Share |

VUODEN 2023 ILMASTO

ILMASTON MUUTOKSET 2023

Maapallon pintalämpötilan yhteys ilmiöihin El Nino ja auringonsäteily

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila1-2/maapallon-pintalampotilan-yhteys-ilmioihin-el-nino-ja-auringonsateily/

Johdanto. Lupasin hiljattain palata ENSO-ilmiöön tarkemmin. Dubaissa päättyi kokous nimeltä COP28 (Coference of Parties 28) eli Osapuolten välinen konferenssi 28, jossa päätettiin saavuttaa hiilineutraalisuus  vuoteen 2050 mennessä. Sehän tarkkoittaisi käytännössä fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, öljy ja kaasu) käytön lopettamista. Suurin osa ihmisistä (näin uskon) ymmärtää, että se on täysin mahdotonta saavuttaa. Näillä päätöksillä ei tunnetusti ole ollut juurikaan mitään vaikutusta siihen, mitä todellisuudessa tulee tapahtumaan. Se on vain kallis näytelmä.  Sivuan tässä blogissani aihetta vain siinä mielessä, että maapallon lämpötilakehitys on johtunut tähän mennessä suurelta osin luonnollisista tekijöistä ja osoitan tähän liittyen muutamia kuvia. Kuvat ovat NOAA:n sivuilta ja muutamista tieteellisistä julkaisuista lähde mainiten ja osa on omia kuvia.

ENSO-ilmiö eli El Nino ja La Nina

ENSO tule sanoista El Nino Southern Oscillation, joka vapaasti käännettynä on El Ninon Eteläinen Oskillaatio. Kyse on lyhytaikaisesta ilmastohäiriöstä toistuen tyypillisesti 2-7 vuoden välein ja vaikuttaa koko maapallon pintalämpötilaan ja sademääriin laajalla alueella. ENSO-ilmiö syntyy Tyynenmeren päiväntasaaja-alueella. Se on jaettu viiteen osaan. Tärkein alue on Nino 3.4, joka ulottuu numeroidensa mukaisesti alueiden 3 ja 4 päälle (120 – 170 astetta läntistä pituutta), kuva 1. Tämän alueen meriveden pintaveden lämpötilapoikkeaman kolmen kuukauden keskiarvoa tilastoidaan ja sitä kutsutaan nimellä ONI (Oceanic Nino Index). ONI:sta on tullut ENSO-ilmiön suuruuden standardimittari.

Ilmastouskovaisten maailmanlopun ennusteita

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jarmonahkamaki/ilmastouskovaisten-maailmanlopun-ennusteita/

Suomalaisfyysikko julkaisi vuosia sitten kansainvälistä kohua herättäneen tekstin – seisoo yhä

teesinsä takana: "Ilmastonmuutos ei ole ihmisen syy"

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaisfyysikko-julkaisi-vuosia-sitten-kansainvalista-kohua-poikineen-tekstin-seisoo-yha-poikkeavan-tutkimustuloksensa-takana-ilmastonmuutos-ei-ole-ihmisen-syy/8490120

Turun yliopiston fysiikan emeritusprofessori Jyrki Kauppisen mukaan ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen johtuu maapallon pilvisyyden vähentymisestä. Hänen tutkimustensa mukaan ihmisen aiheuttamilla hiilidioksidipäästöillä ei ole suurta merkitystä kokonaiskuvassa.

Kun pilvisyys vähenee, aurinko lämmittää maapalloa enemmän ja lämpenemisen seurauksena meriin ja vesistöihin sitoutunut hiilidioksidi vapautuu ilmakehään. Puolestaan pilvisyyden lisääntyessä maapallo viilenee ja enemmän hiilidioksidia sitoutuu meriin.

Ilmastonmuutosta on tapahtunut aina maapallolla, lämpötilahan on vaihdellut noin 10 astetta. Kaiken kaikkiaan, kun otetaan huomioon jääkaudet ja lämpökaudet eli ilmastonmuutosta tapahtuu. Meidän tarkoituksenamme on selvittää, mikä vaikuttaa siihen lämpötilaan maapallolla. Nyt on osoittautunut niin, että kaikista suurin vaikuttaja lämpötilaan on pilvisyys.

