Share |

Suomen energiapolitiikan harharetket

_______________________________________________________________________________________

Esittely (kuka olen?) Etusivulla ja täällä.  ______________________________________________________________________________________

ILMASTOPOLITIIKKAA 2010

______________________________________

Hartwell Paper: Kannanotto ilmastopolitiikkaan

http://eijariitta.blogit.uusisuomi.fi/2010/05/16/saako-vaihtoehtoja-pohtia/

Valittuja kohtia yllä olevasta (korostukset ja alleviivaukset tekemiäni)

Viime viikolla kansainvälinen joukko johtavia ilmastotutkijoita julkaisi ns. Hartwell-paperin, (The Hartwell Paper - http://www.lse.ac.uk/collectio…wellPaper/) joka euron kriisistä, Britannian pääministerivaihdoksesta ja tuhkapilvistä huolimatta sai valtavan mediahuomion maailmalla. Vakavasti otettava joukko tutkijoita väitti pamfletissaan, että koko suuri ja valtavan kallis YK-prosessi päästöjen vähentämiseksi on ollut virhe. Päästöjen rajoittamiseen tähtäävä politiikka päästökauppoineen ei ilmastonmuutoksen ongelmaan tehoa vaan on saattanut jopa pahentaa sitä.

Tutkijoiden viesti on, että ilmastonmuutoksen moniulotteinen ongelma tulisi hajauttaa osiin, ja alkaa ratkaista niitä kohta kohdalta. Metsien katoa erikseen, ilmansaasteita erikseen, eroosiota ja biodiversiteettikatoa erikseen. Köyhyyttä tulisi torjua suoraan, sopeutumistoimia lisätä. Näiden laittaminen yhden ison otsakkeen alle on tuottanut sekavaa ja ei-toivottua tulosta. Itsetarkoituksellinen CO2-päästöjenvähennyspolitiikka pitäisi unohtaa ja keskittyä konkreettisiin ympäristöä ja ihmisten hyvinvointia suojeleviin toimiin, joiden sivutuotteena päästötkin vähenevät.

Radikaalille Hartwell-paperin puheenvuorolle on ainakin yksi vahva oikeutus, epäonnistunut näyttö. Olen itsekin harmitellut jo kauan, että esimerkiksi EU:n itselleen asettama uusiutuvien tavoite uhkaa metsien hiilinieluja Euroopassa, koska se johtaa ylihakkuisiin. Samalla lisääntynyt puunpoltto pilaa hengitysilmaa ja lisää ilmakehän nokea, joka kiihdyttää jääpeitteen sulamista. Biopolttoaineiden viljely uhkaa entisestään vahingoittaa maaperän ja vesien laatua. Kummatkin ovat EU:n nimeämiä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ja näyttää siltä, että me todella teemme hölmöläisten politiikkaa, jossa ilmastonmuutosta torjuessa kiihdytetään kasvihuoneilmiötä.

Kaiken kaikkiaan: nykyisen ilmastopolitiikan ongelma on, että päästöt ja saasteet ovat lisääntyneet, sekä absoluuttisesti että suhteellisesti.

Ei siis pitäisi olla niin kauheaa, jos tiedemiehet tekevät uusia avauksia ja ehdotuksia ilmastopolitiikan uudistamiseksi. Jotenkin se vain silti on: ulkopoliittisen instituutin väitöskirjatutkijakin ehti kauhistella kritiikkiä epätoivottavana.

Käyty keskustelu osoittaa sen, että ilmastonmuutos on täysin politisoitunut alue, jossa ei enää kysytä, mikä toimii ja mikä on totta, vaan mikä on oikeaoppista. Siinä kaikuu menneen maailman askellus, ja toisinajattelijat leimataan motiiveitaan myöten.

