Share |

ILMASTONMUUTOS (CLIMATE CHANGE)

Esittely (kuka olen?) Etusivulla

________________________________________________________________________________________

maapallot_pelastus_531x640.jpg


_____________________________________________________________________________________________

http://www.climate4you.com/

The objective of the present web site is to provide information on meteorological and climatologically issues of general and specific interest. The purpose is not to provide a forum for discussions.

______________________________________________________________________________

2009

ILMASTO?  Ilmakehän hiilidioksidi pitoisuudet ovat jatkuvasti nousseet, mutta globaalien lämpötilojen nousu on hidastunut/keskeytynyt/pysähtynyt tällä vuosikymmenellä.

http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2009/10/world_climate_widget_full3.png

CLIMATE? CO2 levels rise, but global temperatures not. Global warming has slowed/stopped during this decade.

_____________________________________________________________________________________________

http://www.vattenfall.fi/ilmastokartta/?gclid=CO3v-s7Y5J0CFaBb4wodIxbLMQattenfallin   Tämä

ILMASTO-PROPAGANDA on hysteeristä ja törkeää: sekä visuaalisesti että sen takia, ettei globaalien lämpötilojen käppyrää (ilmasto EI ole lämmennyt tällä vuosikymmenellä lainkaan) näy intro-kuvassa lainkaan!

_________________________________________________________________________________

VIDEO ilmaston (alempi ilmakehä) lämpötilojen kehityksestä 1979-2009 (UAH-satelliittimittaus):

http://www.youtube.com/watch?v=sVKIVrVb-w0

Tässä sama käppyrän muodossahttp://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

Näkyy selvästi (El Ninon aiheuttama) lämpöpiikki (1998) ja  tämän vuosikymmenen viileneminen (lämpötilojen nousun keskeytyminen).

Hiilidioksidin lähteitä ja jakaantumista maapallolla voidaan niinikään seurata satelliittien avulla: http://www.nasa.gov/images/content/282311main_PIA11194%5B1%5D.jpg  PASADENA, Calif. - A NASA/university team has published the first global satellite maps of the key greenhouse gas carbon dioxide in Earth's mid-troposphere, an area about 8 kilometers, or 5 miles, above Earth. The team's study reveals new information on how carbon dioxide, which directly contributes to climate change, is distributed in Earth's atmosphere and moves around our world.

_____________________________________________________________________________

Myös maapallon pintalämpötilojen (punainen käppyrä) nousu on hidastunut/keskeytynyt/pysähtynyt, kuvassa myös alemman ilmakehän (sininen) lämpötilat ja hiilidioksidin (valkoinen) tasaisesti lisääntynyt pitoisuus:

http://joannenova.com.au/globalwarming/graphs/temp-co2/CO2_temp_1995-2009_uah_giss-ppt.jpg

Täällä kaikkien mittausasemien tulokset:

http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#Comparing%20global%20temperature%20estimates

http://global-warming.accuweather.com/2009/09/longer_term_global_temperature.html Täältä löytyy mielenkiintoinen yhteenveto pitkäaikais (long-term)- ja lyhytaikais (short-term)lämpötila-anomalioille. Kyseessä on GISS/NASA (tohtori James Hansenin johtama) data, ja mukana on ENSO (El Nino/La Nina) data sekä aurinkosyklien maksimit ja minimit. Tämä on tietysti vain yksi käytetyistä mittaustiimeistä (vertailutaso 1950-1980), mutta paljastaa mielenkiintoisia seikkoja, kuten viime vuosisadan lopun lämpenemiskauden (1976-noin 2000) ja ENSO-datan korrelaation (El Nino vs. La Nina 8-3). Tämä sopii hyvin yhteenvetooni El Ninon vaikutuksesta havaittuun lämpenemiseen:  http://www.tapionajatukset.com/72   (aivan sivun lopussa).

