Share |

ILMASTO 2023-2024

ILMASTO 2023-2024

9.1.2024

ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUT TÄNÄÄN JA HISTORIASSA

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/AALEA_65.jpg

ILILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUT

https://www.tapionajatukset.com/44530

ILMASTONMUUTOSTAEI OLE OLEMASSA, ON VAIN JA AINOASTAAN VUOSITUHANSIEN AIKANA TAPAHTUVAT ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUT

Ilmaston lämpötilojen vaihtelut tapahtuvat ja ovat tapahtuneet ilman ihmisen vaikutusta.

ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUT JA ILMASTOPOLITIIKKA

El Niño 2023-24 nyt huipussaan?

https://roskasaitti.wordpress.com/2024/01/08/el-nino-2023-24-nyt-huipussaan/

Tämän jutun ideana on tarkastella, olisiko El Niño jo saavuttanut tämänkertaisen huippunsa ja toisekseen sitä, miten globaali lämpötila reagoi El Niñoon. Kuvasta 1 ei vielä voi päätellä kumpaakaan asiaa.

Kauas pilvet karkaavat

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasse-hernesniemi/kauas-pilvet-karkaavat/

Aurinkokunta on koko laajuudessaan aurinkotuulen vaikutuksen alaisena. Tämä avaruusilmasto vaikuttaa myös maapallon magneetti- ja sähkökenttään (GEC), ja sitä kautta ilmakehän ionisaatioon ja edelleen pilvien muodostumiseen.

Alapilvisyyden (liquid cloud) määrä vaikuttaa auringon lyhytaaltoisen säteilyn (SSW) heijastumiseen takaisin avaruuteen.  Vähemmän alapilviä tarkoittaa enemmän absorboituvaa SSW’tä päiväntasaajan alueen valtameriin. Valtameret lämpenevät.

Lähteessä_1 on tutkittu ns. Forbush-ilmiön vaikutusta pilvien muodostukseen. Tutkimuksen mittaustulokset lyhykäisyydessään:ESIHISTORIALLISEN JA HISTORIALLISEN AJAN ILMASTON MUUTOKSETKvartäärikauden (pleistoseenin) aikana esiintyneet jääkaudet ja niiden väliset lämpökaudet selitetään taivaan mekaniikasta aiheutuvilla auringon säteilyintensiteetin vaihteluilla. Viime vuosina myös holoseenin eli viimeisen jääkauden jälkeisen ajan ilmastovaihteluja koskevassa tietämyksessämme on tapahtunut läpimurto, joka perustuu subfossiilisten puiden vuosilustosarjojen ja jäätiköiden ydinten tutkimuksiin. Raymond Bradley ja John Eddy julkaisivat v. 1991 holoseenin ilmaston lämpötilamallin, josta ilmenee, että ilmasto on lämmennyt ennenkin, sekä esihistoriallisella että historiallisella ajalla, ja tietenkin ilman ihmisen vaikutusta. Lämpimät, jopa kuumat, ja kylmät kaudet (niin kutsutut pienet jääkaudet) ovat vuorotelleet aaltoliikkeen tavoin.

https://www.tapionajatukset.com/40

Geologinen historia osoittaa yksiselitteisesti, että ilmaston muutokset aiheutuvat maapallolle tulevan auringon energian vaihteluista. Esimerkiksi 40 miljoonaa vuotta sitten (paleogeeniajan alussa) ilmasto muuttuu vähitellen jääkautiseksi, vaikka (geologisten tutkimusten mukaan) ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli yli kaksinkertainen nykyiseen (tai esiteolliseen aikaan) verrattuna. Auringon säteilyintensiteetin vaikutus on siis ylivertainen hiilidioksidiin verrattuna (IPCC vähättelee auringon vaikutusta ja panee lämpenemisen pelkästään kasvihuonekaasujen syyksi; astronomisia tekijöitä on tietysti vaikea mallintaa, mutta niiden jättäminen pois tietokonemallinnuksista tai niiden vaikutusten aliarviointi on epätieteellistä tai peräti harhaanjohtavaa). IPCC:n arviointiraportin mukaan maapallon lämpötila on noussut vuodesta 1860 lähtien noin n. 1 astetta, hiilidioksidin ja toisen kasvihuonekaasun, metaanin, 31 ja 151 %, vastaavasti, vuodesta 1750. Yksikään tutkija tai ilmastoskeptikko ei kiistä lämpötilan nousua tai kyseisten kaasujen pitoisuuden kasvua. Kiista koskee pelkästään sitä, kuinka suuri vaikutus näillä kaasuilla on ja mikä on hiilidioksidin rooli. Hiilidioksidin määrän lisääntyminen voi johtua myös muustakin kuin ihmisen toimista: ilmaston lämmetessä luonnollista tietä merten pintavedet lämpenevät ja fysikokemian lakien mukaisesti (kaasujen liukoisuus nesteisiin pienenee lämpötilan kohotessa) hiilidioksidia vapautuu ilmakehään. Niinpä lämpötilan nousu voi lisätä hiilidioksidipitoisuutta, eikä hiilidioksidi (joka on huomattavasti heikommin vaikuttava kasvihuonekaasu kuin vesihöyry ja metaani) lämpötilaa. Kahden käyrän (maapallon lämpötila ja hiilidioksidipitoisuus) samanaikainen nousu ei tarkoita automaattisesti sitä, että a aiheuttaa b:n kohoamisen tai että b on syynä a:n nousuun tai että muita tekijöitä ei ole vaikuttamassa tarkasteltavassa fysikokemiallisessa ilmiössä. Ilmaston tapauksessa muut tekijät (kuten aurinko) ovat pääosassa.

Mikä sitten lisää (taivaan mekaniikan pitkäaikaisvaikutusten lisäksi) auringon maahan kohdistuvaa säteilyintensiteettiä, siitä on monia teorioita. Jo vuosina 1970-80 pohdiskeltiin Aurinkoon itseensä liittyviä vaihteluita. Vanhoissa tähtitieteellisissä muistiinpanoissa oli viitteitä siitä, että Aurinko muuttaa kokoaan 180 vuoden jaksoissa ja että samaa rytmiä oli havaittavissa ilmastollisissa muutoksissa. Myös auringonpilkkujen vaikutusta säätiloihin on tilastoitu. Tanskalaiset tutkijat havaitsivatkin yhteyksiä 1850-luvulta eteenpäin, mutta uusin aineisto ei täysin tue tätä. Auringon vaikutus aurinkotuulen ja korkeaenergisten hiukkasten välityksellä pilviverhoon on erän tutkimuskohde. Kuinka Auringon maahan kohdistuva säteilyenergian vaihtelu, aurinkotuuli ja magneettikentät sekä muut mahdolliset astronomiset tekijät (kosminen säteily, gammapurkaukset ja muut ulkoavaruudenen energiavirtaukset sekä astrokemialliset tekijät) vaikuttavat, on (tietysti) edelleen selvittämättä.Selvää vain on, että maapallon keskilämpötilojen vaihtelut ovat astronomisten tekijöiden ja muiden (El Nino ja La Nina, kuumat ja kylmät merivirrat ) aikaan saannosta, sekä tietysti myös jossain määrin kasvihuonekaasujen.

Geologien mukaan lämpöä kuljettavat merivirrat, haihtuva vesihöyry (voimakkaimmin vaikuttava kasvihuonekaasu) ja pilvien muodostuminen (johon astronomiset tekijät vaikuttavat) muokkaavat ilmastoa huomattavasti hiilidioksidia enemmän. Eräiden tutkimusten (Richard Seager) mukaan on mahdollista, että Kalliovuorilta Eurooppaan (10-18 km korkeudessa) kulkeutuvat ilmavirrat lämmittävät Pohjolaa enemmän kuin Golf-virta (jonka mahdollisella kääntymisellä on peloteltu).Globaalissa ilmastomallissa, ilmastonmuutoksessa ja normaaleissa säätilan vaihteluissa on vielä paljon tuntemattomia tekijöitä. Mainittakoon lopuksi, että satelliittitutkimusten mukaan ilmakehässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten vuoden 1979 jälkeen, tosin se on eri asia kuin alempana mitattavat lämpötilat tai merivesien pintalämpötilojen muutokset. Loppujen lopuksi kysymys on kuitenkin yksinkertainen (ja vastaus monimutkainen): onko nykyisin havaittu lievä lämpötilan nousu ihmisen vai Auringon aikaansaannos.

Maapallon pintalämpötilan yhteys ilmiöihin El Nino ja auringonsäteily

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila1-2/maapallon-pintalampotilan-yhteys-ilmioihin-el-nino-ja-auringonsateily/

Johdanto. Lupasin hiljattain palata ENSO-ilmiöön tarkemmin. Dubaissa päättyi kokous nimeltä COP28 (Coference of Parties 28) eli Osapuolten välinen konferenssi 28, jossa päätettiin saavuttaa hiilineutraalisuus  vuoteen 2050 mennessä. Sehän tarkkoittaisi käytännössä fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, öljy ja kaasu) käytön lopettamista. Suurin osa ihmisistä (näin uskon) ymmärtää, että se on täysin mahdotonta saavuttaa. Näillä päätöksillä ei tunnetusti ole ollut juurikaan mitään vaikutusta siihen, mitä todellisuudessa tulee tapahtumaan. Se on vain kallis näytelmä.  Sivuan tässä blogissani aihetta vain siinä mielessä, että maapallon lämpötilakehitys on johtunut tähän mennessä suurelta osin luonnollisista tekijöistä ja osoitan tähän liittyen muutamia kuvia. Kuvat ovat NOAA:n sivuilta ja muutamista tieteellisistä julkaisuista lähde mainiten ja osa on omia kuvia.

ENSO-ilmiö eli El Nino ja La Nina

ENSO tule sanoista El Nino Southern Oscillation, joka vapaasti käännettynä on El Ninon Eteläinen Oskillaatio. Kyse on lyhytaikaisesta ilmastohäiriöstä toistuen tyypillisesti 2-7 vuoden välein ja vaikuttaa koko maapallon pintalämpötilaan ja sademääriin laajalla alueella. ENSO-ilmiö syntyy Tyynenmeren päiväntasaaja-alueella. Se on jaettu viiteen osaan. Tärkein alue on Nino 3.4, joka ulottuu numeroidensa mukaisesti alueiden 3 ja 4 päälle (120 – 170 astetta läntistä pituutta), kuva 1. Tämän alueen meriveden pintaveden lämpötilapoikkeaman kolmen kuukauden keskiarvoa tilastoidaan ja sitä kutsutaan nimellä ONI (Oceanic Nino Index). ONI:sta on tullut ENSO-ilmiön suuruuden standardimittari.

Ilmastouskovaisten maailmanlopun ennusteita

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jarmonahkamaki/ilmastouskovaisten-maailmanlopun-ennusteita/

Suomalaisfyysikko julkaisi vuosia sitten kansainvälistä kohua herättäneen tekstin – seisoo yhä

teesinsä takana: "Ilmastonmuutos ei ole ihmisen syy"

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaisfyysikko-julkaisi-vuosia-sitten-kansainvalista-kohua-poikineen-tekstin-seisoo-yha-poikkeavan-tutkimustuloksensa-takana-ilmastonmuutos-ei-ole-ihmisen-syy/8490120

Turun yliopiston fysiikan emeritusprofessori Jyrki Kauppisen mukaan ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen johtuu maapallon pilvisyyden vähentymisestä. Hänen tutkimustensa mukaan ihmisen aiheuttamilla hiilidioksidipäästöillä ei ole suurta merkitystä kokonaiskuvassa.

Kun pilvisyys vähenee, aurinko lämmittää maapalloa enemmän ja lämpenemisen seurauksena meriin ja vesistöihin sitoutunut hiilidioksidi vapautuu ilmakehään. Puolestaan pilvisyyden lisääntyessä maapallo viilenee ja enemmän hiilidioksidia sitoutuu meriin.

Ilmastonmuutosta on tapahtunut aina maapallolla, lämpötilahan on vaihdellut noin 10 astetta. Kaiken kaikkiaan, kun otetaan huomioon jääkaudet ja lämpökaudet eli ilmastonmuutosta tapahtuu. Meidän tarkoituksenamme on selvittää, mikä vaikuttaa siihen lämpötilaan maapallolla. Nyt on osoittautunut niin, että kaikista suurin vaikuttaja lämpötilaan on pilvisyys.

Viimeisen sadan, kahdensadan vuoden aikana, maapallon pilvisyys on vähentynyt

LÄMPENEMISTÄ ON TAPAHTUNUT JO 300 VUOTTA:

https://www.tapionajatukset.com/108

Kauppisen mukaan 90 prosenttia maapallon lämpötilasta aiheutuu pilvisyydestä ja 10 prosenttia kasvihuonekaasuista. Hänen mukaansa tästä 10 prosentista vain vähäinen määrä on ihmisen aiheuttamaa.

JUTTUJA ILMASTON VAIHTELUISTA

https://www.tapionajatukset.com/44924

https://www.tapionajatukset.com/44803

https://www.tapionajatukset.com/44530

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/aurinko-vaikuttaa-ilmastoomme-osa-iv/#comment-3961907

Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutus lämpötilaan on vielä pienehkö verrattuna suureen luontaiseen vaihteluun, mutta tulevina vuosikymmeninä muutos käy vähitellen selvemmäksi. Ilmaston muuttuessa sen vaihtelevuus kuitenkin säilyy. Välillä on siis edelleen keskimääräistä kylmempää ja välillä keskimääräistä lämpimämpää.

Maapallon ilmastohistoria

https://www.ilmasto-opas.fi/artikkelit/maapallon-ilmastohistoria

Ilmasto on vaihdellut koko maapallon olemassaolon ajan. Esimerkiksi viime jääkauden kylmimpinä aikoina 20 000 vuotta sitten maapallon keskilämpötila oli arviolta 6°C nykyistä alhaisempi. Hirmuliskojen valtakaudella noin 80-100 miljoona vuotta sitten ilmasto taas oli tavattoman lämmin eikä jäätiköitä juurikaan esiintynyt. Etelänavan lähialueitakin peitti tuolloin metsä.

