2.4. S(FH/BH) ßà S(BH-blok). 2.5. FH-spinnitaisto.   2.6. FH/BH-spinnitaisto.

Spinnit voidaan lyödä vakio-olosuhteissa (“paikaltaan”) tai muuttuvissa olosuhteissa (liikkuen

sparraajan kääntöihin FH:lla ¾ pöydän alueelta (vaikeampi muoto eli ”pikku jalkis”).

3. BLOKEERAUS.  3.1. P(FH-blok) ßà S(FH-spinni).  3.2. P(BH-blok) ßà S(FH-spinni).

3.3. P(FH/BH-blok) ßà S(FH-spinni).  3.4. P(FH-blok. keskeltä pöytää) ßà S(FH-spinni).

Blokeerauksessa maila ei saa liikkua eteenpäin (kuten kontrauksessa), vaan pallo ”pysäytetään”.

4. PUOLENVAIHTO.  4.1. P(FH-spinni) ßà S(FH-blok), P kääntää spinnin kerran BH:lle

4.2. P(BH-spinni) ßà S(BH-blok), P kääntää spinnin kerran vartaloa kohti.

4.3. P(FH-blok) ßà S(FH-spinni), P kääntää blokeerauksen kerran vartaloa kohti

4.4. P(BH-blok) ßà S(FH-spinni), P kääntää blokeerauksen kerran kauas rystylle.

V A R M U U S  JA  P E L I T I L A N N E   (5 – 6)

5.  OMAT KÄÄNNÖT (crossi/pitkin linjaa puolenvaihto tai kääntö kohti vartaloa)

5.1. P(FH-spinni) ßàS(FH-blok), P(FH-kierrespinni) kohti vartaloa/rystylle, ppl (pallo pelataan

loppuun siten että kumpikin pyrkii voittamaan pisteen).

5.2. P(BH-spinni) ßà S(BH-blok), P(BH-spinni) kohti vartaloa, ppl.

5.3. P(BH-spinni) ßà S(FH-blok), P(hakee FH-spinnin) crossina (FH:lle), ppl.

5.4. P(FH-blok) ßà S(FH-spinni), P(kääntää blokin kohti/rystylle), ppl. 

5.5. P(BH-blok) ßà S(FH-spinni rystykulmasta), P (kääntää blokin syvälle FH:lle), ppl.

5.6. P(BH/FH-blok) ßà S(FH-spinni), P(kääntää blokin rystylle/vartaloa kohti). ppl.

6. REAGOINTI (sparraajan yllättäviin puolenvaihtoihin)

6.1. P(FH-spinni) ßà S(FH-blok), S(kääntää BH:lle), P(rystynokitus) crossi/kohti/linja, ppl.

6.2. P(BH-spinni) ßà S(BH-blok), S(kääntää FH:lle), P(kämmen smash eli tappo), ppl.

       HUOM: FH-tappo tehdään kyynärpää alhaalla kuin ”Zorron ruoskan sivallus” (kyseessä EI

                     siis ole spinni!).

6.3. P(FH-blok) ßà S(FH-spinni), S(kääntää BH:lle kierrespinnin), P(blokeeraa BH:lle), ppl.

6.4. P(BH-blok) ßà S(BH-spinni), S(kääntää FH:lle), P(FH-vastaspinni) crossi, spinnitaisto.

6.5. P(FH-spinni) ßà S(FH-spinni), S(kääntää keskelle pöytää), P(FH-spinni), spinnitaisto.

6.6. P(BH-spinni)  ßà S(BH-spinni), S(kääntää keskelle), P(FH-spinni), spinnitaisto.

7.  JALKATYÖ (säännölliset kuviot)

Nopeusjalkis (kontraamalla liikkuen mahdollisimman nopeasti lähellä pöytää). Säännöllisesti.

7.1. P(FH-kontraus) ßà S(BH-kontraus ---->  FH/ 3/4 pöydälle)

7.2. P((FH-kontraus)  ßà S(BH-kontraus --->  FH/keskelle/BH, takaisin FH:lle)

7.3. P(BH/FH-kontraus) ßà S(BH-kontraus BH:lle)

Spinnijalkis (spinnaten ja liikkuen omalla spin-etäisyydellä, kuitenkin mahdollisimman lähellä).

7.4. P(FH/FH/BH-spinnit) ßà S(FH-blok ----> FH/keskelle/BH, takaisin FH:lle)

7.5 Syvyysjalkis: P(FH-spinni/rystynokitus) ßà S(FH:lla pitkä lyönti FH:lle, lyhyt BH:lle).

8. LIIKKUMINEN (epäsäännöllisesti muuttuvissa olosuhteissa)

8.1. P(FH/BH-spinni) ßà S(BH-blok epäsäänn.).  8.2. P(FH/BH-spinni) ßà S(FH-blok epäs.).

Näissä treeneissä P spinnaa vain toiselle pöytäpuoliskolle (8.1. rystylle, 8.2. kämmenelle).