Viimeisen sadan, kahdensadan vuoden aikana, maapallon pilvisyys on vähentynyt

LÄMPENEMISTÄ ON TAPAHTUNUT JO 300 VUOTTA:

https://www.tapionajatukset.com/108

Kauppisen mukaan 90 prosenttia maapallon lämpötilasta aiheutuu pilvisyydestä ja 10 prosenttia kasvihuonekaasuista. Hänen mukaansa tästä 10 prosentista vain vähäinen määrä on ihmisen aiheuttamaa.

JUTTUJA ILMASTON VAIHTELUISTA

https://www.tapionajatukset.com/44924

https://www.tapionajatukset.com/44803

https://www.tapionajatukset.com/44530

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/aurinko-vaikuttaa-ilmastoomme-osa-iv/#comment-3961907

Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutus lämpötilaan on vielä pienehkö verrattuna suureen luontaiseen vaihteluun, mutta tulevina vuosikymmeninä muutos käy vähitellen selvemmäksi. Ilmaston muuttuessa sen vaihtelevuus kuitenkin säilyy. Välillä on siis edelleen keskimääräistä kylmempää ja välillä keskimääräistä lämpimämpää.

Maapallon ilmastohistoria

https://www.ilmasto-opas.fi/artikkelit/maapallon-ilmastohistoria

Ilmasto on vaihdellut koko maapallon olemassaolon ajan. Esimerkiksi viime jääkauden kylmimpinä aikoina 20 000 vuotta sitten maapallon keskilämpötila oli arviolta 6°C nykyistä alhaisempi. Hirmuliskojen valtakaudella noin 80-100 miljoona vuotta sitten ilmasto taas oli tavattoman lämmin eikä jäätiköitä juurikaan esiintynyt. Etelänavan lähialueitakin peitti tuolloin metsä.

Ilmastohuijareiden mielestä ihminen on syypää ilmastonmuutoksen mukanaan tuomaan maailmanlopppuun, ja siksi asiaa auttaisi kovasti, jos sinä ja minä ajaisimme polkupyörällä, ostaisimme rehuja ja raasteita ja jäisimme kököttämään kanakopin kokoiseen velka-asuntoon radanvarressa.

https://ossitiihonen.com/2023/11/06/pari-sanaa-ihmisen-aiheuttamasta-ilmastonmuutoksesta-jota-ei-voi-enaa-pysayttaa-ja-maailmanloppu-uhkaa-sanoi-jari-tervo/7.11.2023

Kaikki on jo sanottu

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/kaikki-on-jo-sanottu/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/wp-content/uploads/2020/07/15957461549705483103389001467804-1024x576.jpg

Englantilainen The Telegraph on kirjoittanut merituulivoimasta energia-alaa tutkineen toimittajan kertomana, että merituulivoima on kallista ja että asia oli jo tiedossa.

https://www.telegraph.co.uk/news/2023/11/06/green-energy-offshore-wind-power-orsted-new-jersey/

Kukaan ei näytä haluavan sitä myöntää, mutta on sanottava, että merituulivoimalla ei ole mitään tarkoitusta sähköverkossa, jota ei voida täyttää halvemmalla ja tehokkaammin monilla muilla sähköntuotantolähteillä. Se on epäilemättä tehoton, valtavan kallis ratkaisu ongelmaan, jota ei yksinkertaisesti ole olemassa.”

No se on nyt sanottu, että asia tuli kerralla selväksi.

Viime aikoina olen huomannut, että moni älähtää tutkimuksia, joissa kerrotaan maan albedon muuttuneen, josta todisteena on myös satelliittimittauksia saatavilla.

Mitkä seikat ovat sitten olleet vaikuttamassa albedon muuttumiseen, on tietenkin kiinnostanut IPCC:tä kuten muitakin tahoja. Toistaiseksi on keskitytty kyseenalaistamaan satelliittimittausten tarkkuutta.

On myös nostettu CO2 päästöt esille, kuten arvata saattaa. Tuoreessa Naturen tutkimuksessa on jo viitattu CO2 suuntaan kun on haluttu selittää muutoksia pilvipeitteessä, joka vastaa puolestaan 80 % maan albedon muutoksista.

Selitys on tavanomainen: hiilidioksidi lisää kasvien kasvuuta ja kasvit tuottavat monoterpeenejä ym. yhdisteitä, joilla taas on tekemistä pilvipisaroiden kanssa. Sateet lisääntyvät ja pilviä on vähemmän.