Ilmastohuijareiden mielestä ihminen on syypää ilmastonmuutoksen mukanaan tuomaan maailmanlopppuun, ja siksi asiaa auttaisi kovasti, jos sinä ja minä ajaisimme polkupyörällä, ostaisimme rehuja ja raasteita ja jäisimme kököttämään kanakopin kokoiseen velka-asuntoon radanvarressa.

https://ossitiihonen.com/2023/11/06/pari-sanaa-ihmisen-aiheuttamasta-ilmastonmuutoksesta-jota-ei-voi-enaa-pysayttaa-ja-maailmanloppu-uhkaa-sanoi-jari-tervo/7.11.2023

Kaikki on jo sanottu

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/kaikki-on-jo-sanottu/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/wp-content/uploads/2020/07/15957461549705483103389001467804-1024x576.jpg

Englantilainen The Telegraph on kirjoittanut merituulivoimasta energia-alaa tutkineen toimittajan kertomana, että merituulivoima on kallista ja että asia oli jo tiedossa.

https://www.telegraph.co.uk/news/2023/11/06/green-energy-offshore-wind-power-orsted-new-jersey/

Kukaan ei näytä haluavan sitä myöntää, mutta on sanottava, että merituulivoimalla ei ole mitään tarkoitusta sähköverkossa, jota ei voida täyttää halvemmalla ja tehokkaammin monilla muilla sähköntuotantolähteillä. Se on epäilemättä tehoton, valtavan kallis ratkaisu ongelmaan, jota ei yksinkertaisesti ole olemassa.”

No se on nyt sanottu, että asia tuli kerralla selväksi.

Viime aikoina olen huomannut, että moni älähtää tutkimuksia, joissa kerrotaan maan albedon muuttuneen, josta todisteena on myös satelliittimittauksia saatavilla.

Mitkä seikat ovat sitten olleet vaikuttamassa albedon muuttumiseen, on tietenkin kiinnostanut IPCC:tä kuten muitakin tahoja. Toistaiseksi on keskitytty kyseenalaistamaan satelliittimittausten tarkkuutta.

On myös nostettu CO2 päästöt esille, kuten arvata saattaa. Tuoreessa Naturen tutkimuksessa on jo viitattu CO2 suuntaan kun on haluttu selittää muutoksia pilvipeitteessä, joka vastaa puolestaan 80 % maan albedon muutoksista.

Selitys on tavanomainen: hiilidioksidi lisää kasvien kasvuuta ja kasvit tuottavat monoterpeenejä ym. yhdisteitä, joilla taas on tekemistä pilvipisaroiden kanssa. Sateet lisääntyvät ja pilviä on vähemmän.

Lämpötilan lisääntymistä myös pidetään yhtenä syynä, miksi pilvipisaroiden muodostumisessa tarvittavat aerosolit ovat lisääntyneet ilmakehässä, aiheuttaen muutoksia pilvipeitteessä.

Koska olen tätä albedoasiaa käsitellyt aikaisemmassa blogissa, viittaus blogiin.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/aurinko-vaikuttaa-ilmastoomme-osa-iv/

 

On yhä ilmeisempää, että aurinkosäteilyn pakottaminen käynnistää jatkuvan yhdistettyjen vuorovaikutusten spektrin koko maapallon osalta, maalla, valtamerellä ja ilmakehässä usealla aikavälillä, joilla on erilaiset ja toisiinsa liittyvät alueelliset riippuvuudet. Maan ja valtamerien, päiväntasaajan ja napojen sekä pinnan ja ilmakehän differentiaalinen lämmitys ohjaavat näitä reaktioita; prosessit ovat prosesseja, joilla ilmasto reagoi muihin säteilypakottimiin, mukaan lukien kasvattamalla kasvihuonekaasupitoisuuksia, vaikkakin eri suuruudella, ajoituksella ja alueellisilla yksityiskohdilla.”

Merellisten matalien pilvien on osoitettu vaikuttavan merkittävästi maapallolle absorboituvan auringon lyhytaaltoisen (SW) säteilyn määrään.

https://www.nature.com/articles/s41597-023-02372-z

Valtameren yllä olevat pilvet ovat erityisen herkkiä (cloud condensation nuclei) CCN:n vaihteluille, koska CCN-hiukkasten pitoisuudet ovat alhaisemmat verrattuna manner- ja saastuneisiin alueisiin.”

Ilmasto vaihtelee myös lyhytaikaisemmin

Lyhytkestoisempia ilmastonmuutoksia maapallolla on aiheutunut auringon säteilyn muutoksista. Myös voimakkaat tulivuorenpurkaukset häiritsevät planeettamme lämpötasapainoa. Purkauksen yhteydessä ilmakehään pääsee suuria määriä rikkidioksidia, joka muodostaa ilmaan rikkihappo- ja sulfaattihiukkasia. Nämä hiukkaset jäähdyttävät maapalloa sirottamalla auringon säteilyä takaisin avaruuteen. Viime vuosien voimakkain, vuonna 1991 Filippiineillä sattunut Pinatubo-tulivuoren purkaus pysäytti maapallon lämpenemisen useammaksi vuodeksi.

Ilmasto voi myös jonkin verran heilahdella aivan luonnostaankin, ilman mitään ulkoista pakotetta. Tämäntyyppinen vaihtelu saa alkunsa ilmastojärjestelmän eri osien, erityisesti ilmakehän, valtamerien ja jäätikköjen, keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Ilmaston vaihtelua viimeisten vuosituhansien aikana tutkitaan mm. puiden vuosirenkaista  ja meri- ja vesialueiden pohjakerrostumista. [3]

MAAPALLON ILMASTOHISTORIASTA NYKYAIKAAN

https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/artikkeli/b0b91934-12d1-49cd-88dd-7e08250a4e88/maapallon-ilmastohistoria.html

Sisällysluettelo

Käyttäjät hakevat myös näitä

https://www.gaudeamus.fi/lunkka_maapallon_ilmastohistoria/

https://www.academia.edu/7604785/Maapallon_ilmastohistoria

http://ilmastorealismia.blogspot.com/2016/02/jaakauden-jalkeinen-ilmastohistoria.html

http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/IL-kritiikki/ilmastohistoria.htm

http://oikeamedia.com/o1-85602

http://ilmastofoorumi.fi/ilmastonmuutos/yleisia-harhaluuloja/

https://roskasaitti.wordpress.com/2018/10/15/luonnollisia-tekijoita-vaheksytty-ilmastomalleissa/

https://roskasaitti.wordpress.com/2018/10/16/syyskuussa-2018-globaalisti-viileni/

ILMASTOHYSTERIA SUOMESSA

https://www.tapionajatukset.com/35731

KAIKKI TÄRKEIMMÄT MITTAUSTULOKSET (Latest update October 18, 2018. )

http://www.climate4you.com/

ESIHISTORIALLISEN JA HISTORIALLISEN AJAN ILMASTON MUUTOKSET

https://www.tapionajatukset.com/40

MISSÄ MENEMME TÄNÄÄN

https://ilmasto.wordpress.com/2009/02/20/missa-menemme-tanaan/

ILMASTONMUUTOSTAEI OLE OLEMASSA, ON VAIN JA AINOASTAAN VUOSITUHANSIEN AIKANA TAPAHTUVAT ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUT

Ilmaston lämpötilojen vaihtelut tapahtuvat ja ovat tapahtuneet ilman ihmisen vaikutusta.

ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUT JA ILMASTOPOLITIIKKA

https://www.tapionajatukset.com/44530

------------------------------------------------------------------------

15.6.2023

Ilmastotutkimus ei oikeuta ihmisten elämän vaikeuttamista eikä nuorison ahdistamista

http://professorinajatuksia.blogspot.com/2023/06/ilmastotutkimus-ei-oikeuta-ihmisten.html

ilmastotoimia vaativien poliitikkojen, medioiden kuin tutkijoidenkin olisi syytä katsoa peiliin ja todeta tosiasiat. Eli myöntää maapallon ilmaston tulevaisuuden olevan varsin epävarmalla pohjalla, eikä sitä sen vuoksi tulisi käyttää tavallisten ihmisten vapauden rajoittamiseen eikä etenkään maailman nuorison ahdistuksen lisäämiseen.

KOMMENTIT

”Onko olemassa edes mitään juuri tähän maailmanaikaan kuuluvaa ilmastonmuutosta, koska ilmastohan on muuttunut aina? Tuntuu älyttömältä, että on keksitty joku prosenttiluku, johon on päästävä, tai muuten koko ihmiskunta tuhoutuu. Kuka tai mikä instanssi ottaa vastuun siitä, että tämä pitää paikkansa? Kaikki entisetkin ennustukset merenpinnan noususta, Alppien ja napojen sulamisesta ym. ovat menneet pieleen. Media siteeraa mielellään sellaisia guruja kuin Greta Thunberg, kuningas Charles ja Leonardo di Caprio ja saa hörhöt liikkeelle; viimeksi eilen tukholmalaisessa taidemusossa. Onneksi toisenlaisia ääniäkin alkaa kuulua. Mr. Bean eli alias Sir Rowan Atkinson on koulutukseltaan sähköinsinööri ja ottanut nyt vahvasti kantaa sähköautoihin, akkumateriaalien louhintaan ja lapsityövoimaan. Ne asiat eivät kiinnosta "luonnosuojelijoita".

”Ongelma on siinä, että median pyrkimyksenä ei ole kertoa puolueettomasti totuutta, kuten erilaisten tutkimusten tuloksia, vaan ajaa ilmastonmuutosagendaa (ja montaa muuta agendaa). Tätä pahentaa se tutkittu tosiasia, että suurin osa toimittajista ajattelee, että heidän tehtävänsä on parantaa maailmaa vaikuttamalla ihmisten ajatteluun "oikeaan" suuntaan. Kun lisäksi ylivoimaisesti suurin osa media-alan opiskelijoista on vihervasemmistolaisia, tuloksena on nykyinen järkyttävä tilanne, jossa mihinkään valtamedian juttuun ei voi luottaa”

”Alkaa yhä enemmän tuntua, että tämä ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos on valtaapitävien jättimäinen vedätys, jonka avulla saadaan lisää valtaa, rahaa ja tietenkin veroja. Kun vale on tarpeeksi suuri ja sitä toistetaan kaikkialla se menee läpi. Nyt homma on vaan lähtenyt lapasesta. Siitä on tullut kuin uskonlahko, jota ei saisi arvostella julkisesti. Sen nimissä yritetään vaikka mitä älyttömyysiä”.

.

Maailmanloppua ei olekaan tulossa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasse-hernesniemi/maailmanloppua-ei-olekaan-tulossa/

Ehkä liittyen menossa oleviin hallitusneuvotteluihin, on arvovaltaisilta tahoilta esitetty ennusteita hälyttävistä lämpötilojen nousuista ja kuivuusjaksojen lisääntymisestä ”ihan lähitulevaisuudessa”. Nämä kaksi ilmiötä esiintyisivät korostettuna Euroopassa, jossa myös Suomi (kuten tunnettua) sijaitsee.

Katsellaanpa asiaa hieman pitemmällä perspektiivillä.

23.5.20 Tiede|Metsien hiilinielu

Tutkimus: Vaikka kaikki hakkuut lopetettaisiin, maailman metsien hiilensidonta ei kasvaisi merkittävästi

https://www.hs.fi/tiede/art-2000009592572.html

Hakkuiden lopettamisella ei tutkijoiden mukaan pystytä juurikaan hillitsemään ilmastomuutosta.

Suomessa on viime aikoina keskusteltu ahkerasti metsien hakkuista ja hiilinieluista.

Uuden näkökulman keskusteluun tuo arvostetun Science-tiedelehden tuore tutkimus. Siinä lasketaan, miten hakkuista luopuminen maailmanlaajuisesti vaikuttaisi metsien hiilivarastoihin.

Laskelmien tulos oli se, että nykyisten metsien kyky sitoa hiiltä ei kasvaisi kovinkaan paljon metsätalouden lopettamisesta.

Metsien maanpäälliset hiilivarastot kasvaisivat vain 15–16 prosenttia nykyisestä, jos ihminen jättäisi metsät rauhaan.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Annika Kangas pitää tutkimuksen päätulosta uskottavana.

Metsien hiilinieluilla ei ilmastomuutosta taklata, mutta se on tietenkin helppo sanoa, koska olin sitä mieltä jo ennestäänkin. Hämmästyttävää on korkeintaan mittakaava, eli että kaiken metsätalouden lopettaminen vastaa vain neljän vuoden päästöjä”, Kangas sanoo.

Vaikka tutkimus sisältää epävarmuuksia ja todellisuudessa kasvaneet hiilivarastot vastaisivat vaikkapa kymmenen vuoden päästöjä, johtopäätös olisi Kankaan mukaan sama: hiilinielut eivät ratkaise.

YLE se jaksaa jakaa ilmastovalheitaJenkkien tutkimuksen mukaan, missä virheellisesti hiilidioksidin ja metaanin kerrotaan olevan saasteita, suurimmat päästäjät ovat syypäitä maasto- ja metsäpaloihin tai niiden rajuuteen. Ovat kuulemma nostaneet päästöillä alailmakehän lämpötilaa 0,5° C/K.  Melkoista sheissea elämälle täysin välttämättömän hiilidioksidin syyllistämisessä milloin mihinkin. Kyllä se on huolimaton tulenkäsittely tai suoranainen tahallisuus, mikä palot aiheuttaa. Eli rahasta tässäkin on kyse, korvauksista. Milloin Suomen metsänomistajat alkavat saada rahaa hiilinieluistaan? Toivottavasti eivät koskaan, sillä mitään järjellistä perustetta sille ei ole. Mutta mikäli vaaditaan päästöistä rahaa, niin tietenkin loogista on myös nielukorvaus nielun omistajalle. Amerikkalaistutkimus: Eniten saastuttavat yritykset aiheuttavat kolmanneksen maastopaloista

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jounihalonen/yle-se-jaksaa-jakaa-ilmastovalheita/https://yle.fi/a/74-20031991?origin=rss

Tutkimus selvitti 88 eniten saastuttavan fossiilisia polttoaineita sekä sementtiä tuottavien yritysten ilmastovaikutuksia.

