Share |

Lämpeneminen (ilmastonmuutos) pysähtynyt (ainakin hidastunut)

ESITTELY (kuka olen?) ETUSIVULLA.

___________________________________________________________________________________________

VUOSI 2008


A. ILMASTONMUUTOS: TILANNE VUODEN 2008 ALUSSAB. TIEDEYHTEISÖSSÄ LIIKEHDINTÄÄ

C. LUONNOLLISET TEKIJÄT

Sitä ennen kuitenkin "uutiskatsaus" 

Ilmastonmuutos (lämpeneminen) tuntuu pysähtyneen. Niinpä on syytä tarkastella valtamedian (ja uutisoivien ilmastonmuutokseen uskovien tieteentekijöiden) juttuja. Ne ovat (kuten huomaatte) lähes pahimpien tuomiopäivän julistajien tekstejä (jopa IPCC on muuttanut ennusteitaan faktojen perusteella!).

________________________________________________________________________________________ 

Valtavirran tutkijoiden vastaiskut ja Helsingin Sanomien rummutus jatkuvat

Ilmastotutkimustiimien (katso linkit edellisistä kirjoituksistani!) mittaustulokset (pinta- ja satelliittidata) julkaistiin vuoden 2008 alussa, ja tulokset osoittavat selkeästi, että lämpeneminen on pysähtynyt tällä vuosikymmenellä. Siitä huolimatta valtavirtalaiset (Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopiston meteorologit) jatkavat propagandaansa ja peloitteluaan; valtamedia (HS) haluaa ratsastaa”menestyksen aallonharjalla” ja rummuttaa mukana (ymmärtämättä asian tieteellisestä puolesta tuon taivaallista). On syytä oikoa noita kirjoituksia, ja erityisesti, korjata (tarkoitushakuisia tai tietämättömyydestä johtuvia?) virheitä. ”Tikkaremmi” on koossa taas ja balibalihulabaloo jatkuu, tekisipä mieleni sanoa, että hurmosliike nimeltä Religion of Global Warming, sanalla sanoen ne,jotka USKOVAT AGW:hen (antropogeeniseen eli ihmisen aikaansaamaan maailmanlaajuisee lämpenemiseen) puhuu opetuslapsilleen (joiden määrä on onneksi pienenemässä). Mutta asiaan.

HS (18.1.2008, yleisön osasto tai mielipiteet):Lämpötilan nousu ei ole pysähtynyt”. LOL!!!! Jo otsikko on tosiasioiden vastainen. Tällä vuosikymmenellä se on pysähtynyt, mitattu data on faktaa! Sitten huudetaan avuksi (lämpimän vuoden 1998 johdosta) El Nino-ilmiötä. Tietysti tämä Etelä-Amerikan länsirannikolla aika ajoin esiintyvä lämmin merivirtaus (jonka syynä ei todellakaan ole hiilidioksidi, vaan mahdollisesti Aurinkosäteily) lämmittää paikallisesti, joka  heijastuu keskimääräiseen globaaliin lämpötila-anomaliaan! La Nina (kylmä virtaus) toisaalta tasaa tätä lämmitysvaikutusta vuosien saatossa. ”Muutos sopii erinomaisesti (ROTFL!!!!) yhteen ilmastomallitulosten kanssa”. Balibalihulabaloo, hehehe! Olen tuonut esille edellä (esimerkiksi Coloradon yliopiston tutkijoiden ja muiden lähteiden) linkit, joissa todetaan (faktojen eli mittaustulosten perusteella), että IPCC:n ennustukset ovat menneet enemmän tai vähemmän pieleen! ”Maapallo lämpeni aikana 1998-2007 0,05 astetta”. Virhe: lineaarinen trendi oli (Hadley Centre ja UAH-satellitti mittaukset, linkit edellisissä kirjoituksissani) 0.006 astetta C vuosikymmentä kohti! ”Lämpötila nousee vuoteen 2025 mennessä 0.2-0.6 astetta”. Virhe: IPCC ennustaa, että nousu on 0.2 astetta (0.6 on hatusta tai jostain aikaisemmasta virheellisestä ja nyt jo IPCC:n itsensäkin korjaamasta lähteestä!). Koska yhdessä ainoassa HS:n kirjoituksessa on näin paljon virheitä, mitä sitten on ollut aikaisemmissa ennen vuoden 2007 datan julkaisemista!