Myös uusin Der Spiegel on kiinnittänyt huomion ilmastonmuutoksen politisoitumiseen perinpohjaisessa analyysissaan. Suosittelen tutustumaan linkkiin The Climategate Chronicle: How the Science of Global Warming Was Compromised http://www.spiegel.de/internat…84,00.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ILMASTOREALISMIA

Saksan Angela Merkel luopumassa EU:n yksipuolisista päästörajoituksista:

http://eijariitta.blogit.uusisuomi.fi/2010/04/28/uutislinkki-merkel-luopumassa-2-asteen-tavoitteesta-ja-yksipuolisista-eu-sitoutumuksista/

Myös Italia on siirtymässä ilmastorealismiin:

http://www.thegwpf.org/international-news/828-italian-senate-calls-for-re-assessment-of-cimate-policy-ipcc-science.html

Ilmastofoorumista (yo. juttuun):

"Ainakin yhden EU-maan virallinen elin, Italian parlamentin senaatti, on nyt avoimesti siirtynyt  Tshekin presidentti Vaclav Klausin linjoille ilmastopolitiikassa. Virallisesta ilmastouskonnosta luopuneita on vaikka miten paljon EU-maiden poliittisten päättäjien joukossa, mutta vielä useimmat eivät ilmeisesti pidä poliittisesti korrektina sanoa sitä ääneen. Joten täydet pisteet Italian senaatille! Toivottavasti suomalaiset parlamentaarikot ottavat oppia italialaisista!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

YDINVOIMA

Kemiaa ja ydinvoimalaitos-tietoutta:

http://www.ydinreaktioita.fi/jokapaivaista/ymparistokemistina-ydinvoimalaitoksessa

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SUOMEN ENERGIAPOLITIIKAN HARHARETKET

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Paavo Lipponen hallituksen energiapaketista:

http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/paavo-lipponen-vihreat-yrittavat-vetaa-muut-mukaan-moraaliseen-rappioonsa

BIOENERGIA

Ilmastopoliittisesti puun polton lisääminen on kyseenalaista. Hiilidioksidi vapautuu poltettaessa heti, minkä lisäksi syntyy pienhiukkaspäästöjä. Paljon ekologisempaa on käyttää puu jalostukseen, jolloin hiilidioksidi pysyy huonekaluissa tai paperissa kunnes ne on loppuun asti kierrätetty. Suomi joutuu kesäkuun loppuun mennessä jättämään EU:lle ohjelman, jossa sitoudutaan kasvattamaan uusiutuvan energian käyttöä yli kolmanneksella nykyisestä 28,5 prosentin osuudesta. Hallituksen johto vastaa siitä, että EU:ssa mentiin keväällä 2007 kuin lampaat teuraalle, suorastaan hurraten, hyväksymään täysin ilman asiallista valmistelua EU:n tavoitteeksi uusiutuvan energian osuuden nostaminen 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Unioniin mentiin hyväksymään hölmö päätös ja nyt selitetään, että ”kun EU vaatii”. Heinäkuussa on hyvä katsoa, mitä muut jäsenmaat esittävät päästäkseen EU:n niille asettamaan tavoitteeseen. Olen varma siitä, että suuri joukko jäsenmaita ei edes yritä, vaan monet turvautuvat Kreikan tapaiseen sovellettuun kirjanpitoon. Sellaisen pitää loppua, sillä muuten Suomen kaltaisille asiansa hoitaville maille tulee vielä raskaampi taakka.

YDINVOIMALAT

Etukäteen oli selvää, että yksi lupa heltiää Fennovoimalle. Se on poliittisesti välttämätöntä, jotta turvataan keskustan kannatus lisäydinvoimalle. Toisaalta TVO:lle ei voitu olla antamatta lupaa, koska sen hakemus on niin vahva loppusijoituksineen. Myös hankkeen rahoitus on turvattu. Fortumin jättäminen tässä vaiheessa ilman lupaa on epäoikeudenmukaista, sillä Loviisan kahden yksikön korvaaminen yhdellä uudella on joka tapauksessa edessä 2020-luvulla. Fortumia ei voi kohdella huonommin kuin ulkomaista yhtiötä. Periaatteessa uudet voimalat tulisi sijoittaa nykyisille laitospaikoille, joissa on myös ydinjätteen loppusijoitukseen sopiva kallioperä. Jos Fortum aikanaan saa luvan, Suomessa on kuusi ydinvoimalaa vuonna 2030, siis juuri sen yhden verran enemmän, minkä monet poliitikot olisivat valmiit hyväksymään. Jos nyt hyväksyttäisiin vain yksi, olisi mahdotonta korvata näin menetettävät 14 terawattituntia päästötöntä energiaa.

