Share |

ILMASTONMUUTOS 2018

__________________________

VUOSI 2018 ILMASTOKATSAUS

-----------------------------------------

3.6.2018

ILMASTONMUUTOS EI OLE PÄÄSYYLLINEN KANSAINVAELLUKSIIN TAI ASEELLISIIN KONFLIKTEIHIN. ILMASTO LÄMPENI 1900-LUVULLA, MUTTA VUODESTA 2000 LÄHTIEN GLOBAALIEN LÄMPÖTILOJEN NOUSU ON KESKEYTYNYT (Ilmastotutkijat kutsuvat sitä englanniksi nimityksellä ”pause”)

ALEA_0.1.PNG

HUOMAA ilmastoa lämmittävän El Nino-ilmiön lämpöpiikit vuosina 1998 ja 2016. Muutoin globaalit lämpötilat ovat pysyneet tasaisina 2000-luvulla (KUVA Alabaman yliopisto, USA).

https://www.ulkopolitist.fi/2018/05/28/ilmastonmuutos-ei-synnyta-konflikteja-ainakaan-yksinaan/

https://soundcloud.com/ulkopolitist/upt-podcast-afrikka-120518-rx5-final

Ilmasto ei ole pääsyyllinen konflikteihin

”Ilmastoahan voi syyttää kaikesta pahasta, mitä ilmaston vaikutusalueilla tapahtuu. Huomioiden median liioittelevat puheet ilmastopakolaisista, tässä voisi nähdä myös ilmastopropagandan ilmastoa pilaavaa vaikutusta”.

https://roskasaitti.wordpress.com/2018/05/21/ilmasto-ei-ole-paasyyllinen-konflikteihin/

https://theconversation.com/climate-change-is-not-a-key-cause-of-conflict-finds-new-study-94331?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton

https://www.nature.com/articles/s41599-018-0096-6

https://judithcurry.com/2018/05/19/week-in-review-science-edition-81/

KEINOTEKOINEN MERI SAHARAAN?

https://www.tekniikkatalous.fi/puheenvuorot/unohdettu-ratkaisu-merenpinnan-kohoamiseen-jota-jules-verne-ehdotti-1905-tehdaan-saharaan-155-400-neliokilometrin-sisameri-6725805

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/249308-diplomi-insinoori-juha-makipaa-yllattaa-ttssa-jules-vernen-idea-ratkaisee-ihmiskunnan

---------------------------------------------------------------------KAIKKI ILMASTONMUUTOS-MITTAUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYYSIT (professori Ole Humlum): http://www.climate4you.com/

Prof. Humlumin CV: http://www.climate4you.com/Text/BIBLIOGRAPHY%20OLE%20HUMLUM.pdf

KUVAT: 1. Troposfäärin (alailmakehän) globaalit (maailmanlaajuiset) satelliittimittauksilla tehdyt lämpötila-anomaliat (poikkeamat) vertailutasolta. 2. Maapallon pintalämpötilojen lämpötila-anomaliat ja ilmakehän hiilidioksidi (CO2) pitoisuudet (HadCRUT 4, UK).

ILMASTO_GLOB.gif

ILMASTO_CO2.gif

-------------------------------------------

VUOSI 2018 ILMASTOKATSAUS. ALKUSANAT JA SEN JÄLKEEN 4.1.2018 JUTUT

Suomessa on nyt korkeatasoinen, vertaisarvioitu TUTKIMUS ilmastopolitiikasta.

Vertaisarviointi tarkoittaa sitä, että väitöskirjan ennakkotarkistajat ovat alan asiantuntijoita (professori/dosentti/tohtori) kyseiseltä tieteen alueelta. Kun asiantuntijat (yleensä kaksi) ovat tehneet  ennakkotarkistuksen, väitöskirja saa painatusluvan.  Lopullisena arvioijana on vastaväittäjä (prof/dos/tri) julkisessa väitöstilaisuudessa. Vastaväittäjä esittää väitöskirjan hyväksymistä ja lopullinen päätös hyväksymisestä ja arvosanasta tehdään tiedekunnassa.

Lähteet ja kuvat: Lähdeviite 1.Lähdeviite 2. Lähdeviite 3.