HS (19.1.2008, uutinen): Lounaiset ilmavirtaukset pitäneet tammikuun säät toistamiseen leutoina.
Ilmatieteen laitos: Lämpimyyteen vaikuttaa jo myös ilmastonmuutos (LOL)
Pääotsake OK, mutta alaotsake propagandaa (tai lehden rummuttamista). ”Maapallon laajuinen ilmastonmuutos voimistuu tulevina vuosikymmeninä”. Uskomatonta valetta nykyisen mitatun datan perusteella! Ei edes IPCC ole tätä esittänyt! Se muuttaa (aivan oikein!) ennusteitaan tosiasioihin perustuen. Tässä Ilmatieteen laitoksen ”tieteentekijät” myöntävät itselleen ennustajaeukon arvonimen ja korkean arvon! Tästä on kyllä tiede kaukana, jopa IPCC tuntuu ystävälle kun näitä alarmisteja kuuntelee. Varmasti monet mummot maaseudun punaisissa tuvissaan istuvat kelluntaliivit päällä, eivätkä uskalla käydä edes ulkohuussissa ”kun ne tiäremiehet puhuu niistä tulvista ja myrskyistä.” Itä-Suomessa lumipeite on jopa (SIC!) yli 30 senttiä tavanomaista keskiarvoa ohuempi”. Valtavirtalaiset ovat myös (eivät kyseisessä jutussa) peloitelleet Pohjoisnavan sulamisella ilmastonmuutoksen johdosta. Tähän on kyllä syynä Päiväntasaajan suunnalta ja erityisesti korkealla (10 km ) Kalliovuorilta tulevat lämpimät ilmavirtaukset, jotka on vertailukelpoisia jopa Golf-virran lämpöä tuovaan vaikutukseen!

Kaikkiin esittämiini asioihin on lähdeviitteet (linkit) olemassa aikaisemmissa jutuissani!

_________________________________________________________________________________________ 

MIELIPIDE (Helsingin Sanomat 24.1.2008).   Atte Korhola, ympäristömuutoksen professori,  Helsingin yliopisto, kirjoittaa ilmastonmuutoksesta. Hyvä kirjoitus, jossa todetaan, että ihmisen toiminta ja luonnolliset tekijät ovat vaikuttaneet, vaikuttavat ja tulevat aina vaikuttamaan ilmastoon. Viimeinen kappale: "Maapallon lämpötilat ovat vaihdelleet aina, ja luontainen vaihtelu tulee vastedeskin olemaan läsnä ihmisen lisääntyvästä vaikutuksesta huolimatta. Sen vuoksi on tärkeää, että tutkimusta tehdään myös luontaisten tekijöiden paremman ymmärtämisen eteen."  JUURI NIIN.

Helsingin Sanomat (mielipide, lyhyesti, 26.1.2008): Ilmastonmuutoksen syitä tunnetaan heikosti (Jarl Ahlbeck, tekniikan tohtori, dosentti). Kirjoittaja toteaa, että tietokoneohjelmissa sekä luonnollisten että ihmisen aiheuttamien vaikutusten matemaattiseen mallintamiseen liittyy huomattavia epävarmuuksia. "Pahin ongelma kasvihuoneteorian kannalta on kuitenkin se, että kasvihuonelämpenemisen pitäisi olla suurin noin kymmenen kilometrin korkeudessa tropiikissa, mutta tämä alue ei ole juuri lämmennyt" (HYVÄ POINTTI).  "Sitä tosiasiaa, että maapallo ei ole lämmennyt kymmenen edellisen vuoden aikana,ei voida noin vain sivuuttaa" (sitä yrittävät IPCC ja sen vaikutusvallassa olevat valtavirtalaiset). "Ilmaston hiilidioksidiherkkyyden kvantitatiivisen tiedon puutteesta johtuva liioittelu useimmissa malleissa on looginen selitys" (JUURI NÄIN). 