Lämpötilan lisääntymistä myös pidetään yhtenä syynä, miksi pilvipisaroiden muodostumisessa tarvittavat aerosolit ovat lisääntyneet ilmakehässä, aiheuttaen muutoksia pilvipeitteessä.

Koska olen tätä albedoasiaa käsitellyt aikaisemmassa blogissa, viittaus blogiin.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/aurinko-vaikuttaa-ilmastoomme-osa-iv/

 

On yhä ilmeisempää, että aurinkosäteilyn pakottaminen käynnistää jatkuvan yhdistettyjen vuorovaikutusten spektrin koko maapallon osalta, maalla, valtamerellä ja ilmakehässä usealla aikavälillä, joilla on erilaiset ja toisiinsa liittyvät alueelliset riippuvuudet. Maan ja valtamerien, päiväntasaajan ja napojen sekä pinnan ja ilmakehän differentiaalinen lämmitys ohjaavat näitä reaktioita; prosessit ovat prosesseja, joilla ilmasto reagoi muihin säteilypakottimiin, mukaan lukien kasvattamalla kasvihuonekaasupitoisuuksia, vaikkakin eri suuruudella, ajoituksella ja alueellisilla yksityiskohdilla.”

Merellisten matalien pilvien on osoitettu vaikuttavan merkittävästi maapallolle absorboituvan auringon lyhytaaltoisen (SW) säteilyn määrään.

https://www.nature.com/articles/s41597-023-02372-z

Valtameren yllä olevat pilvet ovat erityisen herkkiä (cloud condensation nuclei) CCN:n vaihteluille, koska CCN-hiukkasten pitoisuudet ovat alhaisemmat verrattuna manner- ja saastuneisiin alueisiin.”

Ilmasto vaihtelee myös lyhytaikaisemmin

Lyhytkestoisempia ilmastonmuutoksia maapallolla on aiheutunut auringon säteilyn muutoksista. Myös voimakkaat tulivuorenpurkaukset häiritsevät planeettamme lämpötasapainoa. Purkauksen yhteydessä ilmakehään pääsee suuria määriä rikkidioksidia, joka muodostaa ilmaan rikkihappo- ja sulfaattihiukkasia. Nämä hiukkaset jäähdyttävät maapalloa sirottamalla auringon säteilyä takaisin avaruuteen. Viime vuosien voimakkain, vuonna 1991 Filippiineillä sattunut Pinatubo-tulivuoren purkaus pysäytti maapallon lämpenemisen useammaksi vuodeksi.

Ilmasto voi myös jonkin verran heilahdella aivan luonnostaankin, ilman mitään ulkoista pakotetta. Tämäntyyppinen vaihtelu saa alkunsa ilmastojärjestelmän eri osien, erityisesti ilmakehän, valtamerien ja jäätikköjen, keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Ilmaston vaihtelua viimeisten vuosituhansien aikana tutkitaan mm. puiden vuosirenkaista  ja meri- ja vesialueiden pohjakerrostumista. [3]

MAAPALLON ILMASTOHISTORIASTA NYKYAIKAAN

https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/artikkeli/b0b91934-12d1-49cd-88dd-7e08250a4e88/maapallon-ilmastohistoria.html

Sisällysluettelo

Käyttäjät hakevat myös näitä

https://www.gaudeamus.fi/lunkka_maapallon_ilmastohistoria/

https://www.academia.edu/7604785/Maapallon_ilmastohistoria

http://ilmastorealismia.blogspot.com/2016/02/jaakauden-jalkeinen-ilmastohistoria.html

http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/IL-kritiikki/ilmastohistoria.htm

http://oikeamedia.com/o1-85602

http://ilmastofoorumi.fi/ilmastonmuutos/yleisia-harhaluuloja/

https://roskasaitti.wordpress.com/2018/10/15/luonnollisia-tekijoita-vaheksytty-ilmastomalleissa/

https://roskasaitti.wordpress.com/2018/10/16/syyskuussa-2018-globaalisti-viileni/

ILMASTOHYSTERIA SUOMESSA

https://www.tapionajatukset.com/35731

KAIKKI TÄRKEIMMÄT MITTAUSTULOKSET (Latest update October 18, 2018. )

http://www.climate4you.com/

ESIHISTORIALLISEN JA HISTORIALLISEN AJAN ILMASTON MUUTOKSET

https://www.tapionajatukset.com/40

MISSÄ MENEMME TÄNÄÄN

https://ilmasto.wordpress.com/2009/02/20/missa-menemme-tanaan/

ILMASTONMUUTOSTAEI OLE OLEMASSA, ON VAIN JA AINOASTAAN VUOSITUHANSIEN AIKANA TAPAHTUVAT ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUT

Ilmaston lämpötilojen vaihtelut tapahtuvat ja ovat tapahtuneet ilman ihmisen vaikutusta.

ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUT JA ILMASTOPOLITIIKKA

https://www.tapionajatukset.com/44530

------------------------------------------------------------------------

15.6.2023

Ilmastotutkimus ei oikeuta ihmisten elämän vaikeuttamista eikä nuorison ahdistamista

http://professorinajatuksia.blogspot.com/2023/06/ilmastotutkimus-ei-oikeuta-ihmisten.html

ilmastotoimia vaativien poliitikkojen, medioiden kuin tutkijoidenkin olisi syytä katsoa peiliin ja todeta tosiasiat. Eli myöntää maapallon ilmaston tulevaisuuden olevan varsin epävarmalla pohjalla, eikä sitä sen vuoksi tulisi käyttää tavallisten ihmisten vapauden rajoittamiseen eikä etenkään maailman nuorison ahdistuksen lisäämiseen.

KOMMENTIT

”Onko olemassa edes mitään juuri tähän maailmanaikaan kuuluvaa ilmastonmuutosta, koska ilmastohan on muuttunut aina? Tuntuu älyttömältä, että on keksitty joku prosenttiluku, johon on päästävä, tai muuten koko ihmiskunta tuhoutuu. Kuka tai mikä instanssi ottaa vastuun siitä, että tämä pitää paikkansa? Kaikki entisetkin ennustukset merenpinnan noususta, Alppien ja napojen sulamisesta ym. ovat menneet pieleen. Media siteeraa mielellään sellaisia guruja kuin Greta Thunberg, kuningas Charles ja Leonardo di Caprio ja saa hörhöt liikkeelle; viimeksi eilen tukholmalaisessa taidemusossa. Onneksi toisenlaisia ääniäkin alkaa kuulua. Mr. Bean eli alias Sir Rowan Atkinson on koulutukseltaan sähköinsinööri ja ottanut nyt vahvasti kantaa sähköautoihin, akkumateriaalien louhintaan ja lapsityövoimaan. Ne asiat eivät kiinnosta "luonnosuojelijoita".

”Ongelma on siinä, että median pyrkimyksenä ei ole kertoa puolueettomasti totuutta, kuten erilaisten tutkimusten tuloksia, vaan ajaa ilmastonmuutosagendaa (ja montaa muuta agendaa). Tätä pahentaa se tutkittu tosiasia, että suurin osa toimittajista ajattelee, että heidän tehtävänsä on parantaa maailmaa vaikuttamalla ihmisten ajatteluun "oikeaan" suuntaan. Kun lisäksi ylivoimaisesti suurin osa media-alan opiskelijoista on vihervasemmistolaisia, tuloksena on nykyinen järkyttävä tilanne, jossa mihinkään valtamedian juttuun ei voi luottaa”

”Alkaa yhä enemmän tuntua, että tämä ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos on valtaapitävien jättimäinen vedätys, jonka avulla saadaan lisää valtaa, rahaa ja tietenkin veroja. Kun vale on tarpeeksi suuri ja sitä toistetaan kaikkialla se menee läpi. Nyt homma on vaan lähtenyt lapasesta. Siitä on tullut kuin uskonlahko, jota ei saisi arvostella julkisesti. Sen nimissä yritetään vaikka mitä älyttömyysiä”.

.

Maailmanloppua ei olekaan tulossa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasse-hernesniemi/maailmanloppua-ei-olekaan-tulossa/

Ehkä liittyen menossa oleviin hallitusneuvotteluihin, on arvovaltaisilta tahoilta esitetty ennusteita hälyttävistä lämpötilojen nousuista ja kuivuusjaksojen lisääntymisestä ”ihan lähitulevaisuudessa”. Nämä kaksi ilmiötä esiintyisivät korostettuna Euroopassa, jossa myös Suomi (kuten tunnettua) sijaitsee.

Katsellaanpa asiaa hieman pitemmällä perspektiivillä.

23.5.20 Tiede|Metsien hiilinielu

Tutkimus: Vaikka kaikki hakkuut lopetettaisiin, maailman metsien hiilensidonta ei kasvaisi merkittävästi

https://www.hs.fi/tiede/art-2000009592572.html

Hakkuiden lopettamisella ei tutkijoiden mukaan pystytä juurikaan hillitsemään ilmastomuutosta.

