Share |

Eurooppalaisten kantaäidit

____________________________________

1.       EUROOPAN NYKYISET IHMISRODUT

IHMISTYYPIT (lopullinen versio meta-analyysistä)

geenit_035_800x580_2.jpg

META-ANALYYSI (esimerkkejä tekemisestä)

Meta-analyysin (useiden tutkimusten avulla tehty yhteenveto) perusteella olen hahmotellut nykyisten ihmisrotujen tai ihmistyyppien esiintymisalueet Euroopassa (KUVA 1). Pääpaino on ollut pohjoisen rodun levinneisyydessä, jota voidaan arvioida muun muassa vaaleiden hiuksien ja vaaleiden silmien esiintymisalueiden tutkimuksilla sekä useiden tutkijoiden tekemillä Euroopan eri maiden rotukoostumusta käsittelevillä tutkimuksilla.

Vaaleat hiukset ja vaaleat silmät: Prosenttiosuudet Euroopan maissa (VIDEO, 2 min).

euroopan_ihmisrotujen_esiintymis_alueet.jpg

KUVA 1. Euroopan ihmisrotujen alueellinen esiintyminen.

KUVASSA 1 on esitetty pääpiirteittäin eri ihmistyyppien yleisyys Euroopassa. Pohjoisen rodun esiintyminen on jaettu kolmeen alueeseen. Keskisessä Ruotsissa ja läntisessä Suomessa vaaleat hiukset ja silmät sekä klassisten pohjoisten rotutyyppien esiintyminen on prosentuaalisesti suurinta. Pohjoismaat, Itämeren ja Pohjanmeren rannikot, Luoteis-Venäjä ja keskinen Englanti muodostavat toisen alueen ja vielä kolmannellakin alueella pohjoisen ihmistyypin esiintyminen on yleistä. Välimeren rotu on yleisintä eteläisessä Euroopassa (vihreä alue), alppirotu Keski-Euroopassa (sininen), dinaarisen rodun pääesiintymisalue (violetti) on Balkanilla.

TAULUKOSSA on esitetty eräitä meta-analyysin tuloksia. VH= vaaleahiuksisten ihmistyyppien prosenttiosuudet Euroopan eri alueilla, VS= vaaleasilmäisten prosenttiosuudet Euroopan eri alueilla, NORDISH= pohjoisen rodun prosenttiosuudet Euroopan eri maissa, C= keskeisten pohjoisrotutyyppien prosenttiosuudet Euroopan eri maissa, PISTEET= olen antanut ”pisteitä” (1-5) siitä, miten hyvin ihmistyypit edustavat pohjoista rotua. SIJOITUS.  Kuten näemme, ”ennakkosuosikki” Ruotsi on planeetta Maan ”blondein” maa. Tukholmaa pidetään (ainakin Välimeren alueella asuvien miesten keskuudessa) ”toivekaupunkina” ihanien blondiensa ansiosta. No, onhan niitä blondeja toki muuallakin!

TAULUKKO. Vaaleiden hiuksien ja silmien esiintyminen sekä rotukoostumus-tutkimusten meta-analyysin yhteenveto.

blondi_kisa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

2.       IHMISEN MENNEISYYDEN TUTKIMUS

Ihmisrotujen menneisyyttä, esihistoriaa ja historiaa tutkitaan monitieteellisesti eli käyttäen ns. poikkitieteellistä menetelmää mahdollisimman totuudenmukaisen käsityksen saamiseksi. Kyseessä ei siis ole mikään eksakti tiede (kuten matematiikka), sillä eri tieteiden antamia tuloksia joudutaan vertailemaan ja antamaan arvioita todennäköisimmistä vaihtoehdoista. Tästä syystä ihmisen menneisyyden tutkimuksessa esiintyy useita koulukuntia, joista sitten ”tiedeyhteisö” valitsee ”valtavirran” näkemyksen.

Ihmisen menneisyyden tutkimuksessa käytetään ainakin seuraavia tieteenaloja (esimerkkejä sulkeissa): arkeologia (muinaiset asumukset ja esineet), antropologia (ihmisjääteiden biologiset ja fysikaalis-kemialliset analyysit ja rekonstruoinnit), esihistorian ja historian tiedot, geologia, paleontologia ja paleoklimatologia (muinaiset ilmastot ja niiden vaihtelut), paleokasvitiede (mm. savannien ja ruohikoiden esiintymisalueet), paleomaantiede (asumiskelpoiset alueet), kulttuuriantropologia (mm. luolamaalaukset ja kulttuurialueiden tutkimus) sekä fysikaalis-kemialliset analyysit (erilaiset ajoitusmenetelmät kuten radiohiilimääritys). Myös kielitieteellisillä tutkimuksilla voidaan arvioida muinaisten ihmisryhmien vaelluksia (indoeurooppalaisten saapuminen Eurooppaan).