________________________________________________________________________________________ 

Luettavaa (ja ihmeteltävää)

Onko lämpeneminen eurooppalainen ilmiöTapahtuuko maalis-huhtikuussa 2008 viilenemistä?

Ilmastonmuutosta on syytetty monesta eri asiasta. Tässä eräs lista!

Tämä mies uhkaili useiden metrien merenpinnan nousulla, Pohjoisnavan jäiden sulamisesta jne. Mutta voiko hän myös pelastaa ajassa ja avaruudessa pyörivän planeettamme?

Planeetan tuomiopäivä on kuitenkin (onneksi) peruutettu:

Video1,   video 2  (sarja jatkuu myöhemmin) 

Onko hiilidioksidi täysin syytön (viime vuosisadan) lämpenemiseen?

Entäpä jos ilmastotutkijat ovatkin väärässä (ihmisen aiheuttamasta globaalista lämpenemisestä)? 

________________________________________________________________________________________ 

A. ILMASTONMUUTOS: TILANNE VUODEN 2008 ALUSSA

1. Mittaukset: lämpötilan nousu näyttää pysähtyneen

Ensimmäisestä kuvasta (maanpinta ja satelliitti data vuosina 2000-2007) tehtävät johtopäätökset.
UKMET (pintalämpö), UAH (satelliitti) ja RSS (satelliitti) näyttävät lämpötilanousun pysähtyneen, NASA GISS (pinta) näyttää lievää nousua (RSS dataa on tämän jälkeen korjattu niin että se läheni UAH mittauksia). Tällä vuosikymmenellä keskimääräinen globaali lämpötilanousu on pysähtynyt tai ainakin hidastunut. Lopullinen trendi selviää vain tulevien vuosien mittausten perusteella, ei siis ennustusten perusteella, joita on joudutti dramaattisesti muuttamaan vuosien mittaan.

Seuraavassa lyhyesti mittauksista, joiden lähdeviitteet ovat täällä (sivun lopussa) ja
edellä (Coloradon yliopisto).

2. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lämpimimmät vuodet olivat 1998 ja 2005; vuosi 2007 oli seitsemänneksi lämpimin (Hadley Centre, pintalämpö), neljänneksi lämpimin (UAH satelliitti) tai IPCC (NASA GISS) mukaan toiseksi lämpimin tällä vuosikymmenellä. Tarkastelen kohdassa C (luonnolliset tekijät) El Ninon mahdollista vaikutusta vuoteen 1998, jonka jälkeen ei ole tapahtunut lämpenemistä.

3. Lämpötilanousut ja trendit. Lämpötila on noussut viimeisen sadan vuoden aikana noin 0.7
astetta (C) ja viimeisen 30 vuoden aikana noin 0.4 C. Nousutrendi vuosina 1990-2007 oli mittausten mukaan 0.2 C vuosikymmentä kohti. Näin ollen tämä vuosikymmen tekee (ainakin toistaiseksi) selkeän poikkeuksen.

4. Emme esitä tässä (edellisellä sivulla olleita) nousutrendejä, jotka oli aloitettu lämpimästä El Nino-vuodesta 1998, koska se antaa harhaanjohtavan (skeptikoita kyllä ihastuttavan) kuvan.
Valitsemalla aikajana voidaan trendiin näennäisesti vaikuttaa, joten on syytä vertailla tämän vuosikymmenen (viimeisten vuosien hidastunutta/pysähtynyttä) keskimääräistä globaalia lämpötilaa viimeisen sadan ja 30 vuoden lämpötilanousuihin. Mittaukset (UKMET, UAH, RSS) osoittavat selkeästi, että nousu on pysähtynyt tällä hetkellä.

5. Merenpinnan nousu näyttää pysähtyneen ( katso kuva ”Colorado-linkistä”). Merenpinta on aikaisemmin noussut noin 10 cm vuoden 1960 alusta lähtien.

6. Jäämassa on lisääntynyt, erityisesti Etelämantereella (Pohjoisnapa sulaa Päiväntasaajalta ja erityisesti Kalliovuorilta korkealta tulevien lämpimien ilmavirtausten johdosta sekä hiljattain löydetystä kuumasta magmasta (kuuluu kohtaan C, luonnolliset tekijät).

