Share |

Tulevaisuuden tiede. Tiedeblogit, linkit ja omat jutut

(Science in the near Future. Some scienceblogs, links in english and my own writings) 

_______________________________________________________________________________________ 

Latest news (climate-change) hereIlmastonmuutos (uusinta tietoa).

_______________________________________________________________________________________ 

 
Urantia-kirja tulevaisuuden tieteen ennustajana

Tieteessä tutkitaan tällä hetkellä (v.2008) mm. valoa nopeampaa viestitystä (superluminal communication; Google-haku antaa n.17 000 sivustoa), teleportaatiota, telepatiaa, metamateriaaleja (näkymättömiä materiaaleja ja esineistöä), avaruuden materiaaleja  sekä
avaruuden hienorakennetta (kätketyt ulottuvuudet, braanit, Planckin mittakaavan ilmiöt ym.).Vaikka nämä tutkimukset, teoreettiset ja kokeelliset, liittyvät (ainakin osittain) toisiinsa, yritän aluksi käsitellä aiheita erillisinä, ja vain viitata tuleviin kirjoituksiini, milloin välttämätöntä. 
Yhteistä niille kaikille on se, että ne on esitetty Urantia-kirjassa (joka ilmestyi niinkin varhain kuin 1955, tekstien laatimisen tapahtuessa tietysti paljon aikaisemmin)! Avaruuden hienorakenteen ja superluminaalisten viestien tutkimus on tällä hetkellä pääosin teoreettista, mutta on lähitulevaisuudessa muuttamassa yhä kokeellisemmaksi, avaruuden materiaalien ja metamateriaalien tutkiminen taas on pääosin kokeellista ja tieteen osittain jo tavoittamaa.

Valoa nopeampi viestitys (superluminal communication)

Urantia-kirjassa mainitaan (s.201) kaukoviestitystoiminnoista, jotka ovat ajasta ja avaruudesta riippumattomia. Tämä tarkoittaa sitä, että universumissa on kehittyneitä sivilisaatioita, jotka pystyvät hyödyntämään kätkettyjä ulottuvuuksia, niiden minimaalisia mittakaavoja (Planckin pituuden tuolla puolen), mahdollisia madonreikiä tai braaneja , ei-lokaalisia kvantti-ilmiöitä sekä superluminaalisia hiukkasia (tieteen takyonit tai inflatonit, U-kirjan ultimatonit, jotka
eivät vielä ole ilmaantuneet nopeuden pienetessä ja energian kasvaessa einsteinilaiseen
aika-avaruuteen) tai jotakin tällaista (sitähän juuri tiede tutkii). On myös mahdollista, että on olentoja, jotka pystyvät manipuloimaan aikaa eli kumoamaan aikatekijän, mutta se ei kuulu esitykseni piiriin, vaan pyrin tuomaan esiin (tieteen hypoteettisia) avaruuspotentiaaleja ja realiteetteja (fyysikoiden ja astrofyysikoiden todentamia ilmiöitä). Löydämme esityksen edetessä hämmästyttäviä yhteisiä ominaisuuksia ultimatonien ja takyonien välillä, ja osin myös inflatonien kanssa. Tieteen hypoteettiset hiukkaset ovat tulossa, jos ei lähiaikoina kokeellisesti havaituksi reaaliavaruudessa, niin ainakin avaruuden hienorakenteen teorian käsittelyihin. Superluminaalisesta kaukoviestityksestä vielä hieman U-kirjasta, ennen kuin annan tieteelle puheenvuoron.

Avaruuden energialinjoja pitkin voi kulkea yhtäaikaisesti 144 000 viestiä (ajatusmerkkien menetelmä ja yhteiset symbolit, s.431) ja impulssi avaruuden halki etenee välittömästi
vaikka 100 valovuoden päähän (s.261) käyttämällä avaruuden perusvirtapiirejä (s.288). Maapallolla tuntemattomat energiat aikaansaavat sekä kuljetuksen (teleportaatio) että viestityksen (s.325). Energian välitys (kaukoviestilähetyksissä) tekee etäisen tapahtuman näkyväksi (heijastustoiminto) ja kaukaisen äänen kuuluvaksi (s.327). Heijasteita voidaan esittää kristallikentässä (s.487). Kaukoviestien vastaanotto tapahtuu ns. napakristallissa, jossa on suuri lasimeri (s.522). Kristallikentän lasimeri on myös tekemisissä teleportaation kanssa (s.521). Näistä ja monista muista U-kirjan hämmästyttävistä materiaaleista, spin-modifioiduista materiaaleista  (puolinäkyvät materiaalit) ja tieteen jo valmistamista, eräille aaltopituuksille (mm.mikroaallot) näkymättömistä metamateriaaleista, tulee myöhemmin 
kirjoitelma (kuten aikaisemmin mainitsin, avaruus, superluminaali viestitys, teleportaatio ja avaruuden materiaalit liittyvät toisiinsa). Tiede on vielä useita askeleita U-kirjaa jäljessä
(näillä alueilla, jotka ovat ennustuksia; toisaalta kirja esittää vanhaa fysiikkaa, mikä tietysti
hämmentää monia lukijoita).