Suomessa on viime aikoina keskusteltu ahkerasti metsien hakkuista ja hiilinieluista.

Uuden näkökulman keskusteluun tuo arvostetun Science-tiedelehden tuore tutkimus. Siinä lasketaan, miten hakkuista luopuminen maailmanlaajuisesti vaikuttaisi metsien hiilivarastoihin.

Laskelmien tulos oli se, että nykyisten metsien kyky sitoa hiiltä ei kasvaisi kovinkaan paljon metsätalouden lopettamisesta.

Metsien maanpäälliset hiilivarastot kasvaisivat vain 15–16 prosenttia nykyisestä, jos ihminen jättäisi metsät rauhaan.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Annika Kangas pitää tutkimuksen päätulosta uskottavana.

Metsien hiilinieluilla ei ilmastomuutosta taklata, mutta se on tietenkin helppo sanoa, koska olin sitä mieltä jo ennestäänkin. Hämmästyttävää on korkeintaan mittakaava, eli että kaiken metsätalouden lopettaminen vastaa vain neljän vuoden päästöjä”, Kangas sanoo.

Vaikka tutkimus sisältää epävarmuuksia ja todellisuudessa kasvaneet hiilivarastot vastaisivat vaikkapa kymmenen vuoden päästöjä, johtopäätös olisi Kankaan mukaan sama: hiilinielut eivät ratkaise.

YLE se jaksaa jakaa ilmastovalheitaJenkkien tutkimuksen mukaan, missä virheellisesti hiilidioksidin ja metaanin kerrotaan olevan saasteita, suurimmat päästäjät ovat syypäitä maasto- ja metsäpaloihin tai niiden rajuuteen. Ovat kuulemma nostaneet päästöillä alailmakehän lämpötilaa 0,5° C/K.  Melkoista sheissea elämälle täysin välttämättömän hiilidioksidin syyllistämisessä milloin mihinkin. Kyllä se on huolimaton tulenkäsittely tai suoranainen tahallisuus, mikä palot aiheuttaa. Eli rahasta tässäkin on kyse, korvauksista. Milloin Suomen metsänomistajat alkavat saada rahaa hiilinieluistaan? Toivottavasti eivät koskaan, sillä mitään järjellistä perustetta sille ei ole. Mutta mikäli vaaditaan päästöistä rahaa, niin tietenkin loogista on myös nielukorvaus nielun omistajalle. Amerikkalaistutkimus: Eniten saastuttavat yritykset aiheuttavat kolmanneksen maastopaloista

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jounihalonen/yle-se-jaksaa-jakaa-ilmastovalheita/https://yle.fi/a/74-20031991?origin=rss

Tutkimus selvitti 88 eniten saastuttavan fossiilisia polttoaineita sekä sementtiä tuottavien yritysten ilmastovaikutuksia.

Purra: ”Äärimmäisen typerää” – Tunnelma hallitusneuvotteluissa kiristyy

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/purra-aarimmaisen-typeraa-tunnelma-hallitusneuvotteluissa-kiristyy/6d14c81a-b24e-415a-9ee0-9c30445cf161

Hallitusneuvotteluissa ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikka kiristävät tunnelmaa, mutta Petterin Orpon mukaan perussuomalaisten kynnyskysymykset eivät ole esteenä.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpolta (kok) kysyttiin tiistaina tiedotustilaisuudessa, ovatko perussuomalaisten kynnyskysymykset esteenä neuvotteluille.

LUE MYÖS

Perussuomalaisten malli ”ei maistu” RKP:lle – Anna-Maja Henriksson pitää kiinni ilmastotavoitteesta 2035

”En ole näin kokenut. Pöydässä kun neuvotellaan, jokaisella puolueella on omat tavoitteensa", Orpo sanoi.

Purra: Hiilineutraalius­tavoite ”äärimmäisen typerää” ilmasto­politiikkaa – Henriksson: 2035 Rkp:n kynnys­kysymys

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009588760.html

Rkp:n puheenjohtajaa Anna-Maja Henrikssonia pyydettiin kommentoimaan perussuomalaisten Riikka Purran lausuntoa, jonka mukaan tavoitteesta kiinni pitäminen olisi typerää. ”Sitten meillä on tässä maassa aika monta typerää myös elinkeinoelämän puolella”, Henriksson sanoi.

