Share |

Urantia-kirjan monitieteelliset tutkimukset

Yhteenveto sivuillani käsitellystä aineistosta (kyseinen linkki Tieteen kohdalla). 

MONITIETEELLISET TUTKIMUKSET: Urantia-kirja ja tiede vuoden 1955 jälkeen

Linkit siis pääosin Antropologia ja Ihmisen alkuperän arvoitus.

Urantia-kirja (s.879): Andiittisen verenperinnön säilyminen Länsi-Aasiassa.
Tiede (linkki antropologia): Jeannine Davis-Kimballin ja Leonid Jablonskin tutkimukset 1990-luvulla, DNA-analyysit vahvistavat (Joachim Burger, Saksa). Lähdeviitteet linkitetty tekstiin (tätä ei seuraavissa kohdissa enää mainita, sillä joka jutussa on lähdelinkitys).
Urantia-kirja (s.878): andiittikulttuuri Turkestanissa.
Tiede (antropologia): Tarimin muumioiden uudet tutkimukset Luoteis-Kiinan Sinkiangissa. Ulkonäkö ja geeniperintö (DNA-analyysit) 40 prosenttisesti (pohjois)eurooppalainen.Tutkimukset jatkuvat tänäkin päivänä.
Urantia-kirja (s.868, 889, 890): Saharan muinainen sivilisaatio ja sen tuhoutuminen.
Tiede (antropologia): Uudet (lähinnä 1990-luvun) monitieteelliset tutkimukset vahvistavat,mm. satelliittitutkimukset ovat paljastaneet seudulla paleojärviä ja muinaisia jokia. Arkeologisia (ajoitettuja) kulttuurilöytöjä suuri määrä ja Libyan musta muumio.
Urantia-kirja (s.722): nykyihmisten erkaantuminen andoniiteista (tieteen heidelbergiläiset tai neandertaalit) noin 500 000 vuotta sitten.
Tiede (linkki Ihmisen alkuperän arvoitus): neanderthal-rodun perimän kartoituksen yhteydessä (Svante Pääbon DNA-analyysit) on oletettu, että kehityslinjat olisivat erottuneet toisistaan 600 000-450 000 vuotta sitten (useat muutkin lähteet mainitsevat sen tapahtuneen noin 0.5 miljoonaa vuotta sitten). Tieteen päivät 2006 (Helsinki).
Urantia-kirja (s.893, 905):  Lappalaisten rodullinen eroavaisuus.
Tiede (Ihmisen alkuperän arvoitus): DNA-tutkimukset vahvistavat tämän (esimerkiksi Kalevi Wiikin julkaisu).
Urantia-kirja (s.729): Viikinkien Amerikan manteren löytäminen ja intiaanien kohtaaminen.
Tiede (linkki Geologia ja Ihmisen alkuperän arvoitus): parin viimeisen vuosikymmenen aikana arkeologit ovat löytäneet Pohjois-Amerikan pohjoisista osista esineitä, jotka eittämättä ovat viikinkien valmistamia. Sagat ovat kertoneet viikinkien matkoista ja aiemminkin on arveltu heidän käyneen manterella, mutta todisteet on saatu vasta nyt (siitä oli joku vuosi sitten ohjelmakin Suomen TV:ssä).
Urantia-kirja (s.896): Kyproksen sivilisaatio; andiittien kulkiessa Kreikkaan Egeanmeren saarien kautta ja pystyttäessä nykyisen eurooppalaisen kulttuurin peruspilarit, jotka, kuten myöhemmin näemme, ovat peräisin Mesopotamiasta.
Tiede (erillinen julkaisu): arkeologiset (1970-luvun) tutkimukset täysin yhtäpitäviä.
Urantia-kirja (s.872): arjalaisen kantakielen muodostuminen Turkestanissa ja leviäminen sekä Eurooppaan että itäänpäin (mm.Intiaan).
Tiede (antropologia): antropologinen kielitiede (ja geeniperinnön kulkeutuminen kieltä puhuvien kansojen mukana, DNA-analyysit) osoittavat, että arjalainen kantakieli on tieteen tuntema indoeurooppalainen kieliryhmä. Historialliset tutkimukset (esim.puolapyöräisten sotavaunujen leviäminen) antavat saman alkukoti ja leviämismallin.
Urantia-kirja (s.892): andiittien invaasio Eurooppaan tapahtui kolmena aaltona.
Tiede (antropologia): tieteen nykyisin hyväksymän ns. kurgaanimalliteorian mukaan on osoitettu, että indoeurooppalaiset saapuivat Kaspianmeren ympäristöstä kolmessa vaiheessa.
Urantia-kirja (s.882): andiittien invaasio Intiaan tapahtui 2 500 eKr. jatkuen n.500 vuotta.
Tiede (Ihmisen alkuperän arvoitus): arjalaiset (tai indoeurooppalaiset) saapuivat Intiaan (Indus kulttuuri) noin 2 000 eKr.