Täällä hiilidioksidi-pitoisuuden viimeaikainen nousuhttp://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Britannian Met Office: Vääristeleekö tämän vuosikymmenen (2000-2009) keskeytynyt lämpenemistrendi ennusteita: http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2009/global_temperatures_09.pdf

Miksi UK Met Officen on niin vaikea tehdä oikeaan osuvia ennusteita: http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6257987/What-makes-Met-Office-long-term-forecasts-so-wrong.html

____________________________________________________________________________________________

HIILIDIOKSIDI:  IPCC vs. TUTKIMUKSET

Täällä esitys siitä, miten IPCC vetää omia johtopäätöksiään tutkimuksista riippumatta. Näiden tutkimusten (noin 30 eri paperia) mukaan hiilidioksidin viipymä ilmakehässä vaihtelee välillä 5-25 vuotta, mutta IPCC on ”päättänyt”, että viipymä on sata (100) vuotta!

http://jennifermarohasy.com/bl…ic-part-3/

Surutta on siis nämäkin tutkimukset hiilidioksidin viipymästä ilmakehässä ohitettu ja vedetty ”mutkat suoraksi” kun omaa näkemystä ajetaan läpi. Poliittinen agenda on ajanut näiden(kin) tieteellisten tutkimusten ohitse. Hiilidioksidin pitoisuus jatkaa nousuaan, mutta (tämän vuosikymmenen) lämpötilat ovat laskusuunnassa (katso kuvasta).

_____________________________________________________________________________

Ilmastotieteen lamakausi (Atte Korhola):  http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=blogi&news_id=1370

Suora lainaus yllä olevasta kirjoituksesta:

Ilmastotutkimuksessa kriittisyyttä syö myös jyrkkä kahtiajako ilmastoskeptikoiden ja ihmisen osuutta korostavien tutkijoiden välillä. Tutkijat eivät halua tulla samaistetuksi skeptikoihin, jolloin moni täysin luonnollinen, aineistoihin, menetelmiin ja johtopäätöksiin liittyvä kritiikki jätetään mainitsematta leimautumisen pelosta. Saman pelon vuoksi vaihtoehtoisia selitysmalleja ei uskalleta etsiä, minkä seurauksena happi on katoamassa koko tieteenalasta.

On hyvin oireellista, että kritiikkiä tai vaihtoehtoisia malleja esitettävän täytyy hetimiten korostaa, ettei hän suinkaan ole skeptikko. Näinhän YK:n ilmastokokouksessa Genevessä äskettäin puhunut Mojib Latif kiiruhti huomauttamaan kertoessaan, että lähiaikojen ilmastonmuutosennusteet saattavat mennä uusiksi ja että maailman ilmasto saattaa viilentyä seuraavat 10-20 vuotta. Tällainen varovaisuus ja varpaisillaan olo ei ole pitkän päälle kunniaksi tieteelle.

Tieteen perimmäinen tavoite on pyrkiä totuuteen ja tietopiirimme avartamiseen. Tieteellinen tieto ei ole kuitenkaan koskaan ehdottoman varmaa: erehtyminen on aina mahdollista. Se ei tarkoita, että kaikki tieto olisi yhtä epävarmalla pohjalla tai että tulisi hyväksyä yleinen skeptisismi suhteessa kaikkeen tietoon. Kuitenkin se, minkä nyt käsitämme totuudeksi voi muuttua sitä mukaa, kun syntyy uusia ideoita, teorioita, menetelmiä ja entistä parempia tutkimusvälineitä. Näin on tieteessä aina tapahtunut ja tapahtuu edelleenkin.

Tätä nöyryyttä ja suhteellisuudentajua tarvittaisiin nyt myös ilmastotieteessä.

___________________________________________________________________________________________

ILMASTONMUUTOS

Tutkimus osoittaa: hiilidioksidia ”syytetään” liikaa, metaanilla odotettua suurempi vaikutus:

http://global-warming.accuweather.com/2009/10/co2_taking_too_much_blame_1.html

http://www.usatoday.com/tech/science/environment/2009-10-29-methane-global-warming_N.htm

Suomeksi (Tiede-lehti):  http://www.tiede.fi/uutiset/uutinen.php?id=3952

AURINKO JA ILMASTO

Tutkimus Venäjältä: Aurinko säätää ilmastoa:

http://wattsupwiththat.com/2009/10/28/the-sun-defines-the-climate-an-essay-from-russia/

Täällä yllä olevasta lisäähttp://climaterealists.com/index.php?id=4254

Täällä koko tutkimushttp://www.gao.spb.ru/english/astrometr/abduss_nkj_2009.pdf

Tutkimuksen kommentointia:

