Share |

KIRJOITUKSIA ILMASTONMUUTOKSESTA

TERMODYNAMIIKKA

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila1-2/termodynamiikan-saannot-kasvihuoneilmion-taustalla/

Termodynamiikan ensimmäinen laki määrittelee, että energiaa ei voida luoda tai tuhota eli universumin kokonaisenergian määrä on vakio. Termodynamiikan toinen laki soveltuu suljettuihin systeemeihin ja sen mukaan lämpöenergian siirto tai muunnos on irreversiibeli eli se ei voi tapahtua päinvastaiseen suuntaan. Tämä tarkoittaa, että lämpö siirtyy spontaanisti kuumemmasta kappaleesta kylmempään kappaleeseen eikä koskaan päinvastoin. Musta kappale on fysiikassa käytetty käsite ideaalisesta kappaleesta, joka absorboi kaiken elektromagneettisen säteilyn ja se myös emittoi eli säteilee ”täydellisesti”. Elektromagneettinen säteily kattaa kaiken säteilyn, joka lähtee kappaleista lämpötila-alueella -270 °C … +6000 °C (auringon lämpötila). Käytännössä on todettu, että aurinkoa ja planeettoja voidaan käsitellä mustina kappaleina. Vaikka ne eivät ole täydellisiä mustia kappaleita eli ne ovat harmaita kappaleita, niin myöhemmin esitetyt fysiikan yhtälöt ovat voimassa.

On olemassa kolme lämmönsiirtomekanismia: johtuminen eli konduktio, kuljettuminen eli konvektio ja säteily. Konduktio tapahtuu esimerkiksi talon seinässä, jossa muodostuu lämpötilaero lämpimän sisäpinnan ja kylmän ulkopinnan välille. Lämpö siirtyy konvektiolla esimerkiksi vesikiertoisessa keskuslämmitysjärjestelmässä, jossa aineen virtaus vie lämpöenergiaa mukanaan. Auringon säteily on esimerkki lämmönsiirrosta säteilyn välityksellä. Se on ainut lämmönsiirtotapa, joka toimii tyhjiössä, mutta toimii myös kaasufaasissa. Ilmakehässä tapahtuu lämmönsiirtoa konvektion avulla, kun lämmin ilma kumpuaa ylöspäin päiväntasaajaseudulla tai kun maanpinta aiheuttaa veden höyrystymistä ilmakehään.

Netto lämmönsiirtonopeus voidaan laskea samanlaisella kaavalla sekä konduktiolle että konvektiolle

Q = U A (T1 -T2),                (1)

missä Q on lämmönsiirtonopeus (W), A on lämmönsiirtoala (m2), T1 on korkeampi lämpötila (°C) ja T2 on alempi lämpötila (°C). Konduktiossa U on lämmönjohtavuuskerroin (W/m2°C) ja konvektiossa U on konvektiivinen lämmönsiirtokerroin (W/m2°C). Kuten yhtälöstä (1) näkyy, niin oleellinen piirre on lämpötilaero kahden kappaleen välillä.

Stefan-Boltzmannin säteilylaki on kasvihuoneilmiön keskiössä. Lainaan kappaleen (kursiivilla) intialaisesta fysiikan yliopistotason kirjasta sen vuoksi, että sen teksti yksinkertaista ja yksiselitteistä. Kirjan nimi on Nonlinear Systems in Heat Transfer, 2018, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812024-8.00003-5.   Lainaus alkaa:

3.1 Lämmönsiirto säteilemällä

Lämmönsiirto korkeamman lämpötilan kappaleesta alhaisemman lämpötilan kappaleeseen, kun kappaleet eivät fyysisessä kontaktissa toisiinsa, kutsutaan lämmönsiirroksi säteilyn avulla, kuva 3.1. Stefan-Boltzmannin laki mustan kappaleen säteilylämmönsiirron nopeudesta pinta-alayksikköä kohden perustuu lämpötilaerojen neljänsien potenssien eroon:

(3.1) q=σ A T,4

missä q on energian lämmönsiirtonopeus, A on pinta-ala ja σ on Stefan–Boltzmannin vakio.17.3.2020

Lämpötilapaussin päättymisen ja super El Niñon takana sama syy – ei kasvihuonekaasut

Vuosien 2000-2014 aikana globaali lämpötila ei noussut ja tuota ajanjaksoa on kutsuttu nimellä lämpötilapaussi tai hiatus. Vuosina 2000-2014 fossiiliset hiilidioksidipäästöt olivat 126 gigatonnia hiiltä (GtC), jotka ovat 31 % kaikista päästöistä vuoden 1750 jälkeen, mutta tuona aikana kasvihuonekaasut eivät pystyneet nostamaan lämpötilaa, vaikka IPCC:n mallien mukaan nousua olisi pitänyt tapahtua 0,4 °C (Viite 1).

Tämä tilanne on aiheuttanut harmaita hiuksia ja ymmärrettävää huolta IPCC:n ja ilmastoeliitin piirissä. Eipä siis ihme, että tästä ilmiöstä on julkaistu yli 200 tieteellistä tutkimusta, joissa ei ole kuitenkaan löydetty yhteisesti hyväksyttyä syytä ja tulokset ovat olleet keskenään ristiriitaisia. Hämmennys on siis tutkijoiden joukossa pikemminkin lisääntynyt. Tätä 200 tutkimuksen määrää voidaan suhteuttaa maapallon energiataseesta ja kasvihuonekaasujen osuudesta kasvihuoneilmiössä tehtyihin tutkimusmääriin. Olen nimittäin löytänyt kummastakin aiheesta vain 8 tutkimusta. Kannattaa pohtia hieman syitä tilanteeseen.

El Niño on hyvin tunnettu lyhytaikainen, noin 1-2 vuotta kestävä ilmastohäiriö, jota yhdessä sen vastavaiheen eli La Ninan kanssa kutsutaan nimellä ENSO (El Niño Southern Oscillation). Joskus El Niño kehittyy ns. super El Niñoksi (erittäin voimakas), mutta syytä ei tiedetä. Kaksi voimakkainta super El Niñoa ovat vuosien 1997-98 ja 2015-16 tapahtumat.https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila1-2/lampotilapaussin-paattymisen-ja-super-el-ninon-takana-sama-syy-ei-kasvihuonekaasut/

Ilmastoeliitin nousu, uho ja tuleva tuho

Tärkein tekijä maapallon ilmastossa on aurinko, josta maa saa energiansa 99,97 prosenttisesti. Auringon tulevan käyttäytymisen arvioinnista ei ole vielä vahvaa tieteellistä mallia. Maapallo on nyt toipunut 1600-luvulla syvimmillään olleesta pienestä jääkaudesta n. 300 vuoden aikana, ja auringon aktiivisuus on koko ajan noussut aina näihin päiviin asti. Nyt on tultu tasanteelle ja lievä lasku on alkanut.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila1-2/ilmastoeliitin-nousu-uho-ja-tuleva-tuho/

SUOMEN VALTAMEDIA VAIKENEE TOSIASIOISTA. KUTEN GLOBAALIEN LÄMPÖTILAPOIKKEAMIEN MITTAUKSISTA

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kulunut helmikuu oli Helsingissä mittaushistorian toiseksi lämpimin ja koko talvi joulukuusta helmikuuhun kuumin. Asiasta tehtiin myös tiedote, joka mainitsi ilmastonmuutoksen, mutta totesi myös aiemman kirjoitukseni kanssa samansuuntaisesti, että "osassa Lähi-Itää sekä Keski- ja Itä-Aasiaa ja Pohjois-Amerikan länsiosassa ollut hyvinkin kylmää".

Ei siis ihme, että ilmastonmuutoksen eteneminen on ollut suomalaisen median otsikoissa. Esimerkkinä vaikkapa Ilta-Sanomien selväsanainen juttu otsikolla "Lämpimin talvi koskaan!"

Kaukaisten seutujen kylmyyttä siinä tosin ei mainittu. Kuten ei Turun Sanomien, Iltalehden tai Yleisradionkaan vastaavissa jutuissa. Ehkä valtamedioidemme toimituskunnat eivät halunneet pilata hyvää narratiivia hankalilla tosiasioilla.

LÄHDE: http://professorinajatuksia.blogspot.com/2020/03/helmikuussa-napajaa-oli-suurempi-kuin.html

SUOMEN TALVIEN KESKILÄMPÖTILOISSA EI MUUTOKSIA SATAAN VUOTEEN

Suomen talvien ilmastossa ei ole tapahtunut keskilämpötilan muutoksia sataan vuoteen (mittaukset saatu Yhdysvaltain avaruushallinnon sivustolta, Nasa/Giss):

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/ei_muutosta_100_vuoteen.jpg

ESIHISTORIALLISEN JA HISTORIALLISEN AJAN ILMASTON MUUTOKSET

https://www.tapionajatukset.com/40

Ajanlaskumme alussa maapallon lämpötila alkoi kohota ja saavutti maksiminsa ns. keskiajan lämpökaudella 800-1 300 jKr. Silloinen lämpötilan nousu (noin 0.5 astetta) vastaa likimain
nykyisin havaittua nousua (Phil Jones, Climatic Research Unit, University of East Anglia,
Norwich, UK). Keskiajan lämpökausi oli huomattavasti aikaisemmin luultua lämpimämpi.Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) tieteellinen epätarkkuus on aiheuttanut sen, että pitkään uskottiin tuhannen viime vuoden lämpötilakäyrän olevan jääkiekkomailan muotoinen (tasainen varsi n.1 000-1 900, nouseva lapa 1 900-luvulla). Puolueettomat tutkijat ovat siis osoittaneet, että tuon ajan (ja myös aikaisemman holoseenin) ilmasto on ollut aaltoliikettä, kylmien ja lämpimien jaksojen vuorotellessa. Keskiajan lämpökaudella Lapin männyn metsäraja nousi pohjoisemmaksi ja korkeammalle tuntureilla. Alpeilla jäätiköt alkoivat sulaa.