Tieteen nykyisen käsityksen mukaan informaatio piilee kvanteissa ja valoa nopeampi tiedon siirto voisi tapahtua epälokaalisuuden periaatteella, jos kohta valoa nopeammat hiukkasetkin (takyonit) ovat kiinnostuksen kohteena. Princetonin yliopistossa on projekti, jonka tavoite on selvittää, voidaanko informaatiota siirtää ilman avaruuden ja ajan asettamia esteitä (vertaa Urantia-kirja, s.201). Tutkimukset keskittyvät QSC (quantum superluminal communication) viestintään. Johtopäätös (tai toive) on, että ihmeelliset QSC ajat saattavat koittaa jo parin kolmenkymmenen vuoden kuluessa! Palatkaamme hetkeksi historiaan.

Klassisen fysiikan maailmankuva edellytti, että (mikä tahansa) yhteydenpito voi tapahtua vain mekaanisen vuorovaikutuksen tai kenttävuorovaikutuksen välityksellä. Tätä epäjatkuvuuden periaatetta vastaan nousi kvanttifysiikka ja sen tärkein teoria, kvanttimekaniikka: koska hiukkasella on myös aaltoluonne, se menettää tarkan sijaintinsa ja voi esiintyä avaruuden eri osissa (maailman aaltorakenne). Tämä epälokaalisuuden periaate on mainittu U-kirjassakin mikrokosmoksen tapauksessa (elektronit s.474, kvantit s.472) energia-aallon delokalisoituessa ja ottaessa avaruuden haltuunsa. Albert Einstein (työtovereineen) esitti (kvanttifysiikkaa kritisoidessaan!) vuonna 1935 ns. EPR-hypoteesin. Tämän ajatusmallin mukaan jostakin keskuksesta erilleen sinkoutuvat hiukkaset voiva sisältyä samaan aaltopakettiin muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden. Kun yhteen hiukkaseen kohdistetaan jokin vaikutus, tämä heijastuu samanaikaisesti toiseen hiukkaseen, vaikka se olisi kuinka kaukana tahansa (vaikka toisessa galaksissa). Käytännössä tämä tarkoittaa hiukkasen spintilojen muutoksia. Nykyisin puhutaan lomittumisesta tai kvanttikietoutumisesta, kun hiukkaset kaukovaikuttavat (ilman ajan tai avaruuden asettamia rajoituksia) toisiinsa. Pienessä mittakaavassa (maapallolla) tällaisia kvanttien teleportaatioita on tehtykin (Anton Zeilinger) ja on jopa rakennettu kvanttitietokoneita informaation siirtoa varten. Maailman aaltorakenne saa vahvistusta fyysikkojen ns. kaksoisrakokokeesta, jossa suuremmatkin objektit (fullereenimolekyylit, joissa on 60 hiiliatomia) paljastavat aaltoluonteensa; kvanttitila ilmeisesti säilyisi, jos kohde voitaisiin eristää ympäristöstään (ei tällöin vaihtaisi informaatiota ympäristön kanssa). Palataan QSC tutkimuksiin.