Purra: ”Äärimmäisen typerää” – Tunnelma hallitusneuvotteluissa kiristyy

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/purra-aarimmaisen-typeraa-tunnelma-hallitusneuvotteluissa-kiristyy/6d14c81a-b24e-415a-9ee0-9c30445cf161

Hallitusneuvotteluissa ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikka kiristävät tunnelmaa, mutta Petterin Orpon mukaan perussuomalaisten kynnyskysymykset eivät ole esteenä.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpolta (kok) kysyttiin tiistaina tiedotustilaisuudessa, ovatko perussuomalaisten kynnyskysymykset esteenä neuvotteluille.

LUE MYÖS

Perussuomalaisten malli ”ei maistu” RKP:lle – Anna-Maja Henriksson pitää kiinni ilmastotavoitteesta 2035

”En ole näin kokenut. Pöydässä kun neuvotellaan, jokaisella puolueella on omat tavoitteensa", Orpo sanoi.

Purra: Hiilineutraalius­tavoite ”äärimmäisen typerää” ilmasto­politiikkaa – Henriksson: 2035 Rkp:n kynnys­kysymys

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009588760.html

Rkp:n puheenjohtajaa Anna-Maja Henrikssonia pyydettiin kommentoimaan perussuomalaisten Riikka Purran lausuntoa, jonka mukaan tavoitteesta kiinni pitäminen olisi typerää. ”Sitten meillä on tässä maassa aika monta typerää myös elinkeinoelämän puolella”, Henriksson sanoi.

16.5.2023

IS SEURAA

Yksi seikka ilmastoasioissa turhauttaa Riikka Purraa: ”Äärimmäisen typerää politiikkaa” – Henriksson kuittasi välittömästi takaisin

https://www.is.fi/politiikka/art-2000009554249.html

KATSO VIDEO (yo. linkki)

Käynnissä on hallitusneuvotteluiden kolmas viikko.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra esiintyi tiistaiaamuna median edessä suorasanaisesti etenkin ilmastopolitiikkaan liittyvissä asioissa. Hän lyttäsi ilmastolakiin kirjatun tavoitteen Suomen vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen maan rakoon ja sanoi, ettei tavoitteen saavuttaminen ole edes mahdollista.

– Vuosilukuihin kiinnittyminen on äärimmäisen typerää ilmastopolitiikkaa, Purra sanoi.

– Jos yksittäisestä vuosiluvusta pidetään poliittisen arvovallan vuoksi kiinni, niin sille minä en tietenkään mitään voi.

Purran mielestä ilmastopolitiikassa pitää ottaa huomioon ”talouden realiteetit”. Hänen mukaansa Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa on tärkeintä huolehtia kohtuuhintaisen energian saannista. Purra mainitsi, ettei esimerkiksi turpeen ja kivihiilen käytöstä tule kategorisesti luopua.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) oli aamun mediahetkessään hyvin lyhytsanainen ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esiintyi median edessä maltillisesti ja varovaisesti kommentoiden.

12.5.2023

MISTÄ TULET, MINNE MENET GREENPEACE?

https://ilmasto.wordpress.com/2017/08/04/mista-tulet-minne-menet-greenpeace/

KOMMENTTINI

Hienoa, että olet taas mukana kertomassa tutkimuksistasi ja pohdinnoistasi ilmastonmuutokseen (lämpenemiseen) vaikuttavista tekijöistä. Olen laittanut niistä osan sivustolleni, koska jo kauan sitten lukiessani kirjoituksiasi Hesarista, huomasin, että jotain on vialla meille jaetussa ”informaatiossa”.

BORIS WINTERHALTER

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=boris+winterhalter

https://www.geologinenseura.fi/sites/geologinenseura.fi/files/geologi_-_artikkelit/ilmastonmuutos_0.pdf

https://ilmasto.files.wordpress.com/2009/02/ilmastofoorumikotka2009slide1.pdf

ILMASTON LÄMPÖTILOJEN NOUSU HIDASTUNUT 2000-LUVULLA

https://www.tapionajatukset.com/38120

KAIKKI TÄRKEIMMÄT MITTAUSTULOKSET

http://www.climate4you.com/

KUVA

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/KUVA_4.gif

ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUT OSA 2

https://www.tapionajatukset.com/35689

KUVA

https://www.tapionajatukset.com/files/tapion.ajatukset.net/HADLEY_TREND.jpg

10.5.2023

Tiede|Lämpeneminen

Kuivuminen jarruttaa ikiroudan sulamista – se tuskin hupenee äkisti, tutkimus lupaa

https://www.hs.fi/tiede/art-2000009514495.htmlArktisen talvijään alapuolella piilee kuitenkin myös ikirouta, jonka romahtamista on alettu pelätä.

Ikirouta tuskin hupenee äkisti, lohduttaa uusi tutkimus. Hidasteena nimittäin toimii sulaneen pintakerroksen arveltua tehokkaampi kuivuminen.

Uutta tietoa ilmastomalleista

http://professorinajatuksia.blogspot.com/2023/05/uutta-tietoa-ilmastomalleista.html

Tässä on mielenkiintoista se, että näiden kahden mittaustavan lopputulokset poikkeavat selvästi toisistaan. Tästä kertoo se, että napajään viime huhtikuun keskimääräinen laajuus on suurempi kuin vuosina 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2007, 2006 ja 2004, mutta selvästi pienempi kuin kaikissa 1980- ja 1990-luvun mittauksissa. Siten sen antamat tulokset vastaavat syystä tai toisesta napajään pinta-alaa paremmin ilmastomallien ennusteita.

”Joopa joo.
Joka paikka lämpenee kaksi kertaa nopeammin, kuin joku toinen paikka.
Joku voisi pitää tätä mahdottomana, mutta pakkohan sen on olla totta, kun ilmastoekspertit niin sanovat.

https://www.youtube.com/watch?v=YUV8U3yBJ6UHiilidioksidilla ei ole vieläkään mitään mitattavissa olevaa vaikutusta ilmakehän lämpötiloihin. Eikä tule olemaan, vaikka sen määrä ilmakehässä kaksinkertaistuisi, joka olisi koko biosfäärille tavattoman hyvä asia.
Kanntaa tutustua oikeaan tieteeseen, eikä tuohon "ilmastotieteeseen".

https://wvanwijngaarden.info.yorku.ca/files/2023/03/GreenhousePrimerArxiv.pdf?x45936

7.5.2023

ILMASTOPSYKOOSI

https://maanpuolustus.net/threads/ilmastopsykoosi-ketju.5055/page-168#post-736626

JOHDANTO ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUIHIN

HEIKKENEVÄT AURINKOSYKLIT: LÄMPENEMISPAUSSI TAI VIILENEMINEN

Aurinkosyklien heikkenemisen mukaan maapallo on viilenemässä, ei lämpenemässä

https://www.youtube.com/channel/UCP0Dfc4Tt600NS7lKEZtJqQ

Maailmanlaajuinen viileneminen (Global cooling VIDEOT)

https://www.youtube.com/watch?v=KhxRU_mqUSY

https://www.youtube.com/watch?v=ERoJ-z8ugtQ

https://www.youtube.com/watch?v=rGn-Vcxztng

https://www.youtube.com/watch?v=_wB46mgJrzI

Ilmastonvaihteluista suomenkielellä:

https://www.tapionajatukset.com/32450

Muiden juttujen ohella KUVIA ilmastonvaihteluista (mukana amarikkalaiset ilmastotutkijat professori Judith Curry ja astrofysiikan tohtori Judith Lean):

https://www.tapionajatukset.com/34257

Käytämme ”ilmastonmuutoksen” sijasta termiä ”ilmastonvaihtelut”, koska ne tapahtuvat aaltomaisesti, lähes siniaallon mukaisesti vuosikymmenien mittausten perusteella.

Ei ole olemassa mitään ”jatkuvasti kiihtyvää” ilmaston lämpenemistä, vaan pääasiallisesti luonnollisten pakotteiden säätelemää aaltoilua (lämpeneminen/viileneminen). Hiilidioksidilla on lämmittävä vaikutus, mutta hivenkaasuna se ei ole määräävä pakote.

IPCC ei vaihda ”arviotaan” auringon vaikutuksesta, koska se kuuluu sen ”tehtävään” ihmisen (hiilidioksidin) roolin korostamisessa yhdessä Greenpeacen kanssa.

Raporttien laatimisessa Greenpeace on hyvin edustettuna, mutta erään raportin kirjoittamisessa oli mukana vain yksi astrofyysikko (Judith Lean), joka tietysti jyrättiin ”poikien” toimesta!

IPCC on tällaisella kokoonpanolla, ilman mitään tieteellisiä todisteita, nostanut ”ihmisen syyllisyyden” ilmaston lämpenemiseen peräti 95 prosenttiin!

https://www.google.com/search?q=ipcc+greenpeace&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

Greenpeace ja IPCC

https://ilmasto.wordpress.com/2017/08/04/mista-tulet-minne-menet-greenpeace/

http://joannenova.com.au/2011/06/greenpeace-gate-breaks-and-the-ipcc-is-busted-the-shock-could-they-really-be-this-dumb/

https://ilmasto.wordpress.com/

Maapallon ilmaston vaihtelut

https://ilmasto.wordpress.com/2013/08/16/392/

4.5.2023

ILMASTON LÄMPÖVAIHTELUT (”ILMASTONMUUTOS”)

Tämä oli Petteri Taalaksen viesti hallitus­neuvottelijoille

https://www.is.fi/politiikka/art-2000009556973.html

Metsien hyötykäyttöä ja maataloutta on syytä tarkastella myös muista kuin ilmastoperspektiiveistä, kirjoittaa Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas ilmastonmuutoksesta hallitusneuvotteluihin laaditussa esityksessä.

Taalaksen kalvoihin sisältyy Suomea koskevana perspektiivinä kirjaus, että metsien merkitystä talouden, työllisyyden ja hyvinvointivaltion rahoituksen kannalta ei ole huomioitu riittävästi hiilineutraaliustavoitteessa.

Ilmasto­tiedettä korruptoituneeksi kritisoiva Eija-Riitta Korhola mukana ilmasto­pöydässä

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009556005.html

Eija-Riitta Korhola erosi kokoomuksesta helmikuussa osin ilmastoerimielisyyksien vuoksi. Nyt hän saapuu Säätytalolle kristillisdemokraattien kutsusta

KUVA

https://hs.mediadelivery.fi/img/658/e533f29c445ee0a1845eb7f7f482792a.jpg.webp

Korhola kirjoitti viime elokuussa Uusi Suomi -sivustolle blogin, joka oli otsikoitu ”Vihreä naiivius tulee esiin”.

Aiemmin hän on kirjoittanut myös tekstejä, joissa hän kyseenalaistaa ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen tiedepohjan. Näin hän teki esimerkiksi vuoden 2013 blogitekstissään, joka oli otsikoitu ”Onko se totta vai ei?”.

Muutokset voivat mahtua luontaisen vaihtelun piiriin. Ilmasto on muuttunut aina”, hän kirjoitti tuolloin.

HS kysyi vielä tarkentavana kysymyksenä, mitä mieltä Korhola on nyt, vuonna 2023: onko ilmastonmuutos totta ja onko se ihmisen aiheuttamaa?

”Kuten [ilmastopaneeli] IPCC sanoo, se on osin ihmisen aiheuttamaa. Sen voimakkaammin en halua ottaa kantaa”, Korhola vastasi.EIJA-RIITTA KORHOLA ON VÄITELLYT TOHTORIKSI ILMASTOPOLITIIKASTA

http://www.korhola.com/lang/fi/2016/01/tilaa-eija-riitta-korholan-vaitoskirja/

Eija-Riitta Korhola: EU ei voi ylpeillä ilmastosaavutuksillaan

https://www.kauppalehti.fi/kumppanisisaltoa/studiovieras/eija-riitta-korhola-eu-ei-voi-ylpeilla-ilmastosaavutuksillaan/4c36b5c5-5855-594f-8e2b-b00424da9e25?

KUVA

https://images.almatalent.fi/cx0,cy0,cw530,ch398,570x/https://assets.almatalent.fi/image/b7809f64-b765-59f1-a90f-b313f4f202b6

Nasa tutki: Suomi onkin hiilinielu – ilmastopahikset ovat jossain aivan muualla

https://www.suomenuutiset.fi/nasa-tutki-suomi-onkin-hiilinielu-ilmastopahikset-ovat-jossain-aivan-muualla/

15.11.2014

EIJA-RIITTA KORHOLA VÄITTELI TOHTORIKSI HELSINGIN YLIOPISTOSSA

https://www.tapionajatukset.com/148

KUVA

https://www.tapionajatukset.com/files/tapion.ajatukset.net/erk_01.jpg

KUVIA JA JUTTUJA

https://www.google.com/search?q=eija-riitta+korhola+v%C3%A4it%C3%B6skirja&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjO95qv9tj-AhUJ_SoKHYPXBjUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1

Eija-Riitta Korholan väitöstilaisuus

https://roskasaitti.wordpress.com/2014/11/15/eija-riitta-korholan-vaitostilaisuus/

KUVAT

https://roskasaitti.files.wordpress.com/2014/11/erkvc3a4itc3b6s69rajaus.jpg?w=470&h=274https://roskasaitti.files.wordpress.com/2014/11/erkvc3a4itc3b6s80.jpg?w=470&h=352

Ex-europarlamentaarikon väitöskirja: EU:n ilmastopolitiikka epäonnistui

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002777406.htmlEIJA-RIITTA KORHOLA: ILMASTOPOLITIIKKA

http://www.korhola.com/avainsanat/ilmastopolitiikka/Ilmasto­katsauksen antajana Petteri Taalas, Markku Ollikainen sivuun

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009555000.html

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas antoi tiistaina Säätytalolle kokoontuneille hallitusneuvottelijoille katsauksensa. Hän on ihmetellyt, miksi Suomessa puhutaan niin paljon hiilinieluista.

ILMASTONMUUTOS 2019

https://www.tapionajatukset.com/36782

ASTROFYYSIKKO JUDITH LEAN

Käännetty englannista-Judith L. Lean on australialais-amerikkalainen aurinko- ja ilmastotutkija. Hän on vanhempi tutkija Yhdysvaltain laivaston tutkimuslaboratoriossa. Lean on kolminkertainen NASA Group Achievement Award -palkinnon saaja ja useiden akateemisten yhdistysten valittu jäsen ja stipendiaatti. Wikipedia (englanti)

Katso alkuperäinen kuvaus

Palkinto: NASA Group Achievement Award

https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Lean

Solar radiative output and its variability: evidence and mechanisms

https://www.academia.edu/53218710/Solar_radiative_output_and_its_variability_evidence_and_mechanisms

KUVA

https://www.tapionajatukset.com/files/tapion.ajatukset.net/AAALEA_40_2.jpg

GLOBAL CHANGE (astrofyysikko Judith Lean) ja vuosien 2020-2021 globaalit lämpötilapoikkeamat (alailmakehän satelliittimittaukset).