Satelliittitutkimusten avulla on ”kaivettu esiin” maaperästä  muinaisten jokien ja järvien ”kuvia” (paleojoet ja –järvet) sekä muinaiset rakennelmat sekä meriarkeologien tutkimuksin (tutkat ja kuvauslaitteet) meren alle vajonneet rakennelmat ja kaupungit.

ROSALIND FRANKLIN, THE DARK LADY OF DNA

darkladyofdna2.jpg

Uusimpana menetelmänä tieteilijöillä on geenitutkimus, jossa hyödynnetään ”dna:n tumman leidin” 1950-luvulla tekemää ”kemian kaikkien aikojen  analyysiä”,  tärkeimmän biomolekyylin, ihmisen perimää koodaavan DNA:n rakenteen määritystä.

dark_lady.jpg

KUVA 2. Rosalind Franklin, DNA:n Tumma Leidi.

 

 

 

3.       EUROOPPALAISTEN KANTAÄIDIT (”MITOKONDRIO-EEVAN TYTTÄRET”)

Geenitutkimuksen avulla ihmisyksilön kantaäiti voidaan selvittää tutkimalla sellaista perimän osaa, joka kulkeutuu sukupolvesta toiseen vain äidin kautta. Tällainen on solun mitokondriosssa (energiaa tuottavassa yksikössä) oleva oma DNA-molekyyli, noin 17 000 emäksen muodostama mtDNA. Kun äiti saa tyttäriä ja niin edelleen, tämä ns. äitilinja jatkuu katkeamattomana sukupolvesta toiseen. Samanlaiset mtDNA-tyyppiryhmät ovat nimeltään haploryhmiä, jotka ovat jakaantuvat maantieteellisesti aasialaisiin, afrikkalaisiin ja eurooppalaisiin, sekä näistä periytyneisiin amerikkalaisiin.  Tutkimalla väestön mtDNA:n mutaatioita alueellisesti, voidaan selvittää missä ja kuinka kauan sitten kantaäidit elivät. Haplotyyppien esiintymisestä ja alueellisesta jakautumisesta voidaan selvitellä yksilöiden etnistä alkuperää ja väestöryhmien tai kansojen historiaa. Koska tämän tyyppinen geenitutkimus on nuori tieteenala, tarvitaan tietysti muiden menneisyydestä kertovien tieteiden tuloksia (monitieteellinen tai poikkitieteellinen tutkimus).

Perustavaa laatua tällä geenitieteen alueella on professori Bryan Sykesin  Oxfordin yliopistossa tekemä tutkimustyö, joka on julkaistu nimellä (suomennettuna) ”Eevan seitsemän tytärtä”.

euroopan_kantaaidit.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 3. Eevan kahdeksan tytärtä.

KUVASSA Euroopan kahdeksan (Sykesin nimittämää) kantaäitiä (alkuaan Sykes ”esitteli” seitsemän ”Eevan tytärtä”, Ulriken puuttuessa). Kuvaan on merkitty kuinka monta tuhatta vuotta sitten he elivät ja millä alueella. Tulokset perustuvat mtDNA-tutkimuksiin. Ensi vaiheessa Sykes ”esitteli” seitsemän kantaäitiä.

Mielikuvituksen lentoa ”muinaisista muijista” eli kivoja kuvia.

eevat.jpg

Toistaiseksi on löydetty vain yksi Eeva, ”mitokondrio-Eve”, jonka jälkeläiset ovat selviytyneet nykyaikaan.

Mitokondrio-Eeva

http://fi.wikipedia.org/wiki/Mitokondrio-Eeva

http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_Eve

 

4.       ”EEVAN TYTTÄRET” EUROOPASSA

HELENA on tärkein kantaäiti siinä mielessä, että 41-44% eurooppalaisista on Helenan jälkeläisiä. Suomalaisista naisista peräti 40% on ”Helena-Eevan tyttäriä”. Helena ja hänen klaaninsa asustivat noin 20 000 vuotta sitten Iberian refugissa Etelä-Ranskassa ja Pohjois-Espanjassa viimeisen jääkauden maksimin aikana. Helena on paikallistettu Etelä-Ranskaan Dordognen alueelle. Helenan perheen jäsenet olivat metsästäjiä, ja kesien alkaessa vähitellen lämmetä heitä alkoi levitä pohjoiseen ja luoteeseen päin kuten Brittein saarille. Dordognen alueelta löydetyt luolamaalaukset ovat heidän klaaninsa tekemiä. Arkeologien mukaan klaani asui luolissa, joten he ymmärsivät jo silloin asuntonsa sisustuksen ja taiteen merkityksen. Nykyisin ”helenalaisia” on eniten baskien väestössä Pohjois-Espanjassa ja Etelä-Ranskassa. ”Helenan” ja hänen klaaninsa haploryhmä H on peräisin läntisestä Aasiasta, alkuperältään yli 35 000 vuotta sitten.