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=114261

http://aftermathnews.wordpress.com/2009/10/29/russian-research-forecasts-global-cooling/

______________________________________________________________________________________________

Samankaltainen tutkimus Ilmatieteen laitoksen sivulta: Auringon aktiivisuus vaikuttaa lämpötiloihin (jopa 2-3 astetta) pohjoisella pallonpuoliskolla:

http://www.ilmatieteenlaitos.fi/uutiset/index.html?Id=1256621177.html

Tutkimus, johon viitataan: http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2008JA014029.shtml

TAUSTAA

Tästä videosta (45 sekuntia, aivan videon lopussa) näkee miten aurinkotuuli vaikuttaa arktiseen alueeseen:

http://www.youtube.com/watch?v=a27xQy1b1Cs

Aurinkotuuli ja Maan magneettikenttä:

http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2003/1203image_cluster.html

ARVIOINTI

Kommentit IL:n (aurinko-napa-alue)  uutiseen (kommentoitavat kohdat alleviivattu):

OTSIKKO: Auringon aktiivisuus vaikuttaa paikallisesti maapallon lämpötiloihin

TIIVISTELMÄ

Auringolla ja Maan lähiavaruudella on suurempi vaikutus Maan ilmakehän lämpötiloihin kuin aiemmin on oletettu. Talviaikaan lämpötila voi etenkin napa-alueilla paikallisesti vaihdella jopa 2- 3 astetta Auringon toiminnan mukaan, kun aktiivisia ja vähemmän aktiivisia vuosia verrataan keskenään. Auringon hiukkasaktiivisuus ei kuitenkaan vaikuta koko maapallon keskilämpötiloihin eikä siten ole osatekijä ilmastonmuutoksessa.

ALAOTSIKKO

Auringon hiukkasilla ei havaittu vaikutusta globaaliin ilmastonmuutokseen
- Tulokset viittaavat esimerkiksi siihen, että vuosina, jolloin Aurinko hiukkasaktiivisuus on hiljaisessa vaiheessa, voivat esimerkiksi Skandinaviassa talvikauden (joulu-helmikuu) keskimääräiset lämpötilat olla kahta astetta viileämpiä kuin Auringon ollessa aktiivisimmillaan. Toisaalta samanaikaisesti eri osassa pohjoista napa-aluetta muutokset ovat päinvastaisia.
- Kyseessä ei ole ilmastoon globaalisti vaikuttava asia, sillä ilmiöllä ei ole havaittu olevan vaikutusta maapallon keskilämpötilaan

PERUSKOMMENTTI: Miksi vakuutetaan monessa kohdassa, että tutkimuksen havainnot eivät vaikuta maailmanlaajuiseen keskilämpötilaan eli globaaliin ilmastonmuutokseen? Onko syynä ”ilmastonmuutosusko” vai työnantajan/antajien vaatima ”oikeaoppisuus” vai pelko siitä, että ihmiset saavat tietoa auringon väitettyä (IPCC/Ilmatieteen laitos) suuremmasta vaikutuksesta Maan ilmastoon?

Erilliset kommentit:. 1. Sana ”paikallinen” on disinformaatiota, pitää olla ”alueellinen”. Esimerkiksi Helsinki on paikka, sen ympäristöstä (vieläpä Etelä-Suomesta) voidaan käyttää sanaa ”paikallinen”, Skandinaviasta on kyllä syytä käyttää käsitettä ”alueellinen”. SIIS: Aurinko vaikuttaa Maan ilmastoon alueellisesti (Pohjois-Eurooppa) kuten ”paikalliset” mittaukset osoittavat. 2. Maapallon keskilämpötilan mittauksessa tietokantaan syötetään paikalliset ja alueelliset mittaustulokset ja saadaan näin ”globaalin ilmaston” (jota siis ei ole olemassa) tulokset. Jos jollakin alueella lämpötilat (usean kuukauden ajan) joko nousevat tai laskevat (2-3 astetta), niin totta hemmetissä sillä on vaikutusta keskimääräiseen maailmanlaajuiseen keskiarvoon (aivan kuten voimakkaat El Ninot päiväntasaajan vaiheilla vaikuttavat, esimerkki-vuosi 1998!). 3. Jos jossain napa-alueella lämpötilat nousevat/laskevat, niin miten hemmetissä ”jossain muualla” tapahtuu vastaava kompensoituminen ”aina sopivasti”?