Monitieteelliset tutkimukset (1955 jälkeen), jotka ovat yhtäpitäviä U-kirjan ja vanhemman
tiedon kanssa

Urantia-kirja (s.898): Baskit säilyivät osittain andiittien hävittäessä cromagnonia.
Tiede (antropologia): Antropologinen kielitiede on osoittanut, että baskien kieli ei ole indoeurooppalaiseen kielikuntaan kuuluva. U-kirjan mukainen selitys Lapin asukkaista (cromagnonin ja andoniitin sekoitus) sopii Iberian refugista saapuneiden saamelaistengeenitutkimuksiin (linkki Ihmisen alkuperän arvoitus, mtDNA, K.Wiikin julkaisu).
Urantia-kirja (s.871, 896): Andiittien verenperintö Pohjolassa (suurempi kuin muualla).
Tiede (Ihmisen alkuperän arvoitus): silmien ja hiuksien väristä tehdyt tutkimukset (sivuillani Kartta-analyysit) osoittavat selvästi andiittien ja pohjoismaisen rodun yhteyden.
Urantia-kirja (s.897-899): Valkoisten rotujen ilmaantuminen ja kolme valkoista rotua.
Tiede (Ihmisen alkuperän arvoitus): Kartta-analyysi täysin sopusoinnussa valkoisten ihmisten (rotujen ja sekoittumarotujen) jakaantumisessa Euroopassa.
Urantia-kirja (s.895): Mesopotamialaisten (andiittien) invaasio Kreetan kautta Kreikkaan johti äitikulttiin, ns. Suuren Äidin (Eevan) palvontaan.
Tiede (antropologia): Arkeologi Marija Gimbutasin tutkimukset ja kirjasarja äitijumalattaresta (1974-1999, viimeinen postuumisti) osoittaa tämän matriarkaalisen aikakauden olemassaolon Välimeren itäosissa (vertaa amatsoneihin!). Gimbutasin väite Euraasian aroilta tulleista ratsastajakansojen hyökkäyksistä (ja soturinaisten ja rituaalipapittarien tuhosta) sopii hyvin U-kirjan suuriin nomadihyökkäyksiin 2 500 eKr (s.898). Miesarkeologit pyrkivät torjumaan Gimbutasin ajatukset sillä perusteella, ettei heillä ollut tutkimustietoa nomadihyökkäyksistä. Jälleen kerran nähdään tiukkapipoisten tiedemiesten ajatusmaailma: se mitä ei ymmärretä,tiedetä tai ei ole tutkittu, kielletään! Kommentti: jos jotain ei ole löydetty tutkimuksissa, se EI tarkoita, ettei sitä olisi olemassa! Erityisesti antropologit syyllistyvät tähän: niiden niukkojen paleoantropologisten löytöjen perusteella joita on tehty, rakennetaan teorioita, joissa ihmisten evoluutio ja ihmisryhmien liikkumiset esitetään ikään kuin totena (kun tehdään uusi löytö, saattaa tulla uusi teoria, jossa heittoa on esim. miljoona vuotta edelliseen (katso linkistä Ihmisen alkuperän arvoitus Out-of-Africa-teorioiden erot!).
 

Urantia-kirja (s.889-892): Cro-Magnon-sininen ihminen ja luolataide.
Tiede (Ihmisen alkuperän arvoitus): Tiede on päätynyt (tosin jo kauan sitten) samoihin käsityksiin cromagnonista, sen ilmestymisestä Eurooppaan ja (osittaisesta) tuhoutumisesta. Uusi tutkimus on päätynyt samoihin jäännösihmisryhmiin (saamelaiset, eskimot, baskit,berberit ja bretagnelaiset) kuin U-kirjassakin on kuvattu, tämä on vahvistettu osittain DNA-tutkimuksilla (vanhemmat tutkimukset antropologis-kielitieteellisiä ja historiallisia). Otavan Isossa Tietosanakirjassa, 3 (1966) s.1091, kuvia vanhoista rotututkimuksista.Tieteen ajoitukset antavat luolataiteesta U-kirjaan yhteensopivat aikamääreet.

Monitieteellisiä tutkimuksia (uusia ja vanhoja), jotka ovat yhtäpitäviä U-kirjan kanssa

Urantia-kirja (s.873, 894): Maailman sivistyksen kehto Mesopotamiassa, josta kulttuuri levisi (andiittien mukana) Egyptiin ja Eurooppaan. Andiittien viimeiset hajaantumiset (s.873-877).
Tiede (antropologia): Sekä vanhojen että uudempien (Jaakko Hämeen-Anttila: Mare Nostrum. Länsimaisen kulttuurin juurilla) tieteellisten tutkimusten mukaan Euroopan kulttuurin juuret ovat Lähi-Idässä. Koulun historianopetuksen mukaan eurooppalainen kulttuuri kehittyi kreikkalais-roomalaisen ja juutalaiskristillisen perinteen synteesinä. Kuitenkin, sivistyksen kehto on Kaksoisvirtainmaassa, muinaisessa Mesopotamiassa 5 000 tuhannen vuoden takana.Tutkijat ovat löytäneet Mesopotamian muinaiskielestä (assyrialaiset nuolenpäät) Raamatun vedenpaisumuskertomuksen ja Gilgames-eepoksessa sumerien (viimeiset andiitit, U-kirja s.875) vastine Nooalle oli Ziusudra. Raamatussa juutalaisten oppineiden kirjaama perimätieto lähtee mosopotamialaisista esikuvista, mukaan lukien Eedenin puutarha (jonne tiedekin on sen paikallistanut!). Menemättä kuitenkaan niin kauas ajassa taaksepäin (noin 38 000 vuotta),voidaan todeta, että U-kirjan kuvaus andiittikulttuurista ja sen leviämisestä on saanut aikojen kuluessa vankan tieteellisen todisteen. Kreetan asema korkeakulttuurin välittäjänä on niinikään sekä U-kirjan (s.895) että tieteen tuntema, esim. arkeologien tutkima minolaisen kulttuurin tuho Theran (Santorinin) purkauksen seurauksena.