JUDITH LEAN

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=judith+lean

KUVAT JA JUTUT

https://www.google.com/search?q=judith+lean&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjOv_H_ktb-AhWBtYsKHYYgCygQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=927

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=4q0YIjqFp4w

ILMASTO 2022

https://www.tapionajatukset.com/42971

ILMASTO 2020

https://www.tapionajatukset.com/40922

Ilmastonmuutos: Järki vai Uskonto?

https://www.tapionajatukset.com/148

Vuosisadan tärkein ilmastonmuutosta koskeva tutkimus

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/vuosisadan-tarkein-ilmastonmuutosta-koskeva-tutkimus/

KOMMENTTINI

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/vuosisadan-tarkein-ilmastonmuutosta-koskeva-tutkimus/#comment-3561764

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/vuosisadan-tarkein-ilmastonmuutosta-koskeva-tutkimus/#comment-3561810

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/vuosisadan-tarkein-ilmastonmuutosta-koskeva-tutkimus/#comment-3562443

"ILMASTOVAALIEN" LYHYT HISTORIA

https://www.tapionajatukset.com/37267

Auringon osuus on 0,3 °C, 60-vuotinen sykli 0,3 °C, kasvihuonekaasut 0,3 °C ja lyhytaaltoinen säteily 0,4 °C

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/auringon-osuus-on-03-c-60-vuotinen-sykli-03-c-kasvihuonekaasut-03-c-ja-lyhytaaltoinen-sateily-04-c/

KOMMENTTINI

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/auringon-osuus-on-03-c-60-vuotinen-sykli-03-c-kasvihuonekaasut-03-c-ja-lyhytaaltoinen-sateily-04-c/#comment-3555929

ILMASTOKRIISIÄ EI OLE

https://www.tapionajatukset.com/42675

IPCC WMO MEDIA

https://www.tapionajatukset.com/33178

https://maanpuolustus.net/threads/ilmastopsykoosi-ketju.5055/page-168#post-736626

Lähentymistä ilmastotutkijoiden kesken

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/275549-lahentymista-ilmastotutkijoiden-kesken/

KOMMENTTINI

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/275549-lahentymista-ilmastotutkijoiden-kesken/#comment-1323008

Auringolla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksessa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/auringolla-on-merkittava-rooli-ilmastonmuutoksessa/

KOMMENTTINI

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/auringolla-on-merkittava-rooli-ilmastonmuutoksessa/#comment-3603979

Uutta tutkimusta pilvien vaikutuksesta ilmastoon

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/uutta-tutkimusta-pilvien-vaikutuksesta-ilmastoon/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/uutta-tutkimusta-pilvien-vaikutuksesta-ilmastoon/#comment-3747785

1.5.2023

Tohtori Nakamura: ilmasto on monimutkaisempi kuin mitä ilmastomallit antavat ymmärtää

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/tohtori-nakamura-ilmasto-on-monimutkaisempi-kuin-mita-ilmastomallit-antavat-ymmartaa/

NAKAMURA CO2:sta

”Todellinen tai realistisesti simuloitu ilmastojärjestelmä on paljon monimutkaisempi kuin järjettömän yksinkertainen järjestelmä, jota simuloivat tähän mennessä ilmastoennusteissa käytetyt lelut, ja se tulee olemaan ylivoimaisen vaikeaa niille naiiveille ilmastotutkijoille, joilla on nolla tai hyvin rajallinen ymmärrys geofysikaalisen nesteen dynamiikasta”, Nakamura jatkaa. ”Ilmakehän ja valtamerten dynamiikka ovat ehdottoman kriittisiä näkökohtia ilmastojärjestelmässä, jos haluaa koskaan tehdä merkityksellisiä ennusteita ilmaston vaihteluista.”

https://medium.com/@gastaotaveira/book-review-confessions-of-a-climate-scientist-b2bf0fcc2983

Tohtori Nakamura keskittyy ”kahteen vakavaan virheeseen ilmastonmuutoksen ennustamiseen käytetyissä ilmastosimulaatiomalleissa”, jotka hän tuntee asiantuntijana: 1. Kuolettavan vakava virhe mallien valtameriin liittyen. 2. Äärimmäisen yksinkertaistetut ja ongelmalliset esitykset ilmakehän vesihöyrystä.

No hän ennustaa vaikeita aikoja ilmastomallintajille.

”Ad hoc esitys pilvistä voi olla suurin epävarmuuden lähde ilmastoa koskevissa ennusteissa. Merkityksellinen seikka on se, että vain hyvin pieni muutos, niin pieni, että sitä ei voida mitata tarkasti … globaalissa pilviominaisuuksissa voi täysin kompensoida kaksinkertaisen ilmakehän hiilidioksidin lämmitysvaikutuksen.”

Tohtori Nakamuralla on tietoa ja kokemusta ilmastomalleista ja niistä simuloinneista, joita käytetään ilmastomallinnuksissa.”Kattelin vähän aikaa sitten animaatiota polaaripyörteestä joka tuo tänne kylmää. Samassa animaatiossa näkyi myös pohjoinen Afrikka josta tuli erittäin lämmintä ilmaa eteläeurooppaan.
Ja medioissa huudetaan että ilmastonmuutos käristää Espanjan. Mitään ei puhuta siitä että se sama ”muutos” aiheuttaa meille yöpakkasia tulevallakin viikolla.
Toi kuva kertoo aika hyvin miksi uutisissa toitotetaan epsanjasta mutta ei sanaakaan siitä että muualla onkin sitten erittäin kylmää.
https://www.severe-weathNASA antaa ymmärtää. ”Here is NASA agreeing that climate computer models are pure crap:” https://isccp.giss.nasa.gov/role.htmler.eu/wp-content/gallery/andrej-news/polar-vortex-north-hemisphere-forecast-temperature-ecmwf-ensemble-end-april-europe.png

Tätäkään mikään mallinnus tai ennuste parin kuukauden takaa ei osannut ennustaa”. 28.4.2023

WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas arvostelee Suomen ilmastopolitiikkaa fossiilisten päästövähennysten aliarvioimisesta sekä liiasta hiilinielujen painotuksesta.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009534258.html?utm_medium=alsoreadthese&utm_campaign=hs_tf&utm_source=www.is.fi

KOMMENTTI

”Olisi mielenkiintoista jos olisi aikaa ja kielitaitoa, jotta voisi perehtyä eri maiden julkiseen keskusteluun aiheesta. Mututuntumani on että nk ilmastohysteriaa pidetään yllä kourallisessa maita, ja suurin osa on hyvin maltillisia ja ilmastokeskustelu on suppeamman piirin puhetta. Liekkö mutuni pitää paikkansa?

Suomessa tuntuu korostuvan tässäkin artikkelissa esiintuleva vallankäyttö ja vaatimus siitä, että virallista ymristöjärjestöjen näkemystä ei saa haastaa. Ilmastopuhe tuntuu täällä olevan dogmaattista ja jos siitä poikkeaa, se pyritään tuomitsemaan harhaopiksi.

Tieteen perusajatus on kuitenkin juuri se, että sitä haastetaan jatkuvasti. Samoin poikkitieteellisyys on nykypäivää. Haluaisinkin julkiseen keskusteluun aiheesta enemmän avoimia paneeleja jossa olisivat edustettuina ilmatiede, avaruustiede, geologia ja 'metsätiede'.

Nykyinen tiedepuhe aiheesta on 'tiedeyhteisö'- nimisen monoliitin suulla sanottua.

'Jossain ympäri maailmaa kokoontuu eri alojen tieteentekijöitä, ja aikansa keskenään puhuttuaan, meille tavallisille kuolevaisille julistetaan yksimielinen kanta'. Ymmärrän tätä siksi, ettei puhtaampaan elämään tähtääviä toimia ehkä niin nopeasti tehdä, jos tiedeyhteisö olisi moniäänisempi.

Ongelmana tässä on silti se, että meille massoille tämä näyttäytyy puhdasoppisena joka ei salli sivuääniä. Tiedän että ilmastotutkimuksen taustalla oleva valtava aineisto on avointa kenen tahansa tutkittavaksi, mutta tosiasia on se, että 98% ihmisistä ei sitä koskaan tee, ja massat ovat tiedotusvälineiden antaman tiedon varassa.

”Kuten Taalas sanoo, globaali mittakaava ja kokonaisuus, jossa yhteiskuntien eri osat on kyettävä pitämään mukana, on oltava keskiössä. Jos esitetään vaatimus että ilmastokriisin takia meidän tulee luopua elintasostamme, voi olla varma siitä ettei yhteiskunta pysy vakaana. Suomeksi sanottuna kansa menisi kaduille. Tämä taas jatkuessaan aikaansaisi sen, että ilmastotoimet jäisivät tekemättä. Onkohan alarmisteilla kokonaisuus hallussa?

Kasvihuonekaasujen lämmittävän vaikutuksen liioitteluun johtaneet syyt ovat selvinneet

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/kasvihuonekaasujen-lammittavan-vaikutuksen-liioitteluun-johtaneet-syyt-ovat-selvinneet/

Ilmastonmuutokseen varautuminen vihreän siirtymän avulla on uhka kansanterveydelle ja taloudelle

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/ilmastonmuutokseen-varautuminen-vihrean-siirtyman-avulla-on-uhka-kansanterveydelle-ja-taloudelle/

Luonnollinen vety maaperässä uusiutuu kertakuokkaa enemmän kuin mitä vetyä käytetäänVetyä voi olla syvällä maaperässä enemmän kuin on osattu kuvitellakaan. Sitä ei vain osattu etsiä, koska vetykaivot eivät sijaitse samoissa kerrostumissa maaperässä öljy- ja kaasuesiintymien kanssa.

Vedystä voidaan tehdä lannotteita, polttoaineita raskaalle liikenteelle ja sitä voidaan käyttää terästeollisuudessa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/luonnollinen-vety-maaperassa-uusiutuu-kertakuokkaa-enemman-kuin-mita-vetya-kaytetaan/

Ilmaston vaihtelu ei muutos

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/erkki-latvala/ilmaston-vaihtelu-ei-muutos/

Mediasta on saanut kuulla ja lukea, että koemme suomessa harvinaisen lämpimiä talvia. Onko näin? Kansallis-arkistosta löytyy runsaasti lehtileikkeitä lämpimistä talvista. Tässä muutama.

Perä-pohjalainen lehti kirjoitti Utsjoelta 2.2. 1901. Joulusta saakka on ollut miltei yhtämittaista suvea. Urheilulehti 1.2. 1904 toteaa Helsingin olevan pyöräilykaupunki, eikä talvipalttoota ole tarvinnut.

1912 uutisoitiin lämpimästä Alaskasta ja huippuvuorten kukkakedoista. Jäävirrat vetäytyivät pohjois- ja etelä navalta.

4.11 1913 Keskisuomalainen kirjoitti helsinkiläisten tuskin muistavan lumisia pohjolan talvia. Vasta 1915 saatiin lapsille näyttää, minkälaista lumi oikeasti on.

Sitten seurasi pitkä lauha 1920-30 lukujen jakso. Niistä raportoivat muun muassa Peräpohjola, Hämeenkyrön sanomat, Päivälehti ja Pohjolan työmies.

Ilkka lehti kertoi kurikkalaisen M. Lohiluoman kylväneen ruista 20.1. 1930.  Perniön lehti kirjoitti Nurmon ylijoella Lehkolan mailla kylvettiin ruista 21.1. 1930.

Yleisesti lehdistö vaikutti tyytyväiseltä lämpimiin talviin. Ilkka lehti raportoi 27.2. 1915  Svante Arrheniuksen (ensimmäinen kasvihuone apostoli, nobelisti) ehdottaneen, että hiilidioksidia tulisi lisätä ilmakehään. Näin saataisiin kivat ja lämpimät kelit aikaisiksi ja kasvillisuus kukoistaisi. Nyt ns. älymystö repii vaatteitaan ilmaston sangen vähäisen lämpenemisen takia.

Nasa mittasi maapallon hiili­dioksidi­päästöt ja hiili­nielut – kaksi maata erottuu kartalta selvästi

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000009450705.html

Pilottitutkimuksesta saadut satelliittitiedot kertovat yli sadan valtion nettopäästöistä ja hiilinieluista.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa julkaisi viime viikolla OCO-2-satelliitin kokoamista tiedoista ja maanpinnalla tehdyistä mittauksista laajan pilottitutkimuksen, joka kuvaa hiilidioksidin nettopäästöjä ja hiilinieluja yli sadan valtion alueella.

KUVA

https://is.mediadelivery.fi/img/658/1263e78d72a6da231b8e71426b2f35c6.jpg.webp

Havainnekuva paljastaa tummanruskealla värillä merkityt suurimmat nettopäästäjät: Yhdysvallat ja Kiinan. Kärkeen sijoittuu myös Intia.

Pilottihankkeessa oli mukana yli 60 tutkijaa eri puolilta maailmaa. Se avasi Nasan mukaan uuden näkökulman ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen tutkimukseen.

Suomi näyttäytyy Nasan kartalla vaaleanvihreänä hiilinieluna. Nasan kokoamat tiedot eivät kuitenkaan ole tuoreita, ne on koottu vuosina 2015–2020.

Suomen ilmastopaneelin jäsen, Helsingin yliopiston meteorologian professori Timo Vesala ei pidä yllättävänä sitä, että Suomi on tutkittavana ajankohtana ollut nielun puolellaHiilinielut kasvavat lähes eksponentiaalisesti

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/hiilinielut-kasvavat-lahes-eksponentiaalisesti/

VIHREÄT PANIIKISSA

Vihreät paniikissä Nasan tutkimuksen vuoksi

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mattihytola/vihreat-paniikissa-nasan-tutkimuksen-vuoksi/

Vihreät selittelevät Nasan tutkimusta

Nyt on paniikki, milläs nyt voidaan perustella ankeuttamista ja Suomen kilpailukyvyn tuhoamista?KESKUSTELUA

NASAn luotettava mittaus tarkoittaa sitä, että veronmaksajien rahoitus ilmastopaneelille tulee lopettaa. NASA osoitti, että ilmastopaneeli tekee puoluepolitiikkaa.