LOPPUPÄÄTELMÄ: Koska tämä ja monet muut aurinkotutkimukset (että auringolla onkin luultua suurempi vaikutus maapallon ilmastoon) tulevat vääjäämättä yleiseen tietoisuuteen, pyritään tällä IL-uutisella varautumaan tilanteeseen ja  vähättelemällä auringon vaikutusta globaaliin ilmastonmuutokseen minimoimaan omat virheelliset arviot, kuten esimerkiksi tämä:

Auringon säteilyllä vain PIENIÄ vaikutuksia lämpötiloihin: http://fmi.fi/uutiset/index.html?A=1&Id=1239007562.html

  

ILMASTO UUTISIA (TÄÄLLÄ AJANKOHTAISTA ILMASTOSTA)

Ilmastonmuutoksen kannalta koira on pahempi kuin city-maasturi: http://vaiski1.blogit.uusisuomi.fi/2009/10/23/koira-on-pahempi-kuin-city-maasturi/

Koko ympäristö (ei vain ilmasto): http://ilkkaluoma.blogit.uusisuomi.fi/2009/10/22/ei-vain-ilmastosta-vaan-koko-ymparistosta/

Dr. James Hansenin pahasti epäonnistuneet lämpenemis-ennustukset: http://wattsupwiththat.com/2009/10/22/a-little-known-but-failed-20-year-old-climate-change-prediction-by-dr-james-hansen/

 Siitä huolimatta ilmastomeediot maalailevat (kristallipallostaan) katastrofi-ennusteita: http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=ilmastouutisia&news_id=1526

Turpeen käyttö syö ympäristöministeri Paula Lehtomäen ja hallituksen uskottavuuden (julistus: päästöjä vähennettävä 80% vuoteen 2050 mennessä): http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=blogi&news_id=1514

Irlanti luopuu turpeesta:

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/10/irlanti_luopuu_turve-energiasta_1106619.html

 

LÄMPENEMIS-PROPAGANDA JA LÄMPENEMISEN PYSÄHTYMINEN

PROPAGANDA

Tämä propaganda on vastenmielistä, ihmisiä syyllistävää ja tietysti lapsia pelottelevaa:

http://www.vihrealanka.fi/uutiset/onko-t%C3%A4m%C3%A4-mainos-liian-pelottava-%E2%80%93-katso-video

Nature: Kaikkien aikojen iljettävin ilmasto-kampanja:

http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2009/10/worst_climate_campaign_ever.html

 

Jos ilmastofasistit ja synkkiä maailmanlopun ennustuksia laativat ilmastomeediot tällaiseen turvautuvat, heidät olisi syytä ohjata hoitoon (mielenterveysongelmien palvelut).

Yli 20 000 ihmistä vaatii parempia mielenterveyspalveluja:

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/75352-yli-20-000-ihmista-vaatii-kohennusta-mielenterveyspalveluihin

Haluatko Sinä, että lapsellesi luetaan unisatua, jossa hiilidioksidi-hirviö tulee lapsen unimaailmaan ja aiheuttaa ahdistusta valvetilassa?

 

Yllä olevasta propaganda-videosta tulee väkisinkin mieleen Hitler Jugend:

http://klimabedrag.dk/indlen/82-shameful-exploit-of-uk-children-in-climate-propaganda

Hitler-Jugend (suom. Hitler-nuoret, lyhenne HJ) oli Saksan kansallissosialistisen puolueen perustama nuoriso-organisaatio, jonka tehtävänä oli koulia saksalaista nuorisoa kansallissosialistiseen ideologiaan sopivaksi. Järjestö korosti sotilaallisuutta, terveitä elämäntapoja ja tottelevaisuutta.   http://fi.wikipedia.org/wiki/Hitler-Jugend

Mainittakoon kuitenkin (ettei totuus unohtuisi), että Natsi-Saksan viimeisenä koottu SS-panssaridivisioona, ”Hitlerjugend”, suoritti useita urotekoja itärintamalla ennen tuhoutumistaan.

http://fi.wikipedia.org/wiki/SS-divisioona_Hitlerjugend

KUVA nuorisosta:  http://i249.photobucket.com/albums/gg223/aria62/postikortit/hitler-2-101108-001.jpg

Niin, vihermafian ”alaosaston”, ilmastonatsien, propaganda (ja aivopesu) on täysin verrattavissa kansallissosialistien vastaavaan toimintaan: pyritään kasvattamaan ”ideologisesti oikea” ja tottelevainen sukupolvi.