Harvardissa tutkimus (Information Field and Superluminal Communication) kertoo likipitäen näin:Kvanttisysteemeissä valoa nopeammat signaalit tapahtuvat kaiken aikaa ja niiden esiintyminen johtuu aika-avaruuden symmetrian eräänlaisesta rikkoontumisesta. Luonto on ns.Lorentz symmetrinen, mutta ääripienessä mittakaavassa (Planckin pituuden mittasuhteet) se saattaa näyttäytyä vain lähes symmetrisenä tai symmetria-rikkoutuneena (jolloin aika-avaruudella on suunta). Valoa nopeampien signaalien tapauksessa ei rikota suppeaa suhteellisuusteoriaa vastaan ( jonka mukaan massa ei voi saavuttaa valon nopeutta ja massaton hiukkanen voi liikkua korkeintaan valon nopeudella), vaan pikemminkin niin, että suhteellisuusteoria ei päde näissä avaruuden pienissä mittasuhteissa tai kätketyissä ulottuvuuksissa. Toisaalta, supersäieteorian uudet (ääripienet) ulottuvuudet (video) tai braanit (Lisa Randall) voisivat tarjota mahdollisuuden kaareville tai silmukoituneille (Andrei Linde) universumeille, joissa voi olla madonreikiä tai aika-aukkoja (jolloin signaali ei etenisikään valoa nopeammin!). Mielenkiintoisia julkaisuja löytyy Gao Shanilta (esim. Is Superluminal Communication Possible). Shan käsittelee myös telepatian mahdollista mekanismia (mind-to-mind communication) julkaisuissaan.

Nämä neurotieteen ja biofysiikan sekä psykologian ja psykofysiikan julkaisut valaisevat tutkimusten nykyvaihetta. 

________________________________________________________________________________________

Takyonit fysiikan teorioissa.        Atlantis/Eden löydetty Välimerestä.

________________________________________________________________________________________ 

Epämääräisyysperiaate (opiskelussa) ja Avaruuden arvoituksia. Tiedeblogit

________________________________________________________________________________________ 

Quantum Gradnamics kertoo, että tutkintoon tähtäävän opiskelijan eteneminen ei tapahdu vakaasti ja jatkuvasti, vaan "kvantittuneesti", sattumanvaraisin hypähdyksin. Oma opiskeluni (FK-FL-FT) Helsingin yliopistossa todellakin tapahtui kuvatulla periaatteella. Heisenbergin epämääräisyys ja kvanttiteoria on siis sovellettavissa biologisiin makro-objekteihinkin! Jonakin päivänä (kaukaisessa tulevaisuudessa) ihmisen ns. kaksoisrakokokeissa havaitaan kohteen aaltoluonne? Epämääräisyyttä voidaan soveltaa muuhunkin työskentelyyn. Thinking about working (katso yo.linkin KUVASTA) energia-aallon levitessä ja ottaessa avaruuden haltuuunsa, "working" menettää yksilöllisyytensä ja (urheilutermiä käyttäen) seuraa aikalisä.

______________________________________________________________________________________ 

Laitan siis tähän linkkejä Avaruuden arvoituksista (sensijaan että kirjoittaisin takyoneista). Pimeää energiaa tutkitaan nykyisin intensiivisesti (lue myös linkkini) ja pimeä aine on astronomien arkipäivää. Avaruudesta on löydetty jalokiviäkin, rubiineja ja safiireja! Juttujani odotellessa voit vaikka lueskella astronomien blogeja tästä tai täältä tai tuolta. Niissä kerrotaan uusimmista tutkimuksista, joita käytän kirjoitusteni lähdeviitteinä. Etsi jalokivijutusta spektrin KUVA, josta löytyy korundin käyrä! Tässä vielä evidenssiä pimeästä energiasta. Ideoita siitä on saatu mm. säieteoriasta ja Lisa Randallin braanikosmologiasta. Pimeä aine voi olla kuumaa, lämmintä tai kylmää pimeää ainetta sekä baryonista (tavallista) pimeää ainetta. Tässä braanikosmologiaa suomeksi. Täältä löytyy braanin kuvallinen esitys. Sivustolla muutakin mielenkiintoista, esim. se, että gravitaatio on heikompi voima kuin sähkömagneettinen vuorovaikutus, koska gravitaatio leviää kätkettyihin ulottuvuuksiin (kuten Lisa Randall esittää; katso animaatio Gravity yo.linkistä). 