TURPEEN KÄYTTÖ

Turpeen polttaminen lisää hiilidioksidi-päästöjä:

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/turveko-uusiutuvaa-energiaa-vapo-kayttaa-vanhaa-tietoa

Hallituksen energiapaketin tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja rajoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä. Myös turpeen käyttöä tuetaan vastakin. Onko turve uusiutuva luonnonvara, VTT:n tutkimusprofessori Ilkka Savolainen?

Ei turvetta sellaiseksi katsota, koska sitä kertyy hyvin hitaasti. Jos sitä otetaan suosta pois, alueen korvaamiseen kuluu vuosisatoja tai vuosituhansia - siis paljon kauemmin kuin esimerkiksi metsän uusiutumiseen.”

”Aika on aivan liian pitkä verrattuna ilmastonmuutoksen torjumisen aikatauluun. Kasvihuonepäästöjä pitäisi vähentää tämän vuosisadan puoliväliin mennessä koko maailmassa puoleen ja teollisuusmaissa 80 prosenttia. ”

”Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan turve ei ole uusiutuvaa biomassaa. Turve rinnastetaan päästöjen laskennassa ja päästökaupassa fossiilisiin polttoaineisiin.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ASIANTUNTIJAN ARVIO SUOMEN HALLITUKSEN ENERGIAPAKETISTA

Tekniikan tohtori, professori (emeritus) Martti Tiuri

(Helsingin Sanomat/Mielipide/25.4.2010):

"Puunpolton päästöt lämmittävät ilmastoa"

Hallituksen risupaketti vauhdittaa ilmastonmuutosta, heikentää metsiä ja uhkaa terveyttä, kirjoittaa Martti Tiuri.

Valikoituja kohtia (korostukset ja alleviivaukset tekemiäni):

EU:n tavoitteena on 2020 mennessä vähentää päästöjä 20 prosenttia ja nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin. Tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään, sillä uusiutuvaksi oletettu energia ei useinkaan ole uusiutuvaa. Suomen "risupaketti" on varottava esimerkki.  Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian osuuden 38 prosenttiin. Siksi hallitus on päättänyt lisätä metsähakkeen energiakäyttöä 8,5 miljoonalla kuutiometrillä eli lähes kolminkertaiseksi

Puun polton lisäämisen seurauksena päästöt 2020 olisivat suuremmat kuin nyt. Puun poltto lisäisi myös terveydelle vaarallisia pienhiukkaspäästöjä ja hakkuutähteiden poiskerääminen heikentäisi metsien kasvua.

Puun poltto tuottaa ilmaan kasvihuonekaasuja, jos puuta käytetään nopeammin kuin uutta kasvaa tilalle. Uusiutumisaika on 80–100 vuotta, joten kymmenen vuoden aikavälillä päästöt ovat vielä lähes kokonaan ilmakehässä.

Puun polton lisäämisen vuoksi Suomen hiilidioksidipäästöt 2020 olisivat useita prosentteja nykyistä suuremmat riippuen hitaasti uusiutuvan puun osuudesta hakkeessa. Metsäbioenergian lisääminen kasvattaisi päästöjä juuri, kun niitä pitäisi nopeasti vähentää.

Metsäbioenergian käytön lisäämisessä on otettava huomioon myös terveysnäkökohdat. Puunpoltto tuottaa terveydelle vaarallisia pienhiukkasia. THL:n mukaan pelkästään puun pienpoltto Suomessa aiheuttaa 250 kuolemaa vuosittain. THL varoittaa lisäämästä puun pienpolttoa.

EU:n on arvioitava uudelleen uusiutuvan energian tavoitteet, jotta päästöt eivät kasvaisi 2020 mennessä. Suomessa metsäbioenergian lisääminen kasvattaa päästöjä lähivuosikymmeninä. Puun polton sijasta on tuettava ensiharvennusta, koska se parinkymmenen vuoden tähtäimellä lisää metsien kasvua ja nielua. Kuitupuunpolton lisäämisestä on luovuttava ilmastonmuutokseen hillitsemiseksi, metsien kestävän tulevaisuuden takaamiseksi ja ihmisten terveyden turvaamiseksi. Ydinvoimaa on lisättävä ja energiankäyttöä tehostettava.