LÄHIHISTORIAA

https://www.tapionajatukset.com/57

Kylmien (jääkaudet) ja lämpimien (interglasiaalit) jaksojen vaihtelu (jonka geologinen historia on monin eri menetelmin todentanut) johtuu auringon aktiviteetin vaihteluista. Tämä puolestaan aiheutuu maapallon kiertoradan ja kaltevuuden jaksottaisista vaihteluista (Milankovitchin teoria taivaan mekaniikasta). Syynä ovat siis astronomiset tekijät, joita ovat myös tähtipöly (astrokemia), auringon aktiivisuuden vaihtelu 11-13 vuoden jaksoissa, jotka heilahtelevat sadan vuoden jaksoissa, kosmisen säteilyn ja korkeaenergisten hiukkasten vaikutus pilviverhoon ym. "tähtitieteellistä" (tähtitieteilijät ovat olleet kumman haluttomia tutkimaan asiaa). Ihmisen rooli "näissä kekkereissä" on häviävän pieni (vaikka tätä mantraa jauhetaankin ja ihmisiä pelotellaaan). Onneksi on kuitenkin ennakkoluulottomia tutkijoita, jotka pyrkivät selvittämään asiaa kokonaisvaltaisilla (kaikki tekijät huomioivilla) tieteellisillä menetelmillä. Auringon vaikutus (auringon magneettisten vaikutusten vaihtelut eli auringonpilkkujen määrän muutokset) ovat vaikuttamassa myös nykyisyyden ja tulevaisuuden ilmaston muutoksissa.

Ollila vastaan IPCC

Yhteenveto

Tutkimuksien mukaan IPCC:n kasvihuonemääritelmä on fysiikan lakien vastainen. Avoimeen kirjeeseen asiaan koskien professori Heikki  Järvinen Helsingin yliopistosta ei koskaan vastannut. Hiilidioksidin säteilypakote on alhaisempi kuin IPCC:n käyttämä ja ilmakehässä ei ole veden positiivista takaisinkytkentää. Tästä johtuen ilmastoherkkyys eli hiilidioksidin lämmitysvaikutus on 0,6 °C, joka on vain kolmasosa IPCC:n arvosta 1,8 °C. IPCC:n tulos ilmakehän sisältämästä antropogeenisesta hiilidioksidimäärästä (240 GtC per 2011) on vahvasti liian suuri antaen permille-arvon nykyilmakehälle -13,0 ‰, kun mitattu arvo on vain -8,6‰. Merten absorpointikapasiteettia ei ole vielä hyödynnetty juuri lainkaan ja sen vuoksi viipymäaika ilmakehän kokonaishiilidioksidille on vain n. 90 vuotta.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila1-2/ollila-vastaan-ipcc/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila1-2/ihmiset-kieltavat-tosiasioita-ilmastonmuutoksen-yhteydessa-voiko-sosiaalinen-psykologia-selittaa/

LÄMPÖNOUSUPAUSSI (pause or hiatus in english) eli globaalien lämpötilojen nousun hidastuminen tai keskeytyminen on aito tieteellinen ongelma.

KAIKKI ILMASTONMUUTOS-MITTAUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYYSIT (professori Ole Humlum): http://www.climate4you.com/

Prof. Humlumin CV: http://www.climate4you.com/Text/BIBLIOGRAPHY%20OLE%20HUMLUM.pdf

KUVAT: Troposfäärin (alailmakehän) globaalit (maailmanlaajuiset) satelliittimittauksilla tehdyt lämpötila-anomaliat (poikkeamat) vertailutasolta. 2. Maapallon pintalämpötilojen lämpötila-anomaliat ja ilmakehän hiilidioksidi (CO2) pitoisuudet (HadCRUT 4, UK).

KUVAT ja niiden analyysit löytyvät täältä

https://www.tapionajatukset.com/39581

KUVAT JA NIIDEN ANALYSOINTI TÄÄLLÄ:

https://www.tapionajatukset.com/39581

KUVA 1. ALAILMAKEHÄN SATELLIITTIMITTAUS

Globaalit lämpötilapoikkeamat, alailmakehän satelliittimittaukset (UAH). Kuvassa El Nino ilmiön aiheuttamat lämpöpiikit (1998 ja 2016). Troposfäärin (alailmakehän) globaalit lämpötilat nousivat selvästi vuosina 1985-2000. Lämpönousupaussi (hidastuminen tai pysähtyminen) havaittiin selkeästi vuosina 2003-2013, jonka jälkeen El Nino ilmiön aiheuttama selkeä nousu.

KUVA 2. MITTAUKSET JA HIILIDIOKSIDIN PITOISUUS ILMAKEHÄSSÄ

Globaalit lämpötilapoikkeamat ja hiilidioksidin (CO2) pitoisuudet ilmakehässä (punainen). Vuosina 1980-2002 positiivinen korrelaatio lämpötilapoikkeamien ja CO2-pitoisuuden välillä. Vuodesta 2002 lähtien CO2-pitoisuuden jatkuva nousu ei kuitenkaan korreloinut lämpötilojen kanssa. Kyseessä on ns. lämpönousupaussi tai keskeytyminen (pause tai hiatus englanniksi).

KUVA 3. SATELLIITTIMITTAUKSET 2000-2020

Globaalien lämpötilapoikkeamien satelliittimittaukset alailmakehässä (UAH) 2000-luvulla. Vuosina 2003-2013 ei havaittu merkittävää lämpönousua eli vallitsi ns. lämpönousupaussi (pause tai hiatus).

Vuosina 2013-2020 lämpönousu, jossa aiheuttajana myös El Nino ilmiö.

KUVA 4. LÄMPÖJEN JA CO2-PITOISUUDEN KORRELAATIO VUOSINA 1980-2020

Globaalien lämpötilapoikkeamien (UAH, satelliitti, alailmakehä) ja CO2-pitoisuuksien korrelaatio vuosina 1980-2020. Positiivinen korrelaatio 1980-2002. Vuodesta 2002 lähtien vuoteen 2020 mennessä ei havaita positiivista korrelaatiota (siis että hiilidioksidi lämmittäisi ilmastoa). Vallitsee ns. lämpönousupaussi eli ilmaston lämpenemisen keskeytyminen tai tauko (pause tai hiatus), siitä huolimatta, että CO2-pitoisuudet ilmakehässä ovat tuonakin aikana jatkuvasti ja tasaisesti nousseet.

KUVA 5. MAAPALLON PINTALÄMPÖTILOJEN MITTAUKSET

Globaalit lämpötilapoikkeamat maapallon pinta-alueella (HadCRUT4, UK) osoittavat nekin, että lämpönousupaussi vallitsee vuosina 2003-2013. Merkittävä lämpötilojen nousu tapahtui viime vuosisadalla, erityisesti vuosina 1985-2003.

KUVA 6. PINTALÄMPÖTILOJEN JA CO2-PITOISUUDEN KORRELAATIO

Maapallon pintalämpötilojen nousulla ja ilmakehän CO2-pitoisuudella vallitsi positiivinen korrelaatio vuosina 1977-2007, jonka jälkeen olemme lämpönousupaussin (hidastumisen) vaiheessa,

KAIKKI ILMASTONMUUTOS-MITTAUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYYSIT (professori Ole Humlum): http://www.climate4you.com/

Prof. Humlumin CV: http://www.climate4you.com/Text/BIBLIOGRAPHY%20OLE%20HUMLUM.pdf

KUVAT: Troposfäärin (alailmakehän) globaalit (maailmanlaajuiset) satelliittimittauksilla tehdyt lämpötila-anomaliat (poikkeamat) vertailutasolta. 2. Maapallon pintalämpötilojen lämpötila-anomaliat ja ilmakehän hiilidioksidi (CO2) pitoisuudet (HadCRUT 4, UK).

GLOBAALIT LÄMPÖTILAMITTAUKSET

LÄHDE: http://www.climate4you.com/

http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm

http://www.climate4you.com/UrbanHeatIsland.htm

http://www.climate4you.com/Polar%20temperatures.htm

http://www.climate4you.com/ClimateAndClouds.htm

http://www.climate4you.com/ClimateAndVolcanoes.htm

http://www.climate4you.com/GreenhouseGasses.htm

http://www.climate4you.com/ClimateAndHistory.htm

http://www.climate4you.com/Sun.htm

LÄMPÖNOUSUPAUSSI ELI ILMASTON LÄMPÖTILOJEN NOUSUN HIDASTUMINEN

Lämpönousupaussi (pause tai hiatus) havaittiin jo noin vuonna 2015, jolloin globaalien lämpötilojen nousu oli selkeästi hidastunut.

https://judithcurry.com/2015/11/06/hiatus-controversy-show-me-the-data/

https://www.climatedepot.com/2018/07/19/climatologist-dr-judith-curry-global-warming-hiatus-for-2-more-decades/

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/02/Curry-2017.pdf

https://notrickszone.com/2019/05/24/climatologist-dr-judith-curry-climate-scientists-apocalyptic-predictions-depend-on-unrealistic-climate-model-simulations/

LÄMPÖNOUSUPAUSSI (HIDASTUMINEN TAI KESKEYTYMINEN)

https://www.tapionajatukset.com/36782

TÄMÄN (YLLÄOLEVAN) SIVUN SISÄLLYS

J O H D A N T O

Ilmasto ei lämpene, kuten YK:n ilmastopaneeli IPCC, alarmistit (ilmastopelottelijat) ja media rummuttavat jatkuvasti (eli että ilmastonmuutos ”etenee vauhdilla”).

Kaikkien globaalien lämpötilojen mittauksia tekevien ilmastolaitosten tulokset 2000-luvulla kertovat tämän selkeästi. Se, että maapallon lämpötila nousi 1900-luvulla noin yhden celsiusasteen verran, on tietysti tosiasia.

Elämme siis tällä hetkellä ilmastonlämpönousun paussia eli melko tasaisia globaaleja lämpötiloja on pukannut 2000-luvulla, vaikka hiilidioksidin pitoisuudet ilmakehässä ovat tasaisesti nousseet.

