Share |

BIOENERGIAN HARHAKUVA

____________________________________________________________________________________

VIERAILUT SIVUSTOLLANI SYKSYLLÄ 2013

Esittely (kuka olen?) Etusivulla ja täällä.  Sivustollani on ollut viime aikoina

lukijoita (tai ainakin kävijöitä)  yli 200 000 ja sivunavauksia on ollut yli 300 000.

____________________________________________________________________________________

sademetsien_tuho.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

BIOENERGIAN TUTKITUT VAIKUTUKSET

Biopolttoaineet saastuttavat enemmän kuin laskelmat osoittavat.

Bio- ja fossiilisten polttoaineiden poltossa vapautuu melkolailla vastaavat määrät hiilidioksidia, mutta bioenergian päästöt ovat pienemmät, jos biopolttoaine on sitonut hiiltä itseensä enemmän kuin vertailutilanteessa olisi tapahtunut. Näin on esimerkiksi siinä tapauksessa, kun kasveja on kasvatettu erityisesti biopolttoaineiksi.

Bioenergian tuotantotapa ratkaisee

Toisaalta metsien polttaminen vapauttaa metsään sitoutunutta hiiltä samalla tavalla, kuin öljyn poltto vapauttaa miljoonien vuosien kuluessa varastoitunutta hiiltä. Näin ollen bioenergian käytön vaikutus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen vaihtelee riippuen siitä, miten bioenergia on tuotettu.

Valitettavasti nykyiset Kioton pöytäkirjan säännöt, EU:n päästökauppadirektiivi sekä Yhdysvaltojen valmistelussa oleva ilmastolaki olettavat automaattisesti, että bioenergian käyttö ei aiheuta CO2-päästöjä, sanoi Kammen.

Näin ollen mikä tahansa biomassa, vaikka se olisi hankittu hävittämällä metsää, voi olla tulevaisuudessa edullinen, joskin virheellinen keino vähentää hiilidioksidipäästöjä. Erityisesti öljy-yhtiöillä, voimalaitoksilla ja teollisuudella voi olla siihen intressejä, kun ilmastolait tiukentuvat.

Biopolttoaineiden vastustus kasvaa: http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/2009/10/biopolttoaineiden_vastustus_kasvaa_1103300.html

Biopolttoaineohjelmien riskit:

http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=ilmastouutisia&news_id=1544

------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOENERGIAN PÄÄSTÖT


Puunpoltto ei ekologista:

http://roskanpoimija.blogit.uusisuomi.fi/2009/09/01/puunpoltto-ei-ole-ekologinen-lammitysmuoto/

Halkojen poltto lämmittää ilmastoa enemmän kuin öljyn poltto:

http://yle.fi/uutiset/teksti/luonto_ja_ymparisto/2009/02/halot_lammittavat_ilmastoa_enemman_kuin_oljy_574366.html?wireframe=text&print=false&pageNumber=3

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TEOREETTINEN NOLLASUMMA-MALLI JA TODELLISUUS

Kun puu poltetaan ja hiilidioksidi vapautuu, ilmasto ei tiedä mistä lähteestä tämä CO2 on tullut! On siis hullutusta polttaa puuta (risuja, halkoja tai pellettejä) tai jotakin muuta biopolttoainetta (jonka poltossa syntyy CO2 ja myrkyllisiä/tappavia ultrapieniä hiukkasia). Turpeen polttaminen (turpeen uusiutuminen kestää vuosisatoja) on jo ”ympäristörikos”. Puhuminen ”hiilikierrosta” on kuin hölmöläisten peiton jatkaminen (yläosasta alapäähän).

Kaikki polttoprosessit tunkevat hiilidioksidia (ja haitallisia pienhiukkasia) ilmaan. Ei ilmasto ole mikään ideaalinen systeemi, jossa puusta vapautunut hiilidioksidi ”sitoutuu” takaisin puuhun, johon se on kasvaessaan sitoutunut (tästä ”ekologinen ajatus”). Se on vain teoreettinen malli, jota käytetään väärin hehkuttaen ekologisuutta: ilmaan biomassasta joutunut hiilidioksidi viipyy ilmakehässä kuten mistä tahansa muualtakin (esim. hiilestä) sinne joutunut CO2 ja lämmittää ilmastoa imiessään infrapunasäteilyä.