16.5.2023

IS SEURAA

Yksi seikka ilmastoasioissa turhauttaa Riikka Purraa: ”Äärimmäisen typerää politiikkaa” – Henriksson kuittasi välittömästi takaisin

https://www.is.fi/politiikka/art-2000009554249.html

KATSO VIDEO (yo. linkki)

Käynnissä on hallitusneuvotteluiden kolmas viikko.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra esiintyi tiistaiaamuna median edessä suorasanaisesti etenkin ilmastopolitiikkaan liittyvissä asioissa. Hän lyttäsi ilmastolakiin kirjatun tavoitteen Suomen vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen maan rakoon ja sanoi, ettei tavoitteen saavuttaminen ole edes mahdollista.

– Vuosilukuihin kiinnittyminen on äärimmäisen typerää ilmastopolitiikkaa, Purra sanoi.

– Jos yksittäisestä vuosiluvusta pidetään poliittisen arvovallan vuoksi kiinni, niin sille minä en tietenkään mitään voi.

Purran mielestä ilmastopolitiikassa pitää ottaa huomioon ”talouden realiteetit”. Hänen mukaansa Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa on tärkeintä huolehtia kohtuuhintaisen energian saannista. Purra mainitsi, ettei esimerkiksi turpeen ja kivihiilen käytöstä tule kategorisesti luopua.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) oli aamun mediahetkessään hyvin lyhytsanainen ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esiintyi median edessä maltillisesti ja varovaisesti kommentoiden.

12.5.2023

MISTÄ TULET, MINNE MENET GREENPEACE?

https://ilmasto.wordpress.com/2017/08/04/mista-tulet-minne-menet-greenpeace/

KOMMENTTINI

Hienoa, että olet taas mukana kertomassa tutkimuksistasi ja pohdinnoistasi ilmastonmuutokseen (lämpenemiseen) vaikuttavista tekijöistä. Olen laittanut niistä osan sivustolleni, koska jo kauan sitten lukiessani kirjoituksiasi Hesarista, huomasin, että jotain on vialla meille jaetussa ”informaatiossa”.

BORIS WINTERHALTER

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=boris+winterhalter

https://www.geologinenseura.fi/sites/geologinenseura.fi/files/geologi_-_artikkelit/ilmastonmuutos_0.pdf

https://ilmasto.files.wordpress.com/2009/02/ilmastofoorumikotka2009slide1.pdf

ILMASTON LÄMPÖTILOJEN NOUSU HIDASTUNUT 2000-LUVULLA

https://www.tapionajatukset.com/38120

KAIKKI TÄRKEIMMÄT MITTAUSTULOKSET

http://www.climate4you.com/

KUVA

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/KUVA_4.gif

ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUT OSA 2

https://www.tapionajatukset.com/35689

KUVA

https://www.tapionajatukset.com/files/tapion.ajatukset.net/HADLEY_TREND.jpg

10.5.2023

Tiede|Lämpeneminen

Kuivuminen jarruttaa ikiroudan sulamista – se tuskin hupenee äkisti, tutkimus lupaa

https://www.hs.fi/tiede/art-2000009514495.htmlArktisen talvijään alapuolella piilee kuitenkin myös ikirouta, jonka romahtamista on alettu pelätä.

Ikirouta tuskin hupenee äkisti, lohduttaa uusi tutkimus. Hidasteena nimittäin toimii sulaneen pintakerroksen arveltua tehokkaampi kuivuminen.

Uutta tietoa ilmastomalleista

http://professorinajatuksia.blogspot.com/2023/05/uutta-tietoa-ilmastomalleista.html

Tässä on mielenkiintoista se, että näiden kahden mittaustavan lopputulokset poikkeavat selvästi toisistaan. Tästä kertoo se, että napajään viime huhtikuun keskimääräinen laajuus on suurempi kuin vuosina 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2007, 2006 ja 2004, mutta selvästi pienempi kuin kaikissa 1980- ja 1990-luvun mittauksissa. Siten sen antamat tulokset vastaavat syystä tai toisesta napajään pinta-alaa paremmin ilmastomallien ennusteita.