Tätä paussia (pause in english) voi tarkastella (sivulla ylinnä kiinnitetty 2019 tilanne) ja sitä alempana sivullani kommentoivat ilmastotutkijat, professori Judith Curry, professori Valentina Zharkova ja 30 vuotta auringon ja ilmaston välisiä vaikutuksia tutkinut astrofysiikan tohtori Judith Lean. Kuinka aurinko vaikuttaa maapallon ilmastoon, niitä tutkimuksia esitellään (Valentina Zharkova ja Judith Lean).

----------------------------------------------------

SISÄLLYS (KIRJOITUKSET)

KIINNITETTY KIRJOITUS (SIVUN ALUSSA)

MEDIA EI KERRO TOTUUTTA ILMASTON LÄMPÖTILOJEN NOUSUN PYSÄHTYMISESTÄ JA HIDASTUMISESTA, MINKÄ SEKÄ SATELLITTIMITTAUKSET ETTÄ MAAPALLON PINTALÄMPÖJEN MITTAUKSET OSOITTAVAT SELKEÄSTI (Media ja muut ilmastouskovaiset eivät vahingossakaan mainitse sitä, että 2000-luvulla (noin 2002---->2019) globaalien lämpötilojen nousu on hidastunut tai keskeytynyt (pause englanniksi).12.2.2019

ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUN IHMEELLINEN MAAILMA

PROFESSORI JUDITH CURRY

Professori Judith Curry (maailman siteeratuin ilmastotutkija ja US-hallinnon asiantuntija13.2.2019

ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT14.2.2019

PROFESSORI VALENTINA ZHARKOVA

21.2.2019

ASTROFYSIIKAN TOHTORI JUDITH LEAN ON TUTKINUT AURINGON VAIKUTUSTA 30 VUOTTA

JUDITH LEAN ja IPCC.RAPORTTI AR4 (2007)

MITEN RAPORTIT LAADITAAN?

IPCC ja GREENPEACE

AURINKOSYKLIEN HAVAINNOT JA ENNUSTEET

----------------------------------------------------------------------

K I R J O I T U K S E T

KIINNITETTY

ILMASTONMUUTOS 2019 KIINNITETTY UUSIMMAT KIRJOITUKSET  A L E M P A N A  TÄLLÄ SIVULLA

(VANHIMMAT ENSIN)

KIINNITETTY: GLOBAALIEN LÄMPÖTILOJEN MITTAUKSET------> 2019

MEDIA EI KERRO TOTUUTTA

MEDIA EI KERRO TOTUUTTA ILMASTON LÄMPÖTILOJEN NOUSUN PYSÄHTYMISESTÄ JA HIDASTUMISESTA, MINKÄ SEKÄ SATELLITTIMITTAUKSET ETTÄ MAAPALLON PINTALÄMPÖJEN MITTAUKSET OSOITTAVAT SELKEÄSTI

Media ja muut ilmastouskovaiset eivät vahingossakaan mainitse sitä, että 2000-luvulla (noin 2002---->2019) globaalien lämpötilojen nousu on hidastunut tai keskeytynyt (pause englanniksi).

Media noudattaa ”vaikenemisen lakia”: Valtamediasta ei löydä etsimälläkään uutista, jossa kerrottaisiin nykyisestä (vuodet 2002---->2019) ilmaston lämpenemisnousun pysähtymisestä/ hidastumisesta (pause englanniksi). Satelliittimittausten mukaan alailmakehän lämpötilat eivär ole juurikaan kohonneet tuona aikana, maapallon pinnan lämpötilat ovat (mittausasemien mukaan) lievästi nousseet.

Kaikkien tärkeimpien mittausasemien tietoihin pääsee täältä: http://www.climate4you.com/

Linkistä pääsee kyseisten ilmaston mittauslaitosten nettisivuille, joista voi halutessaan tarkistaa yllä olevan linkin ilmoittamien mittausten oikeellisuuden.

EDELLÄ OLEVA LAUSE siksi, että olen usein saanut ilmastouskovaisilta palautetta, että tuo linkki on jokin ”roskasaitti”, jota ”denialistit” aina silloin tällöin pukkaavat häiritäkseen heidän ”ilmastouskoaan”.

Tutkikaa siis mittausasemien alkuperäistä dataa ja miettikää asiaa, ennen kuin jollakin keskustelupalstalla heilutatte ”denialistikorttia”!

ILMASTOTUTKIJA, PROFESSORI JUDITH CURRY:https://www.google.com/search?q=hiatus+judith+curry&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiR1puzvfvnAhVkwqYKHXwJCxY4MhD8BSgBegQICxAD&biw=1920&bih=916https://www.google.com/search?q=judith+curry+ilmastonmuutos&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjTytPPvvvnAhXgycQBHYk5BdIQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=916

https://judithcurry.com/2019/08/22/climate-change-whats-the-worst-case/

https://judithcurry.com/2019/08/21/re-evaluating-the-manufacture-of-the-climate-consensus/”Lets stop manufacturing consensus about climate change.  Lets open up the scientific debate on climate change and celebrate disagreement and use it to push the knowledge frontier of climate science.  The whole consensus thing has done little to reduce global CO2 emissions, which was the point of the whole exercise.  It’s time for new approaches to both science and policy.” Siitä kännökseni:

 Lopettakaamme ilmastonmuutosta koskeva konsensustehtailu. Avatkaamme tieteellinen keskustelu ilmastonmuutoksesta ja kiittäkäämme epäsopua ja käyttäkäämme sitä ajamaan tarmokkaasti ilmastotieteen vielä tuntemattoman tutkimusalueen asiaa. Koko konsensusasia on saanut aikaan tuskin mitään globaalien CO2-päästöjen vähentämiseksi, mikä oli koko asian tarkoitus. On aika uusille lähestymistavoille koskien sekä tiedettä että politiikkaa.

http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/279892-konsensuksen-ja-tieteen-sekoilusta-eroon

”Yhteenvetona voin todeta, että jo nämä pystyvät osoittamaan IPCC:n omaksuman, uhkaavaksi uskotun ilmastoherkkyyden perusteettomaksi”.

Lämpenemisen pysähtyminen tai hidastuminen on aito tieteellinen ongelma

Atte Korhola:

Uutisen mukaan "jotkut skeptikot ovat väittäneet ilmaston lämpenemisen pysähtyneen..."

Haluaisin korostaa että kyllä kysymyksessä on ihan aito tieteellinen ongelma, jolle parhaillaan monet ilmastotutkijat etsivät selitystä. CO2-pakkotteen ja arvioidun ilmastoherkkyyden perusteella globaalin pintalämpötilan olisi pitänyt nousta 2000-luvulla vähintään 0,2 astetta lisää, mutta näin ei ole tapahtunut.

Ongelmaan ovat paneutuneet muiden muassa IPCC:n 2007 raportin WG1:n johtokirjoittaja Susan Solomon et al. Science-lehden tänä vuonna ilmestyneessä artikkelissaan (Science 327, 1219, 2010), jossa he kirjoittavat:

"However, the trend in global surface temperatures has been nearly flat since the late 1990s despite continuing increases in the forcing due to the sum of the well-mixed greenhouse gases (CO2, CH4, halocarbons, and N2O), raising questions regarding the understanding of forced climate change, its drivers, the parameters that define
natural internal variability (2), and how fully these terms are represented in climate models".

Syyksi lämpötilojen tasoittumiselle Solomon et al. esittivät stratosfäärin vesihöyryn vähentymistä.

Stephen E. Schwartz kumppanaineen on puolestaan esittänyt lämpötilojen tasoittumisen syiksi joko yläkanttiin estimoitun ilmastoherkkyyden tai aerosolien viilentävän vaikutuksen.

Kaikkiaan porukan artikkeli Why Hasn’t Earth Warmed as Much as Expected? Journal of Climate 23: 2453-2464 (2010) on mielenkiintoista luettavaa.

http://www.co2-raportti.fi/?heading=Vuodesta-2010-tulossa-enn%C3%A4tysl%C3%A4mmin&page=ilmastouutisia&news_id=2799

-----------------------------------------------------------------------------------------------

STRATOSFÄÄRIN ILMIÖITÄ. Stratosfäärissä (sekä sen ja troposfäärin sekoittuneessa väli-ilmakehässä) vesihöyryn pitoisuuden pieneneminen hidastaa lämpenemistä (warming) kun enemmän lämpösäteilyä (infrared) pääsee avaruuteen. Vesihöyryn lisääntyminen puolestaan lisää lämpenemistä. Tulivuoren purkauksessa syntynyt rikkidioksidi (SO2) hapettuu rikkihapoksi (H2SO4), ja muodostuneet vaaleat aerosolit heijastavat auringonsäteilyä takaisin avaruuteen (viilentävä vaikutus). KUVA: Nasa.

Susan Solomon:

Stratospheric water vapor concentrations decreased by about 10% after the year 2000. Here we show that this acted to slow the rate of increase in global surface temperature over 2000–2009 by about 25% compared to that which would have occurred due only to carbon dioxide and other greenhouse gases. More limited data suggest that stratospheric water vapor probably increased between 1980 and 2000, which would have enhanced the decadal rate of surface warming during the 1990s by about 30% as compared to estimates neglecting this change. These findings show that stratospheric water vapor is an important driver of decadal global surface climate change.

http://www.sciencemag.org/content/327/5970/1219.short

TIIVISTELMÄ [vesihöyry on voimakkain kasvihuonekaasu eli lämmönsitoja]

Stratosfäärin (yläilmakehän) vesihöyrypitoisuudet pienenivät noin 10% vuoden 2000 jälkeen. Näytämme tutkimuksessamme, että tällä oli hidastava vaikutus globaaleiden pintalämpötilojen nousunopeuteen ajanjaksolla 2000-2009,  arviolta 25%, verrattuna siihen miten lämpötilat olisivat voineet kohota pelkästään hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen vaikutuksesta.

Data, joskin rajoitetumpi, antaa ymmärtää, että stratosfäärin vesihöyrypitoisuudet kasvoivat 1980-2000 välisenä aikana, mikä olisi nostanut pintalämpöjen nousunopeutta 1990-vuosikymmenellä arviolta 30%, verrattuna siihen, ettei tätä muutosta olisi tapahtunut.