7. Tietokonemallinnukset ja niiden pohjalta tehdyt ennustukset ovat olleet epäluotettavia. Katso ”Colorado-linkistä” mittausten ja IPCC-ennustusten vertailu.

________________________________________________________________________________________ 

B. TIEDEYHTEISÖSSÄ LIIKEHDINTÄÄ

Seuraavassa yhteenveto aiheesta (linkit jo täällä; kun tulee uusia, ne lisätään tähän yhteyteen).

8. Tiedeyhteisössä EI OLE IPCC:n väittämää konsensusta eli yksimielisyyttä maailmanlaajuisen lämpenemisen ihmisperäisestä aiheuttajasta (AGW eli antropogeeninen global warming). IPCC harrastaa propagandaa, joka on verrattavissa sotien aikana syötettävään disinformaatioon. Tulen käsittelemään tätä myöhemmin yksityiskohtaisesti (pystyn tieteellisesti kumoamaan osan tästä AGW:stä). Propaganda myös nimeää täysin aiheettomasti monet vertaisarvioiduissa tiedelehdissä julkaisevat pätevät tutkijat skeptikoiksi (siksi että nämä saavat erilaisia tuloksia kuin nämä ”oikeat” ilmastotutkijat!). Tiedemaailmassa tämä on todella törkeää käytöstä; itse pyrin totuuteen ja vain totuuteen (nettitohtori nimittelyistä huolimatta). Olen tehnyt Helsingin yliopistossa tieteellistä tutkimustyötä noin 20 vuotta ja niihin on kuulunut spektroskooppisia mittauksia kuten infrapuna (IR), ultravioletti (UV) ja ydinmagneettisen resonanssin menetelmä (NMR) ja tutkimuksia olen tehnyt tasapainoista ja dynaamisista prosesseista. Näihin on liittynyt termodynaamisten funktioiden (mm. entropia) määrityksiä. Näissä yhteyksissä olen laatinut monia korrelaatiokäyriä ja erityisesti olen joutunut lukemaan ja tulkitsemaan muiden tutkijoiden vastaavia käppyröitä. Joten asiantuntemukseni (fysikaalisten tieteiden alalla) riittää kyllä numeroiden ymmärtämiseen ja käppyröiden tulkintaan.

Hiilidioksidi troposfäärissä ei säteile (emittoi) IR-säteilyä, vaan ABSORBOI sitä; tämä energia muuttuu lämmöksi, joka sitten konvektion (kuljetuksen) välityksellä siirtyy ilmakerroksiin ja ilmavirtauksiin. Ilmakehässä ei myöskään ole (kasvihuoneen) lasikattoa, joka voisi heijastaa IR-säteilyä alaspäin. Lämpö siis siirtyy molekyyleiltä toisille (tai säteilee avaruuteen) ja jakaantuu Maapallolla (suihku- ja ilmavirtausten) myötä epätasaisesti. Siksi Eurooppa on mittausten mukaan lämmennyt eniten, pohjoinen pallonpuolisko kohtalaisesti, mutta Etelämanner jopa kylmentynyt (linkki siis täällä, sivun loppuosassa). Kasvihuonevaikutus (noin 33 astetta C) toki on olemassa, mutta se ei yksin voi selittää viime vuosisadalla havaittua (0.7 C) lämpötilanousua; kaiken lisäksi vesihöyry on kasvihuoneilmiön todellinen syy (ilman vesihöyryä Maan lämpötila olisi ehkä -18 C, mutta keskilämpö on noin +15 C (siitä 33 C). Lämpö voi siirtyä johtumalla (aineen sisällä),säteilemällä tai konvektiolla (kuljetuksella). Säteilylähteenä (joka IR-säteilisi maanpinnalle) hiilidioksidikaasumolekyylit tarvitsisivat virityksen, korkean lämpötilan (troposfäärin lämpö vahvasti pakkasen puolella) tai energeettisen UV-säteilyn (tropopaussin yläpuolinen otsoni estää) tai keinotekoisen laserin. Hiilidioksidin (IPCC:n lanseeraama) säteilypakote on siis vähintäänkin keinotekoinen. Konvektio ja energiansiirto muille kaasumolekyyleille ja sekoittuminen virtauksiin tuottavat täten paikallisia lämpenemisiä, ei globaalia. Häiriöt kasvihuoneen tasapainossa ja dynamiikassa aiheuttavat siis epätasaisia paikallisia lämpötilaheilahteluita ja sääilmiöitä. Viimevuosisadan havaittuun lämpötilanousuun ja nykyiseen (ilmeiseen) pysähtymiseen on näin ollenhaettava luonnollisia selityksiä. Tiedeyhteisön konsensus on siis IPCC:n propagandaa.