 

Propagandasta huolimatta, noin 30 prosenttia australialaisista on säilyttänyt järkensä (eivät ole joukkosuggestion uhreja tai ilmastohysteriaan vajonneita):

http://joannenova.com.au/2009/10/despite-propaganda-30-of-australians-arent-fooled/

 

TODELLISUUS

Sitä paitsi, tämä yllä esitelty propaganda-”hirviö” ei ole saanut maapallon lämpötilaa nousemaan viimeisen kymmenen vuoden aikana:

http://joannenova.com.au/globalwarming/graphs/temp-co2/CO2_temp_1995-2009_uah_giss-ppt.jpg

 

MAAPALLO EI LÄMPENEKÄÄN

Tästä globaalin lämpenemisen pysähtymisestä erinomainen kirjoitus Satakunnan Kansassa (22.10.2009): Korhola: Maapallo ei lämpenekään.

Kirjoituksessa esitettiin mahdollisia syitä (siihen ettei maapallo ole lämmennyt viimeisen 11 vuoden aikana):

1. El Nino-ilmiön syklin harveneminen ja valtamerten 30 vuoden lämpösykli. Nämä nyt negatiivisesti vaikuttavat luonnolliset tekijät olivat viime vuosisadan lopulla (jolloin melkoinen lämpeneminen tapahtui 1976-noin 2000 välisenä aikana) voimakkaasti vaikuttamassa:

TIETEELLINEN TAUSTA Korholan kirjoitukseen

http://www.tapionajatukset.com/72  (sivun lopussa ENSON VAIKUTUS ja PDO:n VAIKUTUS).

Tässä lyhyesti: Tästä käppyrästä  http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/   näemme kuinka voimakas El Nino (1997-1998) saa aikaan erittäin lämpimän koko vuoden. Pointti on se, että viime vuosisadan lämpötilanousun aikana (likimain 1976-2000) oli lämpimiä valtamerivirtauksia (El Nino) huomattavasti enemmän kuin kylmiä (La Nina). Koska yksi ainoa vaikutti niin voimakkaasti lyhytaikaisesti (1998), on täysin selvää, että kahdeksalla El Ninolla on jo lämmittävä jaksovaikutus (1976-2000)! Tässä eräs esitys (josta siis enemmän juttua yllä mainitulla sivulla) käppyrä: http://www.esrl.noaa.gov/psd/people/klaus.wolter/MEI/   (El Ninot punaisella), josta nähdään miten El Ninot olivat hallitsevina lämpenemisjaksolla.

Myös tästä Taulukostahttp://ggweather.com/enso/oni.htm   päädytään samaan tulokseen. El Ninot (vahvat 1982, 1991, 1997, keskivahvat 1986, 1987, 1994), heikot 1976, 1977), La Ninat (vain yksi vahva 1988), kolme heikkoa (1984, 1995, 2000) ja keskivahvat (1998, 1999) aloittaen viilenemiskauden.

Samoin korreloi valtamerten 30 vuoden lämpösykli globaalin lämpenemiskauden (1976-2000) kanssa:  http://cses.washington.edu/cig/figures/pdoindex_big.gif

IPCC-TUTKIJAN TUNNUSTUS

Tämä siis ennakoi, että viileneminen päättyy vasta noin 2030 paikkeilla. Jopa IPCC-tutkija myöntää viilenemiskauden olevan edessäpäin:

Lähiaikojen ilmastonmuutos-ennusteet saattavat mennä uusiksi:

IPCC:n raporttien laadintaan osallistuva Mojib Latif, saksalainen meteorologi ja valtameritutkija:

http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=ilmastouutisia&news_id=1296

Hänen mukaansa ilmasto saattaa viilentyä (ennen lämpenemistä?) seuraavien vuosien aikana. Harvinaisen realistinen näkemys ”IPCC-mieheltä” kun vertaa sitä ”alarmistien” pelotteluun ”yhä kiihtyvästi lämpenemisestä”. Tämän vuosikymmenen mittaustulokset (lämpeneminen keskeytynyt) tukevat täysin Latifin  ”tunnustusta.”