Kun Luke ei ole havainnut vakavia virheitä, veronmaksajien rahoitus Lukelle on syytä leikata. Meillä ei ole varaa tehdä nollatutkimuksia.”

Vihreät, Luke, Sitra ja Ilmastopaneeli ovat aiheuttaneet Suomelle paljon tuhoa viimeisten vuosikymmenten aikana. Myös Suomen luonnolle tuurivoima-agendoineen.
Luke, Sitra ja ilmastopaneeli tuleekin lakkauttaa ja siivota virheet pois ympäristöministeriöstä.

Niimpä ja ITL ilmastomuutos ”osasto” on pelkää rahantuhlauslaitos, niiden motiivi vastustaa tätä faktaa on ihan selvä. (ITL= ILMATIETEEN LAITOS)Sinivirta sekoittaa keskustelua parhaansa tehden. Suomi on hiilinielu kokonaisuudessaan, pitäisi nyt juntata sinne kaaliin.

SINIVIRRALLE;

Miksi haluatte sahata Suomen oksaa? Miksi teille ei käy että Suomi on hiilinegatiivinen? Eikö se olisi Suomen etu?Riikka on tehnyt tämmöisen: ”Tärkeä laskelma koskien MMM:n Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaa, metsä-, energia-, ja luonnonsuojelustrategiaa: Näemmekö metsää puilta ja luontokatoa tuulivoimalta?”

Kannattaa lukea.

Huomasin Riikka Rajalahden tuoreen kirjoituksen Järviseudun Sanomat -lehdessä.

https://www.jarviseudunsanomat.fi/arkisto/2023/03/15/naemmeko-metsaa-puilta-ja-luontokatoa-tuulivoimalta/

Nasan kuvassa Suomi oli hiili­nielu – näin tutkijat selittävät risti­riitaa

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009455056.html

LUE JUTUSTA ILMASTOKIIHKOILIJOIDEN (ILMASTOUSKOVAISTEN) HYSTEERISET SELI SELI -HÖPÖTYKSET.ILMATIETEEN LAITOSNasan satelliittimittauksen mukaan Suomi imi enemmän hiilidioksidia kuin päästi vuosina

2015–2020. Ilmatieteen laitoksen akatemiaprofessorin Ari Laaksosen mukaan tulos ei kuitenkaan tarkoita Suomen virallisten laskelmien kumoutumista.NASAN TUTKIMUS ja sen lyhyt selostus

NASAn luotettava mittaus tarkoittaa sitä, että veronmaksajien rahoitus ilmastopaneelille tulee lopettaa. NASA osoitti, että ilmastopaneeli tekee puoluepolitiikkaa.

Kun Luke ei ole havainnut vakavia virheitä, veronmaksajien rahoitus Lukelle on syytä leikata. Meillä ei ole varaa tehdä nollatutkimuksia.

Moni varmasti hieraisi silmiään nähtyään Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan tuoreen julkistuksen, jossa kerrottiin maailman eri alueiden hiilidioksidipäästöistä ja hiilinieluista satelliittidataan perustuen.

Nasan kartassa Suomi näkyi haalean vihreänä. Se tarkoitti, että Nasan laskelmien mukaan Suomen alue oli vuosina 2015–2020 hiilinielu – siis imi enemmän hiiltä esimerkiksi puiden kasvuun kuin päästi sitä ilmoille.

Tämä näytti ilmeiseltä ristiriidalta, sillä Suomen nettopäästöt ovat kaikkina noina vuosina olleet virallisissa tilastoissa rutkasti plussan puolella. Nettopäästö tarkoittaa päästöjen ja nielujen erotusta.

HESARIN ILMASTOHYSTERIA

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tapio-sakki-2/hs-olisi-sulkemassa-raahen-terastehtaan/

HS jälleen keulii ilmastohysteriassaantoimituksen mielestä Raahen terästehdas tulisi sulkea ja syynä on se että tehdas tuottaa CO2 päästöjä yhtä paljon kuin suomen autokanta yhteensä. Teräksen tuotannon voidaan katsoa olevan valtioiden strategisia toimintoja – eihän natsi- Saksa olisi muuten halunnut Kiirunan malmikaivoksia ja ei myöskään Englanti ja Ranska olisi uhkailleet puuttua talvisotaan jos niiden haltuunotto ei olisi ollut näiden mielessä.
Mutta HS ei petä – Suomen teollisuuden ja kansalaisten hyvinvoinnin alasajo ei näytä olevan mikään peruste sille että eikö suomalaisten tulisi osoittaa maailmalle että maailman kohtalokysymys on saada tutannollinen toiminta loppumaan Suomesta – hinnalla millä hyvänsä.

Koska Suomi on Nasan mukaan hiilinielu, niin tutkijat muistuttavat metaanipäästöistä. Miksi?

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila/koska-suomi-on-nasan-mukaan-hiilinielu-niin-tutkijat-muistuttavat-metaanipaastoista-miksi/SUOMEN PUNAVIHREILLE ILMASTO-KIIHKOILIJOILLE (ilmastouskovaisille) TIEDOKSI

Nasa: Suomi on hiilinielu

https://roskasaitti.wordpress.com/2023/03/09/nasa-suomi-on-hiilinielu/HIILINIELU (NASAN TUTKIMUS)

https://www.tapionajatukset.com/44381Phys.org uutisoi Nasan avaruudesta käsin tekemästä CO2-määrityksestä (Linkki), josta tehdyssä kuvassa näkyy maakohtaisesti CO2-tase.

Kuvankaappaukseni sivulta näkyy kuvassa 1.

https://phys.org/news/2023-03-nasa-space-mission-stock-carbon.html

KUVA

https://roskasaitti.files.wordpress.com/2023/03/suomihiilinielu.png?w=1024

Kuvassa 1 siis Nasan esitys eri maiden CO2-tuotannosta ja kulutuksesta, siis päästöistä ja nieluista. Ruskeat maat ovat CO2:n nettopäästäjiä, vihreä nettonieluja ja tarkempi värien tulkinta on kartan alapuolella. Maailman CO2 tuotannon huiput osuvat Kiinaan ja USA:han. Kanada ja Venäjä ovat nieluina kärjessä. Johtavat EU-maat ovat CO2-nettotuottajia, Suomi, Ruotsi ja muutama entisen Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan maa on CO2-nettonieluja EU-alueella. Lisäksi kiinnittää huomiota, että Amazonin alueen ”maailman keuhkot” tuottavat hiilidioksidia ilmakehään. No niinhän ne ihmisen keuhkotkin tuottavat.

ILMASTOANEKAUPPAMiten ilmastoanekauppa voi nykyäänhttps://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/miten-ilmastoanekauppa-voi-nykyaan/Toinen asia liittyy uusiutuvan energian likaiseen puoleen, kun se jää usein mainitsematta. Mainitaan, että uusiutuva energia on sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Taaskaan ei puhuta mitään siitä toisesta puolesta, tai korkeintaan kerrotaan, että kaikkeen energiaan liittyy negatiivisia asioita.

Uusiutuvasta energiasta se on poissa silmistä ja poissa mielestä.

”Mutta tässä on todella kova todellisuus.

Tuuli ja auringonpaiste ovat puhtaita, uusiutuvia ja kestäviä. Mutta näiden epäluotettavien, säästä riippuvien energialähteiden valjastaminen nykyaikaisten talouksien käyttöön vaatii miljoonia tonneja metalleja ja mineraaleja, jotka on louhittu miljardeista tonneista malmia käyttämällä likaisia, saastuttavia prosesseja maissa, jotka ovat poissa näkyvistä ja poissa mielestä. Mikään niistä ei ole puhdasta, uusiutuvaa, kestävää tai oikeudenmukaista.”MUUTAMA KOMMENTTI YLLÄ OLEVASSA BLOGISSA

Ilmastoanekauppa on EU alueella ~300MILJARDIN bisnes. Hiilidioksiidipäästöjä se ei vähennä grammaakaan mutta hintoja se nostaa ”salaa” kun se päästömaksu jemmataan hintaan.
Tästä hulluudesta pitäisi erota välittömästi, varsinkin meillä ei ole mitään syytä maksaa kenellekkään koska maa on hiilinegatiivinen.

100% samaa mieltä. Päästökauppa on niin syvältä kuin mikään voi ikinä olla, hiilaripäästöt ei vähene pätkääkään, eikä vähene tälläkään. Mistäköhän lie nuokin rahat taaskin kerran nypitään, perkele.

”Entinen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola kritisoi väitöskirjassaan Kioton pöytäkirjaa siitä, että se ei ota huomioon viennin ja tuonnin vaikutusta kunkin maan päästöihin. Teollisuusmaat ovat pysäyttäneet omien päästöjensä kasvun ulkoistamalla tuotantoaan kehitysmaihin, erityisesti Kiinaan. Jos päästöt kohdistettaisiin sille maalle, jossa tavarat kulutetaan, niin EU-maiden päästöt näyttäisivät selvästi suuremmilta.[15]”

Päästöoikeus bisnes lähenee 1000 miljardin luokkaa vuodessa. Moinen onnistuu vain suuryrityksiltä ja sellaisilta joilla on mitä myydä kuten Teslalla joka tietysti tekee voittoa tuollakin tavalla.

Homma menee mielenkiintoiseksi kun EU/Suomi jotain kautta rahoittaa jotain viher-yhtiöitä jolloin se saa hihat täyteen päästöoikeuksia oli se sitten vaikka Inkoon ”puhdas” terästehdas ja sitten myy oikeuksiaan, toki voitolla, jollekin toiselle yritykselle joka voi sitten polttaa autonrenkaita.

Aika hyvin selitetty noi menneisyyden hiilaripitoisuudet jotka ”piikkien” osalta ei poikkea tämän päivän pitoisuudesta tippaakaan. Koskahan Sinivirta strike back ja yrittää vääntää tonkin päälaelleen.

Ei Sinivirta siihen pysty, ja ymmärtää nyt pysyä poissa, eikä kommentoi tätä asiaa.

Sama koskee Härköstä.

Se on ollut hämmästyttävää, että tuota asiaa on piilotettu näinkin pitkään. Jokainenkin, kenellä nyt vähänkin on järkeä tallella, ymmärtää, ettei 280 ppm tasaisesti voi pitää paikkaansa, muualla kuin Mannin lätkämailassa.

Kun sitten joskus aletaan ruotimaan tätä casea julkisesti, olisi hyvä pitää muistissa nuo Sinivirrat ja Härköset..

Päästökauppa voi aivan yhtä liian hyvin kuin Putin, molemmista olisi päästävä kiireesti eroon kuten myös fossiilisten energialähteiden tuotannolle maksettavasta tuesta joka myöskin on olevinaan piilossa, hynät kirnutaan joka tapauksessa niin sinun kuin minunkin taskuista.

EI OLE SYYTÄ PANIKOIDA ILMASTOUSKOVAISTEN ”HÄTÄTILASTA”Everything Climate -sivusto (EC) näyttäisi olevan ryhmitelty aiheiden mukaisiin artikkeleihin (Linkki), joiden rakenne vaikuttaa ainakin pääosin olevan se, että niissä esitetään joku tyypillinen ”hälyttävä” ilmastouutinen tai väite ja sitten kerrotaan, ettei mitään syytä panikointiin ole. Sivusto ei ole keskusteleva, kuten Wattsin WUWT-blogisivusto. Vaan tiivistelmäsivuilla on tietoiskukokoelma ja itse artikkeli avautuu sitten napsauttamalla.https://roskasaitti.wordpress.com/2023/03/02/sivustoesittelyssa-everything-climate/”Yleinen lähtökohta edelleen monilla on, että ihmisen toimet olisivat syypäitä ilmastonmuutokseen”

Ilmastopelottelun teho hiipumassa ainakin Suomessa

https://roskasaitti.wordpress.com/2023/02/27/ilmastopelottelun-teho-hiipumassa-ainakin-suomessa/

Meille kaikille kallis Yle uutisoi (Linkki), että ilmastopelottelusta on teho hiipumassa otsikolla:

”Ilmastonmuutos huolestuttaa suomalaisia entistä vähemmän”.

”Tässä on nyt varmaan hyvä vähän kerrata, miksen pidä ilmastokriisiä paljonkaan ilmastosta johtuvana, vaan enemmänkin poliittisena valintana”.

Sehän on selvää, että jos ilmasto muuttuu globaalisti, siihen on sopeuduttava ja osalle ne muutokset ovat haitallisia ja osalle hyödyllisiä. Jotta ne (siis me), joille ilmastonmuutoksesta on hyötyä, saataisiin torjumaan ehkä toisille liiallista ilmastonmuutosta, niin siinä voisi olla porkanalla käyttöä? Toinen vaihtoehto on pitää yllä valheellista kuvitelmaa, että ilmastonmuutos on kaikille haitallinen

OMIA JUTTUJANI (täältä https://www.tapionajatukset.com/1 niitä.löytyy ”pilvin pimein”).

Suomi hyötyisi ilmaston lämpenemisestä

https://www.tapionajatukset.com/105

ILMASTOREALISMI

https://www.tapionajatukset.com/98

ILMASTON LÄMPÖTILOJEN VAIHTELUT (OSA 1)

https://www.tapionajatukset.com/35688

Lämpenemistä 300 vuotta

https://www.tapionajatukset.com/108

Aurinkosyklit, El Nino ja Aerosolit

https://www.tapionajatukset.com/109

TÄÄLTÄ LÖYTYY UUSIMPIA (2020-luku) globaalien lämpötilojen mittauksia.

https://www.tapionajatukset.com/42971

https://www.tapionajatukset.com/42675

https://www.tapionajatukset.com/42196

https://www.tapionajatukset.com/41004

25.2.2023

Testi, joka vapauttaa CO2:n syytteistä

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/testi-joka-vapauttaa-co2n-syytteista/

Kasvihuoneilmiötä on kuvattu kirjallisuudessa, mutta sitä ei ole mitattu, se on vain mallinnettu.