9. Yli 400 pätevää tieteentekijää kiistää IPCC:n konsensusväitteen (Yhdysvaltain Senaatin lista).

10. Näiden ns.skeptikoiden määrä on sittemmin lisääntynyt merkittävästi.

11. 100 tieteentekijää lähettää avoimen kirjeen YK:n pääsihteerille (allekirjoittaneet täällä).

12. Vetoomus (hyödyttömien päätösten tekemistä vastaan) on tehty aiemminkin.

 13. IPCC:n käyttämien tutkijoiden ristiriitaiset mielipiteet.

14. IPCC:n vaalima myytti 2 500 konsensustieteilijästä on propagandaa.

15. Suurin osa (kohta 14) oli muita kuin ilmastotutkijoita (katso täältä).

16. Vain 52 tieteentekijää osallistui (allekirjoitti) IPCC-yhteenvetoon poliittisille päättäjille

(että se siitä 2 500 konsensus ilmastotutkijasta!).

 17. IPCC Chairman Tries to Explain Global Non-Warming

________________________________________________________________________________________ 

C. LUONNOLLISET TEKIJÄT

18. Alustukseksi tämä juttu: Global warming: Man-Made or Natural?

19. Luonnollisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen (käsitellään myöhemmin).Auringonpilkkujen jaksot, auringon säteilyintensiteetin muutokset, kosmiset säteet, El Nino ja
La Nina, vulkaaninen toiminta, merenalainen magma, geoterminen energia (alemman maaperänradioaktiivisuus), maalämpö (ylempään maaperään varastoitunut aurinkoenergia), geologiset jailmastolliset muutokset, aerosolit, maan käyttö (viljely/metsien tuhot), luonnolliset kaasut.

20. Uhkaako uusi jääkausi? NASA:n aurinkotutkimuksen fyysikot ennustelevat sitä Auringon pinnan muutosten perusteella. Venäläiset tutkijat ovat samaa mieltä
 

21. Sykliset luonnolliset tekijät

Vuosituhansien aikaskaalassa eli esihistoriallisena ja historiallisena aikana on tapahtunut (toisistaan riippumattomien tutkimusmenetelmien mukaan) useita syklisiä ilmaston globaaleja ja paikallisia lämpenemis/kylmenemisjaksoja auringon säteilytaseen muutosten, vulkaanisen toiminnan ja myös El Nino-ilmiön vaikutuksesta. Näitä ovat lämpökausi (noin 900-100 eKr),
kylmäjakso (noin 100 eKr-700 jKr), keskiajan lämpökausi (noin 700-1100 jKr) ja ns. pieni jääkausi (1500-1850 jKr). Ilmaston vaihtelut ovat siis tapahtuneet ilman ihmisen (nykyistä laajamittaista) toimintaa. Useat tutkijat ovat vakuuttuneita siitä, että astronomiset, geologiset ja
ilmastolliset tekijät (yhdessä ihmisen toiminnan kanssa) ovat tärkeitä tekijöitä selitettäessä viime vuosisadalla mitattua (0.7 astetta C) globaalia lämpötilan nousua ja nykyistä pysähtymistä tai hidastumista. Esimerkiksi poikkeuksellisen lämmin vuosi 1998 saanee osittaisen selityksen El Nino-ilmiöstä ja nykyinen pysähtyminen/hidastuminen aurinkopilkkujakson 23 loppumisesta. Mitä aurinkopilkkujakso 24 (joka on julistettu alkaneeksi) ja NASA:n fyysikoiden auringonpinnalla havaitsemat muutokset vaikuttavat, jää nähtäväksi.                                                      