URSULA (haploryhmä U5 läntisestä Aasiasta, alkuperä noin 50 000 vuotta sitten) on vanhin kantaäideista, hänen ja klaaninsa elellessä pohjoisessa Kreikassa 45 000 vuotta sitten. Ursula oli näin ollen ensimmäisiä nykyihmisiä jotka saapuivat Eurooppaan. Heidän on täytynyt jakaa maa neandertaleiden kanssa, ehkäpä 20 000 vuoden ajan (viimeksi mainittu rotu hävisi lopullisesti noin 25 000 vuotta sitten). Jääkauden hitaasti väistyessä ”ursulalaiset” siirtyivät hiljalleen kohti pohjoista. Nykyisin noin 11% eurooppalaisista on ”Ursulan tyttäriä”. Peräti noin 20% suomalaisnaisista kantaa U-haploryhmää, saamelaisväestön joukossa sitä on jopa 53%.

ULRIKE (haploryhmä U4, lähtöisin keskisestä Aasiasta, alkuperä mahdollisesti 25 000 vs) asui 18 000 vuotta sitten Ukrainan kylmässä refugissa (jääkauden aikainen pakopaikka), vain 2% eurooppalaisista on hänen jälkeläisiään. Ulrike asui jääkauden ihmisasumusten ”kylmyyden äärirajoilla”, nykyisin ”ulrikelaisia” on eniten Skandinaviassa ja Baltian maissa.

JASMINE (haploryhmä J, lähtöisi Lähi-idästä tai Kaukasukselta, alkuperä n. 45 000 vs) on nuorin ”Eevan tyttäristä” eläen Syyrian ja Eufratvirran läheisyydessä 10 000 vuotta sitten. Jasmine ja hänen klaaninsa saivat nauttia savannialueen lämpöisestä ilmastosta ja he olivat ensimmäisiä maanviljelystä harjoittavia nykyihmisiä ja toivat tämän taidon mukanaan Eurooppaan vaeltaessaan. Nykyisin ”jasminelaisia” on noin 12% Euroopan väestöstä. Yksi ryhmä seurasi levittäytyessään Välimeren rannikoita ja löysi tiensä Britanniaan, ollen nykyisin yleinen Walesissa ja Länsi-Skotlannissa. Toisen ryhmän jälkeläiset ovat yleisiä pohjoisen Euroopan keskisillä alueilla.

KATRINE (haploryhmä K, lähtöisin Lähi-idästä, alkuperä vain 16 000 vs) eli Pohjois-Italiassa 15 000 vuotta sitten. Eurooppa oli lämpenemässä jääkauden jäljiltä ja teki näin ollen (liikkuvan) metsästyksen vähemmän tarpeelliseksi. Kalastus ja kotieläinten pitäminen yleistyi ja karjatalous sai alkunsa suuremmassa mittakaavassa. Hänen jälkeläisensä (10% eurooppalaisista) ovat edelleen asuinsijoillaan lukuisina, mutta ovat myös levinneet läpi keskisen ja pohjoisen Euroopan. Alpeilta löytynyt ”5 000 v vanha jäämies” on Katrinen klaanin jälkeläinen, kuten myös kuutisen prosenttia nykyisistä syntyperäisistä eurooppalaisista Alppien alueella.

TARA (haploryhmä T, lähtöisin Mesopotamiasta) eli 17 000 vuotta sitten luoteeseen Italiasta Arno-joen paikkeilla. Eurooppa oli viimeisen jääkauden hitaasti vetäytyessä kohti pohjoista vielä kylmää asuinaluetta. Heillä oli vähäisesti syötävää, kalastuksen avulla he pysyivät jotenkuten hengissä. Taran ja klaaninsa jälkeläisiä on hieman alle 10% moderneista eurooppalaisista, erityisesti Irlannissa ja läntisessä Britanniassa. He pystyivät siirtymään Brittein saarille pitkin kuivaa maata, sillä jääkauden aikana merenpinta oli alhaisimmillaan noin 120 metriä alempana kuin nykyisin.

VELDA (haploryhmä V, lähtöisin läntisestä Euraasiasta, alkujaan samoilta ajoilta) eli 17 000 vuotta sitten Luoteis-Espanjassa. Hänen jälkeläisiään (4% nykyisistä eurooppalaisista) on levinnyt pääasiassa läntiseen ja pohjoiseen Eurooppaan, erityisesti heitä on saamelaisissa Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Norjassa.

XENIA (haploryhmä X, lähtöisin koillisesta Euroopasta, alkuperältään yli 30 000 vs) eli 25 000 vuotta sitten Mustanmeren itäisessä kulmauksessa. Xenia ja hänen klaaninsa elivät metsäisten puiden peittämissä laaksoissa Kaukasus-vuorten alueella. Tänään noin 7% eurooppalaisista kuuluu Xenian jälkeläisiin.