Ilmaus ”kasvihuoneilmiö”, jota usein lyhennetään nimellä ”GHE”, on hyvin moniselitteinen. Se koskee maan pintalämpötilaa, eikä sitä ole koskaan havaittu tai mitattu, vain mallinnettu. Vielä pahempaa on, että siinä on useita mahdollisia komponentteja, eikä mahdollisten komponenttien suhteellista panosta tunneta. Perusfysiikka viittaa siihen, että maan pinta on lämpimämpi kuin se olisi läpinäkyvässä ilmakehässä, eli ei kasvihuonekaasuja (GHG), pilviä tai valtameriä. Jos oletetaan, että maa on musta kappale, vähennä heijastuva aurinkoenergia hypoteettisesti olemattomista pilvista, ilmakehästä, maasta, jäästä ja valtameristä; voimme laskea pintalämpötilaksi 254K tai -19°C. Todellinen keskilämpötila tänään on noin 288,7 K eli noin 15,5 °C. Tätä mallinnettua 35°C:n eroa kutsutaan usein kokonaiskasvihuoneilmiöksi.

Javier Vinós on kirjoittanut artikkelin testistä, joka vapauttaisi CO2:n syytteistä.

Artikkelia on kommentoitu kiivaasti, eihän CO2:n vastuuta saa noin vain jollakin testillä vapauttaa vastuusta maapallon lämpenemiseen. Seuraavan kuvan perusteella on jo helpompi ymmärtää, että Javier Vinós taitaa olla oikeassa, maapallon lämpenemisen takana on joku muu kuin CO2.

KUVA
https://i0.wp.com/wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/2023/02/Figure-2-2.png

Kuvasta näkyy, että ilmakehän yläosasta (TOA) on mennyt pitkäaaltoista säteilyä avaruuteen (OLR) samassa suhteessa enemmän kuin mitä maapinnan lämpötila on noussut NASA GISSin mukaan. Joten CO2 ei ole syyllinen, toteaa Javier Vinós.

Testi, joka vapauttaa CO2:n syytteestä

 

https://wattsupwiththat.com/2023/02/24/the-test-that-exonerates-co2/

Maapallolle tulevan säteilyenergian kasvu johtuu pilvistä

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/maapallolle-tulevan-sateilyenergian-kasvu-johtuu-pilvista/

Kasvihuonekaasut (GHG), ilmakehän energia tai maankäyttösektorin muutokset eivät vaikuta ilmakehän yläosassa (TOA) mitattuun maan energiaepätasapainoon (EEI) yhtä paljon kuin muutokset pilvipeitteessä. Lisääntynyt säteilyenergia on mennyt meriin.

KUVA

https://cfn-live-content-bucket-iop-org.s3.amazonaws.com/journals/2752-5295/1/1/013001/revision4/erclac6f74f4_lr.jpg?AWSAccessKeyId=AKIAYDKQL6LTV7YY2HIK&Expires=1676699999&Signature=kCmLVg%2F79j0ByX0RibO4RBVPL84%3D”Kaiken valtameristä, maasta ja jäästä tulevan energian on mentävä ilmakehän läpi saavuttaakseen TOA:n, ja vuotuisen keskimääräisen TOA-nettosäteilyn keskihajonta on noin kolminkertainen ilmakehän energiatrendiin verrattuna (kuva 4), mikä korostaa, ettei se ole ilmakehän säteily, energia eikä lämpötila niin paljon kuin pilvet, jotka aiheuttavat TOA-vaihtelua (Trenberth (2022) lisätietoja).”

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2752-5295/ac6f74

”Pilvien ja maan säteilyenergiajärjestelmän (CERES) TOA-säteilyn vaihteluista (Loeb ym. 2018) on olemassa hyviä arvioita maaliskuusta 2000 lähtien (kuva 3). Tarkkaa kalibrointia ei tunneta hyvin näytteenottoa koskevien kysymysten, erityisesti pilvien, vuoksi, mutta muutosten uskotaan olevan koko aikasarjassa kohtuullisen luotettavia. Kuvassa 3 nolla on asetettu meriveden lämpötila-arvioiden (OHC) perusteella (Loeb et al 2018).

CERES EEI:ssä (Loeb et al 2021) on ilmeinen trendi, joka on 0,4 W m−2 vuosikymmen−1 maaliskuussa 2000–joulukuussa 2021.”

https://acp.copernicus.org/articles/23/981/2023/

”Matalat kumpupilvet ovat tärkeitä maapallon ilmastolle, koska ne ovat yksi maantieteellisesti levinneimmistä pilvityypeistä ja voivat vaikuttaa maapallon säteilybudjettiin heijastamalla tulevaa säteilyä matalan albedon valtameren pinnan yli.”

Matalat kumpupilvet syntyvät merellä pääasiassa kasviplanktonin erittämän dimetyylisulfidin (DMS) avulla.

Tätä asiaa on tutkinut myös Climate System Research Unit, Finnish Meteorological Institute, Helsinki (FMI).

https://acp.copernicus.org/articles/22/10971/2022/

”1. Esittely
IPCC:n Fifth Assessment Report (2013) tunnusti aerosolit ja pilvet hallitseviksi epävarmuuden lähteiksi ilmastoennusteissa, ja aerosoli-pilvien vuorovaikutukset ovat edelleen haastavia myös kuudennen arviointiraportin malleille (Forster et al., 2021). He huomauttavat, että molemmissa yhdistetyissä mallien välisissä vertailuprojekteissa CMIP3 ja CMIP5 aerosoli-pilvivuorovaikutukset olivat hallitseva mallien välisten erojen lähde, ja suurin osa tästä leviämisestä johtuu valtamerien yläpuolella vallitsevien matalien pilvien parametrien eroista (Dufresne ja Bony, 2008; Vial et al., 2013). Meehl et al. (2020) ja Zelinka et al. (2020) osoittavat, että sama pätee edelleen viimeaikaiseen CMIP6-kokonaisuuteen, ja vaativat lisää tutkimusta aerosoli-pilvivuorovaikutuksista.”

Pilvenmuodostus avainprosessi ilmastonmuutoksen kannalta

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/pilvenmuodostus-avainprosessi-ilmastonmuutoksen-kannalta/

Vaikka nyt tuodaan hiilidioksidin merkitystä esille ilmaston säätelijänä, pilvipeitteen muutokset vaikuttavat merellisten matalien pilvien kautta huomattavasti enemmän ilmastoon. Ja kasvit säätelevät pilvipeitteitä, maalla ja merellä.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5321720/

Ympäristöolosuhteet säätelevät kasvien vaikutusta pilvien muodostumisessa

Kasvit tuottavat huomattavia määriä haihtuvia yhdisteitä ilmakehään, jotka sitten hapettuessaan muodostavat pilvikondensaatioytimiä, joista pilvet muodostuvat. Mitä enemmän on pilvikondensaatioytimiä, sen vaaleammaksi ja heijastavammaksi pilvet muodostuvat. Merelliset matalat pilvet ovat saman lämpöisiä kuin merenpinta, joten näillä pilvillä ei ole vaikutusta poismenevään pitkäaaltoiseen säteilyyn.

Kasvit voivat säädellä pilvenmuodostusta säätämällä haihtuvien yhdisteiden määrää. Tämä säätäminen tapahtuu ympäristöolosuhteiden mukaan.

Joten kasvit säätävät pilvisyyttä ja vaikuttavat ilmastonmuutokseen ympäristöolosuhteiden mukaan.

HYVIÄ UUTISIA IHMISKUNNALLE MAAPALLON ILMASTOSTA

ILMASTOHÄTÄTILAA EI OLE

KATSO ALUKSI VIDEO (ILMASTOTUTKIJA JUDITH CURRY)

There’s no emergency” – dissident climatologist Dr Judith Curry on climate change

https://www.youtube.com/watch?v=YBdmppcfixM

LUE UUSIMMAT TIEDOT ”ILMASTONMUUTOKSESTA”

Globaali lämpötila laski tammikuussa edelleen

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila/427530/

KUVAT

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/wp-content/uploads/2023/02/Dia1-768x432.jpg

Kuva 1. Lämpötila-, hiilidioksidi- ja ONI- trendit.

Tammikuun satelliittilämpötilamittaus UAH oli -0.04 astetta eli tuon verran 1991-2020 keskiarvoa alempi. Tämä voi yllättää suomalaisen, kun täällä on ollut leuto talvi. Muualla kuten USA:ssa ja Kiinassa on tehty kaikkien aikojen kylmyysennätyksiä.

Kuvassa on myös hiilidioksidin trendi ja siitä voi jo silmällä havaita, että se ei selitä 2000-luvun lämpötilavaihteluja lainkaan. Selittävät tekijät ovat ENSO-ilmiön aiheuttamat lämpenemiset ja jäähtymiset, sekä auringon lyhytaaltoisen säteilyn aiheuttamat vaikutukset. Nykyinen ENSOn kylmävaihe eli La Nina on kestänyt poikkeuksellisen pitkään ja sen lämpötilavaikutus on vuoden 2022 aikana ollut keskimäärin -0,09 astetta.

ENSO-ilmiö ei pysty luomaan pysyvää maapallon lämmitys- tai jäähtymisvoimaa, vaan se on luonteeltaan tilapäinen ilmastohäiriö. Säähäiriö se ei ole, koska se kestää tyypillisesti 1-2 vuotta. El Nino syntyy, kun Tyynenmeren pintavedet äköttyvät paikalleen, koska meren pintavesien luontainen sekoittumisilmiö lakkaa toimimasta. Pintavesi lämpenee voimakkaasti ja merivettä höyrystyy ilmakehään nostaen sen suhteellista kosteutta merkittävästi. Syntyy veden positiivinen takaisinkytkentä, ja kasvihuoneilmiö voimistuu, joka osaltaan nostaa maapallon kokonaislämpötilaa. Jossain vaiheessa meriveden normaali sekoittuminen palaa ja lämpötila alkaa laskea. Se on ilmiönä huomattavasti hitaammin tapahtuva.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/wp-content/uploads/2023/02/Dia2-768x432.jpg

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/wp-content/uploads/2023/02/Dia3-768x432.jpg

Kuva 3. Maapallon mitattu lämpötila UAH ja mallin avulla laskettu lämpötila.

Kuva 3 mallini avulla laskettu lämpötila (musta käyrä) seuraa mitattua lämpötila erittäin hyvin. Siinä on kaksi merkittävää tekijää, jotka ovat auringonvalon vaihtelu eli lyhytaaltoisen säteilyn (keltainen käyrä) määrä ja ENSO-ilmiö. Merkittävä tekijä super El Ninossa on, että sen aikana myös lyhytaaltoisen säteilyn määrä kasvaa. Mekanismia ei tunneta, mutta havainto on luotettava.

NASA ei ole päivittänyt CERES-mittauksia maaliskuun 2022 jälkeen. Ollaanko siellä huolissaan lyhytaaltoisen säteilyn käyttäytymisestä vai mistä on kysymys?

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila/427530/#comment-3827974

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila/427530/#comment-3827983

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila/427530/#comment-3828008

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila/427530/#comment-3828064

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila/427530/#comment-3828441

Suomalaisfyysikko julkaisi vuosia sitten kansainvälistä kohua herättäneen tekstin – seisoo yhä teesinsä takana: "Ilmastonmuutos ei ole ihmisen syy"

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaisfyysikko-julkaisi-vuosia-sitten-kansainvalista-kohua-poikineen-tekstin-seisoo-yha-poikkeavan-tutkimustuloksensa-takana-ilmastonmuutos-ei-ole-ihmisen-syy/8490120

Turun yliopiston fysiikan emeritusprofessori Jyrki Kauppisen mukaan ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen johtuu maapallon pilvisyyden vähentymisestä. Hänen tutkimustensa mukaan ihmisen aiheuttamilla hiilidioksidipäästöillä ei ole suurta merkitystä kokonaiskuvassa.

Kun pilvisyys vähenee, aurinko lämmittää maapalloa enemmän ja lämpenemisen seurauksena meriin ja vesistöihin sitoutunut hiilidioksidi vapautuu ilmakehään. Puolestaan pilvisyyden lisääntyessä maapallo viilenee ja enemmän hiilidioksidia sitoutuu meriin.

Ilmastonmuutosta on tapahtunut aina maapallolla, lämpötilahan on vaihdellut noin 10 astetta. Kaiken kaikkiaan, kun otetaan huomioon jääkaudet ja lämpökaudet eli ilmastonmuutosta tapahtuu. Meidän tarkoituksenamme on selvittää, mikä vaikuttaa siihen lämpötilaan maapallolla. Nyt on osoittautunut niin, että kaikista suurin vaikuttaja lämpötilaan on pilvisyys.

Viimeisen sadan, kahdensadan vuoden aikana, maapallon pilvisyys on vähentynyt

LÄMPENEMISTÄ ON TAPAHTUNUT JO 300 VUOTTA:

https://www.tapionajatukset.com/108

Kauppisen mukaan 90 prosenttia maapallon lämpötilasta aiheutuu pilvisyydestä ja 10 prosenttia kasvihuonekaasuista. Hänen mukaansa tästä 10 prosentista vain vähäinen määrä on ihmisen aiheuttamaa.

Satelliittikuvien kertomaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/satelliittikuvien-kertomaa/

KUVAT

https://royalsocietypublishing.org/cms/asset/f4a1a6d0-9539-41d3-85e1-ae8bfbfb0649/rspa20220053f01.gif

Satelliittimittaukset kertovat auringon lyhytaaltoista (SW) säteilyä tulleen enenevästi maapallolle 20 vuoden mittausjakson vuosien 2000 – 2020 aikana, positiivinen lukema, kuva a. Pitkäaaltoista (LW) säteilyä on poistunut avaruuteen enenevästi samana ajanjaksona, negatiivinen lukema, kuva b. Yhteenveto kuva c.

Energiaa on siis maapallolle tullut enemmän kuin sitä on poistunut avaruuteen. Tämä siitä huolimatta, että auringon TSI on laskenut. No Royal Societyn julkaisun mukaan pilvipeitteen albedon muutokset ovat havaitun muutoksen takana.

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2022.0053

”Positiiviset poikkeavuudet edustavat energiansyötön kasvua maahan kohdistuvassa poikkeamassa ja negatiiviset poikkeavuudet tarkoittavat kausia, jolloin energiaa karkaa avaruuteen.

