Share |

TIEDE JA URANTIA-KIRJA

URANTIA-KIRJAN TIETEELLINEN TUTKIMUS

URANTIA-KIRJA (suomen kielellä) https://fi.wikipedia.org/wiki/Urantia-kirja

URANTIA-KIRJA JA TIEDE

Urantia-kirja on merkillinen teos, jossa käsitellään teologiaa (uskontoa), filosofiaa ja fysikaalisia tieteitä (ja myös fyysistä antropologiaa). Kirjoittajat ja lähteet ovat jääneet (osittain) hämärän peittoon.

Tosin on löydetty kirjan kirjoitusten aikaisia (1935-1955) tieteellisiä artikkeleita, joita on (lähes suoraan) jäljennetty.  

Toisaalta, kirjasta löytyy myös tieteellistä aineistoa, jonka alkuperä on tuntematon ja jonka tiede on vasta myöhemmin (vuoden 1955 jälkeen) löytänyt tai vahvistanut (näitä olen käsitellyt aiheen yhteenvedoissa, joihin linkit alla).

Korostan myös sitä, että tutkimukseni on keskeneräinen ja ”lopullinen” yhteenveto puuttuu. Urantia-kirjasta on tehty ”Jenkkilässä” useita tutkimuksia ja pari väitöskirjaakin, Suomessa tiettävästi vain yksi pro gradu-tutkielma.

Osa tästä aineistosta oli tieteelle tuntematonta ilmoituksen ajankohtana (n.70 vuotta sitten), mutta nykyisin suuri osa informaatiosta on täysin tai osittain sopusoinnussa tieteellisen käsityksen kanssa. Yhteensopivuus kemian ja fysiikan tieteenaloilla on ilmeinen, astrofysiikan ja astronomian alueella kohtalainen, mutta kosmologian (avaruustähtitieteen) kohdalla löytyy oleellisia eroavaisuuksia.

Koska tässä kirjoitussarjassa on tarkoitus käsitellä luonnontieteitä (sisältäen myös antropologisia näkökantoja), kirjan teologinen osa ei kuulu aihepiiriin.

URANTIA-kirja sisältää tietoa mm. seuraavista tieteen aloista: kemia, fysiikka, ydinfysiikka ja
astrofysiikka (ss.455-480), astronomia (tähtitiede), kosmologia (avaruustähtitiede) ja ed.
astrofysiikkaa (ss.118-177, 455-466, 519-529, 559-571, 651-663), geologiaa (ss.660-702),
antropologiaa ja biologista evoluutiota (ss.700-740, 821-899), sosiaalista evoluutiota(ss.763-782, 900-943), historiaa (ss.1070-1075, 2069-2086), valtio-, yhteiskunta- ja oikeustieteitä (ss. 783-820), biologiaa, biokemiaa, lääketiedettä ja genetiikkaa erityisesti antropologian yhteydessä, sekä teologista ja filosofista aineistoa (mm. ilmoitususkonto, kehitysuskonto eli luonnonuskonto, eri uskontojen historiaa, kreikkalainen filosofia, hebrealaisten uskonto ym.).

Kirjan valtavan tieteellisen aineiston johdosta voi yksittäinen kirjoittaja (tai kirjoittajat) tarkastella vain tiettyä aluetta oman asiantuntemuksensa ja harrastustensa perusteella. Tässäkin rajoitutaan luonnontieteisiin, erityisesti kemiaan ja fysiikkaan, jossain määrin tehdään huomioita astrofysiikasta, astronomiasta ja jopa kosmologiasta, unohtamatta myöskään biologisia tieteitä.

Myös geologian ja antropologian alat tarjoavat mielenkiintoisia vertailuja.

Eräät äskettäiset arkeologiset ja antropologiset löydöt osoittavat yhtäpitävyyttä U-kirjassa esitetyn aineiston kanssa. Tällaisia ovat mm. andiittien (esiarjalaisten) vaellukset, indoeurooppalaisten kielten leviäminen ja Saharan muinainen sivilisaatio ja sen
tuhoutuminen ILMASTONMUUTOKSEN seurauksena.

Laajasta tieteellisestä aineistosta johtuen on pääteltävissä, että tutkimista riittää monien alojen asiantuntijoille ja harrastajille. Niinpä fysikaalisten tieteiden puolelta löydämme U-kirjasta (1955 tieteelle tuntematonta, mutta myöhemmin vahvistettua) tietoa mm. neutriinoista, pimeästä aineesta, pimeästä energiasta ja avaruuden gammapurkauksista. Kaikki nämä aiheet ovat nykytutkijoiden mielenkiinnon kohteena. 

YHTEENVEDOT (ERI AIHEISTA):

Yhteenveto neutriinoista Geologian yhteenveto

Yhteenveto Fysikaalisista tieteistä 

Yhteenveto monitieteellisistä (antropologia, arkeologia, rotujen historia, dna-tutkimukset) tutkimuksista

URANTIA-kirja ja KEMIA

KEMIALLINEN EVOLUUTIO

https://www.tapionajatukset.com/20

ALKUAINEET

https://www.tapionajatukset.com/15

https://www.tapionajatukset.com/16

AINEIDEN LUOKITTELU JA OMINAISUUDET

https://www.tapionajatukset.com/32

https://www.tapionajatukset.com/22

FYSIIKKA

NEUTRIINOT

https://www.tapionajatukset.com/48

ATOMIN KOOSSAPYSYVYYS JA AALTOENERGIA (U-KIRJA)

https://www.tapionajatukset.com/25

https://www.tapionajatukset.com/24

YHTEENVETO (vuoden 1955 jälkeisen tieteen vertailu)

https://www.tapionajatukset.com/50

GEOLOGIA JA URANTIA-KIRJA

https://www.tapionajatukset.com/39

AVARUUS

PUNASIIRTYMÄ JA TIEDE

https://www.tapionajatukset.com/35

http://www.tapion.ajatukset.fi/31

GRAVITAATIO JA TIEDE

https://www.tapionajatukset.com/37

PIMEÄ ENERGIA ja ANTIGRAVITAATIO (URANTIA-kirja)

https://www.tapionajatukset.com/28

PAINOVOIMAN (JA AIKA-AVARUUDEN) MYSTEERI

https://www.tapionajatukset.com/38

TAKYONIT FYSIIKAN TEORIOISSA

https://www.tapionajatukset.com/56

Kalsium, avaruuden vaeltaja (U-Kirja s.461-462)

https://www.tapionajatukset.com/23

URANTIA-kirja ja ASTROFYSIIKKA

https://www.tapionajatukset.com/26

MAAILMANKAIKKEUS Maailmankaikkeuden alkuperä

https://www.tapionajatukset.com/29

URANTIA-kirjan kosmologia

https://www.tapionajatukset.com/31

URANTIA-KIRJA ja HUBBLEN LAKI

https://www.tapionajatukset.com/36

TIEDE

https://www.tapionajatukset.com/55

https://www.physics.harvard.edu/people/facpages/randall

https://www.tapionajatukset.com/53

https://en.wikipedia.org/wiki/Tachyon

TIEDE JA URANTIA-KIRJA

https://www.urantiabook.org/Science-Topics-in-The-Urantia-Book

https://urantia-association.org/2018/finnish-summer-conference-2018/

https://urantia-association.org/category/study-aids-resources/science/

https://truthbook.com/urantia/science-studies/science-content-of-the-urantia-book

https://urantia-book.org/archive/science/ginsss2.htm

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=urantia+book+science

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=urantia-kirja+tiede