 

PITKÄAIKAIS-TRENDI: MAAPALLO EI OLE JÄÄHTYMÄSSÄKÄÄN

Maapallo ei kuitenkaan ole viilenemässä (ainakaan vielä):

http://global-warming.accuweather.com/2009/10/earth_is_not_cooling_according_1.html

Täällä lisää aiheesta:

http://news.yahoo.com/s/ap/20091026/ap_on_bi_ge/us_sci_global_cooling

 

Korholan kirjoituksen jatko (syitä lämpenemisen keskeytymiseen):

 

2. Auringon aktiivisuuden viimeaikainen lasku: http://www.tapionajatukset.com/59  (sivun alussa).

Eija-Riitta Korhola (joka tekee väitöskirjaa aiheesta) jatkaa: ”Vaikka hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet enemmän kuin ennustettiin, maapallon lämpötila ei seuraakaan loogisesti.” ja vaatii näiden raakojen faktojen tunnustamista Kööpenhaminan ilmastokokouksen alla. Tässä BBC:n artikkeli, jonka Korhola tuo esiin: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8299079.stm

Myös YLE on uutisoinut tästä: http://www.yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/2009/10/ilmasto_ei_ole_lammennyt_yli_kymmeneen_vuoteen_1072073.html

Korhola korostaa, ettei kyseenalaista ilmastonmuutosta. Ilmasto muuttuu paljon monimutkaisemmin kuin olemme luulleet tietävämme. Korhola ottaa esiin myös päästökaupan epäonnistumisen: päästöt siirretty valtiosta toiseen eli maihin, joissa ei niin välitetä niistä.  Korhola esittää tilalle määrätietoista keskittymistä (puhtaan) teknologian investointeihin.

ILMASTOPOLITIIKAN HARHARETKET

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki sekoilee.
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/10/ymparistoministeri_suosii_turpeen_polttoa_1090564.html

Täällä turpeestahttp://www.sll.fi/tiedotus/julkaisut/turpeen-energiakaytto

EPÄONNISTUNUTTA ILMASTOPOLITIIKKAA, ELLEI KAIKILLE KOLMELLE UUDELLE YDINVOIMALAITOSYKSIKÖLLE MYÖNNETÄ LUPAA:

Vihreät UHKA hyvinvointi-yhteiskunnalle: http://www.yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2009/10/katainen_vihreiden_linja_uhka_hyvinvointiyhteiskunnalle_1089382.html

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/74138-suomelta-hurja-paastotavoite-80-pois

Valtamedia (etunenässä Helsingin Sanomat) rummuttaa asiasta kuin se olisi jo täyttä totta! Tällainen päästöprosentti-suunnitelma kikkailu on kyllä kaukana todellisista teoista ja ilmastonmuutoksen realiteeteista (Suomi ei voi ”pelastaa maapalloa”). Kun näitä juttuja lukee, ei oikein tiedä onko tämä vitsi vai ei: pääministeri Matti Vanhanen antaa ohjeita siitä, miten kansalaisten pitää koota ruokalautasensa: Vanhanen korosti hallituksen haluavan ”auttaa kuluttajaa tekemään kestäviä ruokavalintoja.” Kiva, ei tarvitse enää miettiä ”mitä huomenna syötäisiin” (tämä Hesarissa 16.10.09). 

Keinot päästöjen vähentämiseen kyllä olisi (ydinvoimaloiden lisärakentaminen), mutta ”eihän sitä oikein voi tehdä” kun vihreät (Sinnemäki ja Tynkkynen etunenässä) kitisee ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen venkoilee ja  Paula Lehtomäki antaa lausuntoja (Hesari 16.10.2009): kysymykseen (montako ydinvoimalaa tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen?):”Mieluummin vähempi enempi kuin enempi enempi”. (Lehtomäen linjaus Moskovassa torstaina). Voi pyhä sylvi, tulee tässä ikävä presidentti Urho Kekkosen aikoja!

Mainittakoon vielä, että pääministerimme on se sama Vanhanen, joka 1990-luvun alussa esti (ydinvoimaponnellaan) lisäydinvoiman rakentamisen ja on siis ollut vahvasti vaikuttamassa nykyiseen sekoiluun.