Pilvet hallitsevat ilmakehän vaikutusta makroskooppisten pilvien ominaisuuksien, mukaan lukien pilvien määrä, ja luontaisten ominaisuuksien, kuten pilven optisen syvyyden, vaikutusten yhdistelmän kautta, jotka määrittelevät pilvien itsensä albedon [39].”

On myös mittauksia olemassa, joista havaitaan eteläisen pallonpuoliskon ja pohjoisen pallonpuoliskon pilvipeitteen kehittyneen eri suuntiin. Eteläisellä pallonpuoliskolla pilvipeite on vähentynyt ja pohjoisella pallonpuoliskolla pilvipeite on lisääntynyt. Keskimäärin siis vähentynyt.

Edellisissä kirjoituksissa toin esille syitä pilvipeitteen albedon kehitykselle. Eteläinen pallonpuolisko on melkein yksinomaan merta, joten kasviplanktonin vähentyminen on todennäköisesti osaltaan syynä pilvipeitteen vähenemiseen.

Kun taas pohjoisella pallonpuoliskolla pohjoisten havumetsien erittämät terpeenit ovat lisänneet pilvisyyttä, kuten ovat lisänneet myös Kiinan ja Intian laajat metsitysohjelmat osaltaan.

On jo pitkään tiedetty, että avomerellä on raudan ja ravinteiden puutetta, mikä haittaa kasviplanktonin lisääntymistä. Ongelma on syntynyt valaiden vähentymisen myötä. Valaat tuovat ulosteiden mukana pintaan valtavia määriä rautaa ja ravinteita kasviplanktonin käytettäväksi, ja kun valaiden lisääntyminen on hidasta, saavat poikasen joka neljäs vuosi, on valaanpyynnin loppumisesta huolimatta valaita vielä vähän siihen nähden mitä niitä oli 1900-luvun alussa, jolloin teollinen valaanpyynti alkoi.

http://tos.org/oceanography/article/managing-leviathan-conservation-challenges-for-the-great-whales-in-a-post-w

”Niin monien valaiden poistaminen valaanpyynnillä vaikutti todennäköisesti merkittävästi ekosysteemeihin, joissa niillä oli tärkeä rooli kuluttajina, ja lisäsi alkutuotantoa ravinteiden kuljettamisen ja kierrätyksen avulla. Kun populaatiot elpyvät, niiden meriympäristöön integroitumisen vaikutus on kiehtova aihe ekosysteemin dynamiikassa.”

https://tos.org/oceanography/assets/docs/29-3_clapham.pdf

Satelliittikuvien kertomaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/satelliittikuvien-kertomaa/

KUVAT

https://royalsocietypublishing.org/cms/asset/f4a1a6d0-9539-41d3-85e1-ae8bfbfb0649/rspa20220053f01.gif

KOMMENTTINI

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/satelliittikuvien-kertomaa/#comment-3827312

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/satelliittikuvien-kertomaa/#comment-3827335

Aerosolit toimivat pisaroiden tiivistymiskeskuksina ja edesauttavat pilvien syntymistä. Pilvet puolestaan heijastavat auringonvaloa takaisin avaruuteen ja viilentävät näin ilmastoa.HIILINIELUT (MARKKU KULMALA: AEROSOLIT)

https://yle.fi/uutiset/3-11818355

Kasvien yhteyttäminen eli fotosynteesi on valo­kemiallinen reaktio, jossa kasvit muodostavat aurinko­energian avulla hiili­dioksidista ja vedestä sokeria ja happea. Sivu­tuotteena syntyvät hiilivedyt ovat aerosolien lähtökohtia.

Nämä hiilivedyt hapettuvat ilmakehässä ja muodostavat aerosolihiukkasia eli pienhiukkasia, jotka muodostavat pilvipisaroita ja myöhemmin pilviä.

Nämä puolestaan tehostavat hajasäteilyä, jonka lisääntyminen lisää fotosynteesiä. Tämä kokonaisuus lisää maksimissaan 80 prosenttia hiilinielujen ilmastovaikutuksia.

Mekanismi on olemassa ja se on mitattu Hyytiälässä, missä mittalaitteet kattavat maaperän ja metsän päästöt ja hiilinielut tarkasti. Parhaillaan selvitetään, onko mekanismi ympäri maailmaa samanlainen, koska missään muualla ei ole mitattu näitä kaikkia asioita samanaikaisesti ja riittävän pitkään.

Satelliiteista signaalia ei välttämättä nähdä, mutta havainto voidaan mahdollisesti todentaa myös maapalloa kiertävistä satelliiteista.

Päästään Markku Kulmalan lempiaiheeseen: metsien vaikutukseen. Kulmalan matkat Venäjälle johtuvat juuri metsistä. Jos Siperian metsät sitovat yhtä paljon hiiltä kuin Hyytiälässä on mitattu, niin vaikutus on valtava.

– Jos sama määrä hiilidioksidia neliömetriä kohti sitoutuisi Siperiassa, ja koska sieltä Siperiasta löytyy helpohkosti miljoona neliökilometriä, niin siitä voi laskea, kuinka suuri potentiaali on, Kulmala sanoo.

AEROSOLIThttps://www2.helsinki.fi/fi/tutkimus/tutkimuksen-huiput/siteeratuimpia-tutkijoita/siteeratuimpia-tutkijoita-geotieteet

Vuosituhannen vaihteessa Kulmala ensin loi teorian, että ilmakehässä on oltava 1–3 nanometrin kokoisia molekyyliklustereita ja hiukkasia. Sitten hän todisti niiden olemassaolon ja sen, että ne merkittäviltä osin koostuvat fotosynteesin sivutuotteena syntyvistä orgaanisista aineista.

Metsät tuottavat tällaisia aerosoleja. Aerosolit toimivat pisaroiden tiivistymiskeskuksina ja edesauttavat pilvien syntymistä. Pilvet puolestaan heijastavat auringonvaloa takaisin avaruuteen ja viilentävät näin ilmastoa.

Näistä lähtökohdista Kulmala kehitti teorian ilmastonmuutoksen ja metsien takaisinkytkentämekanismista eli että metsät hidastavat ilmastonmuutosta. SMEAR II -asemalla tehtyjen tutkimusten avulla hän on osoittanut teorian todeksi.

Mekanismi on seuraava: Kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus lisääntyy, myös yhteyttäminen lisääntyy. Yhteyttämisen sivutuotteena syntyy entistä enemmän hiilivetyjä, jotka reagoivat ilmakehässä ja muodostavat varsin pysyviä aerosolihiukkasia. Hiukkaset toimivat tiivistymiskeskuksina pilville, jotka sirottavat auringonvaloa takaisin avaruuteen.

Aerosolihiukkasten määrän kasvaessa sironta voimistuu myös alailmakehässä. Kimpoilun seurauksena havunneulaset, jotka ovat latvuksen alapuolella, saavat osakseen enemmän fotoneita ja pystyvät näin yhteyttämään entistä enemmän, mikä sitoo hiilidioksidia ilmakehästä ja tuottaa yhä lisää aerosolihiukkasia.

Maatalouden ilmastovaikutuksia mitataan Helsingissä – "Toivomme, että maatalousympäristöt muuttuisivat hiilen lähteestä hiilinieluiksi"

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/maatalouden-ilmastovaikutuksia-mitataan-helsingin-toivomme-etta-maatalousymparistot-muuttuisivat-hiilen-lahteesta-hiilinieluiksi/8240968#gs.bb2rxoTäällä mitataan kasvihuonekaasujen päästöjä eli kaikkien kolmen kaasun, hiilidioksidin, metaanin ja dityppioksidin päästöjä tästä nurmelta, kertoo Helsingin yliopiston maaperä- ja ympäristötieteen professori Mari Pihlatie.

Me toivomme, että maatalousympäristöt muuttuisivat lähteestä nieluiksi. Tarvitaan tietoa jokapäiväisestä ja jokatuntisesta hiilen vaihdosta ja siitä, miten olosuhteet vaikuttavat. Eikä puhuta pelkästään hiilidioksidin vaihdosta. Myös muut kasvihuonekaasut ovat tärkeitä, esimerkiksi dityppioksidi voi olla hyvin merkittävä lannoituksen yhteydessä, toteaa Pihlatie.TÄÄLLÄ AIHEESTA (ILMASTON LÄMPÖTILOJEN) VAIHTELUT (”ilmastonmuutos”)

https://www.tapionajatukset.com/42675

Merelliset alapilvet säätävät maapallon lämpötilaa, osa III

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/merelliset-alapilvet-saatavat-maapallon-lampotilaa-osa-iii/

Noin puolet pilvipisaroiden ytiminä toimivista sulfaateista on antropogeenista ja ne päästöt keskittyvät pohjoiselle pallonpuoliskolle, kasviplanktonin dimyylisulfidipäästöistä suurin osa tulee eteläiseltä pallonpuoliskolta.

Pilvien kylvö

Fossiilisten polttoaineiden poltetuissa pakokaasuissa olevat pienet hiukkaset luovat ”siemeniä”, joihin ilmassa oleva vesihöyry voi tiivistyä pilvipisaroiksi. Enemmän ilmassa olevan sulfaatin tai muun materiaalin hiukkasia johtaa pilviin, joissa on enemmän pieniä pisaroita, verrattuna samaan määrään vettä, joka tiivistyy harvakseltaan, suuremmiksi pisaroiksi. Tämä tekee pilvistä kirkkaampia tai heijastavampia.

Ships’ emissions create measurable regional change in clouds – AGU Newsroom

Pilvipeiteet ovat kehittyneet hieman eri tahtiin pohjoisen ja eteläisen pallonpuoliskojen osalta 2000-luvulla, kuitenkin keskimäärin pysyneet lähes muuttumattomana.

On jo pidemmän aikaa tiedetty, että fossiilisista polttoaineista ilmakehään tulevat rikkipäästöt kompensoivat hiilidioksidipäästöjä ja viilentävät maapalloa.

Selkokielinen yhteenveto

Yksi suurimmista haasteista ihmisen vaikutuksen määrittämisessä maapallon ilmastoon on ymmärtää, kuinka pienet ilmassa olevat hiukkaset (”aerosoli”) vaikuttavat pilven ominaisuuksiin. Lisääntyvä aerosoli lisää matalalla sijaitsevien pilvien kirkkautta ja jäähdyttää ilmastoa, mikä osittain kompensoi kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvun aiheuttamaa lämpenemistä. 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019AV000111

KUVA

https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2023/01/molntackning-trend-450x337.png

Merelliset alapilvet säätävät maapallon lämpötilaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/merelliset-alapilvet-saatavat-maapallon-lampotilaa/

Hiilidioksidista on tehty konna, jota on jahdattava kaikin keinoin. Rahaa tähän ohjataan monelta taholta, jotka kuitenkin lopulta tulevat veronmaksajien maksettavaksi. Eihän tässä mitään, niin on aina toimittu yhteiskunnissa. Ja nyt sitten myös maailmanlaajuisesti, koska hiilidioksidi leviää tasaisesti ilmakehässä.

Hiilidioksidin jahtaaminen sai lopullisen sinettinsä Yhdysvaltain Kongressilta, kun ilmastotutkija James Hansen esitteli kongressille katastrofaalisen antropogeenisen maailman lämpenemisteorian, joka perustuisi ihmisen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin.

Samaan aikaan James Lovelock esitteli oman hypoteesin maapallon viilentämisestä, joka ei saanut huomiota osakseen kuin vasta nyt. Lovelock oli kiinnittänyt huomionsa merellisiin mataliin pilviin, joilla on maapalloa viilentävä vaikutus. Näitä pilviä voidaan lisätä tuplaamalla kasviplankton. Kasviplankton kun erittää dimetyylisulfidia (DMS), joka ilmakehässä hapettuessaan muodostaa erilaisia sulfaatteja, jotka toimivat pilvipisaroiden ytiminä (CCN).

https://acp.copernicus.org/articles/22/10971/2022/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/merelliset-alapilvet-saatavat-maapallon-lampotilaa/#comment-3821120

Kannattaa katsoa tämä Judith Lean erinomainen esitys
Senior Scientist
Sun-Earth System Research in the Space Science Division of the Naval Research Laboratory:

https://www.youtube.com/watch?v=1j5zOmSwuAg

JUDITH LEAN ON TUTKINUT AURINGON VAIKUTUSTA 30 VUOTTA

https://www.google.com/search?q=judith+lean+ilmastonmuutos&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwim2vLZx5rgAhXp_CoKHR_PAwkQ_AUIDigB&biw=1920&bih=916

JUDITH LEAN

https://www.researchgate.net/profile/Judith_Lean

http://www.nasonline.org/member-directory/members/3004009.html

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/KUVA_4.gif

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/AALEA_11.gif

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/AALEA_5.gif

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/AALEA_6.gif

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/AALEA_7.jpg

AURINGON VAIKUTUS ILMASTOON

Heikentyvät aurinkosyklit ja El Nino-ilmiön pienempi vaikutus (alakuva, punaiset) hidastivat maapallon lämpenemistä 2000-luvun alkupuolella (pause englanniksi). Sama globaalien lämpötilojen tasaisuus (jota vain 1998 ja 2016 El Nino-piikit ovat ”häirinneet”) on jatkunut aina vuoteen 2019 saakka.

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/AALEA_65.jpg

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tapion.ajatukset.net/sunspotsmonthlynoaa_and_hadcrut3_globalmonthlytempsince1960_2_kaksi_kuvaa.gif

http://www.climate4you.com/images/SIDC%20DailySunspotNumberSince1977.gif

KOMMENTTI JUDITH LEANIN LUENTOON

AURINKO JA PILVET SÄÄTELEVÄT ILMASTOA

Maapallon keskilämpötila on noussut viime vuosisadalla raakadatan (alkuperäiset lämpötilamittaukset) noin 0.5 celsius-astetta. Kuitenkin, viralliset mittausasemat säätävät eli ”homogenisoivat” alkuperäisiä tuloksia, jotta saataisiin ”mukavia käppyröitä” (olen sitä itsekin tehnyt tutkimustyössäni, mutta en tarkoitushakuisesti!).

Näin ollen on saatu ”trendejä”, jotka osoittavat lämpenemistä todellisuutta enemmän! Sivustollani on esimerkkejä (vanhat linkit) esim. Nasa/Giss tri Hansenin kikkailusta.