Nämä tutkimustulokset osoittavat, että stratosfäärin vesihöyrypitoisuus on merkittävä ilmastodraiveri (ajava voima) vuosikymmenjaksoisessa ilmastonmuutoksessa.

TOTUUS ILMASTON LÄMPENEMISESTÄ ON VAIKEA KYSYMYS

https://www.google.com/search?q=totuus+ilmaston+l%C3%A4mpenemisest%C3%A4&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9se7pw_vnAhUFw8QBHdUTDCk4RhD8BSgBegQIDBAD&biw=1920&bih=916

-------------------------------------------

ESIMERKKI FIN-VALTAMEDIAN HYSTERIAUUTISISTA (LUE VALEUUTISISTA)

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila1-2/etelamanner-sulaa-ennatysvauhtia-ja-ennatyslampotiloja-mitataan-mtv3-kyseessa-hysteriauutiset/

”Olen ottanut tähän alkuun kaksi MTV3:n uutista. Koska ne olivat ehkä eniten ilmastohysterian puolelle menneitä. Varmaan uutisia on ollut muissakin medioissa, mutta MTV3 on ainakin ”kunnostautunut” uutisaiheiden liioittelussa ja suoranaisessa harhaanjohtamisessa erittäin hyvin”.

Suomen Ilmatieteen laitos (FMI) on jo useiden vuosien ajan ”kouluttanut” valtamedian toimittajia siitä, miten ”uutisia” ilmastonmuutoksesta on kirjoitettava.

Yllä oleva blogikirjoitus kertoo, että propaganda-koulutus on mennyt hyvin perille!

Lopputulos on, että jälleen kerran on tehty uutisia, jotka ovat niin vahvasti viety ohi todenmukaisuuden, että niitä voisi nimittää myös valeuutisiksi. Mutta tämähän ei ole uutta ilmastonmuutosuutisissa”.

ILMASTOPOLITIIKAN ON KOHDATTAVA RISTIRIITANSA: ON OLEMASSA IPCC:n LINJAA PALJON HALVEMPI RATKAISU

Tuoreen talousnobelistin laskelmien perusteella IPCC:n edellyttämät päästörajoitukset tulisivat aivan liian kalliiksi.

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005888350.html

Asioiden pitäminen oikeassa suhteessa ei ole helppoa IPCC:n lietsoman hysterian keskellä. IPCC on aiemmin arvioinut, että täysin hillitsemättömänä ilmastonmuutos maksaisi maapallolle 60 vuodessa 0,2–2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Se ei olisi maailmanloppu.

IPCC vaatii maapallon keskilämpötilan nousun rajaamista 1,5 asteeseen teollistumista edeltäneeseen aikaan verrattuna. Nordhausin laskelmat osoittavat, että vaatimus on sekä taloudellisesti että käytännössä mahdoton.

IPCC:n raportti arvioi nollapäästöjen saavuttamisen kustannukset pahasti alakanttiin. Fossiilisista polttoaineista saadaan edullisesti tehokasta energiaa. Vihreä energia ei ole pääosin vieläkään kilpailukykyistä.

Radikaalimmat tavoitteet – kuten 1,5 asteen rajaovat epärealistisia. Jo yrittäminen maksaisi maltaita.

Hiilipäästöjen pakkovähennyksistä pitää luopua, kunnes uudet energianlähteet lunastavat lupauksensa. Resurssit tulee keskittää ratkaisemaan teknologiavaje, joka tekee fossiilisista polttoaineista luopumisen kalliiksi. Vain aidot läpimurrot laskevat vihreän energian hintaa.

Ilmastopoliittisesti tehokkainta olisi osoittaa vihreän energian tutkimukseen ja kehitykseen sata miljardia euroa vuodessa. Se on IPCC:n linjaa paljon halvempi ratkaisu. Maailmanlaajuista sopimista ei tarvita. Mahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta paranisivat suuresti.

----------------------------------------------

HIILIJALANJÄLKI: IHMISTEN TURHA SYYLLISTÄMINEN

Hiilijalanjälki on turhaa ihmisten syyllistämistä – ei riipu kenenkään päätöksistä, aiheuttaako ilmastonmuutos katastrofin vai ei, kaikkein vähiten suomalaisten

https://www.satakunnankansa.fi/a/201280988

Puheet teollistuneen ihmiskunnan aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä on isottelua. Maapallon historiassa on ollut kylmempiä, jopa jääkausiksi kutsuttuja, ja lämpimämpiä vaiheita riippumatta siitä, oliko ihminen jo kehittynyt vai ei”.[Maapallon ilmastohistoria: https://www.tapionajatukset.com/35689 ]”Olemassa olevan tutkimustiedon mukaan nämä ilmaston vaihtelut eivät ole aina olleet selvässä riippuvuussuhteessa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kanssa. Vaihtelut elävät omaa elämäänsä ja johtunevat eri syistä.

Viime aikoina on tilastojen mukaan ja käytännössäkin tapahtunut lievää lämpenemistä jo pienestä jääkaudesta (300 vuotta sitten) lähtien ja varmaan jatkuu edelleen riippumatta siitä, paljonko me kuritamme itseämme ja talouksiamme laskeskelemalla hiilijalanjälkiä.

Ympäristöministerimme rehvasteli joitakin aikoja sitten tavoitteena olevan, että Suomi on hiilivapaa johonkin vuoteen, muistaakseni 2050, mennessä. Jos koko maailma pyrkii samaan ja onnistuu tavoitteissaan, maapallo on pian kuollut planeetta.

Useat ilmastonmuutoksen nimissä tehdyt toimenpiteet ovat perusteltuja, vain peruste on ollut kyseenalainen. Ei ihminen pysty muuttamaan maapallon ilmastoa, mutta kovin helposti pilaamaan oman elinympäristönsä ilman”.

Ihmiskunnan suurin ongelma on todella ihmisten aiheuttama. Yhden eläinlajin, ihmisen, rajaton lisääntyminen niin, että maapallon resurssit eivät riitä. Tämän ihmiskunnan suurimman ongelman ratkaisemiseksi ei tunnu löytyvän varoja eikä puolestapuhujia vain päivittelyä”.

AIHEESTA LISÄÄ

https://www.tapionajatukset.com/35902

https://www.tapionajatukset.com/35840

https://www.tapionajatukset.com/35688

-----------------------------------------------

ILMASTOHYSTERIA SUOMESSA

https://tapionajatukset.com/35731

LISÄÄ ILMASTONMUUTOKSESTA

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/miten-05-konsensus-muuttui-97-konsensukseksi/

KOMMENTTI KERTOO OLEELLISEN:

Annetaan ymmärtää, että kaikki tutkijat (97%) on samaa mieltä siitä, että ilmaston lämpeneminen johtuu ihmisestä. Se on äärimielipide, kun muita tekijöitä ei oteta huomioon ilmaston lämpenemisessä.

Ilmastotutkija Judith Curry osoittaa artikkelissaan Climate change: no consensus on consensus”28.10.2012 ja ”The Conceits of consensus 27.8.2015, että vain vajaa puolet tutkijoista 47% on samaa mieltä. Todellisuudessa luku on vieläkin pienempi, kun rajataan ne tutkimukset, joiden erikoisalaan tällaisten kausaalisten syiden paikallistaminen kuuluu. Ilmastonmuutoksen politisoinnin aloitti poliittinen ja poliittisessa ohjauksessa oleva IPCC v 1988”

Väite ”97 % tiedemiehistä” on ilmastonmuutosväitteistä perättömin

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/esko-karinen/vaite-97-tiedemiehista-on-ilmastonmuutosvaitteista-perattomin/

”Keskeisimmät ilmastojärjestöt, hyvinkin 97 % järjestöistä sanoo tukevansa tätä ns. konsensusta, tosin tästä eivät kaikki jäsenet pidä. Parempi rahoituksen saanti voi osittain selittää myönteisen kannan ns. konsensukseen. Järjestöt saattavat istua myös kahdella tuolilla, kuten Kiinassa, missä tiedeyhteisön edustaja Xi Zshenhua on todennut että maan tiedeyhteisö suhtautuu ilmastonmuutokseen avoimin mielin, eli pitäen mahdollisena ilmastonmuutoksen aiheuttajana myös aurinkoa ja luonnon syklisyyttä.

Hyvä esimerkki on Ilmatieteen laitos. Se on naulannut teesinsä nettisivuilleen ja pidän kyseenalaisena, voisiko minkäänlaisena skeptikkona edes työskennellä laitoksella. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos-oppi on kautta maailman nostanut ilmatieteen arvostusta, rahoitusta ja henkilökunnan määrää noin kymmenkertaiseksi entiseen verrattuna. Tilanne on tieteenhaaralle edullinen, mutta ensisijaisesti voidaan kysyä onko mahdollista edes pysyä virassa alalla, joka on naulannut itsensä yhteen näkemykseen, ainakaan Euroopassa”.EIJA-RIITTA KORHOLA: ILMASTOPOLITIIKKA

http://www.korhola.com/lang/fi/2020/02/tulossa-ilkeita-ongelmia/

Lainattu yo. Kirjoituksesta

Minä en kuulu ilmastonmuutoksen kiistäjiin, vaikka oletankin, että sille on useita syitä eikä ainoastaan hiilidioksidi, johon politiikkamme nyt melko yksipuolisesti keskittyy.

Ilmastonmuutokseen liittyy paljon avoimia kysymyksiä, joita emme vielä tiedä, ja yksi syy siihen on, että koko ilmastotiede on varsin nuori ja poikkitieteellinen. Kukaan ei voi esiintyä siinä asianomistajana, koska se on yhdistelmä muun muassa  geologiaa, biologiaa, oseanografiaa, polaarioseanografiaa, astronomiaa, paleontologiaa, dendrokronologiaa, meteorologiaa mukaan lukien pilvitutkimus, ilmakehätutkimusta, aerosolifysiikkaa jne.

Pidän vaarallisena sitä, että jotkut pyrkivät näissä oloissa kieltämään tai jopa kriminalisoimaan kriittisen keskustelun muka konsensukseen nojaten. Mitä enemmän me tuhlaamme aikaa oikeaoppisuusvaatimuksiin, sitä heikommin löydämme oikeat ongelmat ja oikeat ratkaisut niihin.

