Share |

Ydinvoima vs. muut energiamuodot 6-0

ESITTELY: Olen filosofian tohtori Tapio Simonen, tohtorintutkinto Helsingin yliopistossa (väitöskirja orgaanisesta kemiasta), sitä edeltävien lisensiaatti- ja fil.kand. tutkintojen aineyhdistelmä kemia, fysiikka ja geologia (ja pakollinen matematiikka). Yksityiskohtaisempi esittely täällä (sivun 2. osio) ja tässä (heti pingislinkkien jälkeen). Väitöskirjani valmistumisen jälkeen olen toiminut Helsingin yliopistossa assistenttina (tutkimustyö ja opetus) sekä myöhemmin kemian opettajana Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Tutkimustyön ja opetuksen painopistealueet: orgaanisen kemian analytiikka (infrapuna-, ultravioletti ja näkyvän alueen spektroskopia sekä ydinmagneettisen resonanssin spektroskopia), laboratorioiden työturvallisuus ja orgaanisten yhdisteiden ympäristökemia ja yleinen ympäristötieto sekä kemiallisten aineiden terveys- ja ympäristövaikutukset (alleviivasin viimeksi mainitun, koska olen aina pitänyt tärkeimpänä ihmisen terveyden suojelemista kemiallisilta haittatekijöiltä).

 Sivustollani on ollut mukavasti vierailijoita: yksittäisiä käyntejä yli 40 000 ja sivulatauksia noin 70 000.

Aikaisemmat ilmastonmuutosta ja energiantuotantoa käsittelevät sivuni:

Ilmastonmuutos. Mitä pitäisi tehdä?          Ilmastonmuutos ja ydinvoima.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y D I N V O I M A vs. MUUT ENERGIAMUODOT 6-0

Otsikko on kärjistävä, sillä kaikki päästöttömät energiantuotannon muodot ovat tulevaisuudessa tärkeitä. Kuitenkin, lue juttuni huolellisesti ja yritä keksiä 6 syytä, miksi ydinvoima on ylivertainen muihin verrattuna. Vastaus löytyy tämän jutun (sivun) lopussa!

YDINVOIMA nyt, AURINKOENERGIA tulevaisuudessa

Ydinvoima on AINOA lähitulevaisuudessa oleva KESTÄVÄ RATKAISU sähköenergian tuontiriippuvuuden ja päästöjen vähentämiseksi. Kaukaisemmassa tulevaisuudessa  aurinkoenergia (suora tuotanto aurinkokennoilla ja peileillä sekä maalämpö) ja geoterminen energia tarjonnevat päästöttömän perusenergian yhdessä muiden uusiutuvien kanssa.

Fortum (loviisa-3): Sähköä ja kaukolämpöä

Olkiluodon (olkiluoto-3) myöhästymisen johdosta, TVO  on paras asiantuntija seuraavan voimalan (olkiluoto-4) rakentamiseksi: voidaan aloittaa välittömästi, nyt virheistä oppineena.  Myös Fortum (loviisa-3) on varteenotettava hakija: lehtitiedoista poiketen myös kaukolämmön tuotto ja siirto pääkaupunkiseudulle on teknisesti mahdollista. Nimittäin: siihen EI käytetä liian alhaisen lämpötilan jäähdytysvettä (kuten esimerkiksi Helsingin Sanomissa virheellisesti väitettiin), vaan kaukolämpövesi kuumennetaan turbiinista otettavalla höyryllä 120-asteiseksi. Vesi siirretään pumppaamalla pääkaupunkiseudulle kaukolämpöverkkoon. Sieltä vesi palautuu voimalaitokselle 60-asteisena, jonka jälkeen prosessi alkaa alusta.  Hankkeen taloudellisesti kannattava toteuttaminen edellyttää tietysti yhteistyötä, sillä sen hinnaksi on arvioitu ainakin miljardi euroa (suullinen tiedonanto Fortumin edustajalta). Fortumin mukaan uuden ydinvoimalaitosyksikön (1 000-1 800 MW) rakentaminen voidaan tehdä ilman yhteiskunnan taloudellista tukea (veronmaksajien rahoja).

Ilmasto- ja terveyssyistä on tehtävä puhtaampaa energiaa, kuten aurinkoenergiaa, mutta välivaiheessa tarvitsemme ydinvoimaa!