Tästä ,noin 0.4-0.5 C asteen keskilämpötilan noususta, hiilidioksidin osuus on häviävän pieni (ilmakehässä on CO2 vain 0.04%, vesihöyryn ollessa merkittävin kasvihuonekaasu). Ihmisen osuus on vieläkin pienempi, vain 3-5% ilmakehän hiilidioksidista on ihmisperäisten päästöjen aiheuttamaa!

Maapallon ilmakehän lämpötilaa säätelevät näin ollen aivan muut tekijät, auringon magneettisen aktiivisuuden vaihtelut ja niiden vaikutukset pilvisyyteen! Tärkeä tekijä on myös valtameri-ilmakehä dynamiikka.

Auringon magneettiset parametrit ovat tällä hetkellä (ja todnäk lähitulevaisuudessa) alhaisia, ja tästä on olemassa (myös Suomessa tehtyjä kosmisten säteiden mittauksia) tutkimustuloksia (neutronimittaukset), jotka viittaavat pilvisyyden lisääntymiseen maailmanlaajuisesti.

Tropiikista on jo saatu selkeä yhteys pilvisyyden lisääntymisen vaikutuksesta maapallon ilmakehän viilenemiseen.

Myös CERNIN Cloud-projekti antoi tuloksia siitä, että alhainen magneettinen aktiivisuus (pieni auringonpilkkujen määrä) lisää pilvien muodostusta (joka tietenkin säätää lämpötiloja).

CERN-CLOUD-projektin tuloksia KIELLETTIIN käyttämästä ilmastonmuutoksen analysointiin, mikä kertoo aika paljon ”ilmastoyhteisön” pelkotiloista (eli siitä, että kansalaiset saisivat tietää totuuden!).

Nykyinen aurinkoparametrien alhainen taso näkyy myös KÄYTÄNNÖSSÄ:

Maapallon globaalit lämpötilat eivät ole lainkaan nousseet vuodesta 2002 lähtien!

Lämpötilat ”nousevat” ainoastaan ilmastouskovaisten tutkijoiden tietokoneissa, joihin syötetään eri suuruisia hiilidioksipitoisuuksia ja saadaan PELOTTAVIA tuloksia!

Aurinko (sen magneettien aktiivisuuden vaihtelu) ja siitä johtuva maailmanlaajuisen pilvipeitteen laajuus ja paksuus säätelevät planeettamme ilmastoa, ei alarmistitutkijoiden homogenisoidut (adjusted eli säädetyt) lämpötilasarjat tai heidän tietokone-ohjelmansa!

ILMASTO JA SEN VAIHTELUT (28.1.2023)

Tieteellinen arvio auringon aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/tieteellinen-arvio-auringon-aiheuttamasta-ilmastonmuutoksesta-3/

KUVAT

https://images.slideplayer.com/26/8793515/slides/slide_20.jpg

https://images.slideplayer.com/26/8793515/slides/slide_27.jpg

Aerosoli- pilvitutkimus on edennyt viimeaikoina.

https://acp.copernicus.org/articles/22/10971/2022/

https://t.co/syt4SMEUQi?amp=1

Pilven optisella paksuudella (Cloud optical thickness) ja vesihöyryllä on ”suurin vaikutus” OLR:ään… 2,7 W/m²:n pakotus. CO2:n on noustava 800 ppm:ään 1 W/m²:n vaikutuksen saamiseksi.

Maapallo alkoi lämpenemään 1980 luvulla ja kuten kuvasta näkyy pilvipeite myöskin väheni. 2000-luvulla ei ole maapallo enää lämmennyt ja alettiin puhumaan ilmastonmuutoksesta. Mutta kuten kuvasta voi nähdä pilvipeitteessä ei tapahtunut muutosta enää 2000-luvun alkupuolella.

A. Pilvipeitteen muutokset aiheutuvat mahdollisesti auringon aktiivisuuden muutoksista, kohta 3 seuraavan tieteellisen arvion mukaan.

https://www.pbl.nl/en/publications/ScientificAssessmentofSolarInducedClimateChange

”Auringon aktiivisuuden vaihtelut voivat altistaa ilmastojärjestelmän ylimääräiselle pakotteelle, joka aiheuttaa joko ilmastonmuutoksia globaalissa mittakaavassa tai reagointimallin alueellisella tasolla riippuen fyysisestä mekanismista. Ilmastojärjestelmän säteilytasapainoa muuttavan auringon kokonaissäteilyn suoran vaihtelumekanismin lisäksi etsitään epäsuoria mekanismeja, jotka lisäävät auringon aktiivisuusparametrien vaihtelua merkittäväksi ilmastovaikutukseksi. Ainakin kolmea kilpailevaa mekanismia voidaan harkita:

1. Pienet vaihtelut auringon säteilyn näkyvässä osassa, jotka vaikuttavat ilmakehään alhaalta.
2. UV-säteilyn vaihtelut, jotka vaikuttavat suoraan stratosfääriin ja otsonin jakautumiseen, siten vaikuttavat alempaan ilmakehään ylhäältä.
3. Auringon hiukkassäteilyn vaihtelut ja/tai kosmisen säteilyn vaihtelut, jotka vaikuttavat maan ilmakehän sähköisiin ja magneettisiin ominaisuuksiin ja aiheuttavat lopulta muutoksen ilmakehän koostumuksessa (joko aerosolin tai pilvien muodostumiseen tai vaikutavat otsonipitoisuuteen).”

B. Rikkipäästöt ovat vähentyneet. Tiedämme, että Itä-Euroopan ja Neuvostoliiton romahduksen myötä teollisuuden rikkipäästöt vähenivät.

Kasviplanktonin rikkipäästöt vaikuttavat merellisten alapilvien muodostumiseen, joten kasviplanktonin vähentyminen on myös ollut vaikuttamassa merellisten matalalla sijaitsevien pilvien vähenemiseen, kuva alla.

KOMMENTTINI (blogistin erinomaiseen kirjoitukseen)

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arojouni/tieteellinen-arvio-auringon-aiheuttamasta-ilmastonmuutoksesta-3/#comment-3820369

KUVA

https://images.slideplayer.com/26/8793515/slides/slide_27.jpg

Aerosoli- pilvitutkimus on edennyt viimeaikoina.

https://acp.copernicus.org/articles/22/10971/2022/

”1. Esittely
IPCC:n Fifth Assessment Report (2013) tunnusti aerosolit ja pilvet hallitseviksi epävarmuuden lähteiksi ilmastoennusteissa, ja aerosoli-pilvien vuorovaikutukset ovat edelleen haastavia myös kuudennen arviointiraportin malleille (Forster et al., 2021). He huomauttavat, että molemmissa yhdistetyissä mallien välisissä vertailuprojekteissa CMIP3 ja CMIP5 aerosoli-pilvivuorovaikutukset olivat hallitseva mallien välisten erojen lähde, ja suurin osa tästä leviämisestä johtuu valtamerien yläpuolella vallitsevien matalien pilvien parametrien eroista (Dufresne ja Bony, 2008; Vial et al., 2013). Meehl et al. (2020) ja Zelinka et al. (2020) osoittavat, että sama pätee edelleen viimeaikaiseen CMIP6-kokonaisuuteen, ja vaativat lisää tutkimusta aerosoli-pilvivuorovaikutuksista.”

 

EDIT: Pilvillä ja vesihöyryllä on mitattu olevan suurin vaikutus lähtevään pitkäaaltosäteilyyn (OLR).

Abstrakti
Ilmakehän huipun Earth Radiation Budget (ERB) mittaa kuinka maa saa energiaa auringosta ja menettää energiaa avaruuteen. Sen seuranta on olennaisen tärkeää meneillään olevan ilmastonmuutoksen ymmärtämisen kannalta. Tässä asiakirjassa vuosikymmeniä muutoksia lähtevässä pitkäaaltosäteilyssä (OLR) pilvillä ja maan säteilyenergiajärjestelmällä mitattuna vuosina 2000–2018, maan säteilybudjetin kokeessa 1985–1998 ja korkearesoluutioisella infrapunasäteilyllä vuodesta 1985 vuoteen 2018 analysoidaan. OLR on noussut vuodesta 1985 ja korreloi hyvin nousevan maapallon lämpötilan kanssa. OLR:n derivaatan havaintoestimaatti lämpötilan 2,93 +/− 0,3 W/m2 suhteen 2 K saadaan. Havaitun OLR-muutoksen alueelliset mallit vuosina 1985–2000 vuoteen 2001–2017 osoittavat lämpenemistä pohjoisella pallonpuoliskolla erityisesti arktisella alueella sekä trooppisia pilvisyyden muutoksia, jotka liittyvät La Niñan vahvistumiseen.”

https://www.mdpi.com/2072-4292/10/10/1539

https://t.co/syt4SMEUQi?amp=1

Pilven optisella paksuudella (Cloud optical thickness) ja vesihöyryllä on ”suurin vaikutus” OLR:ään… 2,7 W/m²:n pakotus. CO2:n on noustava 800 ppm:ään 1 W/m²:n vaikutuksen saamiseksi.

HYVÄ KIRJOITUS BLOGISTILTA

Laitan tähän lisäksi, miten suomalaiset (Tuore RAPORTTI) ja WMO (Petteri Taalas) suhtautuvat maamme ILMASTOPOLITIIKKAAN.

Perussuomalaisista 90 prosenttia haluaa taukoa ilmastopolitiikkaan ja -toimiin. Liike Nytin kannattajista samaa mieltä oli 75 prosenttia. Myös kokoomuksen ja keskustan kannattajista niukka enemmistö on tauon kannalla. Tuore raportti kertoo: Perussuomalaiset panisivat ilmastotoimet tauolletukea muiltakin, Suomi jakautui

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/tuore-raportti-kertoo-perussuomalaiset-panisivat-ilmastotoimet-tauolle-tukea-muiltakin-suomi-jakautui/65cec6c4-1ac3-4c29-b220-4b37d0c510b9

Ilmastotoimet jakavat suomalaiset selkeästi kahteen leiriin poliittisen kannan mukaan. Oikeisto panisi ilmastotoimet tauolle, vihreät ja vasemmisto eivät.

Suomalaisten näkemykset ilmastonmuutoksesta ovat alkaneet polarisoitua poliittisesti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn Tee se itse -ilmastopolitiikkaa -raportti.

Valtaosa perussuomalaisista ja Liike nytin kannattajista panisi ilmastopolitiikan tauolle.

ILMASTONMUUTOS 2020-2023

https://www.tapionajatukset.com/41004

Uusi tutkimus: Kaikkein pahimmat skenaariot hiilidioksidipäästöistä eivät ole toteutuneet, eivätkä mahdollisesti toteudukaan – vuosisadan lopulla tilanne voi olla täysin toinen

Uuden tutkimuksen mukaan päästöt eivät ole myöskään kasvaneet yhtä rajusti kuin kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on ennakoinut pahimmissa skenaarioissaan.

WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas rauhoittelee ihmisten ilmastotuskaa: "Vain pieniä muutoksia arkielämäämme"

WMO on YK:n alainen meteorologian alan kansainvälinen järjestö. Taalas toimii järjestön korkeimmassa pestissä. Hänen alaisuudessaan on myös maailman ilmastotieteen ydin, hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC.

https://yle.fi/uutiset/3-11731833

Ilmastokriisin torjunta näyttää ilmatieteilijän silmin lupaavalta ja toiveikkaalta.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi vaadittavat toimet ovat huomattavasti helpompia kuin koronapandemian torjumiseksi on tehty. Eikä niitä tarvitse tehdä välittömästi vaan ajan kuluessa.

Tämä on Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerin Petteri Taalaksen viesti kirjassaan Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin.

Ilmastofanaatikot vievät ilmastopuheen väärille raiteille

Taalas nostaa viestinnän kärkevyyden tikun nokkaan syyksi myös sille, että toisten puolueiden kannatus on noussut ja toisten laskenut. Suomessa toisessa ääripäässä ovat olleet hänen mukansa vihreät ja vasemmistoliitto, toisessa perussuomalaiset.

Onko tietynlainen politiikka siis tehnyt Taalaksen mielestä karhunpalveluksen ilmastonsuojelulle?MIELENKIINTOINEN JUTTU

Tiede|Geologia

Unohtakaa jääkausi, elämme tulikauden kolmatta vaihetta – luonnontulet ovat nyt jääneet fossiilisten polttoaineiden varjoon

https://www.hs.fi/tiede/art-2000009282637.html

Pyroseeni on kuin geologinen aikakausi. sanoo tulen vaikutuksia ihmisen evoluutiossa tutkinut ekologi Stephen Pyne.

KUVA

https://hs.mediadelivery.fi/img/1440/775c94a71298ab46f253dcdebb2cf607.jpg.webp

Polte ja tuli ohjasivat elämäämme muinoin ja nyt vielä enemmän, siitä pitävät fossiiliset ja miljoonat polttomoottorit huolen. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Timo Paukku HS

2:00 | Päivitetty 2:03

Pyroa. Poltetta ja palamista se oli, koko vuodenvaihde.

Jouluna paloi kirkko Rautjärvellä. Pyroteknikot paukauttivat taivaille ilotulitteita vuoden 2022 lopulla kaikkialla maapallolla, erityisesti keskiyön aikaan.

Tulta koko ikänsä tutkinut Stephen Pyne ehdottaa sanaa pyroseeni osaksi geologista historiaa, yhdeksi geologiseksi aikakaudeksi.

Sellaiseksi kuin vaikka holoseeni, joka alkoi viime jääkauden jälkeen, tai antroposeeni, jota on ehdotettu nykyaikaa kuvaavaksi kaudeksi.

POHTIMISEN AIKA

Nyt on kiire pohtia, miten pyroseenin kolmas ja kiivain vaihe käännetään ihmiskunnan ja maapallon eduksi.

Pyne ehdottaa, että jätämme fossiilisista ison osan säästöön maan alle. Aurinko-, tuuli- ja vetytalous ehkä voisivat mahdollistaa sen.

Pyne sanoo, että tarvitsemme näitä varastoituja fossiilisia polttoaineita kaukaisessa tulevaisuudessa, kun seuraava jääkausi lopulta uhkaa. Maapallon historia osoittaa, että väistämättä se lopulta tulee.

Fossiilisten tarkalla poltolla voisimme ohjailla ilmastoa, jos jääkausi etenee ihmisille ja luonnolle liian nopeasti.