EIJA-RIITTA KORHOLA FILOSOFIAN TOHTORI (ILMASTOPOLITIIKKA)

http://eijariitta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239257-ilmasto-kuumottava-aihe

”Siitä on jo kaksitoista vuotta, kun tunnettu ilmastonmuutostutkija ja YK:n ilmastopaneelin arviointiraportin johtava kirjoittaja professori Phil Jones totesi ongelmaksi sen, ettei ilmasto lämpene ennusteiden mukaisesti”.

Nyt sama paikallaan pysyvä trendi on jatkunut 19 vuotta. Tieteelle se ei ole mikään ongelma. Tieteen luotettavuuden takeena ei ole tulosten varmuus tai lopullisten totuuksien hallussa pitäminen, vaan itseään korjaavan tieteen kyky jatkuvasti edistyä ja uusiutua. Mitä nopeammin erehdyksiä korjataan, sitä parempi se on tieteen edistymisen kannalta.

Ongelma se on ollut vain niille, jotka olivat hirttäytyneet ilmastoennusteisiin ja päättäneet, että tässä on lopullinen totuus. Jopa jotkut poliitikot vakuuttavat, että ”science is settled and case is closed” – tiede on vakiintunut eikä asiasta enää keskustella – tajuamatta, että asenne on itse asiassa tieteenvastainen.

Ilmastoalarmisteille ennusteiden pettäminen on kuitenkin ollut kova paikka, ja ilmiö on usein myös kiistetty. Pettymystä on paikattu usein viistolla uutisoinnilla: aina kun on poikkeuksellisen lämmintä, siitä tehdään ilmastonmuutosuutinen, vaikka lämpötilojen keskiarvo junnaisi paikallaan. Jos taas on poikkeuksellisen kylmää, se ohitetaan satunnaisilmiönä

Johtavat ilmastoalarmistit (mm. professorit Ben Santer ja Mike Mann) ovat herättäneet kuitenkin suurta huomiota julkaisemalla artikkelin Nature Geosciencessa, jossa he käytännössä myöntävät, että vuosisadan vaihteesta lähtien on vallinnut ns. hiatus, mikä tarkoittaa, etteivät lämpötilat troposfäärissä ole olennaisesti nousseet. Artikkeli oli ilmeisesti korkea aika kirjoittaa, sillä mitattavia tosiasioita on epäviisasta torjua loputtomiin, ja he etsivät mahdollisia selityksiä lämpötilan paikallaan pysymiseen. Sen he myöntävät suoraan, että ilmastomallinnukset ovat antaneet liian korkeita lämpötiloja.

Kriitikot, joita on tämän vuoksi skeptikoiksi tai denialisteiksi nimitetty (mm. professorit John Christy ja Judith Curry), ovat jo vuosia arvostelleet samoja mallinnuksia liian korkeiksi. Toivottavasti tilanne lähentää väittelyn osapuolia ja vähentää tutkijoiden paikoin noitavainoihin yltyvää riitelyä. Toistaiseksi Santer ja Mann pitävät kiinni hiilidioksiditeoriasta. Christy sen sijaan katsoo, ettei ilmakehän hiilidioksidipitoisuudella ei ole ratkaisevinta vaikutusta lämpötilaan. Ketkään heistä eivät kiistä ilmastonmuutosta, vain ilmiön syistä ja mittakaavasta väitellään”.

KOMMENTTI (ilmastoatutkija Antero Ollila):

”Otan esiin ns. IPCC.n mallin virheen. IPCC laskee ilmastoherkkyyden kaavalla dT = CSP * RF, jossa dT on mallin antama lämpötilan muutos, CSP on ilmastoherkkyysparametri (climate sensitivity parameter) ja RF on säteilypakote (radiative forcing). Kyse on siis kertolaskusta. Ilmastoherkkyysparametri on IPCC:n mukaan 0,5 (jätän laatuyksiköt pois). RF on ilmastoherkkyyttä laskettaessa 3,7, jonka on määrittänyt Myhre et kummppanit vuonna 1998. Myös tietokonemallien laskut perustuvat Myhren yhtälöön (RF = 5,35 * ln(CO2/280). Kun hiilidioksidipitoisuus nousee arvoon 560 ppm, niin lmpötila dT nousee 0,5 * 3,7 = 1,85 astetta. Tämä on myös kymmenien tietokonemallien keskiarvo.