Kirjoitus ja keskustelua aiheesta:

http://www.hs.fi/keskustelu/%26%2334%3BPuunpolton+p%E4%E4st%F6t+l%E4mmitt%E4v%E4t+ilmastoa%26%2334%3B/thread.jspa?threadID=239956&tstart=0

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ENERGIAPAKETTI ON VIRHE

Meppi Eija-Riitta Korhola: Energiapaketti on virhe (korostukset tekemiäni):

http://eijariitta.blogit.uusisuomi.fi/2010/04/21/energiapaketti-on-virhe/

”Hallituksen eilen (21.4.2010) sopima energiapaketti on virhe, ja Kokoomusta vievät tässä kaksi hallituskumppania, joilla kummallakin on omat lehmät ojassa. Keskusta tekee energiapolitiikassa omaa aluepolitiikasta nousevaa siltarumpupolitiikkaansa, ja uusiutuvien promottaminen syöttötariffein sopii siihen hyvin. Vihreät kannattavat uusiutuvia uskonnollisista syistä. Uusiutuvassa energiassa ei yksinkertaisesti nähdä vaaroja, koska kyse on fundamentaalisesti hyvästä asiasta. Sen varjolla kuitenkin toteutetaan maamme saaristomaiseman tuhoaminen ja kestävän metsäpolitiikan alasajo. Taloudesta puhumattakaan.

Pekkarisen kepulainen aluepolitiikka näkyy kuitenkin pakottaneen Kokoomuksen hyväksymään ylimitoitetun bioenergian tukipaketin, joka vaarantaa metsäteollisuuden kehittämisen Suomessa. Tapa, jolla puusähkön tuottajalle taataan ”puustamaksukyky” ohjaa metsäteollisuuden raaka-ainetta polttoon. On vaarana, että Suomi siirtyy jalostusarvoltaan korkeiden paperituotteiden valmistajasta risunpolttajaksi ja jopa tukkien polttajaksi. Kepulaiset metsänomistajat ja maajussit hyötyvät, mutta lystin maksaa kaupunkikeskuksissa asuvat palkansaajat. Bioenergiatuet maksetaan valtion budjetista, mikä tarkoittaa uusia veronkantokohteita ja kuluttajien verorasituksen kohoamista.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOENERGIAN HARHAKUVA

Bioenergian harhakuva ei tunnu kepulaisia ”risupaketin rakentajia” huolestuttavan:

http://www.tapionajatukset.com/78

Juttua energiapaketista myös täällä:

http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=ilmastouutisia&news_id=2196

---------------------------------------------------------------------------------------------------

TUULIVOIMAN LUOTETTAVUUS?

Voidaanko kalliiseen tuulivoimaan edes luottaa?

Entä jos Katla purkautuu (tai jotain muuta vastaavaa tapahtuu):

http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/90482-monta-syyta-pelata-jattipurkausta

”Tutkijat pelkäävät, että laajan lentokaaoksen aiheuttanut Eyjafjallajökull-tulivuoren purkaus Islannissa oli vasta kevyttä alkusoittoa. Mikäli viereinen Eyjafjallan isosiskoksi kutsuttu Katla-tulivuori purkautuu, voisi se olla paljon kuolettavampi isku Euroopan lentoliikenteelle ja matkailijoille. Uutistoimisto AP:n mukaan Katlan purkautuminen olisi kymmenen kertaa kovempi, ja tuhkaa leviäisi paljon voimakkaammin kuin 20 kilometrin päässä sijaitsevan Eyjafjallajökullin purkauksesta”.