 Hiilidioksidi lämpenemisen selittäjänä kohtaa useita vaikeuksia.  Eurooppa on lämmennyt (siis viime vuosisadalla) enemmän kuin muu Maapallo, miksi Pohjoisnapa sulaa, mutta miksi Etelämanner on kylmentynyt, miksi Maapallon jäämassa on lisääntynyt, miksi tropiikin alueen ylätroposfääri ei ole lämmennyt ilmastomallien ennusteiden mukaan jne.? Kysymyksiä on toki muitakin, tieteellisiä vastauksia vähän. Yksi mahdollinen selitys pohjoisen pallonpuoliskon lämpenemiseen on prof. Richard Seagerin lanseeraama Kalliovuorilta korkealla (10-18 km)tulevat lämpimät ilmavirtaukset (jotka toki voisivat saada energiaa kasvihuoneilmiöstä). Mikä aiheuttaa vuosituhansien ajan havaitun El Nino-ilmiön. Auringon säteilytaseen muutos (?),kuinka se vaikuttaa (paitsi tähän lämpimään merivirtaukseen) myös maalämmön varastoitumiseen ja maanpinnan (land/ocean) lämpötilamuutoksiin? Luonnollisten tekijöiden vaikutusta on tietysti vaikea arvioida, saati mitata, mutta tutkimuksiin on joka tapauksessa panostettava.

Geologisina kausina edellä mainittujen syiden lisäksi ilmaston muutoksiin ovat vaikuttaneet astronomiset tekijät (maapallon kiertoradan ja akselikallistuman muutokset eli ns. Milankovichin syklit), geologiset muutokset (laattatektoniikka eli mannerliikunnot ja vulkaaninen toiminta) ja (erityisesti geologisten muutosten aikaansaamat) sateita tuovien tuulten suunnan kääntyminen pohjoiseen sekä meri- ja ilmavirtausten muutokset. Jääkauden päättymisen (10 000-15 000 vuotta sitten) jälkeen Pohjois-Euroopan kesät ovat olleet jopa 1-4 astetta nykyistä lämpimämpiä,ja kuten esitetty, Maan lämpötila on sen jälkeen sahannut ylös ja alas esihistoriallisena ja historiallisena aikana. Lue aikaisemmasta kirjoituksestani
(linkki edellä) ja katsele yllä mainitut videot. 

_________________________________________________________________________________________ 

Climate Debate Daily.

GISS-mittausten mukaan tammikuu 2008 oli kylmin sitten vuoden 1995 toukokuun

Säätieteen uutisia.       El Nino/La Nina päivitys.     ENSO-analyysit.

Alhainen auringonpilkkujen lukumäärä korreloi kylmien jaksojen kanssa. Minimi auringonpilkkujaksojen 23 ja 24 välillä kestänee muutaman kuukauden (tammikuu 10, 2008). Toisaalta, auringonpilkkujaksossa 23 maksimi oli vuosina 2000-2002, jolloin kaikkien tiimien mittausten mukaan tapahtui lämpenemistä

Auringonpilkkujakso 24.

_________________________________________________________________________________________ 

ASIA: Kansalaisten (erityisesti autoilijoiden) syyllistäminen ilmastonmuutoksesta.

TIEDOKSI: Suomen poliittiset päättäjät, media ja kansalaiset.

Sanotaan, että Kiinassa valmistuu yksi hiilivoimala joka viikko. Totuus on pahempi, Kiinassa kytketään sähköverkkoon kaksi hiilivoimalaa viikossa! Niinpä on arvioitu, että Kiinan hiilidioksidipäästöt saattavat vuonna 2030 olla yhtä suuret kuin koko maailman päästöt tänä päivänä. Pysyäksemme edes samalla tasolla, kaikkien muiden olisi oltava päästöttömiä! Että se siitä, että EU:n mallimaa pelastaa maailman (jos hiilidioksidi on syyllinen). Olisiko järjen voitettava ja lopetettava kansalaisten syyllistäminen ja järjettömät/hyödyttömät "ilmastotalkoot", päästökauppa, jossa viedään kehitysmaihin päästöjä ja saadaan tilalle työttömyyttä. Päästöjen vähentäminen terveydellisistä syistä on (kuten olen aikaisemmin kirjoituksissani tuonut esille) sen sijaan järkevää.  Peloittelu (median) ja järjettömät teot (poliitikkojen) sekä juhlapuheet ja puuhastelu eivät johda toivottuun tulokseen. Nyt sitten lamppuja pitäisi vaihtaa energiatehokkaammiksi (palkkio myrkyllistä elohopeaa), tiivistää asunnot (palkkio homevauriot), lopettaa yksityisautoilu (tai ostaa energiapihi kärry), polttaa puuta (palkkio pienhiukkaset aiheuttavat hengitystiesairauksia ja ennenaikaisia kuolemia) jne. Samalla sähköyhtiöt (kun sähkön hinta nousee) takovat voittoa, jotta voisivat maksaa johtajileen optioita, omistajileen voittoja jne. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Olisiko ripaus realismia paikallaan?