Ilmastomuutoskeskusteluun liittyy paljon liioittelua.  Osa on inhimillistä. Lehdistö hakee klikkejä. Haluan muistuttaa, että kun näitä pelottavia lämpötilaskenaarioita esitetään, ne pelottavimmat vaihtoehdot eivät ole yhtään sen tieteellisempiä kuin ne laimeat. Ei siis ole tieteellisempää sanoa, että ilmastotulevaisuus on katastrofaalinen kuin sanoa että tulee olemaan haalea, koska nämä molemmat vaihtoehdot, ja lukuisat muut siltä väliltä, sisältyvät ilmastomallinnusten skenaarioihin.

Mutta jostain syystä meille on tullut tällainen dead line –retoriikka tai deadlineismi ja kuilun reuna -vietti. Kun luen IPCC:n raportteja, eivät nämä sieltä tule, ei edes uusimmasta. Toisekseen se ei auta psykologisesti vaan pikemminkin lamauttaa. Keinotekoiset deadlinet eivät auta myöskään poliittisesti tai moraalisesti.

https://www.facebook.com/erkorhola/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/eija-riitta-korhola/tulossa-ilkeita-ongelmia/

Eija-Riitta Korhola on clean techiin ja energiaan keskittyvä hallitusammattilainen ja filosofian tohtori, joka on väitellyt ilmastopolitiikasta. Vuosina 1999-2014 hän toimi europarlamentaarikkona ja 2006-2010 Kokoomuksen varapuheenjohtajana. Korhola johtaa kansainvälistä ihmisoikeusjärjestö First Step Forumia ja on toiminut mm. Kirkon Ulkomaanavun säätiön hallituksessa ja HelsinkiMission valtuuskunnassa. Hän on Japanin hallituksen perustaman ilmastofoorumi ICEFin johtoryhmän jäsen.

ILMASTONMUUTOKSEN LOGIIKKA, DILEMMA JA POLIITTINEN AGENDA

http://arojouni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263186-ilmastonmuutoksen-logiikkaIPCC EI ANNA ERIKOISRAPORTISSAAN (2018) KOKONAISKUVAA ILMASTON VAIHTELUISTA JA ERITYISESTI VIIME VUOSISADAN LÄMPENEMISEN SYISTÄ: IHMISEN ROOLI ON IPCC:n MUKAAN ”SYYLLISYYS” JA AURINGON ROOLI EI OLE EDES AGENDALLA!

http://arojouni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263186-ilmastonmuutoksen-logiikka#comment-3999549

A. Ilmastonmuutoksen dilemma

Dilemma (m.kreik. δί-λημμα, "kaksois-olettamus") eli pulma on ongelma, johon on olemassa vähintään kaksi mahdollista vastausta. Retoriikassa vastaukset ovat usein epätyydyttäviä, mutta vastausten ei välttämättä pidä olla epätyydyttäviä, jotta ongelma voitaisiin luokitella dilemmaksi. Tyydyttävätkin vastaukset tekevät siis ongelmasta dilemman.

B. IPCC:n raporttien kirjoittajat (”konsensus-tutkijat”, ympäristöjärjestöjen edustajat ja valittujen maiden edustajat) ajautuvat ”yksimielisyydessään” dilemmaan, toistensa ja erityisesti rippumattomien tutkijoiden kanssa, Pulma on siis todellinen, eli valtaporukan mukaan ”ilmastonmuutos” on esitettävä kauhuskenaariona ”uskottavuuden” aikaansaamiseksi.

Niinpä se erityisraportti esitetään ”poliittisen agendan valepuvussa”:YK:n ILMASTOPANEELIN (IPCC) RAPORTIN LAATIJOILLA POLIITTINEN AGENDA

Trump epäilee ilmastotutkijoilla olevan poliittinen agenda – lämpötila "voisi ihan hyvin palata takaisin" Presidentti epäilee edelleen, onko ilmastonmuutos ihmisten aikaansaannos.

https://satakunnankansa.fi/a/201252233

Työpaikkojen säilyminen tärkeämpää kuin taistelu ilmastonmuutosta vastaan, sillä ihminen ei voi mitään luonnollisten (Aurinko) tekijöiden vaikutuksia vastaan. Kuitenkin, Vihreiden Antero Vartia, saunasta ja eduskunnasta luopuva ilmastoahdistuksen uhri, kuvittelee seljättävänsä ilmastonmuutoksen! Voi pyhä yksinkertaisuus, onko tuulimyllyjä (Auringon vaikutusta) vastaan taisteleminen mitenkään täyspäisen ihmisen toimintaa?

US-pressa Donald Trump siis tietää, kuten moni muukin, tämän: Ilmastonmuutos on ilmiö, joka sisältää paljon enemmän poliittisia ja taloudellisia tarkoitusperiä kuin tieteellisesti todistettua faktaa.

Ovathan IPCC-raportin ”tieteelliset ulostulot” (oikeastaan ulostukset) pelkästään skenaarioita!

Ja nyt julkaistun uusimman erikoisraportin tapauksessa kauhuskenaarioita, joilla ihmisiä pelotellaan.

Satakunnan Kansa-lehdestä löytyi erinomainen kirjoitus, joka selventää asiaa:

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajat...

https://www.tapionajatukset.com/35840

https://www.tapionajatukset.com/35731

https://www.tapionajatukset.com/35689

https://www.tapionajatukset.com/35688

---------------------------------------------------------

IPCC:n SYNKIMMÄT SKENAARIOT EIVÄT OLE USKOTTAVIA

Synkimmät ennusteet ilmaston lämpenemisestä eivät ole uskottavia, kertoo tutkimus

https://tekniikanmaailma.fi/synkimmat-ennusteet-ilmaston-lampenemisesta-eivat-ole-uskottavia-kertoo-tutkimus/

Tutkijat varoittavat Auringon aiheuttamasta ”minijääkaudesta”, joka voi viilentää maapalloa 2030-luvulla

https://tekniikanmaailma.fi/tutkijat-varoittavat-auringon-aiheuttamasta-minijaakaudesta-joka-voi-viilentaa-maapalloa-2030-luvulla/

HEIKKENEVÄT AURINKOSYKLIT: LÄMPENEMISPAUSSI TAI VIILENEMINEN

Aurinkosyklien heikkenemisen mukaan maapallo on viilenemässä, ei lämpenemässä

https://www.youtube.com/channel/UCP0Dfc4Tt600NS7lKEZtJqQ

Maailmanlaajuinen viileneminen (Global cooling VIDEOT)

https://www.youtube.com/watch?v=KhxRU_mqUSY

https://www.youtube.com/watch?v=ERoJ-z8ugtQ

https://www.youtube.com/watch?v=rGn-Vcxztng

https://www.youtube.com/watch?v=_wB46mgJrzI

-----------------------------------------------------------

Bisnestä ilmastonmuutoksella?

http://karinkarjalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263243-bisnesta-ilmastonmuutoksella

Ilmaston lämpenemisestä on luotu ihmisten ajatteluun dramaattinen mielikuva, josta puuttuu tietoinen realismi: Syyllisiä ilmaston lämpenemiseen ovat ihmiset. Heitä on siksi helppoa huiputtaa.

Tehdään bisnestä hyväuskoisten ihmisten kustannuksella. Puuttuko ihmisiltä kykyä ja halua kyseenalaistaa annettua tietoa ilmaston lämpenemisestä?

Miten kyseenalaistaisit lauseen: Ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on niin voimakasta, että se saattaa kumota vaihtelut auringon aktiivisuudessa. Uskoako tieteeseen vai huiputukseen?

 Synkät mielikuvat ilmaston lämpenemisestä eivät ole uskottavia.

Pienen jääkauden mahdollisesta tulemisesta ei puhuta, koska kyseenalaistavien ihmisten rahastus voi loppua.

 

Auringon aktiviteetti laskee vuodesta 2021 lähtienPieni jääkausi syntyy, kun auringon aktiivisuus vähenee ja auringonpilkut vähenevät. Näiden auringonpilkkujen aktiivisuus vaihtelee 11 vuoden mittaisissa jaksoissa. Tämä tietää tulevina vuosikymmeninä kylmää ajanjaksoa. 

Ilmiö on ollut havaittavissa viimeksi vuosina 1645-1715. Euroopassa ja Pohjois-Euroopassa talvet olivat poikkeuksellisen kylmiä. Ajanjakso tunnetaan nimellä Maunderin miniminä.  Katovuodet koettelivat myös Suomea vuosina 1665-1697. 

--------------------------------------------------------

ILMASTONMUUTOKSEN PELKO SUMENTAA JÄRJEN

http://pjarvinen.blogspot.com/2018/10/ilmastonmuutoksen-pelko-sumentaa-jarjen.html

IPCC:n ilmastonmuutoksesta varoittava raportti on käynyt vahvasti tunteisiin. Raportti maalasi kuvan apokalyptisesta tulevaisuudesta, jossa nouseva merenpinta hukuttaa kaupungit, tappaa eläimet ja aiheuttaa tornadoja, jotka pyyhkivät yli mantereiden.

Meidän suomalaistenkin on pitäisi leikata lihansyöntiä 90 %, rajoittaa autoilua ja lopettaa lentomatkailu.

Jokaisella on oma listansa: pyöräilijät haluavat lopettaa autoilun, kaupunkilaiset maanviljelyn, sinkut lastenteon, ilman lemmikkiä olevat luopua lemmikeistä ja niin edelleen”

------------------------------------------------------------------------------------

Uusiutuva energia ei ole ilmastolle aina hyväksi

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005864146.html

Bioenergian nettopäästöt voivat jopa olla suurempia kuin fossiilisen energian päästöt.

Tiedämme, että fossiilisista polttoaineista on päästävä eroon: ne tuottavat ilmakehään paljon hiili­dioksidia ja ovat uusiutumatonta energiaa. Ilmastoahdistus on kannustanut tuottamaan mahdollisimman paljon kaikkea uusiutuvaa energiaa. Energian uusiutuvuus on arvokas asia, mutta kaikki uusiutuvat ener­gia­lähteet eivät ole hiilineutraaleja tai päästöttömiä.