Samalla yhtälöllä voidaan laskea myös vuoden 2016 lämpenemisarvo. Amerikkalainen tutkimuskeskus NOAA ylläpitää kasvihuonekaasujen aiheuttamaa RF arvoa vuositasolla. Vuoden 2016 kasvihuonekaasujen RF-arvo oli 2,5 eli IPCC:n mallin (ja tietokonemallien) mukaan lämpötilan nousu vuoden 2016 lopussa oli siis 1,25 astetta. Hiatuksesta johtuen se on ollut vain n. 0,85 astetta. Virhettä vaatimattomat 50 %. Ei ihme, että alarmisteilla puntti tutisee.

Näitä asioita käsitellään tämän tästä ykkösmedioissa (Yle, MTV3, Hesari) Suomessakin, mutta vaikka heillä on palkkalistoilla tiedetoimittajia, he eivät osaa tehdä ylläkuvattua kertolaskulaskelmaa. Vai olisiko kysymys politiikasta. Arvelen, että siitä on kysymys”.

4.1.2018

ILMASTO_ILMAKEHA_PINTA.gif

KUVA 3. Alailmakehän satelliittimittaukset (UAH ja RSS) ja maapallon pintalämpötilojen vaihtelut (HadCRUT 4, vihreä käppyrä) kulkevat kuin ”käsi kädessä” ilmentäen lämpövaihtelujen aaltomaisuutta (vasemmalta). Lisäksi nähdään, että noin kymmenen vuoden ajan (2002-2012) lämpötilojen nousu on täysin pysähtynyt. Uusi hyppäys ylöspäin johtuu jaksottaisesti esiintyvästä El Nino-ilmiöstä (2016). Se ei siis ole ilmastopelottelijoiden hehkuttama ”uusi ennätys”, vaan samanlainen El Nino-piikki kuin oli myös vuonna 1998.

Kun otetaan huomioon Pinatubo-tulivuoren purkaantuminen (1991) ja sen aiheuttama ilmaston viileneminen (0.5 astetta), voidaan todeta, että ilman sitä maapallon lämpötila olisi noussut jo 1990-luvun loppupuolella nykyiselle 2002-2016 ”pysähtymistasolle”. Voidaan siis sanoa, että maapallon lämpeneminen on pysähtynyt tai hidastunut merkittävästi (englanninkielessä pause tai hiatus) jo ainakin 20 vuotta eli siis 1998-2018). Sanalla sanoen, tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että hiilidioksidin lämmittävä vaikutus on varsin vähäinen verrattuna muihin tekijöihin.

ILMASTO_PINATUBO_COOLING.png

KUVA 4. Pinatubo-tulivuoren aiheuttama maapallon viileneminen.

ILMASTO_NO_RISE_1998.jpg

KUVA 5. Maapallo ei ole enää lämmennyt vuodesta 1998 lähtien.

TÄÄLLÄ aiheesta tarkemmin

http://aveollila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/218795-ilmastonmuutos-osa-7-yhteenveto-ipccn-ilmastomallin-virheista

Ilmastonmuutokseen liittyvät muutokset ovat niin pieniä, että niitä ei yleensä pystytä mittaamaan todellisissa olosuhteissa. Luontoäiti on järjestänyt yhden täyden mittakaavan kokeen, jonka avulla voidaan tarkistaa ilmastoherkkyysparametrin todellinen arvo aika hyvin. Pintatubo-tulivuori purkautui räjähdysmäisesti 3.-4.6.1991. Purkauksesta aiheutui maapallon kattava tuhkapilvi, joka laski maapallon lämpötilaa hetkellisesti n. 0,5 °C, joka sitten vähitellen palautui normaaliksi. Tuhkapilven aiheuttama auringon säteilyvoimakkuuden pieneneminen voidaan laskea ilmakehän ylärajalla mittausten perusteella. Olen julkaissut tästä artikkelin ja oleellinen tulos näkyy kuvassa 3.

---------------------------------------------------------

AURINKOSYKLIT JA MAAPALLON LÄMPÖTILAN VAIHTELUT

Hieman aurinkosyklien vaikutuksesta ja siitä tosiasiasta, että planeetta Maan ilmasto on itse asiassa lämmnennyt jo 300 vuotta.

Kuitenkin, oleellista on se, että lämpeneminen ja viilenemien on syklinen ilmiö: sekä globaalisti että alueellisesti (esim, Suomi) ilmiö on siniaaltomainen lämpenemisen ja viilenemisen vuorotellessa.

https://www.tapionajatukset.com/108

Maapallon lämpötila laskusuunnassa 2017-2020 ja kenties kauemminkin.

 http://aveollila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227554-maapallon-lampotilaskenaario-2017-2020

Muutkin skenaariot viittaavat maapallon viilenemiseen. Auringonpilkkujen aikaansaamat magneettikentät kytkeytyvät Maan magneettikentän kanssa ja vaikuttavat pilvien muodostumiseen ja sitä kauttä ilmaston lämpötiloihin.