Aurinkoenergian tuotekehitys on tietysti avainasemassa (esim. muoviaurinkokennot ovat kehitteillä), mutta niiden (sähkön)tuotto hyötysuhde on vain lähellä 20 prosenttia. Tämän puhtaan teknologian kehittäminen on myös vientivaltti tulevaisuudessa , mutta se vaatii melkoisia rahallisia ja tutkimuksellisia satsauksia ja aikaa. Sitä paitsi, Suomessa ei aurinko paista kuten Saharassa!

Aurinkoenergiahttp://www.aurinkoenergiaa.fi/Info/23/aurinkoenergia

Raskas teollisuus (metsä ja metalli) vaativat lähitulevaisuudessa varmaa ja halpaa sähköä, muutoin tuotantoa siirretään kehittyviin teollisuusmaihin ja porukkaa joutuu ”kilometritehtaalle” entistä enemmän.  On ihmeellistä, että SDP ei enemmän pidä huolta teollisuuden työpaikoista pitämällä huolta energian saannista (ydinvoimalla). Paavo Lipponen on ilahduttava poikkeus (vaatii kolmea uutta ydinvoimalaa!). Tuntuukin siltä, että kokoomus on enemmän työväestön hyvinvoinnin puolella kuin SDP konsaan (onhan Niinistö julistautunut ”työväen presidentiksi”!).                                                                                                                                              

Ydinjätettä ei pidä pelätä

Posivan tutkimus on korkeatasoista: jätteet haudataan syvälle maamme (vakaaseen) peruskallioon ja valurauta-kuparikapselit ympäröidään joustavalla bentoniittisavella. Se estää kapselin rikkoutumisen sekä jätteen ja veden kontaktin (eli vuodot).

Posiva ja Ruotsin SKB tekevät yhteistyötä:  http://www.posiva.fi/files/575/064_Posiva_tutkii.pdf

http://www.tvo.fi/www/page/3106/

TUULIVOIMAA nyt ja tulevaisuudessa

Toki tuulivoimaakin on syytä rakentaa, mutta on pidettävä huolta, ettei luonnolle tai kalastajille aiheudu vaikeuksia:  http://www.vtt.fi/uutta/2007/20070928.jsp

Keskustelua Tuulivoimasta ja muustakin:

http://elseturunen.blogit.uusisuomi.fi/2009/07/19/ilmasto-suomi-voisi-ottaa-oppia-ruotsista-co2-paastojen-vahentamiseksi/#comment-169   Tästä blogista:

Jokaisen ruotsalaisen hiilijalanjälki on puolet pienempi kuin suomalaisen. Nyt olisi korkea aika suomalaistenkin ymmärtää tuulivoimaloiden merkitys osana energiapalettiamme. Ruotsissa on tuulivoimaa 1035 megavattia, Suomessa vasta 143 (Ilmastomaaottelu, 2008).

Suomen hiilidioksidipäästöt henkeä kohden olivat vuonna 2006 Tilastokeskuksen mukaan 12,7 tonnia. Ruotsissa päästöjä syntyi 5,3 tonnia per nenä. EU:n keskiarvo on taas 9,3 tonnia (Le Monde 3.7.09).

Vastaus (siihen että ruotsalaisten hiilijalanjälki on pienempi) on yksinkertainen: Ruotsissa isompi osa energiasta tuotetaan ydinvoimalla ja vesivoimalla.

Blogin kirjoittajan omasta vastauksesta poimittu:

Enkä ole myöskään ehdottoman kielteinen ydinvoimalle mikäli sen rakentaminen on aivan välttämätöntä päästöjen vähentämiseksi (nykytilanteessa se ei ole energian tarpeen kannalta). Uraanin takia ydinvoimakin olisi kuitenkin vain välivaiheen ratkaisu ja olisi mielestäni hölmöä jättäytyä pitkälti sen varaan (Olen samaa mieltä, että ydinvoiman varaan ei pidä pelkästään tukeutua, vaan tuotekehittää aurinkoenergiaa, rakentaa tuulivoimaa ja käyttää biomassaa rajoitetusti niin että päästöt pysyvät kurissa).