Kirjailija Jari Tervon ”maailmanloppu”

Maailmanloppu on tulossa, ja se on kaikin tavoin erilainen kuin aiemmat maailmanloput

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005862160.html

________________________________________________

ILMASTON LÄMPENEMINEN EI OLE, EIKÄ VOI OLLA PELKÄSTÄÄN IHMISEN SYYTÄ

Luonnollisia tekijöitä väheksytty ilmastomalleissa

https://roskasaitti.wordpress.com/2018/10/15/luonnollisia-tekijoita-vaheksytty-ilmastomalleissa/

Yhteenveto suomenkielellä yo. linkissä

Role of 'natural factors' on recent climate change underestimated, research shows

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181010105613.htm

________________________________________________________

SUOMALAISET OVAT NIIN TYHMIÄ, ETTEIVÄT TAJUA, ETTÄ YK:n POLIITTISEN ”ILMASTOTIETEEN KONSENSUSTUTKIJOIDEN” LAATIMA ”RAPORTTI” ON KAUHUSKENAARIO, EI MIKÄÄN TIETEELLINEN JULKAISU.

SUOMALAISILLA EI MITÄÄN KÄSITYSTÄ POLIITTISESTA ”TIETEESTÄ”

LUE TÄMÄ (ennenkuin luet ulkolaisia lähteitä):

http://www.ilmastofoorumi.fi/tiedostot/ilmastoskeptikon-kasikirja-2.pdf

Suomalaisilla ei ole mitään käsitystä siitä, miten IPCC-raportit laaditaan.

Pitäisi ymmärtää enemmän tästä vaikeasta kokonaisuudesta, johon olen perehtynyt 20 vuoden ajan, kemian tohtorina, jolla HY:n arvosanasuoritukset fysiikasta, kemiasta ja geologiasta

IPCC-RAPORTTIEN LAATIMISEN HISTORIAA

Alla hieman juttua IPCC-raportista ja sen laadinnasta.

IPCC:n mielestä aina on ollut ”viimeinen hetki” tehdä jotakin. Tuntuuko tutulta?

http://www.webcitation.org/66qsho4x7

Copenhagen summit is last chance to save the planet

http://www.webcitation.org/66quZGJBL

Kööpenhamina

https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/79317-hirvea-tungos-ilmastokokouksessa-pareet-paloivatBalin ilmastokokouksessa taas toisinajattelijat (dissenting scientists) poistettiin ”näyttämöltä”:

Balin ilmastokokous (Bali climate meeting): esimakua COP 15 summittiin:

YK:n taktiikka toisinajattelijoiden vaientamiseksi:

http://joannenova.com.au/2009/12/flashback-to-bali-un-tactics-to-silence-dissent/

--------------------------

DONNA

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/DONNA_LAFRAMBOISE.jpg

Lue tämä aluksi: https://judithcurry.com/2011/10/19/laframboise-on-the-ipcc/

https://nofrakkingconsensus.com/2018/10/10/the-last-chance-climate-saloon/

https://nofrakkingconsensus.com/wp-content/uploads/2018/10/pr_181008_P48_spm_en.pdf

https://nofrakkingconsensus.com/2018/10/08/ipcc-pretends-the-scientific-publishing-crisis-doesnt-exist/

Donna has critiqued the Intergovernmental Panel on Climate Change's claims about itself, its authors and its peer review process, and found them very VERY wanting...

Donna on kritisoinut IPCC:tä itseään, sen raporttien kirjoittajia ja niiden vertaisarviointien puutteellisuutta.

Sanalla sanoen: Vertaisarviointi oli roskaa (koska arvioijat oli valittu samanmielisestä porukasta, ei ”vääriä” tutkimustuloksia saaneista ilmastotutkijoista!).

https://roskasaitti.wordpress.com/2016/11/02/donna-vertaisarviointi-on-roskaa/

https://www.youtube.com/watch?v=U5weFQYBL5w

-----------------------------------------------------

JoNova

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/AUS_JOANNE_NOVA.jpg

ILMASTON LÄMPENEMINEN ON KESTÄNYT JO 300 VUOTTA

Pikku jääkauden aikana (kuva n. v. 1600) Englannissakin (Thames-joella) luisteltiin:

http://jonova.s3.amazonaws.com/photos/little-ice-age/ice-avercamp.jpg

Satellite data only goes back to 1979, and global land-thermometer records only go back to 1850. Before that we have to resort to “proxies”, which are various natural phenomena from which temperature can be deduced

Pikku jääkauden lopulta lähtien ilmasto alkoi lämmetä ja on lämmennyt näihin aikoihin saakka:

http://jonova.s3.amazonaws.com/guest/de/temp-0-ppt.jpg

The current global warming trend started around 1670 to 1700, some 310 years ago. The current temperature is probably less than the medieval peak—the land thermometer data from 1850 to 1980 exaggerates temperature increases, though no one knows by how much.

Ilmastolliset muutokset Euroopassa pitkän ajanjakson (n. 1 000 vuotta) aikana:

http://jonova.s3.amazonaws.com/guest/de/temps-ar2.jpgThe climate establishment’s temperature picture in 1995, with the current global warming trend starting around 1680. From the Second Assessment Report of the IPCC, 1996, via here.

Globaalit lämpötilat 1850-2010, lämpenemistä, viilenemistä eli aaltoliikettä:

http://jonova.s3.amazonaws.com/guest/de/temp-1850-ppt.jpg

Alternating periods of warming and cooling, within the overall warming trend. The periods last about 20 – 33 years each. Warning: This is land thermometer data, which has been subjected to tricks and revisions (especially 1940 – 1975)—the turning points shown are the generally agreed ones, except that 2002 is still ambiguous because it is not yet confirmed by a definite subsequent decline (see Figure 14 in Part 2 ).

1900-luvun loppupuolen lämpönousu

Auringon magneettisen aktiivisuuden kohoaminen 1970-luvun lopulta lähtien (auringonpilkut) toimi eräänä ilmastodraiverina (ajavana voimana) globaalien lämpötilojen nousussa:

http://www.climate4you.com/Sun.htm#Global%20temperature%20and%20sunspot%20number

_____________________________________

IPCC ja GREENPEACE

IPCC ja Greenpeace: Onko niillä mitään eroa?

http://joannenova.com.au/2011/06/greenpeace-gate-breaks-and-the-ipcc-is-busted-the-shock-could-they-really-be-this-dumb/

_____________________________________________________

Omien tutkimusteni mukaan raportin laatiminen menee näin:

IPCC:n agendalla on (vain ja ainoastaan) ihmisen syyllisyyden osoittaminen maapallon lämpenemiseen. Tähän tämä YK:n alainen järjestö tarvitsee ”asiantuntijoita” kuten ääririjärjestö Greenpecen edustajia.

Törmäsin tähän jo yli kymmenen vuotta sitten (tutkiessani raportin kirjoittajen taustoja), itse asiaan olen perehtynyt noin 20 vuoden aikana, toki usean ulkomaisen tutkijan kanssa”.

Auringon vaikutus (suorat pakotteet eli TSI, Total Solar Irradiance ja epäsuorat eli magneettisten vaikutusten (auringonpilkkujen lukumäärä) merkitys pilvisyyteen eivät ole agendalla. Paitsi aikaisemman raportin laadinnassa, jossa asiantuntijana (siis ihan oikeesti!) ole ilmastotutkija, astrofysiikan tohtori Judith Lean.

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/AAALEA_40_2.jpg

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/AALEA_1.jpg

Hän oli raportin laadinnassa ainoa astrofysiikan edustaja: niinpä ”pojat” pakottivat ”Juuditin” olemaan ”samaa mieltä itsensä kanssa” eli niinkuin kirjoittajiksi valitut ”konsensustutkijat” (ihmisen syyllisyyden syyttäjät) halusivat.

Niinpä tämän kaltaisia Auringon vaikutuksia ei edes otettu agendalle. Ei edes Judithin (Lean).

https://tekniikanmaailma.fi/tutkijat-varoittavat-auringon-aiheuttamasta-minijaakaudesta-joka-voi-viilentaa-maapalloa-2030-luvulla/

Olisi myös hyvä lukea (jos nyt vaikka sattuisi ymmärtämään huippututkijan ajatuksia) maailman erään tunnetuimman ja referoiduimman ilmastotutkijan, professori Judith Curryn kritiikkiä ja sen, miten huippututkijat myöntävät globaalien lämpötilojen nousun pysähtymisen/keskeytymisen (pause in english) 2000-luvulla.

https://judithcurry.com/2018/10/08/1-5-degrees/

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/AALEA_67.gif

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/AALEA_65.jpg

Vuoden 2016 alussa n. 300 tiedemiestä vaati yhteisesti, että NOAA:n on lopetettava lämpötilatietojen pimittäminen:

"300 Scientists Want NOAA To Stop Hiding Its Global Warming Data",

https://www.technocracy.news/300-scientists-want-noaa-to-stop-hiding-its-global-warming-data/

Vastaus arveluusi on, että oikeat mittausarvot eivät sovi ilmastonmuutosuskonnnon harjoittajien satuihin.

AUSTRALIA

IPCC:n tuulesta temmattua satuailmaston lämpenemisestä.

http://joannenova.com.au/2018/10/abc-climate-fiction-life-at-0-5-degrees-hotter-dead-plants-animals-ghost-towns-jellyfish-hell/

Miksi koulutettu eliitti on altista tullakseen huijatuksi?

http://joannenova.com.au/2018/10/lindzen-on-why-the-educated-elites-are-so-vulnerable-to-being-fooled/

Australialla on kanttia työntää syrjään YK:n hysteerinen hiilienergian viha. Jos aussit lopettaisivat hiilen käytön, se ”pelastaisi” maailman: Vaikutus olisi 0.01 astetta ja merenpinnalla 2 mm.

http://joannenova.com.au/2018/10/australia-discovers-a-spine-pushes-back-against-un-hysterical-coal-hate/

---------------------------------------------------------

YMPÄRISTÖMUUTOKSEN PROFESSORI ATTE KORHOLA PUHUU JÄRKEÄ

Ilmastoraportti ei saa ohjata vääriin toimenpiteisiin

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005863330.html

http://professorinajatuksia.blogspot.com/2018/10/hiilinieluun-keskittyminen-olisi.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FIpsas+%28Professorin+ajatuksia%29

http://aveollila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262523-metsiemme-rooli-ilmastonmuutoksen-torjunnassa

______________________________________________

MUSTAN HIILEN (NOKIPÄÄSTÖJEN) ONGELMA

Helsingin yliopistossa tehty tutkimus mustan hiilen vaikutuksesta arktisella alueella.