Kaksi tuoretta esimerkkiä yllä olevaan kirjoitukseen.

Kansalaisten syyllistäminen jatkuu (poliitikot eivät ole ajan tasalla)

SDP:n puheenjohtajaehdokas Miapetra Kumpula-Natri (Satakunnan Kansa 14.2.08):"Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii suuria muutoksia (katso yo. kirjoitustani!) elintapoihin". LOL. Kyllä syyllistettävät löytyvät ihan jostakin muualta: Kiina (katso yllä!), Intia, USA jne. Luulisi, että insinöörin koulutuksella olisi hankittu jonkin verran teknistä tietoutta, realismia ja suhteellisuuden tajua.

Esimerkki MEDIAN ilmastovouhotuksen seurauksista.

"Asvaltti-intiaanit" tyhjensivät maastureiden renkaita Turussa" (Helsingin Sanomat 14.2.2008). Aktivistien vaikuttimena on ilmastonmuutoksen torjunta. ROTFL. Tämä on suoraa toimintaa, jota on aktivoinut MEDIAN harrastama rummutus ja ilmastohömppä. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen: "renkaiden tyhjentämistä ei voida pitää selkeästi vahingontekona, koska omaisuutta ei vioiteta. No huhhuh! Rikollisten ja terroristien suojelijat vauhdissa. Kansalaiset (ja ympäristöjärjestöt) ovat näköjään valmiita vaikka mihin "ilmastonmuutoksen pysäyttämisen" nimissä. Ei ole mitään väliä (poliitikoilla ei edes tietoa!) siitä, että Intiassa valmistuu päivittäin valtava määrä autoja ja muita moottoriajoneuvoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat kertaluokkaa suuremmat kuin Suomen (väärinperustein) syyllistetyt autoilijat. Ripaus realismia, Please!! 

________________________________________________________________________________________ 

Don`t fight, adapt (Sadan pätevän tieteentekijän Avoin kirje YK:n pääsihteerille).

________________________________________________________________________________________ 

Satelliittimittaukset osoittavat, että auringon säteilyteho (total solar irradiance, TSI) on laskenut viimeisen viiden vuoden ajan. Tämä ennustaa globaalia viilenemistä, toisin sanoen lämpenemisen pysähtymistä tai jopa globaalia kylmenemistä. Vain tulevat mittaukset näyttävät, onko kyseessä käännekohta. 

Auringon aktiivisuus ja ilmasto ja Auringon ja Maan välinen vuorovaikutus.

Yllä olevien linkkien perusteella voidaan todeta, että viime vuosisadan globaali lämpötilan nouseminen voidaan (ainakin osittain) selittää auringonpilkkujaksojen pituudella, pilkkujen määrällä, pilkkutiheydellä, voimakkuudella ja näiden magneettisten syklonien (kuten hurrikaanit maapallolla) auringon ekvatoriaalisella orientoitumisella sekä suuntautumisella Maan suhteen. 

Auringonpilkut ja ilmasto.   Global warming or Climate change.  Sisältää tarkkaa tietoa mm. Helsingin ja Upsalan ns.ilmastonmuutoksesta. 

________________________________________________________________________________________ 

Ilmastotalkoisiin. Tai sitten ei!

Uusin sivu (yhteenveto ilmastonmuutoksen tilanteesta v.2008).