BIOENERGIA: hiilidioksidia, nokea ja pienhiukkasia

Yhteistä ilmastonmuutoksen hillitsemiselle ja ihmisen suojelemiselle on pyrkimys puhtaampaan teknologiaan. Esimerkki "epäpuhtaasta teknologiasta" polttoprosesseissa on tämä: Biopolttoaineet tappavan saastepilven syy. Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että sekä poltettavan aineen että polttotekniikan (kattilan ja polttosysteemin) on täytettävä tietyt kriteerit. Pellettien pitää olla kuivia ja kattilateknologian uusinta. Epämääräistä orgaanista ainesta tai kosteaa haketta tai muuta puuainesta ei saa polttaa, sillä silloin syntyy terveydelle haitallisia pienhiukkasia, mm. syöpää aiheuttavia PAH-yhdisteitä (polyaromaattisia hiilivetyjä).

On myös huomattava, että esimerkiksi halkojen polttaminen lisää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä ja että turve EI ole uusiutuvaa energiaa, sillä sen uudismuodostus kestää satoja vuosia.

Puun ja pelletin polttaja lämmittää/on lämmittänyt maapalloa!

http://yle.fi/uutiset/luonto_j…74366.html

Pientalojen lämmittäminen puita polttamalla lisää merkittävästi kasvihuonekaasuja verrattuna öljylämmitykseen, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Matti Jantunen. Hänen mukaansa halkolämmitystä ei voi mitenkään pitää ekologisena lämmitysmuotona.

Kun puu poltetaan ja hiilidioksidi vapautuu, ilmasto ei tiedä mistä lähteestä tämä CO2 on tullut! On siis hullutusta polttaa puuta (risuja, halkoja tai pellettejä, whatever) tai jotakin muuta biopolttoainetta (jonka poltossa syntyy CO2 ja myrkyllisiä/tappavia ultrapieniä hiukkasia). Turpeen polttaminen (turpeen uusiutuminen kestää vuosisatoja) on jo ”ympäristörikos”. Puhuminen ”hiilikierrosta” on kuin hölmöläisten peiton jatkaminen (yläosasta alapäähän). Kaikki polttoprosessit tunkevat hiilidioksidia (ja haitallisia pienhiukkasia) ilmaan. Ei ilmasto ole mikään ideaalinen systeemi, jossa puusta vapautunut hiilidioksidi ”sitoutuu” takaisin puuhun. Se on vain teoreettinen malli, jota käytetään väärin hehkuttaen ekologisuutta.

Ilmatieteen laitos: lisää ydinvoimaa!

Eija-Riitta Korholan blogista:

Mustaa hiiltä syntyy erityisesti fossiilisten polttoaineiden kuten kivihiilien ja öljyn poltosta, dieselmoottoreista, metsäpaloista, kerosiinilamppuista sekä erilaisten biomateriaalien kuten puun ja eläinlannan poltosta. Maailman johtavan Nature geoscience -tiedelehden uusimman numeron mukaan pienhiukkaset vastaavat jopa 70 prosenttia pohjoisten alueiden viime vuosikymmenien aikaisista lämpötilavaihteluista. Samanlaisiin tuloksiin on päädytty myös akatemiaprofessori Markku Kulmalan johtaman suomalaisen huippututkimusyksikön selvityksissä.

http://eijariitta.blogit.uusisuomi.fi/2009/07/07/kun-laiva-ei-kaanny-tarpeeksi-nopeasti/#comments

http://eijariitta.blogit.uusisuomi.fi/2009/04/20/noki-voi-sotkea-ilmastopoliitikkojen-poydan/

PIENHIUKKASIA fossiilisista polttoaineista ja biomassasta

Pienhiukkaset tai aerosolihiukkaset ovat suuruusluokaltaan mikrometrin (millimetrin tuhannesosan) ja nanometrin (millimetrin miljoonasosan) kokoisia hiukkasia, joita syntyy polttoprosesseissa ja myös luonnollisesti.  

Pienhiukkaset (joita syntyy erityisesti liikenteessä ja polttoprosesseissa) ovat todellinen uhka. Ruotsalais-hollantilainen tutkimusryhmä Uppsalan yliopistossa: Pienhiukkaset dieselautojen vaarallinen kohta. "Pystymme osoittamaan, että dieselpäästöt (ultrapienet hiukkaset) tunkeutuvat aivoihin saakka." Pienhiukkaset aiheuttavat tutkimusten mukaan pelkästään Suomessa      300- 3 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Hiukkassuodattimesta huolimatta nämä ultrapienet hiukkaset pääsevät ilmaan (ainakin osittain).  