Olemme tässä hallituksen ”ilmastokoplan” (Matti Vanhanen ja Paula Lehtomäki) armoilla. Taustatukea antaa ilmastopoliittinen ”asiantuntija” Oras Tynkkynen, joten pohjoismaisen hyvinvointivaltion uhkaajat tulevat keskustasta ja vihreistä. Apupoikana toimii toki kokoomuksen asuntoministeri, Jan Vapaavuori, joka haluaisi ”räjäyttää pois” öljy- ja sähkölämmitystä käyttävät talot:

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/74066-naista-taloista-halutaan-eroon

TIE VIHREÄÄN HELVETTIIN

Jörkka teki hienon elokuvan: Kuulustelu (lue lisää täältä).

Ehdotus seuraavaksi Suomi-filmiksi:  TIE VIHREÄÄN HELVETTIIN

Aihe: Suomen paluu 1950-luvulle (muun muassa halkolämmityksen Helsingissä).

Käsikirjoitus: lihavuus-graduilija Oras Tynkkynen ja keskisormi-esittelijä Anni Sinnemäki.

Näyttelijät: Ilmastofanaatikot ja Ilmatieteen laitoksen ilmastotutkijat sekä Johanna Mannila.

Lavastus ja toteutus: Hallituksen ilmastokopla (Matti Vanhanen, Paula Lehtomäki ja Jan Vapaavuori). Elokuvan (TIE VIHREÄÄN HELVETTIIN) lavastajan (Lehtomäki) mainospätkä:

http://www.mtv3.fi/uutiset/ilmasto/index.shtml/arkistot/kotimaa/2009/10/972723

Musiikki: Mun koti ei oo täällä (Chisu): http://www.youtube.com/watch?v=Jq45cR5cgAA

Ohjaus: Matti Vanhanen (antaa myös kansalaisille ruokaohjeita elokuvan trailerissa).

Elokuvan levitys:  Bollywood ja rauhanpalkittu Obama (Michellelle oma DVD).

Bollywoodhttp://anuradha.vuodatus.net/blog/category/Bollywood

Bollywood:

http://images.google.fi/images?client=firefox-a&rls=org.mozilla:fi:official&channel=s&hl=fi&source=hp&q=bollywood&um=1&ie=UTF-8&ei=F5rZSp_IIeSfjAeWirHcCA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CCUQsAQwAw

 

Täällä taustaa elokuvaan (erityisesti xxx kommentti):

http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2009/10/science-mita-tapahtui-ilmaston.html?showComment=1255692796984#c5696209806607238506

Täällä taustaa ”vihreän helvetin” lämmittäjille:

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/57466-puun-ja-pelletin-polttaja-onkin-ilmastotorkyilija

Biomassan polttaminen lisää ilmakehän hiilidioksidia (ja pienhiukkasia):

http://www.savonsanomat.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/puun-polttaminen-lis%C3%A4%C3%A4-ilmastonmuutosta/90695

 

PROPAGANDAA JA AIVOPESUA

Toivottavasti Suomessa ei sorruta (kansalaisten ohjaamisessa ilmastotekoihin) tällaiseen ala-arvoiseen propagandaan ja aivopesuun; jossa lapsien todellisuuteen ja unimaailmaan syötetään hiilidioksidi-hirviöhttp://www.youtube.com/watch?v=w62gsctP2gc

Ugh, pitäisikö tässä siis ”laittaa sulka päähän ja lähteä sotapolulle”?

 

ILMASTO JA ENERGIA UUTISIA

Kansanedustajat sanovat KYLLÄ lisäydinvoimalle: http://www.vihrealanka.fi/uutiset/lis%C3%A4%C3%A4-ydinvoimaa

Neljä uutta ydinvoimalaitosyksikköä (?), Viro mukaan:

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/74226-hurja-ydinvoimaidea-%E2%80%9Dviro-mukaan%E2%80%9D

http://www.ydinreaktioita.fi/   ja  http://www.ydinreaktioita.fi/page/2

Ilmastouutisiahttp://www.co2-raportti.fi/index.php

http://www.katsomo.fi/?treeId=19904  ja   http://www.mtv3.fi/ilmasto/

UUTISIA (englanniksi):

http://aftermathnews.wordpress.com/category/global-warming-hoax/

 