Urantia-kirja (s.728, 871, 894): Muinaisen Egyptin kulttuurin andiittitausta ja väestö.
Tiede (antropologia): Egyptologit (Brian Emery) on osoittanut, että idästä tullut rotu (U-kirjan andiitit!) valloitti Egyptin (tätä tukevat mm. luurankoaineksen analyysit ja kulttuuriaineiston tutkimukset). Tieteen loppupäätelmä (vuosilta 1990-2005) on täysin yhtäpitävä U-kirjan kanssa (sulautuminen andiitteihin sekä rodullisesti että kulttuurivaikuttein, Nubian mustaväestö, mustat faaraot ja indigorotu, sekä mustien valloitusretket pohjoiseen).

Monitieteelliset tutkimukset, jotka ehdottavat tieteen olevan väärässä (U-kirjan oikeassa)

U-kirja (s.718-722): Maapallon ensimmäiset ihmiset (kanta-asukkaat eli andoniitit, sittemmin tieteen tuntemat heiderbergiläiset ja neandertaalit) ilmaantuivat Länsi-Aasiassa.
Tiede (Ihmisen alkuperän arvoitus): Ihmisen esihistorian tutkija Robin Dennell on ehdottanut (tutkimustensa perusteella), että nykyihmiseen johtava kehityslinja olisi irtaantunut Afrikasta jo 1.9 miljoonaa vuotta sitten (ei 200 000 vs kuten valtavirran tutkijat esittävät).
U-kirja (s.722): Värillisten rotujen yht`äkkinen ilmaantuminen n. 500 000 vuotta sitten.
Tiede (Ihmisen alkuperän arvoitus): Jo esitetty nykyihmiseen johtanut rodullinen erkaantuminen (Pääbon DNA-analyysit) likimain samana ajankohtana tukee väitettä. Geneettiset, biokemialliset ja kemialliset analyysit osoittavat, että melaniinin eri rakennemuodot mahdollistavat kaikkien U-kirjan ihovärien muodostumisen. Geenien  muunnokset tuhansien vuosien aikana on johtanut nykyisiin sekoittumarotuihin.

Muita (kuin sivuillani esitettyjä) tutkimuksia

Ensimmäiset amerikkalaiset

Urantia-kirjan (s.723, 727-729, 883-884) mukaan punainen ihminen saapui Pohj.-Amerikkaan Beringin nykyisin mereen vajonnutta maakannasta pitkin 85 000 vuotta sitten. Tieteen käsitys aina 2 000-luvulla asti (Brian M. Fagan, Ancient North America, 2 000) oli huomattavasti myöhäisempi ajankohta, 15 000-9 300 vs (Fagan) tai yleisesti esitetty n. 11 000 vuotta sitten. Uusimmat tutkimukset (mitokondriaalinen DNA-kello) antavat kuitenkin U-kirjaa lähestyvän aikamääreen: 41 000-78 000  tai 70 000 vuotta sitten.
Pohdinta. 1920-luvulle saakka useimmat tutkijat arvelivat ensimmäisten amerikkalaisten saapuneen mantereelle edeltäneiden 4 000 vuoden aikana. New Mexicosta löytyneet Clovisin paleointiaanikulttuurin aikaiset kiviset heittoaseen kärjet sukupuuttoon kuolleen biisonilajin luista ja Libbyn v. 1949 kehittämän radiohiiliajoituksen käyttöönotto sijoittivat Clovisin asutuksen 13 500-13 350 vuoden päähän taaksepäin. Kun ns. Kennewickin mies v. 1996 löytyi ja kallo sekä luut ajoitettiin 9 330-9 380 vuoden päähän, tieteellinen myytti 11 000 vuodesta eli sitkeästi uudelle vuosituhannelle. Geneettisten tutkimusten myötä ajankohtaa ruvettiin kuitenkin reivaamaan aikaisemmaksi, 20 000-40 000 vuoden päähän, ja kuten edellä todettu, eräät mtDNA-analyysit antavat vieläkin pidemmälle menevän aika-arvion.
Kommentti. Jos U-kirjan laatijat olisivat olleet aikakautensa (1925-1955) tieteelllisen tiedon varassa, miksi ihmeessä he olisivat esittäneet näin paljon (85 000 vs) silloisesta käsityksestä (11 000 vs) poikkeavan väitteen?

Yhteenveto neutriinoista