Pienhiukkasia muodostuu liikenteessä, hiilivoimaloissa ja puun poltossa. Lääketieteen tohtori Raimo O. Salonen Kansanterveyslaitokselta arvioi, että pelkästään Suomessa pienhiukkaset aiheuttavat 1 300 ennenaikaista kuolemaa vuodessa ja EU:n alueella noin 350 000. Suomen omien päästöjen ohella pienhiukkasia kulkeutuu Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan maastopaloista ja kulotuksista. Pienhiukkaset ja ultrapienet hiukkaset ovat siis todellinen uhka ihmisille (verrattuna esim.hiilidioksidipäästöihin). Keuhkoihin ja verenkiertoon tunkeutuvia (ja aivoihin pääseviä ultrapieniä hiukkasia) pienhiukkasia syntyy teollisuudessa, energian tuotannossa, liikenteessä ja puun palaessa (jossa myös muodostuu syöpää aiheuttavia PAH-yhdisteitä). 

Akatemiatutkija Jouni Tuomisto Kansanterveyslaitokselta kertoo, että pienhiukkaset menevät syvälle keuhkoihin ja saattavat aiheuttaa tulehduksia. Verenkiertoon pääsevät ultrapienet hiukkaset voivat kulkeutua sydämeen ja aiheuttaa ennenaikaisia sydän- ja keuhkosairauksiin kuolemia. Tutkimuksissa on osoitettu, että kohonnut pienhiukkaspitoisuus yhtenä päivänä lisää kuolleisuutta jo seuraavana päivänä, joten kyse ei (aina) ole pitkäaikaisvaikutteista (vuosikausien altistumista). 

POLTTOPROSESSEJA puhdistettava ja vähennettävä

Polttoprosesseja on  "puhdistettava", käytettiinpä sitten fossiilisia polttoaineita tai biomassaa, mutta pitkässä juoksussa niitä on, aste asteelta, vähennettävä  aurinkoenergian hyväksikäytön teknologian kehittyessä. Koska tämä on kallista ja hidasta (useita vuosikymmeniä), siirtymä kaudelle on rakennettava lisää ydinvoimaa. Suomessa tämä tarkoittaa, nyt rakenteilla olevan reaktorin lisäksi, paria kolmea uutta ydinvoimalaa. Pyrkimyksenä pitää esim. liikenteessä olla, siirtymäkausi hybridi-autoista sähköautoihin, sähkö tuotettuna aluksi ydinvoimalla (siis puhtaalla teknologialla). Myös raskas teollisuus käyttää (luonnollisesti) ydinvoimaa. Muuhun energia-tarpeeseen käytetään tulevaisuudessa myös tuulivoimaa, maalämpöä eli auringosta varastoitunutta energiaa ja geotermistä energiaa. Tulevaisuuden puhtaan teknologian (kuten aurinkoenergia) tutkimustyötä, tuotekehittelyä ja käyttöönottoa on rahoitettava riittävästi. Puhtaan energiateknologian kehittäminen on, paitsi ihmisen terveyden  kannalta, parasta sopeutumista (mahdolliseen) ilmastonmuutokseen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastaus alussa esitettyyn kysymykseen (miksi ydinvoiman lisärakentaminen lyö muut 6-0):

1. Sähköenergian tuontiriippuvuus vähenee/poistuu (tähän ei tuulivoima pysty ja biomassan haittojen takia se ei voi täysin korvata fossiilisia polttoaineita). Teollisuus ja liikenne (sähköautot) tarvitsevat tulevaisuudessa (nykyisestä notkahduksesta huolimatta) yhä enemmän energiaa. Pohjoismainen hyvinvointivaltio (teollisuus ja työpaikat, terveys-ja sosiaalipalvelut, koulutusjärjestemä ym.) ei onnistu ”risujen polttamisella” eikä tuulimyllyillä. Vaikka tällä hetkellä elämme poliittisesti vakaalla alueella, emme voi tulevaisuudessa olla tuontienergian varassa (esim. Euroopan riippuvuus maakaasusta).

2. Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteiden mukaisesti (kun fossiilisia vähennetään ja biomassan käyttöä ei lisätä tolkuttomasti).

3. Pienhiukkaspäästöt vähenevät merkittävästi (joita nyt tulee sekä fossiilisista että biomassasta).

4. Ydinvoiman energiatehokkuus antaa raskaalle teollisuudelle mahdollisuuden pysyä kotimaassa (tuulella ja biomassalla se ei onnistu ja aurinkoenergian suurimuotoinen käyttö on kaukana tulevaisuudessa). Lisäksi ydinenergia on luotettavaa ja uudet voimalaitokset kestävät liikennelentokoneenkin törmäyksen.