Astrofysiikan tohtori  Judith Lean on rekonstruoinut auringonpilkkujen (magneettisten vaikutusten) ja ilmaston lämmön välisen yhteyden. Judith L. (ettei sekoittuisi ”toiseen juudittiin)” eli professori Curryyn, joka on planeetta Maan eräs siteeratummista ilmastotutkijoista) on ollut erään IPCC-raportin ainoa astrofyysikko (”jonka oli pakko olla yhtä mieltä itsensä kanssa”, kuten raportin kirjoituksessa mukana olevat ympäristöjärjestöt, kuten Greenpeace vaatimalla vaativat!).

http://www.accuweather.com/en/weather-blogs/climatechange/the-sun-and-global-warming-1/33601

Täällä lisää http://www.tapionajatukset.com/108

UUSI ”MINIJÄÄKAUSI” TULOSSA?

http://tonirintala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248281-tutkijat-ennustavat-maapallon-ilmasto-viilenee-seuraavina-vuosikymmenina

Tutkijat varoittavat Auringon aiheuttamasta ”minijääkaudesta”, joka voi viilentää maapalloa 2030-luvulla. Brittiläiset ja venäläiset tutkijat ennustavat, että maapallon ilmastoa saattaa viilentää seuraavina vuosikymmeninä uusi minijääkausi.

https://tekniikanmaailma.fi/tutkijat-varoittavat-auringon-aiheuttamasta-minijaakaudesta-joka-voi-viilentaa-maapalloa-2030-luvulla/

https://news.sky.com/story/scientists-predict-mini-ice-age-could-hit-uk-by-2030-11186098

UUSIMMAT

2.1.2018

ILMASTOHARHA JA VALTAMEDIAN VÄÄRISTELLYT UUTISET JATKUVAT JA OSUVAT TYHMIIN SUOMALAISIIN

Tyly tutkimustulos: suomalaisten älykkyysosamäärä on laskenut huomattavasti 1990-luvun puolivälin jälkeen

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201801022200639098_u0.shtml

ESIMERKKINÄ YLEN PROPAGANDAN PELOTTELUVAIKUTUS

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/238386-yle-89-suomalaisista-pitaa-ilmastonmuutosta-vakavana-ongelmana-ymmarretaan-ettei

HESARIN TYPERÄT NAISTOIMITTAJAT SAAVAT ILMEISESTI ORKKUJA TULEVAISUUDEN KUVITELMISTAAN

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005509765.html

Miten saat poliitikotkin ymmärtämään totuuden ilmastomuutoksesta?

IPCC on jo väärässä siinä, kun sen omaksumissa ilmastomallilaskelmissa viimeaikoina tapahtunut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu jokseenkin kokonaisuudessaan oletetaan ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi. Tosiasiassahan siinä esim. ihmisperäisten hiilidioksidiäästöjen osuus fossiilisista polttoaineista on korkeintaan vain noin 4 %, mikä luonnonlakien mukaan seuraa siitä, että hiilidioksidin kokonaispäästöissäkin fossiilisista polttoaineista peräisin olevan hiilidioksidin osuus on tuo sama noin 4 %.

http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248311-miten-saat-poliitikotkin-ymmartamaan-totuuden-ilmastomuutoksesta

Hesarin lähestymistapa ilmastonmuutoksen on pelotteleva ja vääristynyt

Artikkelin ydin on ympäristöasioissa ja niissä asioissa Hesarin lähestymistapa kyllä tunnetaan: hyvin alarmistinen ja tosiasiat vääristävä. Ympäristötoimittajalta voisi vaatia asioihin perehtynyttä lähestymistapaa, mutta ei. Mitä tästä artikkelista jäi käteen? Muutama väärä tosiasia, joka painettiin juttuun (merijään määrä) tai joka jätettiin kertomatta (jääkarhujen määrän kehitys) ja kritiikitön suhtautuminen poronhoitoon sekä Kiinan ylistys ilmasto-ongelmien ratkaisussa: ”Walker näkee auringon nousevan idästä”.