Täältä löytyy myös VIDEO tutkijan esitellessä tuloksiaan:

https://www.youtube.com/watch?v=wQGw2do5vSY

https://www.tapionajatukset.com/31425

MUITA BLOGEJA ILMASTOHYSTERIASTA

Ensimmäisessä lähteessä SUURI määrä blogeja ja kirjoituksia

https://roskasaitti.wordpress.com/2018/10/10/ipcc-raportin-uutisointia/

http://kariimmonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262302-jalleen-hysteerinen-ipcc-pelottelu-again-hysterical-ipcc-intimidation

http://hannuaro1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262293-hallitus-on-joron-jaljilla-ilmastogate-jutussa

https://www.tekniikkatalous.fi/puheenvuorot/unohdettu-ratkaisu-merenpinnan-kohoamiseen-jota-jules-verne-ehdotti-1905-tehdaan-saharaan-155-400-neliokilometrin-sisameri-6725805

Näin se menee eli meitä kusetetaan

IPCC:n agendalla on (vain ja ainoastaan) ihmisen syyllisyyden osoittaminen maapallon lämpenemiseen. Tähän tämä YK:n alainen järjestö tarvitsee ”asiantuntijoita” kuten ääririjärjestö Greenpecen edustajia. Törmäsin tähän jo yli kymmenen vuotta sitten (tutkiessani raportin kirjoittajen taustoja), itse asiaan olen perehtynyt noin 20 vuoden aikana, toki usean ulkomaisen tutkijan kanssa”.

Auringon vaikutus (suorat pakotteet eli TSI, Total Solar Irradiance ja epäsuorat eli magneettisten vaikutusten (auringonpilkkujen lukumäärä) merkitys pilvisyyteen eivät ole agendalla. Paitsi aikaisemman raportin laadinnassa, jossa asiantuntijana (siis ihan oikeesti!) ole ilmastotutkija, astrofysiikan tohtori Judith Lean. Hän oli raportin laadinnassa ainoa astrofysiikan edustaja: niinpä ”pojat” pakottivat ”Juuditin” olemaan ”samaa mieltä itsensä kanssa” eli niinkuin kirjoittajiksi valitut ”konsensustutkijat” (ihmisen syyllisyyden syyttäjät) halusivat.

Niinpä tämän kaltaisia Auringon vaikutuksia ei edes otettu agendalle. Ei edes Judithin.

https://tekniikanmaailma.fi/tutkijat-varoittavat-auringon-aiheuttamasta-minijaakaudesta-joka-voi-viilentaa-maapalloa-2030-luvulla/

YLI 500 TIETEILIJÄÄ: ILMASTOHÄTÄTILAA EI OLE

https://www.ossitiihonen.com/2020/02/04/ville-niinisto-ja-jyrki-kasvi-kaksi-tyypillista-vihreiden-valheiden-levittajaa/

Viime vuoden 2019 lopulla yli 500 tieteilijää lähetti YK:n pääsihteerille kirjeen, jossa he julistivat, että ’Ilmastohätätilaa ei ole’. Lehdistötiedote, kirje ja allekirjoittajalista löytyvät täältä:

https://clintel.nl/prominent-scientists-warn-un-secretary-general-guterres/Tyypilliseen tapaansa suomalainen punavihreä media ei uutisoi tällaisista mitään, sillä se ei sovi toimittajien ajatusmaailmaan. Uutisoimatta jättäminen on tyyppiesimerkki ja todiste median vääristymästä vihervasemmalle.

Myös viisi suomalaista professoria on julkisesti ilmaissut kantansa, että ihminen ei ole syyllinen ilmastonmuutokseen. Pertti Sarkomaan ja Seppo Ruotun lisäksi fysiikan professori Jyrki Kauppinen, biologian professori Antero Järvinen ja metsäntutkimuksen professori Kari Mielikäinen pitävät luonnollisia vaikutuksia ihmisen vaikutusta suurempina. Myös tekniikan tohtori Antero Ollila on tehnyt merkittävää kansanvalistusta aiheesta.

KATSO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=OwqIy8Ikv-c&feature=emb_logo

Jäätiköiden pienenemisessä ja kasvamisessa ei ole näkyvissä mitään merkittävää. Jotkut jäätiköt pienenevät ja median hämmästykseksi jotkut jäätiköt kasvavat. Helsingin Sanomat onnistui vähän aikaa sitten kirjoittamaan asiasta täysin valheellisen jutun. Nolosti HS:n hehkuttama jäätikkö olikin sulanut jo 120 vuotta aiemmin.

Myrskyjen määrässä ei myöskään ole näkyvissä mitään selkeää trendiä, pikemminkin niiden määrä on vähentynyt, sillä myrskyt saavat voimansa lämpötilaerosta ja ilmakehä on lämmennyt 1800-luvun puolivälistä noin asteen vähentäen lämpötilaeroja.

----------------------------------------------------------------------------

”HUULIPUNAHALLITUKSEN” KATRI KULMUNI: EI AIHETTA MAAILMANLOPUN MAALAILUUN TAI ILMASTOAHDISTUKSEN LIETSONTAAN

KATRI KULMUNI: Keskustan lähtökohta on ollut se, että uusia ilmastotoimia ei maksateta tavallisilla suomalaisilla. Painopiste on päästöjen vähentämisessä, eikä ihmisten liikkumisen hankaloittamisessa.

Keskustan ministeri Katri Kulmuni: Maailmanlopun maalailuun ja ilmastoahdistuksen lietsontaan ei ole aihetta.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/katri-kulmuni/ilmastoratkaisut-luovat-toivoa-koko-suomeen/Hallituspuolueet olivat (3.2.2020) kokoontuneet Helsingin Vuosaareen löytämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas on sanonut, että kivihiilestä ja öljystä luopuminen ovat keskiössä kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan.

lmastonmuutos tarjoaa huikean vetoavun suomalaisten yritysten investoinneille. Kivihiilen ja öljyn korvaajiksi tarvitaan uusiutuvia energialähteitä.  Uuden ajan ilmasto- ja energiapolitiikka luo työtä koko maahan.

”Emme halua asettaa esteitä metsäteollisuuden investoinneille”

---------------------------------------------------------------------------

MAAILMANLOPPU EI OLE TULOSSA

Tuntuuko siltä, että maailma on tuhon oma ja ennen oli paremmin? Luepa tästä pari tilastofaktaa

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/3f441a85-b463-4556-be93-705d0e0563db

”Maailman tila on parempi kuin koskaan lähes kaikilla mittareilla mitattuna”.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006393339.html

Maailmanloppu ei ole näköpiirissä ilmastonmuutoksesta huolimatta, sanoo Petteri Taalas – keskiössä ei ole ruoka eikä lentäminen vaan energia

ILMASTOPSYKOOSI

https://maanpuolustus.net/threads/ilmastopsykoosi-ketju.5055/page-168#post-736626

http://arojouni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275549-lahentymista-ilmastotutkijoiden-kesken?fbclid=IwAR1CNOhqygm3XLZ4abju6ucZTXT9wsfBzuulF2kysZ8QOPfFgDHSSbDOHfQ

Lähentymistä ilmastotutkijoiden kesken

Ilmaston lämpeneminen alkoi yli 400 vuotta kestäneen kylmän kauden jälkeen

Luennoitsija ja ilmastotutkija tohtori Tamsin Edwards on todennut skeptikkotutkijoiden olleen oikeassa ja IPCC:n antaneen liian yksipuolista ja liioiteltua kuvaa ilmaston lämpenemisestä. Luonnollisilla tekijöillä on suurempi rooli kuin raporteissa on kerrottu. Arktisen alueen 20 vuotta jatkunut sulamistrendi ei välttämättä jatku. Antarktinen alue on kerännyt lisää jäätä jne.

Skeptikkopuolella on hyviä ihmisiä, heitä on turhaan syytetty mistä milloinkin, kun on vain ollut eri näkemyksistä kysymys ihmisen osuudesta maapallon lämpenemiseen. Luonnollisilla tekijöillä on ollut koko ajan roolinsa, vaikka ihmisen osuudesta on toisen maailmansodan jälkeen ollut havaittavaa kasvua liittyen maankäyttöön jne. 1/3 ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden noususta on

johtunut maaperän köyhtymisestä, vaikka fossiilisista polttoaineista on puhuttu yksinomaan.

Tulevaisuudesta emme kuitenkaan tiedä mitään, mikä ei tarkoita, että ilmastotutkijat eivät tiedä tai ymmärrä mistään mitään, vaan on elettävä epävarmuuden kanssa. Lämpenemistä on mahdollisesti liioiteltu, jäätiköt eivät sula nopeasti, merenpinta ei nouse montaa metriä. Tulevaisuus näyttää epävarmalta ja sen kanssa on elettävä.

 

Hyvä kommentti linkkeineen edellisestä jutusta:

Kun ilmastonmuutosta kokonaisarvioidaan, on otettava huomioon (ilmaston lämpötilojen vaihteluissa) luonnollisten tekijöiden, kuten auringon kokonaissäteilyn (TSI) ja aurinkosyklien voimakkuuden vaihteluiden vaikutukset planeetta Maata ympäröivän magneettikentän muutoksiin, mikä puolestaan päästää/estää kauempaa avaruudesta tulevien energiarikkaiden kosmisten hiukkasten muuttuvaa (päästää läpi/estää) vaikutusta pilvisyyteen ja sitä kautta ilmaston lämpötiloihin.