Teoreettinen (nollasummamalli) tarkoittaa sitä, että puu, joka poltetaan, on sitonut saman määrän hiilidioksidia kasvaessaan eli CO2 palautetaan ilmakehään. Periaatteessa ei siis tarvitse kasvaa samaa määrää puuta, mutta periaatteesta huolimatta ilmakehän CO2 määrä kasvaa! Ideaalimalli tietysti olisi, että olisi lähettyvillä sopivaa kasvustoa joka sitoisi muodostuvan hiilidioksidin (pitkän ajan kuluessa näin voidaan ajatella käyvänkin).

Lisäksi on otettava huomioon se, että polttoprosessissa hiilidioksidi joutuu nopeasti ilmaan, paikallinen CO2-pitoisuus nousee ja ilman ja maanpinnan lämpeneminen alkaa samanaikaisesti (riippumatta tästä nollasumma periaatteesta, jota luonto noudattaa hitaasti). Paikalliset ja alueelliset lämpötilat mitataan ja syötetään globaalien lämpötilojen tietokantaan ja maapallon keskimääräinen lämpötila on noussut (sikäli mikäli CO2 on syyllinen!). Ei sitä tämä hieno teoreettinen nollasummamalli miksikään muuta.

Jos esimerkiksi poltetaan lehmänlantaa, polttoprosessissa syntyvä hiilidioksidi ei muutu takaisin paskaksi (vaan lämmittää ilmakehää omalla lämpösäteilyn imemiskyvyllään).

Täällä lisää ”ekologisesta puunpoltosta”:

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/57466-puun-ja-pelletin-polttaja-onkin-ilmastotorkyilija


----------------------------------------------------------------------------------------------

HIILIDIOKSIDI:  IPCC vs. TUTKIMUKSET

Täällä esitys siitä, miten IPCC vetää omia johtopäätöksiään tutkimuksista riippumatta. Näiden tutkimusten (noin 30 eri paperia) mukaan hiilidioksidin viipymä ilmakehässä vaihtelee välillä 5-25 vuotta, mutta IPCC on ”päättänyt”, että viipymä on sata (100) vuotta!

http://jennifermarohasy.com/bl…ic-part-3/

Surutta on siis nämäkin tutkimukset hiilidioksidin viipymästä ilmakehässä ohitettu ja vedetty ”mutkat suoraksi” kun omaa näkemystä ajetaan läpi. Poliittinen agenda on ajanut näiden(kin) tieteellisten tutkimusten ohitse. Hiilidioksidin pitoisuus jatkaa nousuaan, mutta (tämän vuosikymmenen) lämpötilat ovat laskusuunnassa (katso kuvasta).

----------------------------------------------------------------------------------------------

HIILIDIOKSIDIN PITOISUUS KASVAA,  GLOBAALIT LÄMPÖTILAT LASKUSUUNNASSA

Tässä hiukan parempi kuva (hiilidioksidipitoisuuden kasvu ja globaalien lämpötilojen lasku):  

http://joannenova.com.au/globalwarming/graphs/temp-co2/CO2_temp_1995-2009_uah_giss-ppt.jpg

Hiilidioksidin lähteitä ja jakaantumista maapallolla voidaan seurata satelliittien avulla:

http://www.nasa.gov/images/content/282311main_PIA11194%5B1%5D.jpg

PASADENA, Calif. - A NASA/university team has published the first global satellite maps of the key greenhouse gas carbon dioxide in Earth's mid-troposphere, an area about 8 kilometers, or 5 miles, above Earth. The team's study reveals new information on how carbon dioxide, which directly contributes to climate change, is distributed in Earth's atmosphere and moves around our world.

Bioenergian käyttöä toki kannattaa lisätä kun huomioidaan ettei sitä tehdä ylettömästi (kilpailu ruuantuotannon kanssa, metsien ylihakkuut, sademetsien tuhoaminen jne.). Se ei kuitenkaan ole mikään "ekologinen ihmekeino", joten tarvitsemme lisää uutta ydinvoimaa.