_______________________________________________________________________________________ 

Muun muassa nämä blogit ovat mukana parhaan tiede-blogin äänestyksessä (2007):

Bad Astronomy.     Journey By Starlight.     Climate Audit.     Junk Science

Tämäkin voisi olla (vaihteeksi videoblogausta tieteestä ja muustakin). Ihmettelin: mitä ovat peilineuronit? Vastaus löytyi yo. videoblogista (marraskuu 8, 2007 1:35 AM). Taitaa tää munkin touhuni mennä vähän niinkuin blogaamiseksi kun ei tahdo tulla juttua takyoneista (thinking about working!). Olen kyllä löytänyt erittäin mielenkiintoisia todisteita takyonien olemassaolosta, joten lueskelen niitä ja yritän puristaa jotain aika mielenkiintoista lähi viikkojen aikana. Todisteet (tai ainakin viitteet takyoneihin) tulevat aluksi kemian ja astrofysiikan kokeellisesta tutkimuksesta ja fyysikkojen teorioista.

________________________________________________________________________________________ 

Andromedan etäisyydestä on ollut paljon puhetta. Se on nyt mittausten mukaan 2.25 milj.valovuotta. Sain tiedon suosikki astronomiblogistani, kun kommentoin sinne (friday, novenber 09, 2007) vahingossa ilmestyneestä etäisyydestä (3 Mly). Siis etäisyys täältä meiltä mitattuna (kefeidit ym. menetelmät).  Paris Hiltonin kuvan katseleminen puolestaan lievittää kipua (täytyy joskus kokeilla kun pää on aamulla pipi tai alkaa särkeä pääkalloa Tiede-lehden keskustelufoorumilla, toistaiseksi aspiriini on auttanut). HUOM: edelleen "thinking about working", takyoni-juttujen selaaminen ei tapahdukaan valoa nopeammin! Tässä hieman esimakua takyoneista (engl. Tachyon). Täällä vielä Paris Hiltonista (she is a drug, a pain-killer!).Tämän uutisen mukaan Parisin videoiden vaikutusta koirashiiriin ei ole vielä tutkittu. Ihmisillä (miehillä) se tiedetään tutkimattakin, ainakin endorfiineja (jotka lievittävät kipua) luulisi muodostuvan. Pitäisi kai tutkia myös muillakin (esim. Lindsay Lohan ja Britney Spears), 

Paris ja blondivitsit (viihdettä takyonijuttua odotellessa)

Internetin Paris alastomana kylvyssä/suihkussa videota katsellaan ja kauhistellaan. No, olisiko hänen pitänyt olla pukeutuneena johonkin suihkukaapuun? Miksi blondi meni lentokoneeseen kietoutuneena kylpypyyhkeeseen? Hän oli kuullut, että matka tapahtuu suihkukoneella. Miksi blondi putosi puusta? Hänelle vilkutti samalla hetkellä kaksi miestä. Miksi blondi käytti avoautoa? Jalkapohjat eivät silloin osuneet kattoon. Miksi blondi hukkui? Rannalla oli kyltti, jossa luki: Uiminen kielletty. (tähän päättyy tämän blondin tarina). 

Poliitikot, asiantuntijat ja teoreettisen fysiikan tutkijat (mitä eroa heillä on?)

Poliitikon täytyy tietää paljosta vähän. Asiantuntijan taas pitää tietää vähästä paljon. Teoreettisen  fysiikan tutkija tietää vuosien saatossa yhä enemmän yhä pienemmästä alueesta; lopulta hän tietää kaiken ei mistään. Tämän todistaa pyrkimys rakentaa Teoria Kaikesta (Theory of Everything). Kuitenkin, siitä muodostuu Theory of Nothing). 

_______________________________________________________________________________________ 

Täällä sitten vilkasta keskustelua aiheesta String Theory. Suomeksi nimityksiä ovat säieteoria tai jousiteoria, supersäie(tai jousi)teoria (säikeiden ja supersymmetrian yhdistäminen), M-teoria (jossa D-braanit ovat vahvasti mukana ja kätketyt ulottuvuudet tyyliin 11, siis edellisestä lisätty yksi ääripieni ja käpertynyt ulottuvuus). Stringteoriaan liittyy myös takyonit ja takyonikentät sekä takyonikondensaatio (tachyon condensation). Säiepähkäilyt aloitettiiin 1970-luvulla bosonisella 26-dimensiota (huh huh!) sisältävällä teorialla. Koska GR (yleinen suhteellisuusteoria) ja QFT(kvanttikenttäteoria) ovat keskenään ristiriitaisia ja eivät voi selittää kaikkea, yritetään näiden stringien avulla luoda teoria kaikesta (Theory of Everything). LOL. 

Tuoreimmat uutiset ilmastonmuutoksesta täällä.