Alla olevien linkkien aiheet:

Ilmastoskeptikot
https://www.tapionajatukset.com/37099

Aurinkofyysikkojen tutkimukset ilmaston vaihteluista
Ilmastotutkija, astrofysiikan tohtori Judith Lean

https://www.researchgate.net/profile/Judith_Lean
http://www.nasonline.org/member-directory/members/...
https://www.google.com/search?q=judith+lean+ilmast...

Profesori Valentina Zharkova

https://www.thegwpf.com/scientists-divided-over-impact-of-solar-minimum-on-global-temperatures/

-----------------------------

https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Zha...
https://prabook.com/web/valentina_vladimirovna.zha...

Suomenkielinen yhteenveto (Judith Leanin ja Valentina Zharkovan tutkimuksista)

https://www.tapionajatukset.com/36782

UUSI TUTKIMUS

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/1...

POHJOISEN NAPA-ALUEEN LÄMPENEMINEN

Pohjoisen napa-alueen nopeaan lämpenemiseen löytyi merkittävä syy: Otsonikerrosta tuhoavat aineet

https://www.hs.fi/tiede/art-2000006379010.html

Otsonikatoa aiheuttavat aineet ovat puolen vuosisadan ajan lämmittäneet koko maapalloa ja etenkin arktisia alueita.

Tutkijat mallinsivat ilmaston lämpenemistä vuodesta 1955 vuoteen 2005 asti siinä tapauksessa, että otsonin hävittäjiä ei olisi enää päästetty ilmakehään vuoden 1955 jälkeen.

Kävi ilmi, että 50 vuoden tarkasteluaikana maapallon ilmasto olisi lämmennyt kolmanneksen vähemmän kuin nyt on käynyt ilman otsonia tuhoavia aineita. Pohjoisen napa-alueen lämpenemisestä ja jääkadosta otsonia tuhoavat aineet selittävät tuolta ajalta peräti puolet.

Tarkastelujaksolla maapallo lämpeni 0,59 astetta. Ilman otsonia tuhoavia aineita se olisi jäänyt 0,39 asteeseen.

Samassa ajassa pohjoinen napa-alue lämpeni 1,59 astetta. Lämpöä olisi tullut vain 0,82 astetta, jos halogenoidut hiilivedyt olisivat jääneet vuoden 1955 tasolle.

MUSTA HIILI ARKTISELLA ALUEELLA

https://www.tapionajatukset.com/31425KATSO VIDEO        Meri Ruppel: Noki arktisen alueen lämmittäjänä - YouTube

_________________________________

ILMASTONMUUTOS EI OLE MAAILMANLOPPU

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006369964.html

Puheet maailmanlopusta kuuluvat uskonnolliseen retoriikkaan, mutta synkkiä tulevaisuudenkuvia on levitelty myös keskustelussa ilmastonmuutoksesta.

Pelottelusta ja kauhukuvien maalailusta on huolestunut myös yksi johtavista suomalaisista ilmastoasiantuntijoista, Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalas.

Taalaksen mukaan kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportteja luetaan välillä kuin Raamattua ja sisällöstä haetaan perusteita omille ääriajatuksille. Taalas näkee tässä uskonnollisen ääriliikkeen piirteitä.

Kovat puheet ovat ehkä olleet tarpeen, jotta poliittisen ja taloudellisen vallan käyttäjät vihdoin heräävät ratkomaan asiaa. Puheet maailmanlopusta heittävät kuitenkin yksittäisen kansalaisen harteille kohtuuttoman taakan.

Pelottelu voi tunnetusti johtaa toivottomuuteen ja lamaannukseen. Jos ilmastoahdistus valtaa mielen, harva kykenee tekemään aktiivisia muutoksia omassa elämässään. Reaktio voi olla jopa päinvastainen: oman mielenterveytensä säilyttääkseen ihminen kiistää koko ongelman.

Ilmastonmuutos on vakava asia, ja sen seuraukset osin arvaamattomia, mutta IPCC:n raportissa ei puhuta kaiken elollisen elämän loppumisesta. Raportin viesti ei ole toivottomuus, vaan se, että aikaa ei ole hukattavaksi.

Ylivoimaisilta tuntuvat uhkakuvat voivat hämärtää sen, että ilmastonmuutoksen torjuntaan on olemassa sekä teknisiä että taloudellisia välineitä. Keskeistä on fossiilisista polttoaineista aiheutuvien päästöjen vähentäminen.

IPCC:n ilmastoraportin mukaan nettopäästöt pitäisi pudottaa nollaan seuraavien kolmenkymmenen vuoden aikana. Ihmiskunta ei silloin vapauttaisi ilmakehään enempää hiilidioksidia kuin se pystyy sieltä poistamaan luonnollisten hiilinielujen kuten merien, maaperän ja metsien kautta tai luomalla keinotekoisia hiilinieluja.

Tarvittavat muutokset ovat suuria, koska nykyinen elämäntapa nojaa pitkälti juuri fossiilisiin polttoaineisiin. Teknologia voi kuitenkin muuttua yllättävän nopeasti ja nopeammin kuin ihmisten asenteet.

-------------------------------------------------

ILMASTONMUUTOS ON TORJUTTAVISSA

Kirjoittaja Atte Korhola on ympäristömuutoksen professori Helsingin yliopistossa

Päästöjä ei leikata yhtäkkiä, mutta saasteettomaan energiatalouteen voidaan päästä tekemällä monia hyviä asioita samanaikaisesti.

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006324195.html

Tärkein toteamus heti aluksi: Sekä ihmisten terveyden (maapallolla miljoonia ihmisiä ennenaikaiseen hautaan vievät poltossa syntyvät pienhiukkaset) että myös hiilidioksidin lämmittävän vaikutuksen takia kivihiili on korvattava energiantuotannossa.

Toinen tärkeä terveyteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä

Helsigin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan myös monissa polttoprosesseissa syntyvä musta hiili on terveydelle haitallinen ja ainakin arktisella alueella yhtä paljon ilmastoa lämmittävä tekijä kuin hiilidioksidikin.

”Arktisella alueella musta hiili voi olla jopa hiilidioksidia merkittävämpi tekijä. Noin 30 prosenttia arktisen alueen lumi- ja jääpeitteen sulamisesta aiheutuu nokilaskeumasta”.

MUSTA HIILI ARKTISELLA ALUEELLA

https://www.tapionajatukset.com/31425KATSO VIDEO        Meri Ruppel: Noki arktisen alueen lämmittäjänä - YouTube

_________________________________

AUSTRALIAN METSÄPALOISTA VAIN 6% LUONNOLLISTA ALKUPERÄÄ

https://www.ossitiihonen.com/2020/01/10/australian-metsapaloista-vain-6-luonnollista-alkuperaa/

Mediassa on uutisoitu paljon Australian metsäpaloista. Näihin syyllisiksi on usein leimattu ’ilmastonmuutos’, vaikka jokaisen suomalaisen pitäisi tietää, ettei kuuma saunakaan syty ilman kipinää. Saunassa on sentään usein sata astetta, mikä on paljon enemmän kuin Australian luonnossa.

Mikä sytyttää Australian metsäpalot? Australian Institute of Criminology on tutkinut palojen syttymissyitä. Otsikkokuvassa ovat jakaumat. Niistä näkyy mm., että 85 % paloista on ihmisten sytyttämiä, joko tarkoituksella tai vahingossa. Vain 6 % on luonnollista alkuperää, kuten salamoiden aiheuttamaa. ABC on uutisoinut asiasta kattavasti.

Onko Australiassa vallinnut kuuma ja kuiva sää poikkeuksellinen? Tilastotiedot ja historiankirjat kertovat, että Australiassa on ollut kuumaa ja kuivaa iät ja ajat ja myös metsät ovat palaneet. Metsäpalot kuuluvat luontoon. Roy Spencer on kirjoittanut asiasta kattavasti. Esimerkiksi vuonna 1851 Australiassa oli ns. Musta torstai, jolloin kärvähti viisi miljoonaa hehtaaria metsää, ihmisiä, miljoona lammasta ja muita eläimiä.

Vihreä politiikka pahentaa metsäpaloja. Australiassa, kuten Kaliforniassakin, ovat vihreät poliitikot saaneet läpi lakeja, jotka kieltävät raivaamasta metsää. Tämä aiheuttaa valtavan palokuorman kuivan aineksen kertyessä maaperään. Australiassa on syntynyt tilanteita, joissa metsää vastoin vihreää lainsäädäntöä raivanneita on sakotettu, mutta toisaalta heidän talonsa ja henkensä ovat säästyneet.

ILMASTOFARSSIN KÄÄNNEKOHTA

https://oikeamedia.com/o1-129003

Suomessa on käynnissä lupaava riita Australian metsäpaloista. Jopa Erkki Tuomioja on herännyt horroksestaan julistamaan ilmastonmuutoksen oppia.

Riita lähti siitä, kun valtamedia eli Yle ja Hesari etunenässä alkoivat julistaa, että Australiassa riehuvat metsäpalot ovat ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen syytä. Tuollainen propaganda sai osakseen kritiikkiä, josta ilmastonmuutoksen propagoijat vetivät herneet nenäänsä.

Ilmatieteen laitoksen tutkija ja Jyväskylän ylipiston lehtori antoivat medialle lausuntoja, joissa haukkuivat Australian palojen väärinkäytöstä kritisoineita alatyylisesti. Syytiivät valehtelijoiksi ym.  Noissa päästöissä ei kuitenkaan ollut mitään tieteellisiä argumentteja, vain eri mieltä olevien haukkumista.

Kun noiden "tutkijoiden" rähjäämisestä kritisoitiin, syytettiin hyökkäyksestä tieteellisiä ajatuksia vastaan. Valitettavasti vain heiltä puuttui tieteelliset argumentit, he vain heittivät poliittisia mielipiteitään tieteentekijöiksi naamioituneina.

I

LMASTOPANIIKIN HOITO-OHJE

https://ilmasto.wordpress.com/2019/03/09/matti-virtasen-uusi-kirja-ilmastopaniikkki-hoito-ohje/

Ilmastonmuutos: Järki vai Uskonto?https://www.tapionajatukset.com/148---------------------------------------------