5. Sähkön hinta pysyy ”siedettävänä” kun sitä on riittävästä tarjolla. Myös kaukolämpöä voidaan tuottaa pääkaupunkiseudulle (katso yllä Fortumin turbiinisysteemi, jolla vesi kuumennetaan 120-asteiseksi). Tuulivoima tulee kalliiksi ja biomassan ylenmääräinen käyttö lisäisi päästöjä ja kilpailisi ruuantuotannon kanssa sekä mahdollisesti tuhoaisi metsiä eli hiilinieluja peltoja raivatessa. Jätteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja sekä ruuaksi kelpaamatonta biomassaa toki voidaan käyttää).

6. Veronmaksajien rahoja ei tarvita uusien ydinvoimalaitosyksiköiden rakentamiseen (tuulivoiman ylimitoitettu rakentaminen ”käy kukkarolle”).

KATAINEN, LUND ja ATTE KORHOLA

Katainen puhuu järkeä: lupa kolmelle uudelle ydinvoimalalle: http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=809492

Kataisen esitys yritetään torpata (mutta puolustajia löytyy enemmän):

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/69053-kataisen-idea-haukutaan-oikein-kunnolla Oma kommenttini ”Ydinvoiman lisärakentamisen perustelut ja hyödyt” (noin 30.)

Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori Atte Korhola haukkuu kollegansa (TKK:n teknillisen fysiikan professori Peter Lund) energiapuheet (katso yllä ”Kataisen esitys yritetään torpata): Satakunnan Kansa 20.08.09:

Korhola: Ydinvoimalat kehittyvät hyvää vauhtia turvallisemmiksi ja vanhat reaktorit pitää korvata uusilla ja ydinjätekysymys ei muutu miksikään rakennetaan uusia tai sitten ei. Suomessa sähköntarve on aina arvioitu alakanttiin ja Japanin mallin mukainen pyrkimys tuottaa entistä enemmän energiaa sähköllä on viisasta. Ydinvoiman suuri etu myös on, ettei se tuota ilmaan (terveydelle vaarallisia ja ennenaikaisia kuolemia aiheuttavia) pienhiukkasia (kuten polttoprosessit, käytetään niissä sitten fosiilisia tai biomassaa). Uusiutuvien energiamuotojen nykyinen potentiaali on häviävän pieni energiatarpeen kasvuun nähden.

Muutamia kommentteja: ”Uusiutuvat energiamuodot ovat edelleen vain pientä sälää”. Päinvastoin kuin Lund antaa ymmärtää, kaikki suurvallat satsaavat paraikaa hyvin voimakkaasti ydinvoimaan”. ”Edullinen ydinvoima tarjoaa `hiekkalaatikon`, jossa voidaan sitten leikkiä tuulimyllyillä ja aurinkopaneeleilla.” ”Neljännen sukupolven voimaloissa raaka-aineen tarve on minimissä.” ”USA:ssa ympäristöliikekin on jo asettunut näiden ydinvoimaloiden puolelle.” Korhola tyrmää täysin Peter Lundin väitteet, että  ydinvoima on ”iltaruskon energiamuoto” ja että siitä saatava halpa energia sopii lähinnä ”banaanivaltioiden” kilpailueduksi. Korhola jatkaa, että Katainen on oikeassa ja Lund (pahasti!) hakoteillä.

Korhola toteaa lopuksi: ”Siirtymävaiheessa (uuteen puhtaaseen ympäristöteknologiaan, mitä se sitten lieneekin) ydinvoimaa ei voi jättää hyödyntämättä, jotta päästöjä saadaan painettua alas.”

Ydinjätekysymyksestä (oma lisäykseni):

Ydinjätettä ei pidä pelätä

Posivan tutkimus on korkeatasoista: jätteet haudataan syvälle maamme (vakaaseen) peruskallioon ja valurauta-kuparikapselit ympäröidään joustavalla bentoniittisavella. Se estää kapselin rikkoutumisen sekä jätteen ja veden kontaktin (eli vuodot).

Posiva ja Ruotsin SKB tekevät yhteistyötä:  http://www.posiva.fi/files/575/064_Posiva_tutkii.pdf

http://www.tvo.fi/www/page/3106/