Share |

Ilmastonmuutos: Mitä Pitäisi Tehdä?

ESITTELY (kuka olen?) ETUSIVULLA.

Tekniikan tohtori Antti Roine on laatinut erinomaisen kirjoituksen (Satakunnan Kansa, 13.07.09, Mielipide-osasto), josta tässä esitän tiivistelmän. Otin vapauden lisätä siihen muutaman väliotsikon sekä varsinaisen otsikon, jotka sopivat tämän sivun aiheeseen (mitä pitäisi tehdä?).

ILMASTONMUUTOS: MITÄ PITÄISI TEHDÄ?

Tärkeää on muun muassa aurinkokennojen, lämpöpumppujen sekä energian siirron ja varastoinnin tehokkuuden kehittäminen.

Tarvitsemme energiaa

Tämä on puhdas fakta. Energian käytön vähentämisessä ja hinnan nostamisessa ei ole mitään järkeä, koska se merkitsee yleistä hintojen nousua, köyhtymistä ja työttömyyttä. Nykyään rikkain kuudesosa maapallomme väestöstä käyttää puolet kaikesta energiasta. Maailman energiantarve vähintään kolminkertaistuu, jos 5 500 miljoonaa köyhää haluavat oikeutetusti saavuttaa meidän elintasomme. Lisäksi maailman väkiluku kasvaa joka vuosi 80 miljoonalla. Tarvitsemme lisää energiaa myös lieventämään ilmastonmuutoksen haittoja, täysin riippumatta siitä, johtuuko ilmastonmuutos ihmisen toimista vai ei.

Hiilidioksidi kiihdyttää lämpenemistä, tuskin kuitenkaan lämpenemisen primääri syy

Uusimman tiedon valossa näyttää siltä, että ilmasto on jatkuvassa muutostilassa, muutos on luonnon normaali olotila. Itse asiassa meidän pitäisi puhua meriveden lämpötilojen muutoksesta, koska meri säätää ilmastoa, merivettä on 260 kertaa enemmän kuin ilmaa ja ilma ja vesi ovat pitkälti tasapainossa keskenään. Miljoonan viime vuoden aikana meriveden lämpötila on lukuisia kertoja alkanut ensin nousta ja vasta sen jälkeen ilmakehän hiilidioksidi- ja metaanipitoisuudet ovat alkaneet kasvaa. Tämä on varsin luonnollista, koska kemiallisessa tasapainossa meriveden lämpötilan noustessa sen yläpuolella olevan ilman vesi- ja hiilidioksidipitoisuudet vääjäämättä kasvavat. Todennäköisesti hiilidioksidi kiihdyttää ilmaston lämpenemistä, mutta on tuskin lämpenemisen primääri syy.

Datan lisäys juttuun:

http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-co2/from:1995/offset:-327/scale:0.008/plot/hadcrut3vgl/from:1995/plot/hadcrut3vgl/from:1995/trend

Hiilidioksidipitoisuuden (punainen käppyrä) 25 ppm nousu (360----385 ppm) 15 viime vuoden aikana on ilmeisesti nostanut globaaleja pintalämpötiloja (Hadcrut, vihreä käppyrä). Nousutrendi (sininen käppyrä) on ollut tänä aikana noin 0.15 celsius-astetta (noin 0.1 C/vuosikymmen). Luonnollisen ilmaston vaihtelun (esimerkiksi Aurinko) osuutta on mahdotonta arvioida, mutta tällä hetkellä (2009) lämpötilojen nousu on joka tapauksessa keskeytynyt (valistuneiden arvioiden mukaan ainakin vuoteen 2020 saakka; näistä juttua myöhemmin).

Marginaaliset energiatavoitteet hyödyttömiä ja Kioton sopimuksen kaltainen ratkaisu jopa vahingollinen (Roineen alkuperäinen väliotsikko: Toiminnan aika nyt)

Maapallomme öljy-, kivihiili- ja uraanivarat ovat rajalliset. Meidän pitäisi tehdä jotakin järkevää nyt, eikä odottaa päivää, jolloin energiantuottajat ovat lypsäneet meidät kuiviin. Ei ole aikaa ja varaa tuhlata resursseja marginaalisten energiaratkaisujen kehittämiseen, jotka jo etukäteen voidaan arvioida riittämättömäksi. Voisimme muuttaa maisemat viuhuvaksi tuulimyllymereksi, mutta miksi ihmeessä tekisimme näin, kun meillä on parempia, halvempia ja tehokkaampia vaihtoehtoja tarjolla? (Oma lisäkommentti: miten tekisimme kaukolämpöä, joihin tarvitaan prosessivoimaloita? Jos luopuisimme fossiilisista polttoaineista, biopolttoaineiden haitat, kuten hiilidioksidin ja pienhiukkasten muodostuminen sekä kilpailu ruoan tuoton kanssa kävisivät ylivoimaisiksi. Jätteet, sivutuotteet ja ruoantuottoon sopimattomat ainekset eivät riittäisi korvaamaan fossiilisia).