Jos tapahtuu suuria luonnonmullistuksia kuten valtavan tuhkapilven leviäminen, auringonpaiste voi vähentyä, kylmenee ja tuulet heikkenevät. Kuinka silloin Suomeen ”Vihreiden paketissa” suunnitellut (noin 1000 tuulimyllyä) jauhavat sähköä?

http://fi.wikipedia.org/wiki/Lakagigar

Lakagigar (Laki) on rakotulivuori Islannissa. Lakagigarin eli Lakin purkaus on suurin laavavirtapurkaus mikä on sattunut historiallisella ajalla. Laavaa purkautui siellä kahdesta halkeamasta monessa pikku kraatterissa 8 kuukautta alkaen 1783. Tuliperäisen alueen pituus on 27 km. Laki kuuluu vulkaaniseen alueeseen jonka keskuskraatteri on Katla ja tähän alueeseen kuuluu myös viikinkiaikoina noin 935 purkautunut Eldgjá, "tulikanjoni". Laki on nimetty 818 m korkean halkeaman jakaman vuoren mukaan. Lakin purkaus myrkytti suuren osan karjaa ja aiheutti siten laajan nälänhädän Islannissa. Korkealle ilmakehään nousseet purkaustuotteet aiheuttivat kylmää laajoille alueille heijastaessaan pois Auringon lämmittävää säteilyä.

http://hotair.com/archives/2010/01/30/minnesota-wind-turbines-wont-work-in-cold-weather/

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2442010/posts

http://fi.wikipedia.org/wiki/Supertulivuori

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/arkistot/ulkomaat/2009/01/775579

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200901088873665_ul.shtml

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tulivuorten_vaikutukset_ilmastoon

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilmastopoliittinen väittely (6.3.2010): Eija-Riitta Korhola ja Oras Tynkkynen:

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010030611251689_uu.shtml

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EPÄONNISTUNUT ENERGIAPAKETTI

Lisää kirjoituksia aiheesta (Suomen energiapolitiikan harharetket).

Tuulivoiman ongelmat (ja lisäkulut veronmaksajille):

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/90786-900-tuulivoimalan-ongelma-suomessa-%E2%80%9Daikaa-vieva-ja-sekava%E2%80%9D

http://jussina.blogit.uusisuomi.fi/2010/04/25/tuulivoiman-rakennuslupa/

1. Tuulivoima tarvitsee hyvin merkittäviä tukiaisia verorahoista. On punnittava joka kerta erikseen eikö verorahalle todellakaan löydy jotakin järkevää käyttöä.

2. Tuulivoimalla tuotettu sähkö on hyvin kallista - se nostaa sähkön hintaa ja siten heikentää Suomen kilpailukykyä sekä suomalaisten hyvinvointia.

3. Tuulivoimalat eivät Suomessa tuota sähköä valtakunnanverkkoon mainita saakka juuri silloin kun Suomessa kulutetaan sähköä eniten (kovalla pakkasella) - siitä yksinkertaisesta syystä, ettei silloin tuule tarpeeksi. Eli tuulivoiman vuoksi pitää olla kallista ja saastuttavaa varavoimaa tuottamaan sähköä silloin kun ei tuule tarpeeksi. Tuulivoimayhtiöt pitäisikin määrätä tuottamaan se varavoima.

4. Tuulivoimaloiden rakentamiseen kuluu järkyttävä määrä uusiutumattomia luonnonvaroja. Sähkön tuottoon nähden noin 15 kertaisesti ydinvoimalaan verrattuna.

Puunpolton typeryys:

http://sirpa.blogit.uusisuomi.fi/2010/04/23/onko-puun-massiivinen-polttaminen-jarkevaa/

Energiapaketti epäonnistunut, sekä ilmaston että kansalaisten kannalta:

http://www.tiede.fi/blog/2010/04/25/tuki-hidastaa-tuulivoiman-kehitysta/

Veronmaksajille ja tavallisille sähkönkuluttajille kolmaskaan ydinvoima ei olisi maksanut mitään. Verotuloja se olisi tuonut. Jos osa sen tuottamasta sähköstä olisi jouduttu viemään, niin olisihan se tietysti ollut ikävää. Ehkä vientituloille olisi jotakin käyttöä kuitenkin löytynyt esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Risujen polttokin on oikeastaan vain hitaasti uusiutuvan biomassan polttamista, jonka motiivit ovat pelkästään aluepoliittisia. Suomen hiilitaseen kannalta olisi järkevämpää kasvattaa enemmän metsäpinta-alaa ja puun määrää metsissä.