8.3. P(FH/BH-spinni) ßà S(BH/FH-blok epäs. (P siis spinnaa koko pöydälle).

MUISTA:  FH/BH =  pelaajaa lyö kämmenspinnillä ¾ pöydän alueelta.

9. SYÖTTÖ JA AVAUS (kierrespinni; lyhyestä altsupalautuksesta altsu tai flippi)

9.1. P(lyhyt altsusyöttö)----> S(pitkä altsupalautus), P(avaa FH/BH-spinnillä), ppl.

9.2. P( kuten 9.1. ) ---->  S(pitkä altsupalautus BH:lle), P(hakee FH-spinnin), ppl.

9.3. P( kuten 9.1. ) ---->  S(lyhyt altsupalautus), P(avaa FH/BH-flippauksella), ppl.

9.4. P( kuten 9.1. ) ---->  S( kuten yllä), P(myös lyhyt altsu), ppl.

9.5. P(pitkä altsusyöttö BH:lle)----> S(pitkä altsupalautus), P(hakee FH-spinnin), ppl.

9.6. P(lyhyt altsusyöttö FH:lle) ----> S( kuten yllä linjaa pitkin), P(BH-spinni), ppl.

9.7. P( kuten yllä ) ----> S(pitkä altsu crossi FH:lle), P(FH-spinni), ppl.

9.8. P(pitkä altsusyöttö FH:lle) ----> S(FH-spinni crossi/kohti vartaloa), P(vastaspinni), ppl.

10. SYÖTÖN PALAUTUS

10.1. S(pitkä altsusyöttö keskelle/BH:lle)----> P(hakee kierre-FH-spinnin ¾ pöydän alueelta, aivan

rystynurkasta BH-spinni, ppl.

10.2. S(pitkä altsusyöttö FH:lle) ----> P(FH-spinni) ----> S(vastaspinni), spinnitaisto.

10.3. S(lyhyt kämmenaltsusyöttö rystykulmasta BH:lle) ----> P(altsu linjaa pitkin FH:lle tai

crossi BH:lle, EI keskelle pöytää, josta S pääsee spinnaamaan!), ppl (S yrittää spinnata).

10.4. S(lyhyt altsusyöttö) ----> P(FH/BH-flippaus), ppl.

10.5. S(altsusyöttö kohti vartaloa) ----> P(FH-spinni pitkästä/FH-flippi luhyestä), ppl.

10.6. S(pitkä yläkierresyöttö kohti vartaloa/FH:lle) ----> P(kontraus) ----> S(spinni), ppl.

11. TAKTIIKKA TREENIT (pisteen tekeminen oman/vastustajan syötön jälkeen)

A. Pisteen tekeminen omalla syöttövuorolla (on tietysti hyvä saada piste suoraan syötöllä, joten

syöttöjä on harjoiteltava erikseenkin).

Kolmannen (3:n) pallon taktiikka (piste tehdään vastustajan syötönpalautuksesta)

11.1. P(altsusyöttö sovittuun kohtaan) ----> S(pitkä altsupalautus FH:lle/keskelle/BH:lle sopimuksen mukaan), P(matalasta altsusta vauhti-FH-spinni, jos pallo nousee FH-smash).

11.2. P(altsusyöttö epäs.) ----> S(altsupalautus epäs.), P(pyrkii ratkaisemaan pallon, mutta

jos palautus on vaikea, P lyö kierrespinnin varmasti pöytään ja ppl).

11.3. P(pitkä yläkierresyöttö) ----> S(palauttaa kontraamalla), P(pyrkii tekemään pisteen sopivalla

tavalla: FH:lla Gatien-spinni pöydän päältä, vauhtispinni hiukan kauempaa tai smash eli kämmentappo. BH:llä  kova sijoitettu kontraus tai rystynokitus lyhyestä palautuksesta).

Viidennen (5:n) pallon taktiikka (piste tehdään vastustajan toisesta kosketuksesta)

11.4. P(altsusyöttö sovittu/epäs.) ----> S(pitkä altsupalautus sovittu/epäs.), P(kierre-FH-spinni

¾ pöydän alueelta) ----> S(blokeeraus) ----> P(FH: Gatien-spinni/smash nousseesta pallosta).

HUOM: Kun S blokeeraa (4.pallo), P:n on päästävä Gatien-spinnissä ”pallon päälle” ja

pidettävä kyynärpää ylhäällä (ja tarvittaessa otettava askel eteenpäin eli step-in). Jos pöydän

päältä/lähellä pöytää lyötävässä ratkaisuspinnissä kyynärpää on liian alhaalla, pallo menee

helposti pöydän yli (tyypillinen virhe). Kun S:n blokeeraus on riittävän korkea (selvästi

verkkoa korkeampi), tehdään FH-smash eli tappolyönti kyynärpää alhaalla!

B. Pisteen tekeminen vastustajan syöttäessä (voidaan tietysti yrittää spinnata voittopiste suoraan

syötöstä, joten sitäkin on syytä harjoitella, mutta tässä esitetään 4:n pallon taktiikka).

11.5. S(pitkä altsusyöttö) ----> P(FH/BH-spinni) ----> S(blokeeraus) ----> P(ratkuisulyönti