ILMASTON MAAILMANLAAJUINEN LÄMPENEMINEN (GLOBAL WARMING)

 

Täällä on hyvä yhteenveto eri mittausasemien tuloksista ja keskinäisestä vertailusta viimeisen 30 vuoden ajalta:

http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#Comparing%20global%20temperature%20estimates

Kuten nähdään, lämpeneminen pyörii 0.5 celsius asteen molemmilla puolilla 30 viime vuoden aikana. Toisin sanoen, suurin osa viime vuosisadan lämpenemisestä  (0.7 C) on tapahtunut vuosien 1979-noin 2000 välillä, koska tällä vuosikymmenellä lämpeneminen on hidastunut/keskeytynyt.

Emme tietenkään voi sanoa, että lämpeneminen on pysähtynyt, koska sen kertoo vain ja ainoastaan tulevien vuosien mittaukset. Koska globaali lämpeneminen on ollut voimakkainta jaksolla noin 1976 (ei näy kuvassa koska satelliitti-mittaukset on aloitettu 1979)-noin 2000, lämpenemisen syiden tutkimus (tilastolliset syy-yhteydet, kuten valtamerien lämpökiertojen vaikutus) keskittyy pitkälti tälle ajanjaksolle. Pilvisyyden vaikutus ja aurinkotutkimus ovat myös käynnissä. Ilmaston tietokoneavusteinen mallinnus puolestaan korostaa kasvihuonekaasupäästöjen (lähinnä hiilidioksidi eli CO2) merkitystä. Mallinnus antaa ennusteita, projektioita tai skenaarioita, joihin IPCC perustaa pääosin raporttinsa. Päästöt kasvavat suunnilleen kolmen prosentin vuosivauhdilla, mutta tällä hetkellä ”lämpeneminen ei ole käynnissä”:

http://joannenova.com.au/globalwarming/graphs/temp-co2/CO2_temp_1995-2009_uah_giss-ppt.jpg

Tänä päivänä ”uskalletaan” myös uutisoida lämpenemisen keskeytymisestä:

YLE: Ilmasto ei ole lämmennyt yli kymmeneen vuoteen: http://www.yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/2009/10/ilmasto_ei_ole_lammennyt_yli_kymmeneen_vuoteen_1072073.html

Tässä YLEn mainitsema BBC:n uutinen: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8299079.stm

Britannian MetOffice toisaalta ”uskaltaa” luottaa ilmaston mallitukseen (mutta joutuu tietysti myöntämään lämpenemisen keskeytymisen): Tässä Britannian MET OFFICEN tiedote (tasapainon vuoksi toinenkin näkökohta): 

http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2009/global_temperatures_09.pdf

ILMASTONMUUTOS (CLIMATE CHANGE)

Täällä sitten lisää ilmastotietouttahttp://www.climate4you.com/

Tätä sivustoa (ilmastouskovat eli believers, skeptikot eli skeptics ja realistit eli balanced sources) päivitetään jatkuvastihttp://www.globalwarmingclearinghouse.blogspot.com/

Tämä päivitys:  http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/  sieltä tosin näytti puuttuvan (13.10.09), jossa näkyy ”syyskuun lämpökausi”.

ILMASTO

Uutisia (suomeksi):   http://www.co2-raportti.fi/

Kirjoituksia (ja keskustelua suomeksi):

http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=blogi

Tiede-lehti, keskustelua suomenkielellä:

http://www.tiede.fi/keskustelut/geologia-maa-meri-ja-ilma-f7/

Blogeja aiheesta: ilmastonmuutoshttp://fi.wordpress.com/tag/ilmastonmuutos/

Kirjoituksia ilmastonmuutoksesta:

http://www.google.fi/search?hl=fi&lr=lang_fi&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:fi:official&q=ilmastonmuutos%2Bblogit&start=50&sa=N

Poiminta yllä olevasta: Tutkimuksen mukaan melkoinen osa meteorologeista epäilee ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta:

http://ohjelmaopas.yle.fi/artikkelit/tiede/tiede-blogit/kuumat-paikat/meteorologit-epailevat-sittenkin-ilmastonmuutosta-%E2%80%93-uusi

Hyvä kommentti: ”onko älykääpiö, jos on eri mieltä Pasi Toiviaisen kanssa?”