Kioton sopimuksen tyyppisillä ratkaisuilla ilmasto- ja energiaongelmia ei voida ratkaista, koska ne ainoastaan siirtävät päästöt ja työpaikat maihin, jotka eivät kanna huolta ympäristöstä. Tulokset ovat jo nyt nähtävissä: hiilidioksidipitoisuus jatkaa kasvuaan, työttömyys lisääntyy ja teollisuutemme omistus ja ydinosaaminen siirtyvät päästöjä lisänneiden valtioiden ja öljyntuottajien käsiin.

Bioenergian harhakuva

Maapallon energiaongelma voitaisiin tietysti ratkaista muuttamalla pellot energiantuotantoon, mutta mitä ihmettä me sitten söisimme? Uuden pellon raivaaminen tai metsän käyttö bioenergian tuotantoon taas tarkoittaa olemassa olevien hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden sekä kauneuden tuhoamista. Jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntäminen on ainoa viisas ratkaisu, mutta sekään ei riitä. (Oma kommenttini: Ei pidä unohtaa bioenergian valhekuvaa ”puhtaudesta”, hiilidioksidipäästöjä syntyy kuten fossiilisistakin ja sairauksia/ennenaikaisia kuolemia aiheuttavat pienhiukkaset ja ultrapienet hiukkaset lisääntyvät).

Aurinko tarjoaa eniten (Roineen alkuperäinen väliotsikko)

Aurinko tarjoaa meille sata kertaa enemmän energiaa kuin mitä muut voivat tarjota. Koko Euroopan energiankulutus voitaisiin kattaa pienellä pläntillä Välimeren eteläpuolista aavikkoa (Sahara). Saksalainen insinööri on laskenut, että jo nykytekniikalla näin tuotetun sähkön hinta olisi järkevällä tasolla. Tässä Desertec-hankkeen tarjoamassa vaihtoehdossa auringon energialla keitetään vettä ja muutetaan höyry turbiinilla sähköksi, joka kuljetetaan tehokkailla tasavirtakaapeleilla Eurooppaan. Hankkeeseen liittyvään tutkimukseen kannattaa satsata, koska näin kustannuksia voidaan edelleen pienentää. Tärkeää on erityisesti aurinkokennojen, lämpöpumppujen sekä energian siirron ja varastoinnin tehokkuuden kehittäminen. Lisäksi Desertec-hanke luo järkevää työtä sekä Eurooppaan että Pohjois-Afrikkaan, jolloin pakolaisvirrat Eurooppaan vähenevät. Pakolaisongelmaan onkin vaikea kuvitella tätä parempaa ratkaisua. Nyt tarvitaan vain viisaita poliittisia päätöksiä, joihin suomalaistenkin päättäjien pitää vihdoin osallistua.

Näin siis tekniikan tohtori Antti Roine.

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/67747-jattihanke-intia-valjastaa-auringon

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/66070-%E2%80%9Dtuulivoimalta-verotuki-pois%E2%80%9D

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/66093-hirmuinen-suosio-ruotsalaiselle-aurinkotuelle

Lisää juttua samasta aiheesta:

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/65910-saharan-sahko-lammittaa-pian-sinunkin-kiukaasi

http://arialsio.blogit.uusisuomi.fi/2009/07/14/suomalaiset-odottivat-saksalaiset-tekevat/

Mielestäni  Antti Roineen  kirjoitus on erinomainen. Lisäisin siihen vain, että välivaiheessa (ennen kuin tällainen hanke on saatu toteutettua) tarvitaan perusenergian tuotantoon ydinvoimaa. Tuulivoimalla ja ”risujen polttamisella” ei pitkälle pötkitä, jos fossiilisista polttoaineista aiotaan luopua (kuten jotkut uhoavat).

Sanalla sanoen, tarvitsemme nyt valmisteilla olevan Olkiluoto-3:n lisäksi vielä 2-3 lisäydinvoimalaa. Mielipiteitä on tietysti laidasta laitaan, täällä niistä keskustelua.

Arja Alho ja Eija-Riitta Korhola keskustelevat tuulivoimasta ja ydinvoimasta (VIDEO):

http://www.uusisuomi.fi/videot/61254-kaksintaistelu-alho-vs-korhola