http://aveollila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248235-hesarin-artikkeli-arktisen-yliopiston-johtajasta-ei-vakuuta

VALTAMEDIAN JATKUVAT PERÄTTÖMÄT UUTISET

 Valtamedia eli Yle, MTV3 ja Hesari tarjoavat jatkuvana virtana ilmastonmuutokseen liittyviä perättömiä uutisia . MTV3:n perättömiä väitteitä lentoliikenteen päästövaikutuksista. Vaikka ilmastonmuutokset tapahtuvat pääosin luonnollisista syistä, pelottelijatutkijat ja ilmastohörhöt (ilmastouskovaiset) saavat poliitikot tekemään vääriä asioita, ja suomalaiset joutuvat maksumiehiksi toisten tyhmyyden takia. Tätä ilmastoharhaa ruokkivat vielä valtamedian typerät toimittajat ja heidän ”asiantuntijoiksi” kutsumansa ilmastouskonnon kiihkossa elävät hörhöt.

http://aveollila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248202-mtv3n-perattomia-vaitteita-lentoliikenteen-paastovaikutuksista

http://arojouni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248201-amo-sykli

MUSTA HIILI ON TERVEYSHAITTA

https://www.hs.fi/tiede/art-2000005448885.html

ILMASTOHARHA

http://ilmastorealismia.blogspot.fi/2015/01/ilmastoharhan-lyhyt-historia.html

http://seppotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245953-pohjoisten-alueiden-lampojakso-saattoi-paattya-vuonna-2005

http://jalikarjalainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248262-ilmastolampenemisen-harha-hiili-co2

ILMASTON JA MAAPALLON PINTALÄMPÖTILOJEN MITTAUKSIA VOIDAAN TULKITA (ANALYSOIDA) MONIN ERI TAVOIN

ALLA PARI ESIMERKKIÄ: Suomen keskilämpötilat ja maapallon globaalit lämpötilat.

ILMASTONMUUTOS SUOMESSA

NASA/GISS käppyrän mukaan Suomessa oli jo 1930-luvulla paikoin yhtä lämmintä tai jopa lämpimämpää kuin nykyisin:

ILMASTO_FIN.gif

Kuvasta nähdään myös ilmaston siniaaltomainen käyttäytyminen, jota esiintyy myös globaaleissa pitemmän ajanjakson mittauksissa.

Koska hiilidioksidin pitoisuudet ilmakehässä ovat jatkuvasti nousseet, mutta maapallon lämpötilat pysyneet VIIME AIKOINA melkoisen tasaisena, CO2 ei voi olla pääasiallinen vaikuttaja!

Silti ”ilmastouskovaiset” ja media jatkuvasti pelottelevat ”uusilla ennätyksillä” vaikka oleellista kiihtymistä ei parhaalla tahdollakaan voi löytää käppyröistä.

TIETYSTI globaalit lämpötilat ovat JATKUVASTI korkeampia kuin viime vuosisadalla, koska ne silloin nousivat lähes yhden asteen verran! Uudet jatkuvat ”ennätykset” (eli vanha nousu) on suoranaista valehtelua.

TÄÄLLÄ KAIKKI OLEELLINEN ILMASTOSTA ELI CLIMATE4YOU:

http://www.climate4you.com/Todisteet ilmaston lämpenemisestä eivät todista, että kasvihuonekaasut aiheuttivat lämpenemisen

________________________________________________________________________________

T O I S E N L A I N E N   T O T U U S

Monitieteelliset (poikkitieteelliset) vertaisarvioidut julkaisut (peer-review papers) saattavat piankin johtaa toisenlaiseen totuuteen ”ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä” eli hiilidioksidin vaikutuksesta maailmanlaajuiseen lämpenemiseen.

Nämä uusimmat (ja jotkut vanhatkin) tutkimukset tarkastelevat aihetta kokonaisvaltaisesti, eri vaihtoehdot huomioon ottaen.

Ne eivät lähde siitä oletuksesta, että ihminen (hiilidioksidi) on pääosin (vaikkapa 90 prosenttisesti) syyllinen viime vuosisadan globaaliin lämpenemiseen (noin 0.7-0.8 celsius-astetta), vaan tarkastelevat sekä kokeellisin tutkimuksin että tilastollisesti erilaisia lämpenemiseen johtaneita syitä:

Aurinko, meri-ilmakehän dynamiikka, pilvisyyden vaihtelut ja syyt siihen, noen vaikutus ja rikkiaerosolipitoisuuden (puhtaamman tekniikan vaikutuksesta tapahtunut) väheneminen ilmakehässä, kaksi viimeksi mainittua erityisesti pohjoisilla alueilla tapahtuneeseen lämpenemiseen.