”Joopa joo.
Joka paikka lämpenee kaksi kertaa nopeammin, kuin joku toinen paikka.
Joku voisi pitää tätä mahdottomana, mutta pakkohan sen on olla totta, kun ilmastoekspertit niin sanovat.

https://www.youtube.com/watch?v=YUV8U3yBJ6UHiilidioksidilla ei ole vieläkään mitään mitattavissa olevaa vaikutusta ilmakehän lämpötiloihin. Eikä tule olemaan, vaikka sen määrä ilmakehässä kaksinkertaistuisi, joka olisi koko biosfäärille tavattoman hyvä asia.
Kanntaa tutustua oikeaan tieteeseen, eikä tuohon "ilmastotieteeseen".

https://wvanwijngaarden.info.yorku.ca/files/2023/03/GreenhousePrimerArxiv.pdf?x45936

7.5.2023

ILMASTOPSYKOOSI

https://maanpuolustus.net/threads/ilmastopsykoosi-ketju.5055/page-168#post-736626

JOHDANTO ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUIHIN

HEIKKENEVÄT AURINKOSYKLIT: LÄMPENEMISPAUSSI TAI VIILENEMINEN

Aurinkosyklien heikkenemisen mukaan maapallo on viilenemässä, ei lämpenemässä

https://www.youtube.com/channel/UCP0Dfc4Tt600NS7lKEZtJqQ

Maailmanlaajuinen viileneminen (Global cooling VIDEOT)

https://www.youtube.com/watch?v=KhxRU_mqUSY

https://www.youtube.com/watch?v=ERoJ-z8ugtQ

https://www.youtube.com/watch?v=rGn-Vcxztng

https://www.youtube.com/watch?v=_wB46mgJrzI

Ilmastonvaihteluista suomenkielellä:

https://www.tapionajatukset.com/32450

Muiden juttujen ohella KUVIA ilmastonvaihteluista (mukana amarikkalaiset ilmastotutkijat professori Judith Curry ja astrofysiikan tohtori Judith Lean):

https://www.tapionajatukset.com/34257

Käytämme ”ilmastonmuutoksen” sijasta termiä ”ilmastonvaihtelut”, koska ne tapahtuvat aaltomaisesti, lähes siniaallon mukaisesti vuosikymmenien mittausten perusteella.

Ei ole olemassa mitään ”jatkuvasti kiihtyvää” ilmaston lämpenemistä, vaan pääasiallisesti luonnollisten pakotteiden säätelemää aaltoilua (lämpeneminen/viileneminen). Hiilidioksidilla on lämmittävä vaikutus, mutta hivenkaasuna se ei ole määräävä pakote.

IPCC ei vaihda ”arviotaan” auringon vaikutuksesta, koska se kuuluu sen ”tehtävään” ihmisen (hiilidioksidin) roolin korostamisessa yhdessä Greenpeacen kanssa.

Raporttien laatimisessa Greenpeace on hyvin edustettuna, mutta erään raportin kirjoittamisessa oli mukana vain yksi astrofyysikko (Judith Lean), joka tietysti jyrättiin ”poikien” toimesta!

IPCC on tällaisella kokoonpanolla, ilman mitään tieteellisiä todisteita, nostanut ”ihmisen syyllisyyden” ilmaston lämpenemiseen peräti 95 prosenttiin!

https://www.google.com/search?q=ipcc+greenpeace&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

Greenpeace ja IPCC

https://ilmasto.wordpress.com/2017/08/04/mista-tulet-minne-menet-greenpeace/

http://joannenova.com.au/2011/06/greenpeace-gate-breaks-and-the-ipcc-is-busted-the-shock-could-they-really-be-this-dumb/

https://ilmasto.wordpress.com/

Maapallon ilmaston vaihtelut

https://ilmasto.wordpress.com/2013/08/16/392/

4.5.2023

ILMASTON LÄMPÖVAIHTELUT (”ILMASTONMUUTOS”)

Tämä oli Petteri Taalaksen viesti hallitus­neuvottelijoille

https://www.is.fi/politiikka/art-2000009556973.html

Metsien hyötykäyttöä ja maataloutta on syytä tarkastella myös muista kuin ilmastoperspektiiveistä, kirjoittaa Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas ilmastonmuutoksesta hallitusneuvotteluihin laaditussa esityksessä.

Taalaksen kalvoihin sisältyy Suomea koskevana perspektiivinä kirjaus, että metsien merkitystä talouden, työllisyyden ja hyvinvointivaltion rahoituksen kannalta ei ole huomioitu riittävästi hiilineutraaliustavoitteessa.