 ----------------------------------------------------------

KUVASSA (ALLA) Euroopan "Eevat" jääkauden aikana (Ulrike puuttuu, "löydetty" Sykesin alkuperäisen tutkimuksen jälkeen).

euroopan_eevat.jpg

LISÄYS SYKESIN ALKUPERÄISIIN TUTKIMUKSIIN

Additional daughters

Sykes wrote in the book that there were seven major mitochondrial lineages for modern Europeans, though he subsequently wrote that with the additional data from Scandinavia and Eastern Europe, Ulrike (see below) could have been promoted to be the eighth clan mother for Europe.[1]

Others now put the number at 10 to 12. These additional "daughters" generally include haplogroups I, M and W.[2] A recent paper re-mapped European haplogroups as H, J, K, N1, T, U4, U5, V, X and W.[3]

---------------------------------------------------

LISÄYS HAPLORYHMISTÄ

Haploryhmä on keskenään lähisukuisten DNA:n haplotyyppien joukko tai tietyn geenin tai genominosan kehityslinja tietyn lajin sisällä. Haploryhmien taajuudet usein vaihtelevat maantieteellisesti lajin esiintymisalueen eri osissa. Erityisesti ihmisillä eri mantereiden ja eri etnisten ryhmien haplotyyppikoostumus vaihtelee, ja tämä vaihtelu on syntynyt ihmisen levittäytyessä maapallolle alkukodistaan. Haplotyyppien esiintymisestä ja jakaumasta voidaan jäljittää yksilöiden etnistä alkuperää ja populaatioiden tai kansojen historiaa. Tähän perustuu paljolti geneettinen sukututkimus.

Termi haplotyyppi ja haploryhmä voi periaatteessa viitata mihin tahansa DNA- tai kromosomialueeseen. Käytännössä haploryhmiä on ihmisellä tutkittu lähinnä mitokondrion DNA:sta ja Y-kromosomista, jotka molemmat periytyvät vain toiselta vanhemmalta jälkeläisille haploidina, niin ettei niissä tapahdu rekombinaatiota. Siksi niiden polveutumishistoria on varsin helppo määrittää.

Mitokondrio-DNA periytyy maternaalisesti, äidiltä lapsille, ja sisältää informaatiota vain äitilinjan historiasta. Y-kromosomi puolestaan periytyy isältä pojalle, ja kertoo paternaalisesta historiasta. Kaikkien ihmisen mitokondrioiden kantamuotoon on kirjallisuudessa yleensä viitattu raamatullisella nimellä Eeva, ja Y-kromosomien kantamuotoon nimellä Aatami.

 

Eri mitokondrio-DNA-haploryhmien nykyisiä tyypillisimpiää esiintymisalueita ja kansoja:[1]

 • A Koillis-Siperian tshuktshit jne, Pohjois-Amerikan/Grönlannin eskimot, na denet ja myös monet amerind-kielet
 • B Taiwanin alkuasukkaat, myös Etelä-Kiinaa, Indonesia ja Polynesia sekä Uusi-Seelanti
 • C Pohjois-Siperia: evenki, burjaatti, altailainen, jakuutti
 • D Itä-Aasian mongolit, Hazn-kiinalaiset, burjaatit, borneolaiset, Pohjois-Amerikan aleutit, jotkut Etelä-Amerikan intiaanit
 • E Borneo
 • G Koillis-Siperia, mm. itelmeenit
 • H Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Länsi-Aasia
 • L1 Eteläinen ja keskinen Afrikka
 • L2 Länsi-Afrikka
 • L3 Itä-Afrikka
 • M Etelä-Aasian intialaiset, pakistanilaiset
 • N Australian aboriginaalit
 • R Thaimaa
 • Q Uusi-Guinea
 • U Pohjois-Skandinavia, mm. saamelaiset, Lähi-Itä mm. kurdit, Länsi-Aasia, mm. altailaiset ja turkkilaiset

Theodore Scurrin mukaan ihmisen mitokondrio-dna:n tyypit A, B, C ja D ovat iältään 60 000-50 000 vuotta, ja X noin 35 000 vuotta. [2]

 

MISTÄ SUOMALAISET OVAT SAAPUNEET?

Äiti- ja isälinjojen tärkeimmät kulkureitit Suomeen.

Käytetyn lähteen perusteella:

Suomalaiset ovat äitilinjoiltaan pääosin läntisiä.

Suomalaisten isälinjassa näkyy sekä läntinen että itäinen vaikutus.

Suomi on asutettu useassa eri vaiheessa.

Y-kromosomi tutkimusten perusteella geneettisesti läheisimmät sukulaisemme ovat baltit.

 --------------------------------------------------