Myös hiilidioksidiin liittyvät kokeelliset tutkimukset, kuten sen viipyminen ilmakehässä ja sen jakaantuminen ihmislähteistä ja luonnolliset vaihtelut satelliittimittauksin tuovat uutta tietoa.

En tässä yhteydessä ota esiin IPCC:n skenaarioita tai arvioita ilmastoherkkyydestä tai säteilypakotteista, sillä tällaisista voi olla montaa mieltä. Myös ilmastomallit saavat jäädä rauhaan, nehän antavat tuloksia, joihin käyttäjät ”ovat valmistautuneet”. Kun niitä säädetään havaintojen (lämpötilamittausten) perusteella ”paremmiksi” ja hiilidioksidipitoisuuden kasvua pidetään ”hälyttävänä” tässä ”tieteessä”, ne ovat pelkästään ennustuksia (jotka eivät ennenkään ole toteutuneet).

Ne antavat ”tuloksia”, kuten että lämpötilat voivat nousta, arvioidaan nousevan, on mahdollista jne. Valitettavasti alarmistit (pelottelijat ja ihmisten syyllistäjät sekä media) pitävät niitä totena ja rummuttavat siitä hysteriaa lietsoen.

Lämmön vaihtelut ja jakaantuminen maapallolla  noudattavat myös termodynamiikkaa (lämpöoppia). Säteilylakien ja lähes kyllästyneen CO2-spektrin avulla laskettu säteilypakote on vain osa totuus: Luonto (ilmasto) ei tottele näitä laskelmia!

http://joannenova.com.au/2018/01/why-this-extreme-cold-is-just-weather-but-all-heat-waves-are-climate-change/

------------------------------------------------------------------

Tiedelehti Nature: Ilmaston lämpeneminen 2000-luvulla odotettua hitaampaa

https://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n3/pdf/nclimate2938.pdf?foxtrotcallback=true

It has been claimed that the early-2000s global warming slowdown or hiatus, characterized by a reduced rate of global surface warming, has been overstated, lacks sound scientific basis, or is unsupported by observations. The evidence presented here contradicts these claims.

Alailmakehän keskimääräinen lämpeneminen on ollut 2000-luvulla huomattavasti hitaampaa kuin 1900-luvun lopulla, ja havainnot ovat selvästi ristiriidassa tietokonemallien ennusteiden kanssa.

"On väitetty, että 2000-luvun alussa tapahtunutta alailmakehän globaalin lämpenemisen hidastumista tai pysähtymistä olisi liioiteltu. Tältä väitteeltä puuttuu vankka tieteellinen perusta, tai havainnot eivät tue sitä. Tässä artikkelissa esitetty aineisto on ristiriidassa väitteen kanssa", tutkijat kirjoittavat artikkelinsa yhteenvedossa.

http://www.talouselama.fi/uutiset/nature-ilmaston-lampeneminen-odotettua-hitaampaa-tietokonemallit-liioittelevat-6307093

Ilmaston lämpenemine ”kiihtyi” vain noin 0.2 asteella

http://professorinajatuksia.blogspot.fi/2017/08/ilmaston-lampeneminen-kiihtyi-noin-02.html

-----------------------------------------------------------------------------

5.1.2018

Grönlannin jääpeite on kasvanut ensimmäisen kerran sitten vuoden 2000

Tanskalaistutkijoilla on hyviä uutisia Grönlannista: jääpeite on kasvanut 44 gigatonnilla viime vuoden aikana. Kyseessä on ensimmäinen vuosi, kun jää on lisääntynyt tällä vuosituhannella.

http://tieku.fi/luonto/ilmastonmuutos/gronlannin-jaapeite-on-kasvanut-ensimmaisen-kerran-sitten-vuoden-2000

Kuvat: Niin kylmää, että Niagarakin jäätyi – vesimassat muuttuivat upeiksi jääveistoksiksi

https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/kuvat-niin-kylmaa-etta-niagarakin-jaatyi-vesimassat-muttuivat-upeiksi-jaaveistoksiksi/6714164#gs.IyQYvwk

-----------------------------------------------------